CorelDRAW Technical Suite X7
CorelDRAW Technical Suite X7

 • Wersja pełna
 • Uaktualnienie
 • Subskrypcja

Dokumentacja techniczna

 • Projektowanie przy użyciu profesjonalnych narzędzi do tworzenia ilustracji
 • Uniwersalne wykorzystywanie zasobów projektów technicznych
 • Udostępnianie w standardowych formatach plików
 • Publikowanie w formie drukowanej, w Internecie i na urządzeniach mobilnych
(Produkt dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

Pobierz wersję próbną
(z podatkiem VAT)
POBIERZ Kup teraz
Inne ciekawe produkty:

Dodatek Lattice3D Studio CAD

5 powodów do dokonania uaktualnienia

 • Publikowanie w plikach PDF 3D
 • Obsługa systemów pamięci tłumaczeniowych
 • Automatyczne aktualizacje ilustracji na podstawie modeli 3D CAD*
 • Zmodernizowany, w pełni konfigurowany interfejs
 • Precyzyjne narzędzia ilustracyjne do tworzenia krzywych równoległych
(Produkt dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

Uprawnienia do nabycia uaktualnienia
(z podatkiem VAT)
POBIERZ Kup teraz
Inne ciekawe produkty:

Dodatek Lattice3D Studio CAD

Główne powody do zakupu subskrypcji

 • Elastyczne opcje opłat miesięcznych lub rocznych
 • Wyjątkowe zasoby dostępne w środowisku chmury
 • Wcześniejszy dostęp do nowych funkcji i aktualizacji
 • Bezpłatne uaktualnienia do kolejnych wersji produktu
(Produkt dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim)
Inne ciekawe produkty:

Dodatek Lattice3D Studio CAD

Przygotowywanie profesjonalnych projektów i dokumentacji technicznej

Pakiet CorelDRAW® Technical Suite X7 to kompletne rozwiązanie do profesjonalnego opracowywania dokumentacji technicznej, zawierające specjalne narzędzia do tworzenia ilustracji, obsługujące wiele formatów plików, a także umożliwiające przygotowywanie projektów do druku, publikacji w Internecie i na urządzeniach mobilnych. Rozmaite techniczne zasoby projektowe z różnych lokalizacji i źródeł (w tym projekty 3D) oraz opcjonalny dodatek do formatów montażowych 3D CAD* umożliwiają szybkie tworzenie projektów. Wymianę plików ze współpracownikami i klientami ułatwiają opcje eksportu plików do ponad 100 formatów, między innymi: WebCGM, .SVG, .DWG, 3D PDF, .EPS oraz TIFF.


Profesjonalne przygotowywanie dokumentacji technicznej i projektowanie

Precyzyjna dokumentacja techniczna

Precyzyjna dokumentacja techniczna

Realizuj bez obaw szczegółowe ilustracje i projekty, korzystając ze specjalnych narzędzi do przygotowywania rysunków technicznych, funkcji projektowania graficznego i tworzenia układów stron oraz profesjonalnej edycji obrazków. Projektuj wysokiej jakości publikacje techniczne, w tym skomplikowaną dokumentację, szczegółowe instrukcje montażu, podręczniki użytkownika i serwisowe, a także inne materiały.

Wykorzystanie zasobów technicznych

Wykorzystanie zasobów technicznych

Korzystaj z dostępu do danych o krytycznym znaczeniu z różnych źródeł, w tym projektów 3D, a także z opcjonalnego dodatku do formatów montażowych 3D CAD. Zadbaj o to, aby ważne pliki zawierające dane techniczne można było dostarczyć w czytelnym formacie. Usprawnienia wizualizacji 3D pozwalają na wstawianie modeli 3D jako obiektów dołączonych lub osadzonych w rysunkach technicznych, co zapewnia natychmiastowy dostęp do nich, możliwość udostępniania i stosowanie jako referencji.

Wyjątkowe opcje publikowania

Wyjątkowe opcje publikowania

Eksport plików do ponad 100 formatów, w tym WebCGM, .SVG, .DWG, .PDF, .EPS oraz TIFF ułatwia wymianę plików ze współpracownikami i klientami na całym świecie. Dokumenty można publikować w formacie 3D PDF lub Lattice3D i udostępniać lub publikować w Internecie i na urządzeniach mobilnych.

