CorelDRAW Graphics Suite X7 – Update 6

Aktualizace CorelDRAW Graphics Suite X7.6 zahrnuje nejen nové funkce a možnosti, ale také všechny funkce a vylepšení výkonu/stability obsažené v předchozí aktualizaci X7. Aktualizace CorelDRAW Graphics Suite X7 Update 6 aktualizuje všechny předchozí verze sady CorelDRAW Graphics Suite X7 až X7.5.

Mějte na paměti, že většina nových a vylepšených funkcí zahrnutých ve verzi X7 Update 6 je dostupná pouze uživatelům s členstvím CorelDRAW Premium. Vylepšení výkonu je k dispozici pro všechny typy členství CorelDRAW.


Aktualizace Update 6

Novinky a vylepšení, které přináší verze X7.6 Update, jsou popsány v následujícím textu:

Nové a vylepšené funkce

 • Sada CorelDRAW Graphics Suite X7.6 je certifikována jako kompatibilní se systémem Microsoft Windows 10, díky tomu můžete tento software v systému Windows 10 používat s jistotou.
 • (Premium) Nově aktualizovaná verze produktu AfterShot, CorelDRAW Edition obsahuje vylepšenou technologii rozložení, která podporuje displeje s vysokým rozlišením a poskytuje špičkový výkon. Navíc můžete nyní pracovat s více formáty fotografických souborů RAW, využívat vylepšenou podporu pro specifické modely fotoaparátů a užívat si mnoha vylepšení výkonu.
 • Web komunity pro vývojáře: Ať již provádíte automatizaci úlohy pomocí maker, vytváříte vlastní nástroje nebo vyvíjíte komerční řešení integrovaná se sadou CorelDRAW Graphics Suite, na novém webu komunity vývojářů naleznete širokou škálu užitečných zdrojů: průvodce programováním, podrobné dokumentace odkazu objektového modelu s ukázkami kódů a vyčerpávající články o programování.
 • (Premium) Při rozdělení objektu pomocí nástroje Nůž (Premium) vám aplikace CorelDRAW umožní vybrat, zda mají být obrysy převedeny na objekty křivek nebo mají být zachovány jako obrysy. Ve výchozím nastavení aplikace automaticky vybere volbu, která nejlépe zachová vzhled obrysů.
 • Aktualizované kurzy série Vysvětlení od odborníků zahrnují:

Vylepšení výkonu

V následujících oblastech došlo k vylepšení výkonu (tato vylepšení byla dříve vydávána jako samostatné aktualizace Service Pack).

Pracovní plocha aplikace

 • Příkaz Sloučení cíle byl přidán zpět jako možnost přizpůsobení do dialogového okna Možnosti (Nástroje > Přizpůsobení > Příkazy).
 • Plovoucí ukotvitelné panely již nejsou po zavření s použitím tlačítka Zavřít v pravých horních rozích panelů a opětovném otevření s použitím zkratky zobrazeny jako ukotvené.
 • Vlastní příkazy nemění při přidání do panelu nabídek svou šířku.

Barvy a výplně

 • Nástroj Úprava obrázku v aplikaci Corel PHOTO-PAINT již nepřizpůsobuje barvy automaticky bez vstupu uživatele.
 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT je zobrazení automaticky aktualizováno po změně barvy uzlu interaktivních přechodových výplní.
 • Názvy přímých barev již po vyplnění objektu přímou barvou a následné změně přímé barvy nezmizí z dialogového okna Upravit výplň.
 • Nyní můžete uložit soubory CDR obsahující clony objektů vyplněných vlastními dvoubarevnými výplněmi.
 • Přechodové výplně v souborech CDR uložených ve verzi X4 si nyní při otevření souborů v sadě CorelDRAW X7 zachovají svůj vzhled.
 • Nepoužívané rastrové výplně již při ukládání dokumentu nezvyšují velikost souboru.

