Program Lattice3D Studio CAD Corel Edition

Program Lattice3D Studio CAD Corel Edition


 • Wersja pełna
 • Uaktualnienie

Rysunki 3D CAD

 • Rozszerzona obsługa formatów plików 3D CAD
 • Automatyczne aktualizowanie ilustracji na podstawie modeli 3D CAD
 • Zaawansowane narzędzia do animacji
 • Generowanie animacji PDF 3D
(Produkt dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

Pobierz wersję próbną
(z podatkiem VAT)
POBIERZ Kup teraz
Uwaga:

Do tego modułu dodatkowego jest wymagana licencjonowana kopia pakietu CorelDRAW Technical Suite X7.
Dowiedz się więcej

5 powodów do dokonania uaktualnienia

 • Ulepszona obsługa formatów plików montażowych 3D CAD
 • Automatyczna aktualizacja ilustracji na podstawie źródła 3D
 • Narzędzia do wizualizacji procesów i tworzenia animowanych przekrojów
 • Renderowanie w wysokiej jakości do programu Corel PHOTO-PAINT
 • Zmodernizowany interfejs użytkownika, umożliwiający wyświetlanie podglądu narzędzi
(Produkt dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

Uprawnienia do nabycia uaktualnienia
(z podatkiem VAT)
POBIERZ Kup teraz
Uwaga:

Do tego modułu dodatkowego jest wymagana licencjonowana kopia pakietu CorelDRAW Technical Suite X7.
Dowiedz się więcej

Przekonaj się, jak to działa!

Wypróbuj program Lattice3D Studio CAD za darmo! Wypróbuj program Lattice3D Studio CAD korzystając z BEZPŁATNEJ, 30-dniowej wersji próbnej pakietu CorelDRAW Technical Suite X7. Dziękujemy za wypróbowanie oprogramowania firmy Corel.

(Produkt dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

Wykorzystaj zasoby 3D CAD do przygotowania dokumentacji 3D

Zrewolucjonizuj proces tworzenia rysunków technicznych, korzystając z dodatku Lattice3D Studio CAD do pakietu CorelDRAW Technical Suite X7 i znacząco poszerz zakres obsługiwanych plików 3D. Wykorzystaj wstępne projekty 3D jako pliki źródłowe dokumentacji technicznej i korzystając z automatycznego procesu uwzględniaj inżynieryjne zmiany projektowe w źródłowym pliku 3D.

Zwiększ potencjał zwrotu z inwestycji poniesionych na zakup rozwiązań 3D CAD, wykorzystując wygenerowane przez projektantów dane 3D CAD w różnorodnych dokumentach technicznych. Co więcej, dodatek Lattice3D Studio CAD Corel Edition zawiera istotne funkcje i zwiększa możliwości podstawowego narzędzia Lattice3D Studio oferowanego wraz z pakietem CorelDRAW Technical Suite X7.

Porównaj wersje (PDF, w języku angielskim)

Wymagania systemowe

Również dostępne:
CorelDRAW Technical Suite X7


Ulepszona obsługa formatów plików 3D CAD

Ulepszona obsługa formatów plików 3D CAD

Możliwość pracy z rodzimymi formatami plików 3D CAD, w tym plików CATIA, Inventor, PTC Creo, SolidWorks, NX, SolidEdge i innych. Obsługa formatów IGES, STEP, JT oraz innych popularnych formatów wymiany plików 3D CAD zapewnia łatwy dostęp do danych źródłowych CAD.

Pełen zestaw narzędzi do animacji 3D

Pełen zestaw narzędzi do animacji 3D

Wykorzystując informacje o strukturze zespołów, podzespołów i części z danych 3D CAD, można wygenerować czytelne, ilustrowane instrukcje montażu i konserwacji. Animacje przedstawiające demontaż można tworzyć automatycznie lub korzystać z pełnego zestawu narzędzi do animacji 3D CAD do generowania szczegółowych, animowanych instrukcji krok po kroku.

Automatyczne odzwierciedlanie w rysunkach zmian w modelach 3D CAD

Automatyczne odzwierciedlanie w rysunkach zmian w modelach 3D CAD

Aktualizuj projekty, korzystając z funkcji automatycznego wykrywania i aktualizowania, aby uwzględnić w projektach zmiany wprowadzone przez inżynierów. Zmiany w plikach źródłowych 3D CAD zostaną natychmiast odzwierciedlone w ramach procesu aktualizowania plików 3D CAD zawartych w ilustracji.

Różnorodne wyjściowe formaty 3D

Różnorodne wyjściowe formaty 3D

Wysyłaj rzuty 3D w postaci grafik wektorowych wysokiej jakości do programu Corel DESIGNER lub jako renderowane mapy bitowe do programu Corel PHOTO-PAINT w celu ich profesjonalnej edycji. Projekty można zapisywać w wielu formatach plików 3D, np. IGES, STL, U3D czy VRML, a także publikować w formacie PDF 3D (dotyczy również animacji 3D używanych w dokumentacji technicznej).

