• Kup
  • Subskrypcja
(z podatkiem VAT)
POBIERZ

Zgodność:


(z podatkiem VAT)
XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2018
Nowość XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2018
(dotychczas Lattice3D Studio)

Oprogramowanie do wizualizacji 3D i publikowania w plikach PDF 3D

  • Rozszerzona obsługa formatów plików 3D CAD
  • Intuicyjne przekształcanie modeli 3D CAD w ilustracje
  • Zaawansowane narzędzia do animacji
  • Automatyczne aktualizacje ilustracji na podstawie modeli 3D CAD

Uprość komunikację 3D, korzystając z dodatku 3D CAD

Zacznij od wyjściowego projektu 3D i automatycznie wprowadzaj w nim zmiany przy użyciu dodatku XVL Studio 3D CAD Corel Edition do pakietu CorelDRAW® Technical Suite 2018. To zaawansowane oprogramowanie do opracowywania plików w formacie PDF 3D zapewnia znacznie więcej niż tradycyjną obsługę plików 3D; pozwala użytkownikowi lub całemu zespołowi przekształcać złożone części i podzespoły z formatów 3D CAD do postaci wszechstronnych wizualizacji. W rezultacie możliwe jest zwiększenie zwrotu z inwestycji w posiadane przez firmę narzędzia do obsługi formatu 3D CAD.

Dodatek XVL Studio 3D CAD Corel Edition zawiera istotne funkcje i oferuje korzyści, które nie są dostępne w podstawowej wersji oprogramowania XVL Studio dołączonego do pakietu CorelDRAW Technical Suite 2018.

Dostęp do zasobów projektowych

Zaawansowany

Wykorzystaj optymalnie dane 3D CAD dzięki obsłudze standardów branżowych oraz opcjom udostępniania i zapisywania. Korzystaj z zaawansowanej zgodności obejmującej natywne formaty podzespołów 3D, w tym CATIA, Inventor, PTC Creo, SolidWorks, NX, SolidEdge oraz formaty wymiany plików 3D CAD, np. IGES, STEP, JT i inne.

Wszechstronny

Użytkownik może bardziej efektywnie opracowywać zestawienia materiałowe montażu, demontażu, części zapasowych lub produkcji, korzystając z rozbudowanego zestawu funkcji w dodatku XVL Studio 3D CAD. Możliwe jest też generowanie ilustrowanych instrukcji montażu i konserwacji z wykorzystaniem danych inżynieryjnych 3D lub generowanie szczegółowych instrukcji w postaci animacji procesów, używając pełnego zestawu narzędzi do opracowywania animacji 3D.

Korzystanie z precyzyjnych narzędzi do projektowania ilustracji i grafiki
Publikowanie standardowych formatów plików

Zautomatyzowany

Na bieżąco wprowadzaj zmiany, korzystając z funkcji automatycznego odzwierciedlania w rysunkach zmian w modelach 3D CAD. Zmiany wprowadzone w plikach źródłowych 3D CAD zostaną uwzględnione podczas aktualizowania. Dzięki działającej efektywnie funkcji automatycznego wykrywania i aktualizowania w projektach zostaną zastosowane wszelkie zmiany wprowadzone przez inżynierów.

3D

Opracowuj, udostępniaj i przygotowuj do realizacji wizualizacje 3D w różnych formatach. Twórz fotorealistyczne, cieniowane renderingi w wysokiej rozdzielczości z formatu 3D, a następnie udostępniaj je w preferowanym formacie plików 3D, np.: IGES, STL, U3D, XVL czy VRML, lub publikuj w formacie 3D PDF.

Korzystanie z precyzyjnych narzędzi do projektowania ilustracji i grafiki

Poszerz funkcje wizualizacji 3D, korzystając z tego przydatnego dodatku

ZOBACZ WSZYSTKIE FUNKCJE

Funkcje

Rozszerzona obsługa formatów plików 3D CAD

Korzystaj z obsługi większej liczby natywnych formatów podzespołów i części 3D CAD, m.in. CATIA, Inventor, PTC Creo Parametric (poprzednio Pro/ENGINEER), SolidWorks, NX, SolidEdge.
Obejrzyj pełną listę obsługiwanych formatów plików.

Ulepszenie!Dodatkowe narzędzia wizualizacji 3D CAD
Dodatkowe narzędzia wizualizacji 3D CAD

Uzyskaj dostęp do większej liczby narzędzi do wizualizacji 3D, np. nanoszenia zaawansowanych adnotacji 3D, a także dodatkowych narzędzi do wyboru komponentów, modyfikowania części, opcji zamawiania i kontrolowania struktury komponentów w złożonych podzespołach.

Przygotowywanie ilustracji wektorowych w wielu formatach

Korzystaj z usprawnionego toku pracy dzięki ulepszonemu procesowi wysyłania pojedynczych migawek oraz aktualizowania lub wysyłania ilustracji z różnych rzutów 3D. Skuteczniej opracowuj wieloetapowe instrukcje montażu lub podręczniki konserwacji, przekształcając rzuty 3D w ilustracje wektorowe w jednym kroku.

