(z podatkiem VAT)
POBIERZ

Zgodność:

Oprogramowanie CAD
CorelCAD 2017 (Windows/Mac)

Oprogramowanie CAD

 • Zaawansowane narzędzia do szkicowania 2D i projektowania 3D
 • Wszechstronna obsługa plików .DWG, .STL, .PDF i .CDR
 • Zróżnicowane opcje generowania danych wyjściowych,
  w tym modeli do druku 3D
 • Możliwość automatyzacji i dostosowywania

Oprogramowanie CAD do rysowania 2D oraz projektowania i druku 3D

Najlepsze oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo w przystępnej cenie, z intuicyjnym interfejsem oraz narzędziami zgodnymi ze standardami branżowymi i z możliwością dostosowania w interakcyjnym środowisku. Program CorelCAD™ 2017 zapewnia zaawansowane możliwości oraz precyzję pozwalającą uzyskać lepsze od spodziewanych wyniki szkicowania 2D i projektowania 3D. Dzięki obsłudze natywnego formatu plików DWG program CorelCAD 2017 zachowuje zgodność ze wszystkimi głównymi programami CAD i umożliwia pracę w znanym środowisku. Oprogramowanie CAD na komputery stacjonarne jest zoptymalizowane pod kątem systemów operacyjnych Windows i Mac OS, a aplikacja CorelCAD Mobile współpracuje z urządzeniami z systemem Android, aby zagwarantować taką samą wydajność i szybkość na różnych platformach. Ponadto program CorelCAD 2017 zapewnia elastyczne opcje, takie jak dodatki i wtyczki, zarówno dla nowych użytkowników, jak i dla dotychczasowych klientów, dopasowując się do każdego toku pracy.

Porównaj wersje (PDF, w języku angielskim)

Wymagania systemowe

Przewodnik recenzenta (PDF, w języku angielskim)

Wtyczki i dodatki:
Graebert Market for CorelCAD

Oprogramowanie CAD w przystępnej cenie


Oprogramowanie CAD w przystępnej cenie

Uniwersalne oprogramowanie do szkicowania i projektowania 2D

Narzędzia do szkicowania 2D

Sprawnie realizuj projekty, korzystając z pełnego zestawu profesjonalnych narzędzi do szkicowania, które zapewniają wymaganą precyzję i elastyczność, w tym z nowych poleceń Wzór oraz narzędzi Zaawansowane przycięcie. Ponadto narzędzia szybkiego wprowadzania pozwalają wyświetlać współrzędne kursora na ekranie, a funkcja Skalowanie komentarzy zapewnia wyświetlanie tekstu w czytelnym rozmiarze, niezależnie od skali rysunku w układzie.

Zaawansowane oprogramowanie do projektowania i rysowania 3D

Narzędzia do projektowania 3D

Przejście w rysunkach od szkiców 2D do zaawansowanych projektów 3D jest bardzo naturalnym procesem. Możesz polegać na specjalistycznych narzędziach podczas wszystkich etapów projektowania 3D, od początkowych szkiców po trójwymiarowy model, łącznie z drukiem 3D. Narzędzia do modelowania brył trójwymiarowych ułatwiają tworzenie elementarnych i zaawansowanych kształtów trójwymiarowych, korzystając z operacji umożliwiających edycję 3D.

Znane oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

Znany interfejs użytkownika

Przestrzenie robocze z interfejsem wstążki systemu Windows lub klasycznym pozwalają na szybkie realizowanie zadań CAD. Korzystając z wysokiej jakości narzędzi do szkicowania i projektowania, które można dostosować do własnych potrzeb, za każdym razem uzyskasz imponujące, wizualnie doskonałe rezultaty.

Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo z możliwością dostosowania

Zgodność i możliwości dostosowania

Otwieranie plików .DWG, ich edycja i zapisywanie ułatwia współpracę w zespole, z klientami i dostawcami. Ponadto program obsługuje pliki .DXF i .DWF — także z najnowszej wersji programu AutoCAD (R2013 .DWG). Zmień dowolne środowisko pracy zgodnie z własnymi wymaganiami za pomocą zaawansowanych opcji dostosowywania i obsługi automatyzacji w programie CorelCAD 2017.