Zaawansowana zgodność z normami

Zaawansowana zgodność z normami

Udostępniaj własne projekty techniczne i dokumentację, korzystając z możliwości publikacji i dystrybucji w różnych formatach. Obsługa formatu XLIFF umożliwia tworzenie grafik zawierających zlokalizowany tekst na potrzeby publikacji w różnych krajach oraz publikowanie elektronicznych interakcyjnych podręczników technicznych zgodnych ze standardem S1000D. Projektuj dokumentację techniczną 3D zawierającą pliki PDF 3D i zgodne ze standardem ISO pliki PDF/A.

* Wymagany jest opcjonalny dodatek Lattice3D Studio CAD. Dowiedz się więcej

Funkcje

 • Tryby rysowania z rzutowaniem

  Twórz rzuty izometryczne lub inne ilustracje z rzutem równoległym do rysunków montażowych lub instrukcji serwisowych. Zamiast ręcznie obliczać kąt pochylenia i obrotu, istniejące obiekty rzutowane można przedstawić na wybranej płaszczyźnie.

 • Narzędzia do zaawansowanego wymiarowania

  Dzięki zaawansowanym narzędziom wymiarowania nie ma konieczności wykonywania wieloetapowych operacji szkicowania i rzutowania obiektów o określonych wymiarach. Wyświetlaj dokładne wartości wymiarów na przykład na planach budowy, w tym wymiary promieniowe i wartości średnic. Ponadto opcja wymiarów rzutowania umożliwia szybkie dodawanie precyzyjnych i dynamicznych linii wymiarowych oraz tekstu do rzutowanych rysunków.

 • Publikowanie w plikach PDF 3D

  Publikuj w plikach PDF 3D z możliwością interakcyjnego wyświetlania zawartości 3D wraz z innymi elementami graficznymi i tekstowymi. Opcje eksportu z programu Corel DESIGNER® do formatu PDF 3D pozwalają na umieszczenie wszystkich istotnych danych i elementów graficznych w jednym dokumencie, co umożliwia publikowanie w różnych formatach. Pliki PDF 3D można wyświetlać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych programów do obsługi formatu PDF.

 • Narzędzia importowania i wizualizacji 3D

  Wykorzystując rzuty 3D i modele na rysunkach, dodaj kontekst do tworzonych rysunków technicznych. Zintegrowany moduł Lattice3D Studio umożliwia tworzenie renderowanych obrazów o wysokiej rozdzielczości na podstawie rzutów 3D zaimportowanych z plików DWG, 3DS, VRML oraz XVL lub, korzystając z unikalnej funkcji, wstawianie modeli 3D w postaci edytowalnych elementów trójwymiarowych z możliwością wyświetlania podglądu w wysokiej rozdzielczości.

 • Wstawianie rysunków trójwymiarowych do ilustracji technicznych

  Dostępne są dwie metody wstawiania modelu 3D do dokumentu programu Corel DESIGNER: wstawienie poprzez zewnętrzny odnośnik lub osadzenie modelu 3D (plik XVL) w dokumencie programu Corel DESIGNER. W przypadku osadzania pliku 3D można uzyskać dostęp do modelu 3D w celu wprowadzenia zmian w pliku programu Corel DESIGNER (.DES). Plik .DES można następnie udostępnić innym użytkownikom, dzięki czemu będą mogli otworzyć osadzony plik 3D.

 • Obsługa systemów pamięci tłumaczeniowych

  Nowa opcja wysyłania zawartości tekstowej z pliku graficznego programu Corel DESIGNER do systemów pamięci tłumaczeniowych (TMS) obsługujących standard XLIFF pozwala na przetłumaczenie tekstu i dotarcie do odbiorców w różnych krajach świata. Przetłumaczoną zawartość można następnie zaimportować do istniejącego dokumentu i w ten sposób utworzyć nowy plik w wybranym języku. Możliwość szybkiego tworzenia ilustracji w kilku językach jest szczególnie przydatna dla firm prowadzących działalność międzynarodową.