Filtry

 • Export do souboru PDF s použitím příkazu Soubor > Export při povolení i zakázání možnosti Exportovat pouze tuto stránku funguje dle očekávání.
 • Název vlastních přímých barev jsou při exportu do souboru PDF zachovány.
 • Při importu souborů z aplikace Adobe Illustrator (AI) je zachována rotace přechodové výplně.
 • Při importování souborů PDF nebo AI je zachováno pořadí objektů na panelu Správce objektů.
 • Exportování dokumentu aplikace CorelDRAW s použitím plovoucích čísel na kartě Pokročilé dialogového okna Export do EPS již negeneruje chybu ohraničujícího rámečku EPS.

Objekty

 • Objekty na vrstvách, které jsou nastaveny jako neviditelné, neupravitelné či skryté, již nelze zobrazit nebo upravit, je-li vybrán nástroj Tvar.
 • V nástroji Kapátko atributů lze nyní správně kopírovat vlastnosti objektů změněných hvězd, složitých hvězd a mnohoúhelníků.
 • Příkaz Zpět nyní obnoví šířku obrysu klonových křivek.
 • Použití příkazu Převést na objekty na umístěný symbol již nemění výchozí vlastnosti objektu.
 • Nyní můžete používat úchyty pro otáčení k otáčení objektů při přiblížení.
 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT nyní můžete rychle upravit efekty čočky na ukotvitelném panelu Objekty.
 • Vektorové objekty, které mají obrys s šířkou vlasu a byly vytvořeny v produktu CorelDRAW, mohou být vloženy do dokumentu aplikace PHOTO-PAINT.

Text

 • Procházení pole Seznam písem při přítomnosti některých písem již nezpůsobí, že aplikace přestane reagovat.
 • Nyní můžete otevřít soubory CDR obsahující rámečky s povolenou vlastností zalamování odstavcového textu.
 • Nyní můžete vyloučit formátování hypertextového odkazu, pokud importujete text a není povolena možnost pro automatické vytvoření hypertextového odkazu v dialogovém okně Možnosti (Text > Jazykové nástroje > Rychlé opravy).

Nástroje

 • Při používání nástroje Tvar můžete používat všechny příkazy na panelu vlastností i po roztažení či změně měřítka uzlů.
 • Zarovnání uzlů pracuje správně i po otočení či zkosení uzlů s nástrojem Tvar.
 • Uzly lze spolehlivě zarovnat s posledním vybraným uzlem pomocí nástroje Tvar.
 • Nyní můžete posouvat uzly s přírůstky poloviny pixelu při úpravě uzlů s nástrojem Tvar v zobrazení Pixel při přiblížení.
 • Poklepáním nyní můžete odstranit více vybraných uzlů.

Tisk

 • Při vytváření rozvržení vyřazování v dialogovém okně Náhled tisku můžete nyní provádět následující akce:
  • určovat čísla stránek stisknutím klávesy Enter
  • procházet mezi stránkami stisknutím klávesy Tab
  • používat možnost Upravit mezery a dokončení
  • zobrazovat správný počet stránek na panelu nástrojů při zadávání počtu stránek a následném přepnutí na jinou stránku
 • Výplně přímých barev s použitými průhlednostmi se již nebudu zobrazovat na deskách CMYK.

Stabilita

 • Následující akce již nezpůsobí, že aplikace CorelDRAW přestane reagovat:
  • zahrnutí lomítka (/) do názvu vlastních předvoleb správy barev a následný výběr libovolné předvolby
  • použití kombinace kláves Ctrl+Tab k přepnutí mezi dokumenty při interaktivních úpravách přechodových výplní
  • převod 1bitových černobílých rastrů či použití černobílého barevného režimu v holandské verzi aplikace
  • úprava události na vyžádání v editoru maker
  • otevření souborů CDR verze X5 obsahujících efekty kontury
  • otevření souborů CDR verze X6 obsahujících skryté vrstvy a skupiny efektu stínu
  • použití nástroje Oříznout na vybraný obsah PowerClip
  • otevření souborů verze X4 obsahujících skupiny čoček
  • export dokumentu obsahujícího rastry s odkazem na formát souborů SVG
 • Následující akce již nezpůsobí, že produkt CorelDRAW a aplikace Corel PHOTO-PAINT přestane reagovat:
  • nastavení snímku oblasti v nástroji CAPTURE, otevření či import rastru do produktu CorelDRAW či aplikace Corel PHOTO-PAINT, vyvolání dialogového okna efektů a následný pokus o dokončení snímku
  • pokus o vytvoření snímku oblasti v dialogovém okně Export do EPS
 • Následující akce již nezpůsobí, že aplikace Corel PHOTO-PAINT přestane reagovat:
  • použití nástroje Kapalné rozmazání na upravitelnou oblast