 • Natywny format plików DWG

  Otwieranie plików w formacie .DWG, ich edycja i zapisywanie ułatwia współpracę w zespole i z dostawcami. Dzięki zastosowaniu formatu DWG jako natywnego formatu plików, program CorelCAD obsługuje pliki .DWG, .DXF i .DWF — także te z najnowszej wersji programu AutoCAD (R2013 .DWG).

 • Typowe funkcje CAD

  Typowe funkcje CAD

  Program CorelCAD jest zgodny ze wszystkimi popularnymi programami CAD, więc doświadczeni użytkownicy mogą swobodnie korzystać ze znanych elementów paska poleceń, aliasów poleceń, menu i paska narzędzi.

 • Narzędzia do trójwymiarowego modelowania i edycji brył

  Do projektu można dodawać trójwymiarowe bryły elementarne oraz scalać i odejmować obiekty, a także tworzyć ich przecięcia, stosując operacje logiczne. Dostępne są zaawansowane narzędzia edycyjne, na przykład zaokrąglanie krawędzi, a także narzędzia do kolorowania, przenoszenia, obracania i przesuwania poszczególnych powierzchni brył trójwymiarowych.

 • Wzory wzdłuż ścieżekOdtwórz
  NOWOŚĆ!

  Wzory wzdłuż ścieżek

  Skorzystaj z nowych poleceń Wzór, aby tworzyć kopie określonych obiektów wzdłuż ścieżki. Ścieżka może mieć różny kształt, taki jak linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa czy splajn. Ponadto opcje wyrównywania pozwalają kontrolować ostateczny wygląd wzoru.

 • Tworzenie linii środkowejOdtwórz
  NOWOŚĆ!

  Tworzenie linii środkowej

  Możesz precyzyjnie dodawać linie środkowe pomiędzy dwoma liniami, łukami czy segmentami polilinii, a nawet ustawić przedłużenie linii środkowej tak, żeby wychodziła poza kontur obiektu. Styl linii w przypadku linii środkowych jest przypisywany automatycznie.

 • Opcje przycinaniaOdtwórz
  NOWOŚĆ!

  Opcje przycinania

  Dzięki narzędziom Przytnij i Zaawansowane przycięcie, służącym do precyzyjnej edycji kreskowania i jednolitych jednokolorowych lub wielokolorowych wypełnień, możesz sprawnie i pewnie wykonywać operacje wycinania. Po przycięciu wynikowe wypełnienia kolorem i kreskowaniem zachowuje swoje skojarzenie z nowymi obwiedniami i pozostanie jednym obiektem.

 • Przyciąganie obiektów i uchwyty elementówOdtwórz
  ULEPSZENIE!

  Przyciąganie obiektów i uchwyty elementów

  Korzystając z inteligentnych narzędzi programu CorelCAD, takich jak przyciąganie obiektów, uchwyty elementów i prowadnice biegunowe, można szybko zmieniać położenie i rozmiar elementów, a także wyrównywać je i kopiować. Możesz zaoszczędzić cenny czas podczas projektowania dzięki szybszemu narzędziu do edycji na ekranie. Po prostu skorzystaj z kontekstowego menu podręcznego, aby błyskawicznie edytować geometrię obiektów lokalnie po najechaniu wskaźnikiem myszy na dowolny uchwyt elementu.

 • Okno dialogowe drukowania
  ULEPSZENIE!

  Okno dialogowe drukowania

  Wygodniejszą pracę ułatwia także przeprojektowane okna dialogowe drukowania, które zostało wzbogacone o nowe funkcje. Podgląd wydruku jest teraz dynamicznie aktualizowany przy każdej zmianie w ustawień drukowania i pozwala wyświetlić zoptymalizowany podgląd obrazka przed jego wydrukowaniem.

 • Automatyczne uzupełnianie poleceń
  NOWOŚĆ!