 • OPCJONALNIE

  Automatyczne aktualizowanie ilustracji na podstawie modeli 3D CAD

  Opcjonalny dodatek Lattice3D Studio CAD poszerza zakres obsługiwanych plików 3D i umożliwia automatyczne aktualizowanie ilustracji na podstawie modeli 3D CAD. Tworzenie ilustracji technicznych można usprawnić, wykorzystując wstępne projekty 3D jako pliki źródłowe. Po zaktualizowaniu projektów można korzystać z automatycznego procesu — poleceń automatycznego wykrywania i aktualizowania — aby uwzględnić w projektach zmiany, które pracownicy działu inżynierii wprowadzili w źródłowym pliku 3D. Dowiedz się więcej

 • OPCJONALNIE

  Opcje manipulowania danymi 3D CAD

  Dodatek Lattice3D Studio CAD zapewnia także obsługę rodzimych formatów montażowych i plików części z rozbudowanych systemów 3D CAD, takich jak CATIA, SolidWorks, NX, Inventor, PTC Creo i innych. Co więcej, umożliwia publikowanie animowanych wizualizacji 3D w postaci plików PDF 3D lub Lattice3D, które można wygodnie udostępniać lub publikować w Internecie i na urządzeniach mobilnych. Dowiedz się więcej

 • Łatwy dostęp do zasobów projektowych

  Łatwy dostęp do zasobów projektowych

  Błyskawiczne wyszukiwanie zasobów w sieci lokalnej, przeszukiwanie portali i witryn internetowych oraz szybki dostęp do zawartości przy użyciu wbudowanego asystenta, przeglądarki Corel CONNECT™. Materiały można porządkować według typów lub projektów w zasobnikach współdzielonych przez programy Corel DESIGNER, CorelDRAW®, Corel PHOTO-PAINT® i Corel CONNECT, co gwarantuje maksymalną wydajność pracy. Możliwość korzystania z Centrum zasobów oraz opcji synchronizacji zasobnika z usługą Microsoft OneDrive.

 • Zmodernizowany interfejs z możliwością dostosowywania

  Możliwość korzystania z kilku wyświetlaczy: jednego do przygotowywania rysunków i modeli 3D, innego do opracowania dokumentacji lub narzędzi dodatkowych. Dostępne są zaawansowane obszary robocze dla początkujących użytkowników, dla profesjonalistów sporządzających rzuty izometryczne i dla osób korzystających ze schematów organizacyjnych i diagramów, a także obszar roboczy odpowiadający środowisku Adobe, przeznaczony nowych użytkowników programu Corel DESIGNER, którzy mają doświadczenie w innych aplikacjach.

 • Precyzyjne narzędzia ilustracyjne

  Narzędzia do tworzenia kształtów rzutowanych, np. gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, cylindrów i graniastosłupów pozwalają na uzyskanie większej szczegółowości rysunków technicznych. Podczas tworzenia śrub, nakrętek i innych elementów szybko i łatwo można narysować kształty gwintów zewnętrznych i wewnętrznych na rzutowanym obszarze.

 • Precyzyjne narzędzia do tworzenia układów stron i rysowania

  Nowe opcje położenia konturu uwzględniają wartości szerokości linii w wymiarach obiektów, co pozwala precyzyjnie oddać zamierzony kształt. Nowe prowadnice wyrównania pozwalają na intuicyjne i precyzyjne umieszczanie wszystkich elementów rysunku technicznego w wyznaczonych miejscach.

 • Narzędzie do rysowania linii równoległych

  Nowy tryb rysowania równoległego w programie Corel DESIGNER X7 przyspiesza tworzenie wszelkiego rodzaju grafik technicznych — od schematów instalacji elektrycznych po projekty architektoniczne. Program umożliwia jednoczesne rysowanie kilku równoległych krzywych i kontrolowanie odległości pomiędzy nimi. Na pasku narzędzi do rysowania równoległego można ustawić liczbę tworzonych krzywych równoległych, a także rozmieszczać krzywe w precyzyjny sposób.

 • Udoskonalone tworzenie objaśnień

  Narzędzia do tworzenia dynamicznych objaśnień pozwalają zebrać najważniejsze szczegóły i informacje o projekcie. Elastyczne objaśnienia łączą się z obiektami źródłowymi lub do nich „przylegają” podczas przesuwania czy modyfikowania. Można także powiązać tekst objaśnienia z metadanymi kształtu źródłowego. Objaśnienia na bazie metadanych obiektów są dynamiczne, dzięki czemu wprowadzanie aktualizacji i zmian jest efektywne i pozwala zachować spójność.