Aktualizace Update 5

Novinky a vylepšení, které přináší verze X7.5 Update, jsou popsány v následujícím textu:

Nové a vylepšené funkce

 • Aktualizace Update 5 nabízí více než 340 nových prémiových šablon, které jsou věnovány 27 různým oblastem, od účetnictví a vzdělávání přes plánování akcí a právní služby až po pohostinství a rekreaci.
 • Když rozdělíte objekt pomocí nástroje Nůž (Premium), aplikace CorelDRAW převede jeho obrys na křivky, aby byl lépe zachován vzhled obrysu. Tlačítko Převést obrys je ve výchozím nastavení povoleno.
 • Vylepšené dialogové okno Okraj a průchodka v aplikaci CorelDRAW (Nástroje > Okraj a průchodka) umožňuje z aktivní stránky nebo vybraných objektů na stránce vytvořit banner.
 • Pomocí běžných klávesových zkratek podporovaných webovými prohlížeči a dalšími aplikacemi můžete přibližovat a oddalovat zobrazení s předem nastavenými přírůstky.
 • K nástroji Soubor > Otevřít předchozí nyní můžete rychle získat přístup ze standardního panelu nástrojů.
 • Aktualizované kurzy série Vysvětlení od odborníků zahrnují:

Výkon a stabilita

V následujících oblastech došlo k vylepšení výkonu (tato vylepšení byla dříve vydávána jako samostatné aktualizace Service Pack).

Dokument

 • Byly vyřešeny občasné potíže s ukládáním do služby DropBox.
 • Přepínání mezi dokumenty, když povolen panel nástrojů PowerClip, již nezpůsobuje chybu.
 • Posouvání s využitím kolečka myši funguje podle očekávání.

Barvy a výplně

 • Při převodu objektů CMYK (Efekty > Transformace > Invertovat barvy) se z bílé CMYK nyní stane 100% černá.
 • V rozšířeném zobrazení se výplně obsahující barvy Pantone zobrazují bez prodlevy.
 • Uživatelské výplně se v tureckém operačním systému nyní zobrazují v seznamu Soukromé i v případě, že příslušné uživatelské jméno obsahuje speciální znaky.

Filtry

 • Import DXF v aplikaci CorelDRAW: Nyní lze přesouvat čáry, k nimž jsou přiřazeny styly čar.

Objekty

 • Je možné využít vodicí linky k přesnému umístění objektů na sebe nebo vytvoření nových objektů, bez posunu o 1 pixel v aplikaci Corel PHOTO-PAINT.
 • Stisknutím klávesy Enter lze přejmenovat symbol ve Správci symbolů.

Text

 • Písma z rodiny Switzerland a hebrejská písma lze nyní používat bez potíží.
 • Po zkopírování a vložení textu se zobrazí všechny řádky v odstavcovém textu.
 • Při změně výchozí velikosti písma řetězcového textu a následném kliknutí na tlačítko Storno v dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu se nyní zachová výchozí velikost písma.
 • Turecké znaky se zobrazují správně bez ohledu na použité písmo.
 • V aplikaci CorelDRAW lze nyní nastavení pro pravidla asijského zalamování řádků uložit jako součást výchozích vlastností odstavcového textu.
 • Propojené textové rámečky lze nyní zarovnat svisle.
 • Při otevření souborů obsahujících vložená a instalovaná písma se již nezobrazuje dialogové okno Nahrazování písem PANOSE.
 • K instalaci asijských písem lze nyní použít nástroj CONNECT.

Nástroje

 • Nástroj Kapalné rozmazání v aplikaci Corel PHOTO-PAINT již nevytváří pixelované okraje.
 • Nástroj Tvar lze použít k výběru a přesunutí znakových uzlů v asijských, arabských, hebrejských a urdských textech.
 • Paralelní, horizontální a vertikální kótovací čáry zůstávají přichyceny ke středovému bodu objektů i po přesunutí.