Przygotowywanie ilustracji przeznaczonych do programu CorelDRAW

Moduł pozwala bez trudu tworzyć materiały marketingowe z projektów produkcyjnych 3D. Dzięki funkcji „wysyłania do programu CorelDRAW” dodatek XVL Studio (3D CAD) Corel Edition pozwala przekształcać rzuty 3D w ilustracje w celu wykorzystania ich przy użyciu kreatywnych narzędzi graficznych i projektowych w programie CorelDRAW (wchodzącym w skład pakietu CorelDRAW Technical Suite).

Ulepszenie!Formaty wymiany plików 3D CAD
Formaty wymiany plików 3D CAD

Wykorzystuj specjalistyczne pliki 3D CAD od klientów, dostawców lub z bibliotek części bezpośrednio w ilustracjach. Zgodne pliki można dostarczać w powszechnie używanych formatach wymiany plików 3D CAD, np.: IGES, STEP, Parasolid lub JT. Następnie można je scalić z wygenerowanymi wewnętrznie natywnymi danymi źródłowymi w formacie 3D CAD.
Obejrzyj pełną listę obsługiwanych formatów plików.

ULEPSZENIE!Narzędzia do oceny i pomiarów
Narzędzia do oceny i pomiarów

Korzystaj z opcji kontroli nakładania i wykrywania kolizji w celu natychmiastowego weryfikowania zgodności modeli 3D z wymaganiami dokumentacji technicznej. Zadbaj o precyzję każdego pomiaru, stosując narzędzia do oceny podzespołów 3D i wymiarowania.

Zestaw narzędzi do animacji
Zestaw narzędzi do animacji

Otwórz pełen zestaw narzędzi do przygotowywania animacji w dodatku XVL Studio 3D CAD, aby opracować instrukcje montażu i konserwacji, m.in. tworząc animowane przekroje. Przygotowując bardziej złożone, wieloetapowe instrukcje montażu, wykorzystaj narzędzie do demontażu, aby utworzyć automatyczne animacje przedstawiające przejście z widoku zespolonego do widoku rozstrzelonego.

ULEPSZENIE!Zaawansowane opcje automatyzacji
Konsola do edycji animacji

Usprawnij tworzenie i edycję alertów, a następnie dołączaj te komunikaty ostrzegawcze do zadań podczas animacji. Korzystaj z nowej funkcji migawki procesu, która pozwala generować ilustrowane procedury krok po kroku w postaci listy migawek.

Funkcja aktualizowania rysunków montażowych

Korzystaj z ulepszonej opcji wyszukiwania, aby wykrywać zmienione części i stosować wybrane właściwości podczas aktualizowania. Uwzględniaj zmiany projektowe dokonane w danych źródłowych 3D CAD i generuj aktualizacje dotyczące wszystkich zapisanych informacji, w tym wyeksportowanych ilustracji. Wyświetlaj wybrane komponenty tylko podczas porównywania modelu 3D „przed” i „po”.

Renderowanie w wysokiej jakościOdtwórz
Renderowanie w wysokiej jakości

Opcje cieniowania i renderowania w doskonałej jakości, w tym odwzorowania tekstur, świateł i cieni oraz technika uwzględniania otoczenia (ang. ambient occlusion), pozwalają na uzyskanie fotorealistycznych obrazów, które można następnie poddawać obróbce w programie Corel PHOTO-PAINT (wchodzącym w skład pakietu CorelDRAW Technical Suite).

Publikowanie i zapisywanie danych w formacie 3D
Publikowanie i zapisywanie danych w formacie 3D

Udostępniaj, publikuj i przygotowuj do realizacji wizualizacje 3D w różnych formatach. Udostępniaj pliki XVL, aby wyświetlać je interakcyjnie w aplikacjach na iPady i iPhone'y. Publikuj w języku HTML5 umożliwiającym udostępnianie plików w formacie 3D na większości urządzeń lub publikuj i odczytuj pliki 3D PDF z animacjami, które można uruchamiać przy użyciu darmowego czytnika dokumentów PDF zainstalowanego na większości komputerów stacjonarnych i laptopów. Dodatek XVL Studio 3D CAD obsługuje także opcję zapisywania w formatach IGES, STEP, U3D i VRML, zapewniając gotowość do publikowania do aplikacji rzeczywistości rozszerzonej (AR).

ULEPSZENIE!Dodatkowe opcje programu XVL Studio
Dodatkowe opcje programu XVL Studio*

Poszerz funkcje wizualizacji 3D, korzystając z opcji programu XVL Studio, które można włączyć w dodatku XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2018. Publikuj interakcyjne, trójwymiarowe instrukcje w formacie 3D PDF przy użyciu zaawansowanej opcji przetwarzania szablonu PDF; dodawaj trójwymiarowe przewody, kable, wiązki i łączniki dzięki precyzyjnej opcji opracowywania instalacji elektrycznej.