 • Opcje obszarów aktywnych

  Używając narzędzia do objaśnień w programie Corel DESIGNER, można wstawiać interakcyjne objaśnienia w publikacjach technicznych. W oknie dokowanym menedżera danych obiektów można wyszczególnić pola zawierające metadane, np. pole metadanych WebCGM dotyczące kształtów objaśnień. Pozycje danych obiektów można edytować, co pozwala na ręczne edytowanie kształtów objaśnień jako obszarów aktywnych przeznaczonych dla formatu WebCGM.

 • Pełna kontrola nad wypełnieniami i przezroczystością

  Opracowaliśmy najbardziej zaawansowany mechanizm wypełnień, który zapewnia pełną kontrolę nad wypełnieniami tonalnymi, mapą bitową, wektorowymi i kreskowaniem. Dodatkowo nowe okno dialogowe wypełnienia umożliwia dostęp do Centrum zasobów i bibliotek wypełnień w programie Corel DESIGNER.

 • Sterowanie skalą rysowania

  Korzystając z opcji sterowania skalą rysowania można tworzyć ilustracje i diagramy we właściwej skali. Opcja umożliwia wyświetlanie skali bieżącego rysunku oraz przełączanie do innej wstępnie określonej lub niestandardowej skali w dowolnym momencie. Ponadto pakiet Corel DESIGNER X7 zachowuje skalę rysunku podczas importowania rysunku wektorowego z widoku modelu 3D, dzięki czemu zaimportowane widoki można umieszczać w odpowiedniej skali.

 • Style obiektów

  Style obiektów

  Style obiektów, style kolorów i harmonie kolorów ułatwiają zachowanie spójnego wyglądu wszystkich projektów. Okno dokowane stylów obiektu gromadzi w jednym miejscu narzędzia do tworzenia stylów i zarządzania nimi, a także ich składowymi, takimi jak kontur, wypełnienie, kreskowanie, wymiar, objaśnienia, halo, znak, ramka tekstu czy kolor. Ulubione style można grupować w zestawach, aby formatować wiele obiektów jednocześnie.

 • ULEPSZENIE! Kontrolowanie stylów obiektów i symboli

  Kontrolowanie stylów obiektów i symboli

  Łatwe zachowanie spójności stylów, w tym symboli zawierających odniesienia zewnętrzne, oraz układów publikacji we wszystkich projektach. Dzięki ulepszonej opcji style obiektów w programach Corel DESIGNER X7 i CorelDRAW X7 można zarządzać stylami obiektów, na przykład kolorem konturu, stylem linii, szerokością linii, typem wypełnienia i koloru oraz stylami tekstów. Następnie można tworzyć biblioteki symboli do wykorzystania w wielu różnych projektach. Raz utworzone definicje stylów można wykorzystywać wielokrotnie i stosować je w odniesieniu do pojedynczych komponentów w niestandardowych symbolach.

 • Edytor równań

  Nowy, zintegrowany edytor równań umożliwia zarządzanie równaniami matematycznymi na rysunkach technicznych jako elementami edytowalnymi. Wzory matematyczne i chemiczne można wstawiać i wyświetlać bezpośrednio na rysunku, a następnie modyfikować je w razie potrzeby. Istniejące równania pochodzące ze starszych dokumentów CorelDRAW można otwierać i importować do wykorzystania w równaniach w programie Corel DESIGNER.

 • Generator kodów QR

  W programie Corel DESIGNER X7 można przygotowywać kody QR i umieszczać skalowalne kody QR na rysunku*, co pozwala przyszłym użytkownikom zaoszczędzić czas. Dzięki tym kodom wydrukowanym na dokumentach lub etykietach umieszczonych na maszynach technicy pracujący w terenie mogą przy użyciu smartfonów uzyskiwać dostęp do dokumentacji technicznej online.