Tisk

 • Při přetažení obrázku v náhledu před tiskem se zobrazuje modře tečkovaný obrys.

Stabilita

 • Názvy rodin písem, které obsahují apostrof (například Stahls' Mega Greek), a písma obsahující nekompletní data budou nyní bez potíží zpracována a umožní běžné fungování aplikace.
 • Následující akce již nezpůsobí, že aplikace CorelDRAW přestane reagovat:
  • editace rozsáhlých souborů a jejich ukládání
  • druhé kliknutí na tlačítko Uložit na standardním panelu nástrojů dříve, než je toto tlačítko zpřístupněno
  • úprava přechodové výplně a následné stisknutí mezerníku
 • Následující akce již nezpůsobí, že aplikace Corel PHOTO-PAINT přestane reagovat:
  • přetažení souboru na dokument aplikace Corel PHOTO-PAINT a následné přepnutí úrovně přiblížení
  • použití výplně pomocí nástroje Interaktivní výplň a následné kliknutí na tlačítko Storno při zavírání souboru a zobrazení výzvy k uložení změn

Aktualizace Update 4

Novinky a vylepšení, které přináší verze X7.4 Update, jsou popsány v následujícím textu:

Většina nových a vylepšených funkcí zahrnutých ve verzi X7.4 Update je dostupná pouze uživatelům s členstvím CorelDRAW Premium. Vylepšení výkonu je k dispozici pro všechny typy členství CorelDRAW.

Nové a vylepšené funkce

 • Aplikace AfterShot, CorelDRAW Edition: Díky výkonné aplikaci AfterShot, CorelDRAW Edition můžete ovládat všechny aspekty pracovních postupů s fotografiemi. Jedná se o kompletní převaděč formátů RAW s nedestruktivním editorem fotografií a vysokorychlostním správcem fotografií. Proveďte podrobné úpravy jediné fotografie nebo zpracujte dávku více obrázků ve formátu RAW.
 • Možnosti stínu: Vytvářejte realistické efekty stínu pomocí funkce stínu a prolnutí Gaussova rozostření.
 • Podpora tlakově citlivých vstupních zařízení: S podporou pro rozhraní Real-Time Stylus (RTS) získáte výjimečnou kontrolu a výkon. S využitím tlaku a pohybu vašeho tabletu nebo zařízení kompatibilního s rozhraním RTS můžete v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT ovládat tahy štětcem.
 • Rozevírací nabídka písem: V nové rozevírací nabídce písem v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT můžete snadno zobrazovat, filtrovat a vyhledávat písma. Filtrujte písma na základě tloušťky, šířky, podporovaných písem a dalšího. Také bylo vylepšeno vyhledávání písem, aby bylo možné vyhledávat písma podle klíčových slov.
 • Prémiová písma: Díky výběru z 32 dodatečných písem můžete ke svým návrhům přidat efektivní a vzhledově přitažlivé texty.
 • Dodatky k sérii kurzů Vysvětlení od odborníků:

Výkon a stabilita

V následujících oblastech došlo k vylepšení výkonu (tato vylepšení byla dříve vydávána jako samostatné aktualizace Service Pack).

Dokument

 • Můžete ukládat a zavírat velké dokumenty, zatímco v pozadí budou spuštěny další úlohy.
 • Aplikace CorelDRAW při otevírání souborů uložených ve verzi X4 zachovává vlastní názvy vzorků barev.
 • Při zaškrtnutí pole Povolit úlohy v pozadí na stránce Globální dialogového okny Možnosti již nenastávají problémy s automatickým zálohováním souborů.

Barvy a výplně

 • Nyní můžete v ukotvitelném panelu Barva zadávat hexadecimální hodnoty barev.
 • Výplně lze nyní použít na celou upravitelnou oblast v dokumentech aplikace Corel PHOTO-PAINT, které obsahují masky.

Výměna obsahu

 • Můžete bez problémů stahovat vzorové vektorové výplně a prémiové německé šablony ze služby Výměna obsahu.

Efekty

 • Efekt Jas/Kontrast/Intenzita lze správně použít na síťové objekty.