  Automatyczne uzupełnianie poleceń

  Usprawnij tok pracy dzięki interfejsowi użytkownika, który umożliwia zastosowanie funkcji automatycznego uzupełniania nazw poleceń i zmiennych podczas ich wpisywania. Ponadto możliwe jest wyświetlenie listy sugerowanych nazw poleceń i zmiennych obejmującej wpisane wcześniej wyrażenia.

 • Dzielenie wymiaru
  NOWOŚĆ!

  Dzielenie wymiaru

  Możesz dzielić linie w dowolnym punkcie, a nawet zastosować podział linii wymiarowych i pomocniczych obiektu w miejscu ich przecięcia z innymi kształtami. Istnieje również możliwość ponownego połączenia linii wymiarowych i pomocniczych, które zostały wcześniej podzielone.

 • Przenoszenie obiektów
  NOWOŚĆ!

  Przenoszenie obiektów

  Polecenie CHANGESPACE pozwala przenosić obiekty, takie jak blok tytułowy czy lista części, z przestrzeni roboczej modelu do arkusza układu strony i na odwrót. Podczas stosowania polecenia wybrane obiekty zostaną przeskalowane w nowym obszarze roboczym, aby zachować ich wygląd.

 • Edytowanie rozszerzonego atrybutu bloku
  NOWOŚĆ!

  Edytowanie rozszerzonego atrybutu bloku

  Możesz modyfikować wartości atrybutu bloku (BlockAttribute) i właściwości wstawionych bloków w obrębie dowolnego rysunku w celu wyświetlenia w formie tekstowej istotnych informacji dotyczących danej części lub komponentu, np. ilości, wagi lub innej cechy charakterystycznej. Ta nowa funkcja pozwala również formatować tekst atrybutu tak, aby wyróżniał się na tle innych atrybutów na rysunku.

 • Przyciąganie obiektów i uchwyty elementówOdtwórz

  Szybkie wprowadzanie

  Włącz interfejs poleceń w projekcie, używając kursora w obszarze rysunku. Ta wydajna funkcja skraca czas pracy, pozwalając wywoływać polecenia bezpośrednio w miejscu ustawienia kursora. Dzięki temu etykietki narzędzi są przesuwane razem z kursorem, pozwalając na wpisywanie wartości współrzędnych, długości, kątów, linii itp.

 • Narzędzia warstw

  Narzędzia warstw

  Korzystając z funkcji podglądu i przezroczystości warstw, które umożliwiają wyrównanie elementów projektu, m.in. komponentów rysunków z najnowszych wersji plików .DWG programu AutoCAD, można uzyskać jednolite efekty.

 • Menedżer stanów warstw

  Okno dialogowe Stany warstw pozwala utrzymać warstwy w idealnym porządku. Po zapisaniu stanu warstwy można zarządzać wyglądem elementów projektu, korzystając ze stanów warstw o określonych nazwach, włączać je i wyłączać, a także przełączać pomiędzy nimi. Konfiguracje właściwości i stanów warstw można zapisywać, przywracać je oraz zarządzać nimi, a także udostępniać w różnych projektach.

 • Edycja polilinii
  ULEPSZENIE!

  Edycja polilinii

  Polecenia polilinii pozwalają na korzystanie z wielu nowych możliwości formatowania. Teraz możesz zwężać polilinię od punktu początkowego do punktu końcowego, odwracać kierunek polilinii, dodawać wierzchołki w punktach środkowych albo przekształcać polilinię w łuk lub linię.

 • Powiązania rysunkowe

  Powiązania i ograniczenia wymiarowe pozwalają zwiększyć precyzję na rysunkach poprzez zachowanie właściwych proporcji projektów dwuwymiarowych, wartości kątów i wymiarów poprzez wymuszenie określonego zachowania kształtu geometrycznego. Ponadto powiązania geometryczne można zastosować do kontrolowania zależności i relacji między obiektami.

 • Najlepsza wydajność
  ULEPSZENIE!

  Najlepsza wydajność

  Nowa wersja została zoptymalizowana pod kątem najnowszych systemów operacyjnych, takich jak Windows 10 i macOS Sierra (10.12), i uzupełniona o aktualizacje zwiększające intuicyjność obsługi interfejsu, dzięki czemu jeszcze lepiej spełnia wymagania dotyczące oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo.