 • ULEPSZENIE! Nieskomplikowana edycja harmonii kolorów

  Nieskomplikowana edycja harmonii kolorów

  Ulepszone okno dokowane stylów kolorów sprawia, że wyświetlanie, rozmieszczanie i edycja stylów oraz harmonii kolorów są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Podczas dostosowywania koloru można określić wartość jaskrawości, a także zachować nasycenie i barwę. Nowe reguły harmonii pozwalają umieścić wszystkie kolory należące do harmonii kolorów w systemie opartym na regułach, co umożliwia modyfikowanie kolorów bez naruszania ich harmonii.

 • NOWOŚĆ! Łatwe przeglądanie czcionek i zaawansowane narzędzia do obsługi znaków

  Łatwe przeglądanie czcionek i zaawansowane narzędzia do obsługi znaków

  Dopasuj odpowiednią czcionkę do każdego projektu. Nowa opcja zabawy z czcionkami umożliwia przeglądanie różnych czcionek i eksperymentowanie z nimi przed użyciem w przygotowywanych pracach. Ponadto w zmodyfikowanym oknie dokowanym wstawiania znaków automatycznie wyświetlane są wszystkie znaki, symbole i glify powiązane z wybraną czcionką, dzięki czemu ich wyszukiwanie i umieszczanie w projekcie jest jeszcze łatwiejsze niż wcześniej.

 • ULEPSZENIE! Obsługa standardów publikacji technicznych

  Obsługa standardów publikacji technicznych

  Zgodność z najnowszymi wymaganiami branżowymi zapewnia opcja publikowania w różnorodnych standardowych formatach plików, w tym WebCGM (z obsługą profilu S1000D) do tworzenia elektronicznych interakcyjnych podręczników technicznych i ilustrowanych katalogów części, a także obsługa formatu PDF, w tym standardu zgodnego z normą ISO — PDF/A i PDF 3D.

 • ULEPSZENIE! Zgodność z najnowszymi formatami plików

  Zgodność z najnowszymi formatami plików

  Do wyboru jest ponad 100 popularnych formatów plików zawierających grafikę wektorową, mapy bitowe, dokumenty i inne dane, które można importować i eksportować. Wymiana plików nie jest trudna, dzięki większej liczbie obsługiwanych plików, w tym: .SVG, .CGM, .DWG i .DXF, .PDF, TIFF i Adobe CS/CC (AI, PSD).

 • NOWOŚĆ! Dostępne opcje członkostwa

  Dostępne opcje członkostwa

  Załóż bezpłatnie standardowe konto członkowskie, aby otrzymywać aktualności na temat pakietu CorelDRAW Technical Suite. Korzyści, jakie mogą odnieść posiadacze tego członkostwa, to dostęp do zintegrowanego Centrum zasobów, w którym można wyszukiwać wypełnienia, obrazki clipart, szablony i inne elementy, przechowywać je i udostępniać. Dodatkowe korzyści mogą uzyskać posiadacze członkostwa premium — są to m.in. dostęp do treści premium online i nowych funkcji. Dowiedz się więcej

 • CorelDRAW X7

  CorelDRAW X7

  Nowy program CorelDRAW X7 pomaga usprawnić naturalny tok pracy podczas tworzenia grafiki. Ta zaawansowana aplikacja wyposażona w doskonałe narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej i przygotowania układów stron umożliwia również dostosowanie interfejsu użytkownika do swoich potrzeb, co ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

 • Corel PHOTO-PAINT X7

  Corel PHOTO-PAINT X7

  Wszechstronne i łatwe w obsłudze narzędzia dostępne w programie Corel PHOTO-PAINT X7 pozwalają szybko i bez trudu edytować zdjęcia. Ta profesjonalna aplikacja zawiera najnowsze funkcje wycinania fragmentów, retuszowania oraz obróbki zdjęć, które można wykorzystać podczas tworzenia dowolnej dokumentacji technicznej.

 • Proste tworzenie profesjonalnych witryn internetowych

  Proste tworzenie profesjonalnych witryn internetowych

  Za pomocą programu Corel® Website Creator™ każdy może bez wysiłku zaprojektować witrynę internetową. Dziesiątki nowych szablonów, stylów SiteStyles, ulepszona obsługa języka CSS3 i nowe możliwości w zakresie formatu HTML5 pozwalają szybko projektować i tworzyć interakcyjne, przyciągające wzrok witryny internetowe i zarządzać nimi bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.

