Vzdělávání

Oprávněnost k cenovým nabídkám pro vzdělávací instituce

Chcete-li zakoupit akademické verze originálních produktů nebo využít výhod programu Corel Volume Purchase Program, musíte spadat do jedné z následujících kategorií: akreditované školy, fakulty, studenti denního nebo dálkového studia, akademické dozorčí organizace, nemocnice, knihovny, muzea a neziskové dobročinné nebo náboženské organizace.

Výše uvedené kategorie jsou podrobněji popsány dále:

Akreditované školy

Tyto instituce mohou být státní nebo soukromé.

 • Předškolní zařízení
 • Základní školy
 • Střední školy
 • Odborné školy
 • Školy pro dálkové studium
 • Vyšší odborné školy
 • Vysoké školy
 • Univerzity nebo vědecké či technické instituce s akreditací Ministerstva školství

Středoškolští učitelé, učitelé odborných škol a pedagogové na vyšších středních školách a vysokých školách

Je požadován doklad o zaměstnání.

 • Členové pedagogického sboru (plný nebo částečný úvazek) libovolné akreditované školy
 • Registrovaní a/nebo státem uznávaní domácí učitelé poskytující základní nebo střední vzdělání

Studenti

 • Studenti denního, kombinovaného nebo dálkového studia. Při nákupu prostřednictvím autorizovaného prodejce společnosti Corel pro vzdělávání je nutné předložit platný studentský průkaz s fotografií. Pokud průkaz neobsahuje fotografii, jsou vyžadovány dva osobní doklady.

Dozorčí organizace

 • Školní rady
 • Ministerstva školství
 • Školské úřady
 • Školské odbory

Nemocnice

 • Všechny nemocnice. Neplatí pro zdravotní pojišťovny a ředitelství.

Knihovny

 • Všechny veřejné a školní knihovny (státní nebo soukromé), které poskytují neziskové knihovnické služby v rámci jednotlivých komunit nebo regionů

Vzdělávací konsorcia a systémy

 • Společnosti a sdružení platně organizované a fungující v souladu s právním systémem příslušného území

Muzea

 • Veřejné nebo soukromé neziskové organizace trvalého charakteru se zaměřením na vzdělávání, kulturu nebo estetickou výchovu
 • Musí vlastnit nebo trvale a pravidelně vystavovat objekty pro širokou veřejnost.
 • Musí shromažďovat, uchovávat, studovat, interpretovat, sestavovat a vystavovat objekty a předměty vzdělávací a kulturní povahy, včetně uměleckých, vědeckých (živých i neživých) a historických děl a technologických materiálů, a to za účelem poučení a zábavy pro širokou veřejnost.

Neziskové dobročinné organizace

 • Neziskové organizace, které nejsou přidruženy k ziskovým společnostem nebo organizacím. USA - viz zákon IRS Tax Exemption 501 (c)(3). Kanada - viz zákon Income Tax Act, oddíl 149.1 o neziskových organizacích.

Náboženské organizace

 • Všechna náboženská uskupení, která jsou v rámci platných místních zákonů považována za dobročinná. USA - viz zákon IRS Tax Exemption 501 (c)(3).
 • Náboženská víra a praktiky uskupení nesmí být v rámci platných místních zákonů považovány za podvratné či nemorální.

Výjimky: Členové náboženské obce ani farníci nemají na ceny pro vzdělávání nárok. Organizace musí doklad o své dobročinnosti či neziskovosti a vyplněný formulář Corel Nonprofit and Charitable Organization Request Form předložit libovolnému autorizovanému prodejci společnosti Corel® pro vzdělávání.

Podmínky

Organizace musí být schopna na vyžádání předložit společnosti Corel či autorizovanému prodejci společnosti Corel pro vzdělávání doklad o oprávněnosti a příslušnou akreditaci. O způsobilosti nebo nezpůsobilosti žadatele rozhodne společnost Corel výhradně na vlastní uvážení. Všechny nejasnosti a sporné body týkající se výše uvedených definic budou řešeny podle uvážení společnosti Corel. Veškerý software musí být používán pouze pro interní administrativní nebo vzdělávací účely. Produkty nesmějí být dále prodávány, věnovány nebo použity jako cena v rámci libovolné propagační akce.

Verze pro domácnosti a studenty

Pokud je tento Produkt verze Home and Student Edition, řídí se Použití Produktu podmínkami obecné licenční smlouvy upravené podmínkami Dodatku k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi obecnou licenční smlouvou a tímto Dodatkem k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství mají přednost podmínky uvedené v tomto Dodatku.

1. Produkt můžete Používat, pokud jste členem příslušné domácnosti nebo domácnosti zahrnující osobu, která je zákonně klasifikována jako akademický koncový uživatel;
2. smíte nainstalovat a Používat kopii tohoto Produktu až na třech (3) počítačích v domácnosti;
3. bez ohledu na jakékoli části obecné licenční smlouvy, které jsou s touto podmínkou v rozporu, nesmíte tento Produkt Používat pro jakékoliv komerční účely nebo v jakékoliv komerční společnosti či podniku. Produkt lze Používat pouze pro soukromé využití v nekomerčním prostředí.

Verze pro studenty a učitele

Pokud je tento Produkt verze Student nebo Teacher Edition, řídí se Použití Produktu podmínkami obecné licenční smlouvy upravené podmínkami Dodatku k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi obecnou licenèní smlouvou a tímto Dodatkem k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství mají přednost podmínky uvedené v tomto Dodatku.

 1. Produkt můžete Používat, pokud jste členem domácnosti zahrnující osobu, která je zákonně klasifikována jako akademický koncový uživatel;
 2. smíte nainstalovat a Používat kopii tohoto Produktu až na třech (3) počítačích* v domácnosti;
 3. bez ohledu na jakékoli části obecné licenční smlouvy, které jsou s touto podmínkou v rozporu, nesmíte tento Produkt Používat pro jakékoliv komerční účely nebo v jakékoliv komerční společnosti či podniku. Produkt lze Používat pouze pro soukromé využití v nekomerčním prostředí.

Zpět na Začátek


* Vztahuje se pouze na Verze pro studenty a učitele uváděné po lednu 2006 (01/2006). Na dříve uvedené Verze pro studenty a učitele (jako např. CorelDRAW Graphics Suite 12 CZE) se tato možnost nevztahuje a platí omezení na jednu (1) instalaci.