Een 'puzzeleffect' simuleren in CorelDRAW® X6

door Silvio Gomes – CorelDRAW Meester

In deze studieles laat ik u aan de hand van twee voorbeelden zien hoe u een 'puzzeleffect' kunt simuleren met CorelDRAW®. De afzonderlijke stukjes van de puzzel kunnen een gewone vorm of elke door u gewenste vorm krijgen.

Een gewone vorm gebruiken

In het eerste voorbeeld hebben de 'puzzelstukjes' een gewone, rechthoekige vorm.

Open de afbeelding die u wilt fragmenteren in CorelDRAW of importeer deze. Gebruik de formaatvakken bij Voorwerp op de eigenschappenbalk om het definitieve formaat van de afbeelding aan te passen.

Klik in de gereedschapskist op de uitklappijl van het gereedschap Veelhoek en kies de optie Ruitjespapier in het submenu (of druk op D).

Gebruik de vakken van Rijen en kolommen op de eigenschappenbalk om op te geven hoe de afbeelding moet worden gefragmenteerd.

Voor dit voorbeeld heb ik in totaal 9 stukjes gebruikt, oftewel 3 rijen × 3 kolommen.

Opmerking: Wees voorzichtig bij het bepalen van het aantal stukjes dat u wilt gebruiken. Bij bitmapafbeeldingen kan de grootte van het definitieve bestand namelijk sterk toenemen. Bij deze simulatie wordt de afbeelding niet in stukjes 'gebroken'. Er wordt een kopie gemaakt van de oorspronkelijke afbeelding, waarvan gedeelten worden 'verborgen' met de PowerClip®-functie. In dit voorbeeld wordt de foto dan ook 9 keer gedupliceerd. Als u een vectorafbeelding gebruikt, is de toename in de grootte van het definitieve bestand te verwaarlozen.

Zorg ervoor dat het gereedschap Ruitjespapier is geselecteerd, en sleep om een raster te maken. Probeer het raster exact even groot te maken als de foto, of net iets kleiner, zodat de afbeelding uit de randen van het raster 'vloeit'.

Sleep de foto vervolgens uit het raster, klik er met de rechtermuisknop op en kies In PowerClip plaatsen.

U ziet dat de cursor in een grote zwarte pijl is veranderd. Klik op de rand van het raster om de foto binnen het raster te plaatsen.

Klik op de afbeelding en klik op de knop PowerClip bewerken.

Klik nu op de foto en sleep om deze in het raster te plaatsen. U ziet dat gedeelten van de afbeelding die buiten het raster vallen niet in de 'puzzelstukjes' worden weergegeven.

Klik op de knop Inhoud bewerken beëindigen als u klaar bent.

Selecteer vervolgens alle voorwerpen (Ctrl+A) en klik op Alles degroeperen om de negen stukjes van de 'puzzel' van elkaar te scheiden.

Klik op de afbeeldingsfragmenten en sleep deze naar de gewenste plek om ze van elkaar te scheiden.

Als u een bepaald stukje wilt benadrukken, dubbelklikt u op het gekozen fragment en draait u het met behulp van een van de kleine draaigrepen in de gewenste hoek.

Optioneel kunt u nog een schaduw op het fragment toepassen om het een speciale nadruk te verlenen. Selecteer eerst het gewenste fragment. Klik in de gereedschapskist op de uitklappijl van het Overvloeigereedschap en kies de optie Schaduw in het submenu.

Klik nu op het fragment en sleep het om het schaduweffect toe te passen. Pas op de eigenschappenbalk de sterkte van Dekvermogen en Vermenging aan. Als u het fragment boven alle andere fragmenten wilt indelen, selecteert u het en drukt u op Shift + Pagina omhoog.

Een onregelmatige vorm gebruiken

Voor het tweede effect gebruiken we een onregelmatige vorm om het 'puzzeleffect' te simuleren. De stappen zijn vergelijkbaar met die van het eerste voorbeeld. Het verschil zit hem alleen in het opbouwen van het raster.

Klik in de gereedschapskist op het Freehand-gereedschap (of het Slim tekengereedschap) en teken een hartvorm. Gebruik vervolgens het gereedschap Ruitjespapier om een raster van 2 × 2 toe te passen, net als u eerder heeft gedaan bij het voorbeeld met het raster van 3 × 3.

Klik in de gereedschapskist op het Slim vulgereedschap.

Klik binnen een stukje van het gefragmenteerde hart en klik op een kleurstaal op het Kleurenpalet. Voor dit voorbeeld heb ik elk gedeelte van het hart met een andere kleur gevuld.

Druk met het Selectiegereedschap geactiveerd Shift in, en klik op de gekleurde stukjes van het hart. Druk nu op Ctrl+G om de gedeelten te groeperen. Klik op het raster en druk op Delete.

Importeer een foto.

Klik met de rechtermuisknop op de foto en kies In PowerClip plaatsen. Klik op het hart om de foto binnen de vorm te plaatsen. Wijs de foto aan met de muisaanwijzer en klik op de knop PowerClip bewerken. Sleep om de foto binnen de vorm te schikken en klik op de knop Inhoud bewerken beëindigen. Druk op Ctrl+A om alle voorwerpen te selecteren en klik op Alles degroeperen. Klik op elk fragment en sleep het, deel het opnieuw in, draai het of pas effecten naar wens toe.

En uiteindelijk heeft u dan de voltooide 'puzzel' met de hartvorm.