 • Obsługa wersji 64-bitowych i zgodność z systemem Windows 8/8.1

  Obsługa wersji 64-bitowych i zgodność z systemem Windows 8/8.1

  Przekonaj się, jak szybko można wykonywać operacje dzięki zastosowaniu rodzimych aplikacji 64-bitowej wersji systemów Windows 7 oraz Windows 8/8.1 i ulepszonej obsługi procesorów wielordzeniowych. Dzięki przyspieszonemu działaniu można szybko przetwarzać duże pliki i obrazki. Ponadto w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku aplikacji system działa płynniej.

 • Zaawansowane opcje automatyzacji

  Zaawansowane opcje automatyzacji

  W zintegrowanych środowiskach Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) i Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) można tworzyć makra oraz dodatki. Korzystając z ulepszonego interfejsu automatyzacji, programiści mogą opracowywać programy narzędziowe i makra umożliwiające interakcję ze stroną rysowania. Nowe klasy i metody pozwalają teraz tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane programy narzędziowe i makra mające usprawnić działanie aplikacji wchodzących w skład pakietu CorelDRAW Technical Suite.

* Do weryfikacji kodów QR wymagane jest połączenie internetowe.
† Do pobrania lub instalacji aplikacji Corel Website Creator wymagane jest bezpłatne, standardowe członkostwo CorelDRAW Technical Suite.Aktualności na temat pakietu CorelDRAW Technical Suite w Internecie:

FacebookYouTubeGoogle+SpołecznośćCzłonkostwo CorelDRAW Technical Suite

Załóż bezpłatnie standardowe konto członkowskie, aby otrzymywać aktualności na temat pakietu CorelDRAW Technical Suite. Korzyści, jakie mogą odnieść posiadacze tego członkostwa, to dostęp do zintegrowanego Centrum zasobów, w którym można wyszukiwać wypełnienia, obrazki clipart, szablony i inne elementy, przechowywać je i udostępniać. Dodatkowe korzyści mogą uzyskać posiadacze członkostwa premium — są to m.in. dostęp do treści premium online i nowych funkcji.

Zapoznaj się z funkcjami aktualizacji 2


Bądź na bieżąco

Będziesz otrzymywać powiadomienia o możliwości pobrania najnowszych aktualizacji, ulepszeń w zakresie wydajności oraz kolejnych wersji pakietu. W ten sposób możesz zawsze korzystać z maksymalnych możliwości pakietu CorelDRAW Technical Suite X7.

Bezpłatne uaktualnienia

W okresie ważności członkostwa premium CorelDRAW możesz bez dodatkowych opłat dokonać uaktualnienia do kolejnej wersji pakietu CorelDRAW Technical Suite.

Wcześniejszy dostęp do funkcji

Uzyskaj wcześniejszy dostęp do nowych możliwości produktu, w tym nowych narzędzi oraz funkcji, które osobom niekorzystającym z programu członkowskiego zostaną zaoferowane dopiero w kolejnej wersji. Zapewnij sobie wcześniejszy dostęp do zupełnie nowych funkcji i usług.

Wyjątkowe zasoby

Korzystaj z wielu wyjątkowych zasobów dostępnych w środowisku chmury, w tym kolekcji dodatkowych obrazków clipart, szablonów i innych materiałów. Natychmiastowy dostęp za pośrednictwem przeglądarki Corel® CONNECT™ pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie nowych materiałów.

Funkcje aktualizacji 2

Bezpłatnie dla użytkowników z członkostwem premium i subskrybentów.
Dostępna jako bezpłatna 15-dniowa wersja próbna dla użytkowników z członkostwem standardowym.

Pobierz teraz

 • NOWOŚĆ!Certyfikat zgodności z systemem Windows 10

  Certyfikat zgodności z systemem Windows 10

  Aktualizacja umożliwia korzystanie z nowego systemu Microsoft Windows 10 i odkrywanie jego innowacyjnych funkcji ułatwiających współpracę z popularnym programem graficznym. Łatwiejszy dostęp do wszystkich ulepszeń tego najnowszego systemu operacyjnego.

