Software pro 3D vizualizaci a soubory 3D PDF

XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Intuitivní software pro tvorbu 2D a 3D vizualizací z 3D CAD podkladů, který nabízí pokročilé animační nástroje. Podporuje také několik 3D formátů a formátů pro výměnu dat 3D CAD (viz úplný seznam).

Kontaktujte obchodní oddělení Stáhnout zkušební verzi

Zjednodušení 3D komunikace
S tímto doplňkem pro 3D CAD získáte a zvládnete více.

Hledáte-li pokročilé nástroje pro tvorbu 3D CAD vizualizací, zvažte zapojení produktu XVL Studio 3D CAD Corel Edition do svého pracovního postupu vizuální komunikace. Tento výkonný doplněk k softwaru CorelDRAW® Technical Suite přesahuje běžnou podporu 3D formátů. Transformuje složité výkresy a sestavy 3D CAD do přehledných ilustrací a poskytuje kriticky důležité funkce a výhody, které základní software XVL Studio neobsahuje.

Proč zvolit doplněk XVL Studio 3D CAD Corel Edition?

Proč zvolit doplněk XVL Studio 3D CAD Corel Edition?
 1. Pokročilý

  Nechte svá 3D CAD data ožít se špičkovou podporou, sdílením a výstupem. Využijte rozšířené možnosti kompatibility včetně nativních 3D formátů (jako jsou CATIA®, Inventor®, Creo®, SolidWorks®, NX™, Solid Edge®), souborů pro výměnu 3D CAD projektů (jako jsou IGES, STEP, JT, 3D PDF) a dalších.

 2. Výkonný

  Se širokou sadu funkcí doplňku XVL Studio 3D CAD můžete efektivně pracovat s nákresy k montáži, rozkladu, náhradním dílům nebo výrobě. Vytvářejte ilustrované pokyny k montáži a údržbě s využitím technických 3D dat nebo pomocí kompletní sady nástrojů pro 3D animace vytvářejte podrobné pokyny v podobě animace procesů.

 3. Automatizovaný

  S automatizovanou aktualizací zdrojů 3D CAD ve výkresech můžete změny dat projektu okamžitě promítnout do výstupu. Změny provedené ve zdroji 3D CAD budou použity během procesu aktualizace. S funkcí automatického rozpoznávání a aktualizace si můžete být jisti, že budou implementovány všechny změny z technického návrhu.

 4. 3D

  Tvorba, sdílení a výstup 3D vizualizací v široké škále formátů. Vytvářejte realistické stínované rendery ve vysokém rozlišení ze 3D výstupu, sdílejte je v preferovaném formátu 3D souborů, včetně IGES, STL, U3D, XVL a VRML, nebo je publikujte do 3D PDF.

Pokročilé nástroje rozšiřující možnosti tvorby ilustrací a výstupů ze souborů 3D CAD

Podívejte se, jak vám tyto nástroje ušetří čas strávený nad projektem a urychlí vaše pracovní postupy.

Využití výhod 3D CAD

Využití výhod 3D CAD

Přesné rozvržení
Využijte širší podpory nativních formátů souborů špičkových systémů 3D CAD včetně formátů CATIA, Inventor, PTC Creo Parametric (dříve Pro/ENGINEER), SolidWorks, NX, SolidEdge a dalších.
Sledovat video

Zobrazit úplný seznam
podporovaných formátů

Možnosti 3D

Možnosti 3D

Možnosti 3D
S použitím kontroly interference a zjišťování kolizí můžete ověřit integritu 3D modelu pro technickou dokumentaci. Pomocí nástrojů pro 3D měření a vyhodnocení sestavy se můžete přesvědčit o přesnosti měření. Přehrát video
Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení
Využijte efektivnější proces s možností zachování pozic při aktualizaci ilustrací založených na 3D modelech v aplikaci Corel DESIGNER™. Navíc si můžete vybrat požadovaný typ čáry výplně pro použití s funkcí anotace.
Funkce výstupu

Funkce výstupu

Funkce výstupu
S rozšířeným nastavením tloušťky čar, barevných výplní jednotlivých dílů a dalších parametrů s využitím předvoleb můžete převádět 3D pohledy na vysoce kvalitní vektorové ilustrace. Můžete také určovat rozlišení vložených rastrových obrázků a vytvářet kombinovaný výstup vektorové ilustrace a stínovaného zobrazení (rastrové vykreslování) v jednom kroku. Přehrát video

Další možnosti XVL Studio*

Rozšiřte své možnosti 3D vizualizací s funkcemi XVL Studia, které nyní lze přidat do doplňku XVL Studio 3D CAD Corel Edition. S pokročilou možností Zpracovat šablonu PDF můžete publikovat interaktivní 3D pracovní pokyny ve formátu 3D PDF nebo pomocí přesné možnosti Elektrické vedení můžete přidávat dráty, kabely, svazky a konektory ve 3D.

