Geavanceerde afbeeldingen met maasvullingen

Door Roger Wambolt

Deze studieles is geschreven voor CorelDRAW® Graphics Suite X5. Hoewel vergelijkbare functies beschikbaar kunnen zijn in eerdere versies, is deze studieles alleen volledig van toepassing op CorelDRAW Graphics Suite X5.

Met het Maasvullinggereedschap kunt u een vulling met heel subtiele kleurovergangen maken, die uw voorwerpen een veel realistischer uiterlijk geven. Met het aanzienlijk verbeterde Maasvullinggereedschap kunt u gevulde voorwerpen in meerdere kleuren maken waarin de kleurovergangen vloeiender zijn. Met de optie Maaskleur effenen op de eigenschappenbalk kunt u kleurovergangen maken die hun kleurdiepte volledig behouden. We gaan nu kijken hoe we dit heel bijzondere gereedschap optimaal kunnen gebruiken.

Studieles Maasvulling

Wat u kunt leren

In deze studieles leert u het volgende:

Een maasvulling toepassen op een voorwerp

Een maasvulling kan alleen worden toegepast op gesloten voorwerpen of een enkel pad. Als u een maasvulling wilt toepassen
op een complex voorwerp, moet u eerst een voorwerp met een maasvulling maken en dit samenvoegen met het complexe voorwerp tot een PowerClip-voorwerp.

Het voorwerp maken

We maken eerst het voorwerp. We tekenen een ellips met het Ellipsgereedschap (F7) in de Gereedschapskist. Vervolgens openen we het menu Schikken en selecteren we de optie Naar krommen omzetten (Ctrl+Q).

Als u de ellips hebt omgezet in een kromme, gebruikt u het Vormgereedschap (F10) om de besturingsgrepen zo te verplaatsen dat u de gewenste vorm krijgt (afb. 1).

Nu passen we een vulling toe op de vorm. Ik heb het Interactief vulgereedschap (G) gebruikt om een lineaire verlooptintvulling te maken. Vervolgens heb ik de omtrek van het voorwerp verwijderd (afb. 2).

Een maasvulling toepassen op een voorwerp

  1. Klik in de gereedschapskist op het Maasvullinggereedschap. Knop Maasvulling
  2. Typ het aantal rijen en kolommen in het vak Rasterformaat in de Eigenschappenbalk en druk op Enter. Voor dit voorbeeldvoorwerp gebruiken we de waarde 2 horizontaal en 4 verticaal (afb. 3).
  3. U kunt de rasterknooppunten nu op dezelfde manier aanpassen als de knooppunten van een kromme met het Vormgereedschap (F10).

Tip:
U kunt elkaar kruisende lijnen toevoegen door in een ruimte te dubbelklikken, of u kunt één lijn toevoegen door op een lijn te dubbelklikken. Als u op elkaar kruisende lijnen dubbelklikt, worden deze verwijderd.


Studieles afb.1-3

Kleuren toevoegen aan de maasvulling

Nu het voorwerp is gemaakt en we de maasvulling hebben toegepast, gaan we het voorwerp bij de volgende stap tot leven brengen. U zult zelf ontdekken hoe krachtig dit gereedschap eigenlijk is. We beginnen met het slepen van kleuren vanaf het kleurenpalet op de punten van het maasraster.

Een maasvulling met kleur vullen

  1. Selecteer een voorwerp met een maasvulling.
  2. Klik in de gereedschapskist op het Maasvullinggereedschap.
  3. Sleep een kleur vanuit het kleurenpalet naar een vlek in het voorwerp.
Als u een gekruist knooppunt in een maasvulling van kleur wilt voorzien, klikt u op het gekruiste knooppunt en klikt u vervolgens op een kleur in het kleurenpalet. Als u 10% van een bepaalde kleur wilt toevoegen aan een knooppunt, selecteert u het knooppunt en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op een kleur in het kleurenpalet klikt.
Tip:
Als u de linkermuisknop ingedrukt houdt terwijl u een van de kleuren in het kleurenpalet aanwijst, krijgt u een grotere keuze aan kleuren. Tinten

Als u een kleur vanuit het kleurenpalet sleept en neerzet in een gebied dat is afgebakend door de lijnen van een maasvulling, heeft dit tot gevolg dat het gebied volledig wordt gevuld en overloopt in het omliggende gebied. Als u de kleur op een knooppunt neerzet, vloeit de kleur vanaf dit punt uit.

De kleuren fijn afstemmen

Als het voorwerp met maasvulling kleur bevat, kunt u de manier waarop de kleuren samenvloeien wijzigen door de elkaar kruisende knooppunten aan te passen. U kunt deze wijzigen of aanpassen met het Vormgereedschap.

Als u het uiterlijk van kleur in een maasvulling vloeiender wilt maken, selecteert u een voorwerp met een maasvulling en klikt u in de gereedschapskist op het Maasvullinggereedschap. Klik vervolgens op de knop Maaskleur effenen knop Maaskleur effenen op de eigenschappenbalk.

Transparantie toepassen op een maasvulling

Een functie die nu ook is toegevoegd, is de mogelijkheid om transparantie toe te passen op een maasvulling. Dit is een stap vooruit, omdat u nu een structuur of een ander voorwerp achter de maasvulling kunt plaatsen en de transparantie van een knooppunt of knooppuntgroep kunt aanpassen met het Transparantiegereedschap.

Transparantie toepassen op een maasvulling

  1. Selecteer een voorwerp met een maasvulling.
  2. Klik in de gereedschapskist op het Maasvullinggereedschap.
  3. Klik op een knooppunt om een gedeelte van de maasvulling te selecteren.
  4. Verplaats de schuifregelaar Transparantie op de eigenschappenbalk naar rechts om de transparantie van de kleur te vergroten.

Om het ontwerp te voltooien, heb ik een vorm voor de vaas gemaakt en een maasvulling toegepast met een raster van 7 bij 2. Vervolgens heb ik hierop de gewenste kleuren neergezet.

Als u deze maasvulling naar een ander voorwerp wilt kopiëren, selecteert u het doelvoorwerp, in dit geval de bovenkant van de vaas, en klikt u op de knop Maasvulling kopiëren Knop Maasvulling kopiëren.

Hiermee wordt de door mij gemaakte maasvulling gekopieerd. Vervolgens hoef ik alleen transparantie toe te passen op de vaas, net als ik met de bloemblaadjes heb gedaan, en het ontwerp af te werken.

U ziet dat het met een beetje oefening heel makkelijk is om realistische ontwerpen te maken, die de ideeën en gevoelens kunnen overbrengen die u voor ogen staan.

Naar boven