 • NOWOŚĆ!Aktualizacje programu AfterShot, CorelDRAW Edition

  Aktualizacje programu AfterShot, CorelDRAW Edition — (premium)

  Zaktualizowany program AfterShot, CorelDRAW Edition zapewnia więcej opcji, w tym obsługę wyświetlaczy HD. Dzięki temu pozwala uzyskać znacznie lepszą wydajność. Ponadto program obsługuje więcej plików formatu RAW; oferuje też rozszerzoną obsługę wybranych modeli aparatów fotograficznych.

 • NOWOŚĆ!Społeczność autorów rozwiązań wykorzystujących pakiet CorelDRAW

  Społeczność autorów rozwiązań wykorzystujących pakiet CorelDRAW

  Dzięki nowej witrynie gromadzącej społeczność programistów łatwo jest tworzyć własne narzędzia do automatyzacji zadań przy użyciu makr oraz opracowywać niestandardowe narzędzia, a także projektować różnorodne rozwiązania współdziałające z pakietem CorelDRAW. Użytkownik może korzystać z przydatnych materiałów, w tym z obszernych artykułów na temat programowania, które zawierają wskazówki i inspirujące pomysły.

 • NOWOŚĆ!Opcje uwzględniania konturów w narzędziu Nóż (premium)

  Opcje uwzględniania konturów w narzędziu Nóż (premium)

  Po podzieleniu obiektu przy użyciu narzędzia Nóż (premium) w programie CorelDRAW można wybrać, czy kontur ma zostać zachowany czy przekształcony w obiekt złożony z krzywych. W przypadku braku decyzji ze strony użytkownika aplikacja automatycznie wybiera opcję umożliwiającą optymalne zachowanie wyglądu obiektu.
Funkcje aktualizacji 1 (zawarte w aktualizacji 2)

Nieodpłatnie dla użytkowników posiadających członkostwo premium i dla subskrybentów.

 • Narzędzie Nóż (premium)

  Narzędzie Nóż (premium)

  Użyj poręcznego narzędzia Nóż (premium), aby precyzyjnie dzielić obiekty. Nowy przycisk przekształcania konturów w programach CorelDRAW i Corel DESIGNER pozwala przekształcić kontur przecinanego obiektu w krzywe tak, aby wygląd konturu został dokładnie zachowany.

 • Zmieniaj skalę powiększenia, używając skrótów klawiaturowych

  Zmieniaj skalę powiększenia, używając skrótów klawiaturowych

  Oszczędzaj czas, używając skrótów klawiaturowych w celu powiększania i pomniejszania widoku. Tę funkcję można zastosować w przypadku okna dokumentu, okien dialogowych oraz niektórych okien podglądu funkcji.

 • Szablony premium

  Szablony premium

  Poznaj ponad 340 nowych szablonów obejmujących 27 układów dla różnorodnych dziedzin, takich jak rachunkowość, edukacja, planowanie wydarzeń, prawo, hotelarstwo i rekreacja. Skorzystaj z tych kreatywnych i wszechstronnych szablonów, aby zaprojektować własne wizytówki, ulotki, plakaty i wiele innych prac.

 • Okiem eksperta

  Okiem eksperta

  Dowiedz się od użytkowniczki programu CorelDRAW, Michaeli Maginot, w jaki sposób zaprojektować przyciągające wzrok zaproszenia biznesowe. Uzyskaj dostęp do nowego, pomocnego samouczka przygotowanego przez Jacoba Mesicka, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zaprojektować logotyp.
  Dowiedz się więcej
Wyjątkowe funkcje premium

 • Aplikacja AfterShot

  Uzyskaj kontrolę nad każdym aspektem toku prac nad obróbką zdjęć, korzystając z aplikacji AfterShot w wersji dla programu CorelDRAW*. Jest to wszechstronny konwerter plików RAW zawierający niedestrukcyjny edytor zdjęć oraz menedżer zdjęć pozwalający na szybką pracę. Możesz zmieniać najdrobniejsze szczegóły na pojedynczym zdjęciu albo przetwarzać całe serie zdjęć w formacie RAW.

 • Możliwości cieniowania

  Aby uzyskać bardziej realistyczny efekt cienia w programach CorelDRAW i Corel DESIGNER, użyj opcji efektywnego cienia obiektu wraz z rozmywaniem gaussowskim. Korzystając z przycisku kierunku wtapiania na pasku właściwości, natychmiast zmienisz efekt wtapiania na cieniach obiektów.