 • CorelCAD Mobile
  ULEPSZENIE!

  CorelCAD Mobile

  Najnowsza wersja programu CorelCAD przeznaczona na tablety z systemem Android — CorelCAD Mobile — umożliwia projektowanie i dodawanie adnotacji gdziekolwiek jesteś. Stanowi także uzupełnienie istniejących rozwiązań na platformy PC i Mac. Praca nad projektem CAD dowolnej wielkości jest możliwa na preferowanej platformie, bez utraty szybkości, wydajności i opcji dostosowywania ustawień.

 • Interfejs wstążki systemu Windows

  Zwiększ wydajność, używając dostosowywanych przestrzeni roboczych z interfejsem wstążki*, i korzystaj z opcji kontekstowych do wybierania i stosowania różnych narzędzi projektowych, np. tabel czy bezpośredniej edycji tekstu.

 • Karty rysunku*

  Możliwość przełączania między kilkoma otwartymi i aktywnymi dokumentami programu CorelCAD w systemie Windows pozwala lepiej zorganizować pracę. Używając polecenia DrawingTabs, można wyświetlić karty rysunku w górnej części okna rysunku. Ta przydatna funkcja pozwala otwierać i zamykać wiele okien rysunku, jak również wprowadzać w nich zmiany i zapisywać je.

 • Bezpośrednie edytowanie tekstu

  Korzystając z funkcji nakładania i wklejania do projektu tekstu z programu Microsoft Word, można tworzyć lub modyfikować teksty. To rozwiązanie pozwala doskonale panować nad czcionkami oraz wyglądem i lokalizacją bloków tekstu.

 • Skalowanie adnotacji

  Skalowanie adnotacji

  Dzięki tej funkcji ważne teksty są cały czas dobrze widoczne i niezależne od skali rysunku oraz okienka ekranu. Podczas nawigowania po przestrzeni roboczej projektu można teraz w dowolnym momencie uzyskać czytelny tekst, również na wydrukach, niezależnie od rozmiaru elementów.

 • Wyświetlacz przezroczysty

  Korzystając z paska narzędzi Wyświetlacz przezroczysty, można wybierać różne elementy, a następnie powiększać je w celu wprowadzenia wymaganych zmian. Opcja edycji elementów w jednym miejscu pozwala ustawić styl i szerokość linii, zmieniać warstwy, tworzyć elementy wymiarów lub blok.

 • Dynamiczne bloki

  Zaoszczędź cenny czas, wstawiając dynamiczne bloki z programu AutoCAD, a następnie uzyskując dostęp do ustawień bloków i atrybutów używanych we własnych plikach .DWG w programie CorelCAD.

 • Obsługa tabel

  W istniejących tabelach można wstawiać i usuwać komórki, wiersze i kolumny, a także scalać je i zmieniać ich rozmiary. To najszybszy sposób dodawania ważnych tekstów lub instrukcji do rysunków bez zakłócania ich układu.

 • Niestandardowe układy współrzędnych

  Szkicowanie i wyrównywanie pozycji jest łatwiejsze dzięki możliwości tworzenia niestandardowych układów współrzędnych, co pozwala na dopasowanie płaszczyzn projektowych do obiektów rysunku.

 • Zasoby projektu

  W obszernych zasobach projektu użytkownicy mogą szybko wyszukać elementy projektów, takie jak bloki, style, rysunki czy obrazy, aby uzyskać do nich dostęp i zarządzać nimi, a także wykorzystywać w różnorodnych projektach CAD.

 • Weryfikowanie zgodności plików CAD ze standardami

  Program CorelCAD 2017 może zweryfikować rysunek CAD pod kątem zgodności ze standardami rysunku, np. zapisanymi w plikach .DWS. Podczas weryfikacji program wykrywa i eliminuje niezgodności z wymogami branżowymi, co pozwala uzyskać rysunki CAD zgodne ze standardami.