Funkcje

Poszerz możliwości tworzenia rysunków 3D CAD, uzupełniając podstawowe funkcje narzędzia Lattice3D Studio Corel Edition, zawartego w pakiecie CorelDRAW Technical Suite X7. Wyjątkowy dodatek Lattice3D Studio CAD zwiększa ogólną wydajność pracy. Dodatek odblokowuje liczne zaawansowane narzędzia do projektowania i funkcje automatycznego aktualizowania, a także obsługuje większą liczbę formatów plików i formatów wyjściowych.

 • Rozszerzona obsługa formatów plików 3D CAD

  Dodatek Lattice3D Studio CAD obsługuje aktualne rodzime formaty 3D CAD zespołów i części, między innymi: CATIA, Inventor, PTC Creo Parametric (poprzednio Pro/ENGINEER), SolidWorks, NX, SolidEdge.

 • Formaty wymiany plików 3D CAD

  Formaty wymiany plików 3D CAD

  Korzystaj z plików 3D CAD pochodzących od klientów, dostawców lub z bibliotek części w formatach IGES, STEP, JT lub innym popularnym formacie wymiany plików i scalaj je z generowanymi wewnętrznie, rodzimymi danymi źródłowymi w formacie 3D CAD.

 • Narzędzia do oceny i pomiarów

  Narzędzia do oceny i pomiarów

  Korzystaj z narzędzi do oceny i wymiarowania zespołów 3D oraz z opcji kontroli nakładania i wykrywania kolizji w celu weryfikowania zgodności modeli 3D z wymaganiami dokumentacji technicznej.

 • Dodatkowe narzędzia wizualizacji 3D CAD

  Dodatkowe narzędzia wizualizacji 3D CAD

  Uzyskaj dostęp do większej liczby narzędzi do trójwymiarowej wizualizacji, np. zaawansowanych adnotacji 3D, a także dodatkowych narzędzi do wyboru komponentów, modyfikowania części i kontrolowania struktury komponentów w złożonych zespołach.

 • Zestaw narzędzi do animacji

  Zestaw narzędzi do animacji

  Dostępny w dodatku Lattice3D Studio CAD pełen zestaw narzędzi do animacji (w tym nowa funkcja tworzenia animowanych przekrojów) pozwalają opracowywać instrukcje montażu i konserwacji. Poznaj zaawansowane narzędzia do animacji procesów, które umożliwiają tworzenie złożonych, wieloetapowych instrukcji montażu. Narzędzie do demontażu pozwala przygotowywać automatyczne animacje przedstawiające przejście z widoku zespolonego do widoku rozstrzelonego.

 • Konsola do edycji animacji

  Ustawiaj i modyfikuj przejścia między fazami animacji, korzystając z animacji klatki kluczowej — z możliwością ręcznej edycji animacji oraz użycia elementów sterujących do wprowadzania modyfikacji (takich jak przesuwanie, obracanie, skalowanie lub widoczność) w wybranych częściach klatki kluczowej.

 • Funkcja aktualizowania rysunków montażowych

  Dzięki funkcjom automatyzacji usprawnisz modyfikowanie projektów z zakresu dokumentacji technicznej. Korzystając z narzędzi automatycznego wykrywania i aktualizowania, można uwzględniać zmiany dokonane w danych źródłowych 3D CAD i uzyskiwać aktualizacje dotyczące wszystkich zapisanych informacji, w tym wyeksportowanych rysunków.

 • Zaawansowana grafika wektorowa

  Generuj wysokiej jakości rysunki techniczne, wykorzystując w celu zwiększenia czytelności wizualizacji zaawansowane ustawienia dotyczące grubych i cienkich linii, części wypełnionych kolorami, usuwania ukrytych linii, a także skali i poziomów szczegółowości.

 • Renderowanie w wysokiej jakości

  Wykorzystuj dane inżynieryjne 3D CAD w dokumentacji technicznej i działaniach marketingowych. Opcje renderowania w wysokiej jakości i cieniowania, w tym odwzorowania tekstur, świateł i cieni oraz technika uwzględniania otoczenia (ang. ambient occlusion) pozwalają na uzyskanie realistycznych obrazów, które można następnie poddawać obróbce w programie Corel PHOTO-PAINT (wchodzącym w skład pakietu CorelDRAW Technical Suite).

 • Publikowanie danych 3D

  Publikowanie danych 3D

  Opcja publikowania w formacie HTML5 pozwala przesyłać projekty 3D do większości urządzeń lub udostępniać pliki XVL i wyświetlać je interakcyjnie w aplikacjach dla urządzeń iPad oraz iPhone. Pliki PDF 3D zawierające animacje można odczytywać i publikować. Można je wyświetlać na komputerach stacjonarnych i laptopach za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych przeglądarek plików PDF. Program Lattice3D Studio CAD obsługuje też zapis w formatach IGES, STEP, U3D i VRML.Aktualności na temat pakietu CorelDRAW Technical Suite w Internecie:

FacebookYouTubeGoogle+Społeczność