 • Pole zawierające listę czcionek

  Czcionki można z łatwością wyświetlać, filtrować i wyszukiwać, korzystając z nowej listy czcionek w programach CorelDRAW, Corel DESIGNER oraz Corel PHOTO-PAINT. Czcionki można filtrować między innymi według wagi, szerokości czy obsługiwanych skryptów. Ulepszone zostały także opcje wyszukiwania czcionek — teraz czcionki można wyszukiwać, wpisując słowo kluczowe.

 • Obsługa urządzeń czułych na nacisk

  Obsługa urządzeń czułych na nacisk

  Obsługa interfejsu RTS (Real Time Stylus) pozwala uzyskać wyjątkowy poziom kontroli i efektywności. Nacisk i nachylenie rysika w tabletach lub innych urządzeniach obsługujących interfejs RTS pozwala kontrolować pociągnięcia pędzlem w programach CorelDRAW, Corel DESIGNER i Corel PHOTO-PAINT.

 • Narzędzie Nóż (premium)

  Nowe narzędzie Nóż (premium) umożliwia rozdzielanie obiektów wektorowych, tekstu oraz map bitowych. Narzędzie służy do dzielenia pojedynczych obiektów lub grup obiektów, a także linii prostych, odręcznych i linii Béziera. W wyniku podziału może powstać luka pomiędzy nowymi obiektami lub nowe obiekty mogą nachodzić na siebie.

 • Korekcja zniekształceń perspektywy na zdjęciach

  Okno dialogowe prostowania obrazka w programach Corel DESIGNER, CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT umożliwia korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach poprzez prostowanie pochylonych obiektów oraz tych, które sprawiają wrażenie uchwyconych pod kątem.

 • Niedestrukcyjna soczewka rozmywania gaussowskiego

  Korzystając z efektu specjalnego Rozmywanie gaussowskie w programie Corel PHOTO-PAINT, można rozmywać zdjęcia bez obniżenia ich jakości, a także oddzielnie edytować soczewkę oraz zdjęcie. Po utworzeniu soczewki, zmiany nie są wprowadzane w pikselach obrazka, lecz zostają wyświetlone na ekranie przez soczewkę.

 • Ukrywanie i wyświetlanie obiektów

  Ukrywanie i wyświetlanie obiektów

  Podczas edycji skomplikowanych rysunków technicznych lub projektów możliwość ukrycia wybranych obiektów lub ich grup ułatwia pracę. Nowa opcja ukrywania oraz wyświetlania obiektów pozwala na wyświetlanie tylko określonych sekcji projektu.

 • Retuszowanie zdjęć narzędziem Klonowanie korygujące

  Retuszowanie zdjęć narzędziem Klonowanie korygujące

  Nowe narzędzie Klonowanie korygujące w programie Corel PHOTO-PAINT umożliwia łatwe usuwanie niedoskonałości poprzez zamalowywanie ich teksturą zgodną z kolorem otoczenia. Dzięki temu narzędziu usuwanie niepożądanych plamek ze zdjęć jest łatwe.

 • Podręczniki użytkownika w formie e-booków

  Podręczniki użytkownika w formie e-booków

  Uzyskaj najbardziej szczegółowe i najnowsze informacje na temat funkcji produktów, korzystając z e-booków. Podręczniki użytkownika programów Corel DESIGNER X7, CorelDRAW X7 i Corel PHOTO-PAINT X7 w formie e-booków są oferowane nieodpłatnie użytkownikom z członkostwem premium i subskrybentom, natomiast posiadacze członkostwa standardowego mogą je kupić. Wszystkie e-booki są publikowane w formatach plików EPUB i MOBI.

 • Materiały premium

  Materiały premium

  Uzyskaj dostęp do dodatkowych materiałów premium za pomocą przeglądarki Corel CONNECT. Użytkownicy posiadający członkostwo premium mają dostęp do setek zdjęć, kilkudziesięciu dodatkowych szablonów i czcionek przydatnych podczas tworzenia projektów.

* Produkt bazuje na wersji AfterShot 2