 • Narzędzia inteligentnego wymiarowania

  Narzędzia do wymiarowania zapewniają dokładne wyniki pomiarów, a inteligentne narzędzie do wymiarowania automatycznie sugeruje najbardziej odpowiedni i precyzyjny typ wymiaru. Podręczna paleta wymiarów umożliwia szybkie wyświetlanie elementów sterowania wymiarami, usprawniając nawigację i ułatwiając korzystanie z często używanych ustawień.

 • Odległości odsunięcia wymiarów

  Odległości odsunięcia wymiarów

  To oszczędzające czas narzędzie służy do wyrównywania linii wymiarowych w ustalonych odległościach od pobliskich kształtów. Korzystając z opcji przyciągania wymiarów, można umieszczać linie wymiarowe w określonej odległości od zmierzonych kształtów złożonych z linii oraz pomiędzy kolejnymi liniami wymiarowymi i dzięki temu tworzyć rysunki techniczne z idealnie wyrównanymi wymiarami.

 • Tworzenie adnotacji i współpraca

  Unikatowe notatki głosowe umożliwiają dodawanie nagranych wiadomości, przypomnień lub instrukcji bezpośrednio do rysunku. Elementy rysunku można zaznaczać szkicami odręcznymi. Po zamaskowaniu części rysunku nie będą one powiązane z adnotacją.

 • Funkcja podkładu PDF i DGN†

  Do rysunku można dołączyć jako podkład dowolną liczbę stron dokumentu PDF oraz plików DGN, które pochodzą z programu MicroStation lub innego oprogramowania CAD. Ponadto możliwe jest sterowanie widocznością warstw i przycinaniem (obszarami masek) podkładów PDF oraz DGN.

 • Funkcje wyświetlania modeli trójwymiarowych

  Modele trójwymiarowe można obracać interaktywnie w przestrzeni lub oglądać z wielu punktów obserwacji. Stosując sąsiadujące okienka ekranu, można podzielić podgląd na wiele części, co pozwala na wyświetlanie modelu trójwymiarowego w różnych rzutach.

 • Przekształcanie modeli dwuwymiarowych w trójwymiarowe

  Utwórz dwuwymiarowe projekty w programie CorelCAD lub dwuwymiarowe szkice w programie CorelDRAW. Zaimportuj szkic do programu CorelCAD* i przekształć go do postaci trójwymiarowej. Wyciągaj, obracaj lub wyciągaj po ścieżce elementy dwuwymiarowe w celu przekształcenia ich w modele trójwymiarowe.

 • Obsługa myszy trójwymiarowej

  Obsługa myszy trójwymiarowej

  Nawigowanie trójwymiarowe dzięki obsłudze urządzeń wejściowych firmy 3Dconnexion*. Obracanie rysunków dwu- i trójwymiarowych przez poruszanie drążka myszy trójwymiarowej. Przyciskom myszy trójwymiarowej można przypisać preferowane ustawienia nawigacji lub niestandardowe polecenia.

 • Drukowanie projektów 3D

  Drukowanie projektów 3D

  Możliwość eksportu wielu brył 3D do pliku .STL (stereolitografia), najczęściej stosowanego formatu plików druku 3D. Obsługa plików .STL pozwala na druk prototypów 3D bezpośrednio na drukarkach 3D lub wysłanie ich do firm świadczących takiego typu usługi.

 • Import plików z programu CorelDRAW

  Łatwe importowanie plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) do programu CorelCAD* jako modelowych obiektów przestrzennych przedstawianych na arkuszu układu. Aby umożliwić bezpośrednie importowanie szkiców z programu CorelDRAW w celu przeprowadzania zaawansowanego modelowania 2D i 3D w programie CorelCAD, użytkownik może pracować z wielostronicowymi plikami .CDR/.DES.

 • Eksport do programów CorelDRAW i Corel DESIGNER

  Po wyeksportowaniu do formatów .CDR i .DES* prace można łatwo przekształcać w programie CorelDRAW, aby stosować w prezentacjach oraz materiałach marketingowych, albo w programie Corel DESIGNER, aby tworzyć dokumentację techniczną.