*Funkce XVL Studio mohou být licencovány samostatně pro používání dalších možností v doplňku XVL Studio 3D CAD Corel Edition. Chcete-li získat další informace, kontaktujte obchodního zástupce společnosti Corel.

Porovnat verze

Která verze doplňku XVL Studio Corel Edition je ta pravá pro vaše potřeby v oblasti technické komunikace?

  XVL Studio
Corel Edition

Součást sady CorelDRAW® Technical Suite
XVL Studio 3D CAD
Corel Edition

Doplněk k sadě CorelDRAW® Technical Suite
Funkce

Otevírání a import 3D souborů z 3DStudio (3DS), U3D (Adobe PDF) a VRML*

Podpora souborů DXF a DWG*

Podpora formátů souborů IGES*

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE!

Otevírání a import souborů 3D PDF pro úpravy*

Otevírání a import nativních souborů 3D CAD (včetně CATIA, PTC Creo, NX, Inventor, SolidWorks a dalších formátů)*

Podpora souborů STEP, ParaSolid, JT*

Ukládání 3D zobrazení a pozic komponent jako snímků obrazovky

Průřezy

Nástroje pro vytváření 3D animací

Pokročilé možnosti animace procesů pro generování podrobných pokynů

VYLEPŠENÍ! Nástroje hodnocení montáže

Nástroje pro 3D měření

VYLEPŠENÍ! Funkce automatických aktualizací z upravených zdrojových souborů 3D CAD

VYLEPŠENÍ! Výstup vektorových ilustrací s přímým spojením aplikace Corel DESIGNER™ pro technické výkresy

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE!

Výstup tlustých/tenkých čar ve vektorových ilustracích (pokročilé obsahují přizpůsobitelná nastavení)

ROZŠÍŘENÉ FUNKCE!

VYLEPŠENÍ! Kombinovaný výstup vektorové ilustrace a stínovaného zobrazení (rastrové vykreslování)

VYLEPŠENÍ! Výstup více snímků jako vektorových ilustrací najednou

Výstup vektorových ilustrací s přímým spojením aplikace CorelDRAW® pro kreativní návrhy

Výstup stínovaných zobrazení (rastrové vykreslování) s přímým spojením aplikace Corel PHOTO-PAINT™ pro úpravu fotografií

Výstup 3D (IGES, U3D, VRML a další)

Výstup 3D PDF včetně animací

Vylepšené nástroje 3D vizualizace prostřednictvím možností doplňku XVL Studio:

**

Pokročilé možnosti výstupu 3D PDF s možností Zpracovat šablonu PDF pro doplněk XVL Studio

VOLITELNÁ MOŽNOST**

Možnost Elektrické vedení* pro přidávání přesného elektrického vedení (včetně drátů, kabelů, popruhů a konektorů) ve 3D

VOLITELNÁ MOŽNOST**

*Úplný seznam podporovaných formátů souborů 3D a 3D CAD a verzí najdete na následující stránce.
**Možnosti XVL Studio mohou být licencovány samostatně pro používání dalších funkcí v doplňku XVL Studio 3D CAD Corel Edition. Chcete-li získat další informace, kontaktuje obchodního zástupce společnosti Corel.

Technické údaje

Pro zpracování dat 3D CAD doporučujeme:

 • 8 GB RAM nebo více
 • Monitor s rozlišením 1280 × 800 nebo vyšším
 • Pro aktivaci produktu a instalaci aktualizací je vyžadováno připojení k Internetu

Poznámka: Doplněk XVL Studio Corel Edition (se sadou základních funkcí) je zahrnutý v sadě CorelDRAW Technical Suite a instaluje se spolu s ní. Doplněk XVL Studio 3D CAD nabízí další funkce pro tuto integrovanou aplikaci. Viz systémové požadavky sady CorelDRAW Technical Suite. Další informace

Pozvedněte své 3D vizualizace na novou úroveň s doplňkem XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Kontaktujte obchodní oddělení Stáhnout zkušební verzi

Původní umělecká díla jsou poskytována třetími stranami a jsou používána a/nebo upravována s povolením, není-li s takovýmito stranami ujednáno jinak.

Corel, CorelDRAW, Corel DESIGNER a Corel PHOTO-PAINT jsou ochranné známky společnosti Corel Corporation.

Solid Edge a NX jsou ochranné známky společnosti Siemens Industry Software Inc.

Inventor je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Autodesk Inc. nebo jejích poboček či přidružených subjektů v USA nebo v jiných zemích.

CATIA registrovaná ochranná známka společnosti Dassault Systemes, S.A.

Creo je registrovaná ochranná známka společnosti PTC Inc. nebo jejích poboček v USA nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Patenty: www.corel.com/patents