* Dodatkowe opcje programu XVL Studio mogą być licencjonowane oddzielnie do użytkowania w dodatku XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2018. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Corel.

Która wersja dodatku XVL Studio Corel Edition spełni
Twoje potrzeby w zakresie komunikacji technicznej?

PDFPobierz PDF (w języku angielskim)

Pakiet CorelDRAW® Technical Suite 2018 ułatwia integrowanie rzutów 3D i modeli z ilustracjami technicznymi przy wykorzystaniu dołączonej podstawowej wersji programu XVL Studio.

Wyposażony w bardziej zaawansowane opcje manipulowania danymi 3D CAD dodatek XVL Studio CAD Corel Edition umożliwia przygotowywanie bardziej zaawansowanych wizualizacji 3D CAD, pozwala korzystać z automatycznego procesu aktualizacji, a także obsługuje natywny format wymiany plików 3D CAD i 3D.

  XVL Studio
Corel Edition

Zawartość pakietu CorelDRAW® Technical Suite 2018
XVL Studio 3D CAD
Corel Edition

Dodatek do pakietu CorelDRAW® Technical Suite 2018
Funkcja

Otwieranie i importowanie plików 3D z programów 3DStudio (3DS), U3D (Adobe PDF) i VRML*

Obsługa plików DXF i DWG*

Obsługa formatów plików IGES*

ZAAWANSOWANE

Otwieranie i importowanie plików 3D PDF w celu ich edytowania*

Otwieranie i importowanie natywnych plików 3D CAD (w tym CATIA, Pro Creo, NX, Inventor, SolidWorks i innych formatów)*

Obsługa plików STEP, ParaSolid, JT*

Zapisywanie rzutów 3D i pozycji komponentów w postaci migawek

Przekroje

Narzędzia do animacji 3D

Funkcje umożliwiające tworzenie zaawansowanych animacji procesów w celu wygenerowania instrukcji krok po kroku

Narzędzia do oceny rysunków montażowych

Narzędzia do pomiarów 3D

Funkcja automatycznych aktualizacji zmodyfikowanych plików źródłowych 3D CAD

Opracowywanie ilustracji wektorowych w bezpośrednim połączeniu z programem Corel DESIGNER® do wykorzystania w ilustracjach technicznych

ZAAWANSOWANE

Rysowanie grubych/cienkich linii na rysunkach wektorowych (wersja zaawansowana zawiera dostosowywane ustawienia)

ZAAWANSOWANE

Jednoczesne zapisywanie kilku migawek jako rysunków wektorowych

Opracowywanie ilustracji wektorowych w bezpośrednim połączeniu z programem CorelDRAW® w celu ich kreatywnej obróbki

Generowanie widoków cieniowanych (renderowanie map bitowych) dzięki bezpośredniemu powiązaniu z programem Corel PHOTO-PAINT® na potrzeby edycji zdjęć

Projekty 3D (IGES, U3D, VRML i inne)

Generowanie projektów PDF 3D, w tym animacji

Ulepszone narzędzia do wizualizacji 3D przy użyciu opcji dodatku XVL Studio

**

Zaawansowane opcje zapisywania w formacie 3D PDF dzięki poleceniu przetwarzania szablonu PDF dostępne w programie XVL Studio

OPCJONALNIE**

Opcja instalacji elektrycznej umożliwiająca dodanie precyzyjnych schematów instalacji elektrycznej (przewodów, kabli, wiązek i łączników) w formacie 3D

OPCJONALNIE**

*Pełna lista obsługiwanych wersji oraz formatów plików 3D i 3D CAD znajduje się w arkuszu porównawczym (PDF - w języku angielskim).
** Dodatkowe opcje programu XVL Studio mogą być licencjonowane oddzielnie do użytkowania w dodatku XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2018. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Corel.

Wymagania systemowe

Do przetwarzania danych podzespołów 3D CAD zalecamy:

  • Microsoft Windows 10, 8.1 lub 7 (wersja 64-bitowa) z najnowszymi aktualizacjami i dodatkami Service Pack
  • 8 GB pamięci RAM lub więcej
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 800 lub wyższa
  • Połączenie internetowe niezbędne do aktywacji produktu i instalowania aktualizacji oprogramowania

Dodatek XVL Studio Corel Edition (z podstawowym zestawem funkcji) to element pakietu CorelDRAW Technical Suite 2018 i jest wraz z nim instalowany. Dodatek XVL Studio 3D CAD zawiera uzupełniające funkcje przeznaczone do tej zintegrowanej aplikacji. Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi pakietu CorelDRAW Technical Suite 2018.

Uwaga: Do tego dodatku wymagany jest licencjonowany egzemplarz pakietu CorelDRAW Technical Suite 2018.