 • Pomoc w zakresie migracji

  Pomoc w zakresie migracji

  Możliwość przenoszenia niestandardowych ustawień, na przykład profili, preferencji, lokalizacji plików i niestandardowych ustawień interfejsu użytkownika z poprzednich wersji do nowej wersji programu. Przy pierwszym uruchamianiu programu CorelCAD 2017 po instalacji automatycznie wyświetlane jest okno dialogowe.

 • Obsługa starszych formatów plików

  Obsługa starszych formatów plików

  Rysunki można zapisywać w starszych formatach R12 .DWG lub .DXF, co pozwala na ich używanie na starszych urządzeniach i w starszym oprogramowaniu. Ponadto w programie można odzyskiwać uszkodzone pliki .DWG i .DXF we wszystkich wersjach.

 • Łatwe udostępnianie plików

  Łatwe udostępnianie plików

  Łatwiejsza współpraca i wymiana plików z innymi projektantami i klientami dzięki obsłudze popularnych formatów plików, takich jak .PDF, .SVG, .EPS i .DWF.

 • Praca z plikami GIS

  Praca z plikami GIS

  Możliwość wizualizowania map i modeli geograficznych utworzonych w systemach informacji geograficznej (GIS) dzięki obsłudze plików kształtu ESRI (.SHP).

 • Wymiana plików 3D ze współpracownikami i dostawcami

  Wymiana plików 3D ze współpracownikami i dostawcami

  Obsługa plików modelu ACIS (.SAT) umożliwia otwieranie i pracę nad modelami trójwymiarowymi, które można następnie udostępniać współpracownikom lub producentom 3D.

 • Konfiguracje wydruku

  Wszystkie zaawansowane ustawienia drukowania w programie, takie jak rozmiar papieru, skala, orientacja, przypisanie kolorów do szerokości linii i inne parametry, można zapisać w osobnych konfiguracjach, które mogą być używane w innych plikach i projektach CAD.

 • Polecenie Pack and Go

  Polecenie Pack and Go†

  Tworzenie archiwum ZIP lub folderu zawierającego bieżący rysunek oraz pliki zależne, takie jak: odniesienia, obrazy, pliki w formacie PDF, pliki czcionek i mapowania, pliki stylów drukowania oraz pliki konfiguracji wydruku.

 • Szybkie działanie w systemach Windows i Mac OS
  ULEPSZENIE!

  Szybkie działanie na urządzeniach z systemem Windows, Mac OS oraz Android

  Program CorelCAD oferuje zaawansowaną aplikację 32- i 64-bitową dla systemu Windows, 64-bitową aplikację dla systemu Mac OS oraz aplikację CorelCAD Mobile na tablety z systemem Android. Teraz praca na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach mobilnych z zainstalowanym dowolnym systemem operacyjnym przebiega szybciej i skuteczniej.

 • Obsługa automatyzacji

  Obsługa automatyzacji

  Obsługa środowiska Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)* i LISP umożliwia ładowanie lub tworzenie własnych funkcji, procedur i wtyczek w interfejsie automatyzacji programu CorelCAD.

 • Wtyczki
  ULEPSZENIE!

  Wtyczki†

  Zakres dostępnych funkcji CAD można poszerzyć dzięki opcjonalnym wtyczkom, takim jak rozbudowane narzędzia CAD dostępne na platformie CorelCAD Marketplace, które zapewniają dodatkowe opcje szkicowania i renderowania, biblioteki części oraz funkcje projektowania zwiększające produktywność.

*Interfejs wstążki, karty rysunku, funkcja importu i eksportu do formatów plików programów CorelDRAW (CDR) i Corel DESIGNER (DES), obsługa urządzeń wejściowych firmy 3Dconnexion oraz technologii Microsoft VSTA są dostępne wyłącznie w programie CorelCAD 2017 dla systemu Windows.

†Uwaga: podkład PDF i DGN, funkcja pliku przenośnego oraz sklep z wtyczkami nie są dostępne w programie CorelCAD 2017 zainstalowanym po zakupieniu w sklepie Apple Mac App Store.

Wersja programu CorelCAD na urządzenia przenośne!

Najnowsza wersja oprogramowania CAD przeznaczona na tablety z systemem Android — CorelCAD Mobile — umożliwia projektowanie i dodawanie adnotacji gdziekolwiek jesteś. Stanowi także uzupełnienie istniejących rozwiązań na platformy PC i Mac. Korzystaj z pełnego zestawu narzędzi do rysowania i edycji 2D oraz wyświetlania modeli trójwymiarowych, unikalnych możliwości tworzenia adnotacji oraz dostępu do usług pamięci masowej w chmurze, takich jak Dropbox czy Dysk Google. A co najważniejsze, błyskawiczny dostęp masz także w intuicyjnym środowisku aplikacji mobilnej. Praca nad projektem CAD dowolnej wielkości jest możliwa na tabletach i smartfonach z systemem Android, bez utraty szybkości, wydajności i opcji dostosowywania ustawień.


Poznaj liczne zalety aplikacji CorelCAD Mobile

 • Natywny format plików DWG

  Rysunki mobilne

  Aplikacja CorelCAD Mobile pozwala na udostępnianie plików utworzonych w programie CorelCAD, na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy skorzystać z usług Dropbox lub Dysk Google, które umożliwiają synchronizację danych w chmurze lub ich przechowywanie lokalnie na urządzeniu.

 • Interfejs wstążki systemu Windows

  Efektywne spotkania

  Zamiast kartki papieru użyj tabletu lub smartfonu, aby komunikować się z klientami i współpracownikami w każdym miejscu. Większość nowoczesnych urządzeń umożliwia podłączenie projektora wideo bezprzewodowo albo za pomocą przejściówki USB na HDMI. Dodatkowo aplikacja CorelCAD Mobile pozwala użytkownikowi edytować rysunek i udostępniać jego zmienioną wersję.

 • Natywny format plików DWG

  Adnotacje w każdej sytuacji

  W każdej sytuacji masz możliwość dodawania, zmieniania i edytowania ważnych szczegółów projektu, aby na przykład potwierdzić wymiary, poprawić istotne dane lub uzupełnić notatki tekstowe. Wyjątkowe funkcje wstawiania adnotacji, w tym notatek głosowych (VoiceNote) i obrazkowych (PictureNote), umożliwiają wykorzystanie zdjęć zrobionych aparatem urządzenia mobilnego lub nagrań głosowych i dodanie ich we właściwe miejsce rysunku.

 • Interfejs wstążki systemu Windows

  Błyskawiczne wprowadzanie zmian

  Aplikacja CorelCAD Mobile oferuje kolekcję ponad 150 narzędzi niezbędnych do natychmiastowego wprowadzania zmian i poprawek. Narzędzia 2D pomagają opracowywać lub modyfikować rysunki za pomocą interfejsu zoptymalizowanego pod kątem obsługi dotykowej i dużej precyzji.

 • Natywny format plików DWG

  Szkicowanie pomysłów

  Utrwalaj swoje pomysły w chwilach twórczego natchnienia w każdym miejscu na świecie. Aplikacja CorelCAD Mobile na urządzenia mobilne jest naturalnym uzupełnieniem programu CorelCAD. Ponadto znajdziesz w niej wszystkie narzędzia, które znasz z wersji na komputery osobiste, z wyjątkiem kilku gestów dotykowych, których opanowanie nie zajmuje dużo czasu.

Pobierz aplikację CorelCAD Mobile na smartfony i tablety

Jako klient korzystający z licencji programu CorelCAD 2017 (wersja przeznaczona dla komputerów stacjonarnych) możesz aktywować aplikację CorelCAD Mobile na maksymalnie 3 urządzeniach. Oto kilka możliwości:

Zalety aplikacji CorelCAD Mobile na smartfony:

 • Wprowadzanie zmian gdziekolwiek jesteś
 • Mniejszy rozmiar urządzenia
 • Szybki dostęp do rysunków
 • Przydatne funkcje tworzenia adnotacji

Zalety aplikacji CorelCAD Mobile na tablety:

 • Wyświetlanie materiałów na większym ekranie
 • Przekształcanie plików do formatu prezentacji
 • Tworzenie lub modyfikowanie plików CAD
 • Brak potrzeby korzystania z kartki i długopisu