Filtry

 • Import souborů PDF: Je zachován vzhled roztaženého a zkoseného textu.
 • Výsledkem exportu dokumentů aplikace Corel PHOTO-PAINT do formátu PDF již nejsou prázdné soubory.
 • Je-li do formátu PDF exportován dokument obsahující dvoutónové objekty, bude v souboru PDF zachován veškerý obsah dokumentu.
 • V aplikaci CorelDRAW můžete bez problémů otevírat soubory aplikace Corel DESIGNER X6.
 • Import souborů SVG byl vylepšen a atributy objektů, jako je tvar, obrys výplně a víceřádkový text, se nyní importují správně.

Objekty

 • Při přichycení objektu k vodicí lince jsou překrývající se okraje jasně zvýrazněny.
 • Spojovací čáry lze upravit podle očekávání.
 • Můžete kopírovat objekty mezi dvěma instancemi aplikace CorelDRAW.
 • Klávesová zkratky pro půlbodový obrys funguje podle očekávání.

Nasazení softwaru a členství

 • Zasílání zpráv v rámci produktu nyní respektuje offline nastavení pracovních stanic na počítačích s více uživatelskými profily.
 • Přihlášení k účtu již nevyžaduje použití protokolu TLS 1.0 (zastaralý protokol).

Text

 • Při instalaci různých formátů stejného písma se nyní text používající toto písmo zobrazuje správně.
 • Určité glyfy v některých písmech Type1 se nezobrazovaly správně. Tento problém byl nyní vyřešen.

Nástroje

 • K ovládání tahů štětcem můžete nakonfigurovat a používat tablet Hanvon citlivý na tlak.
 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete nyní používat citlivost na tlak s nástrojem Guma.
 • S použitím nástroje Tvar můžete vybrat ovládací úchyty uzlů.
 • Můžete používat lokálně zkopírované kurzy ze série Vysvětlení od odborníků.

Tisk

 • Soubory aplikace CorelDRAW, které obsahují oříznuté rastrové obrázky, lze vytisknout bez posunu obsahu.
 • Dokumenty obsahující masky černobílých rastrů se na tiskárnách GDI vytisknou správně.
 • Při tisku dokumentu není k importovaným a otočeným rastrům JPG přidán černý obrys.
 • Můžete tisknout více dokumentů aplikace CorelDRAW, aniž byste cokoli vynechali.
 • Při náhledu tiskových úloh (Soubor > Náhled tisku) můžete nyní změnit rozsah stránek kliknutím na tlačítko Možnosti tisku a zadáním hodnot do pole Stránky.
 • Můžete zobrazit všechny dokumenty vybrané pro tisk v okně Náhled Tisku.

Stabilita

 • Následující funkce již nezpůsobují zamrznutí aplikace CorelDRAW:
  • nastavení vlastností obrysu v určitých souborech
  • výběr všech uzlů trasovaného rastru s nástrojem Tvar
  • vložení textu z aplikace Internet Explorer do textového rámečku a zrušení této operace
  • přidání diakritiky k určitým znakům arabského písma
  • použití náklonu pera s nástrojem Roztírací štětec
  • zrušení zaškrtnutí pole Okraje fotografie a kliknutí na různé náhledy v dialogovém okně Stroj času (Rastry > Efekty > Fotoaparát > Stroj času).

Update 3

The new features and improvements included in the X7.3 Update are described in the following sections:

New and enhanced features

CorelDRAW Premium Members can take advantage of the following features.

 • With the revamped Knife (Premium) tool in CorelDRAW, you can split vector objects, text, and bitmaps. You can split single objects or groups of objects along straight, freehand, or Bézier lines.
 • The new Border and Grommet dialog box in CorelDRAW lets you add borders and grommet markers to prepare banners for printing.
 • With the enhanced Straighten Image dialog box in CorelDRAW and Corel PHOTO-PAINT, you can correct perspective distortions in photos that have straight lines and flat surfaces such as architectural photos and photos of buildings.
 • The Gaussian Blur special effect in Corel PHOTO-PAINT is available as a lens that lets you blur images non-destructively.
 • The CorelDRAW X7 User Guide and Corel PHOTO-PAINT X7 User Guide are now available as eBooks. Published to the EPUB and MOBI file format, the eBooks bring the most comprehensive and up-to-date information about product features to your eBook reader.
 • Additional Premium content (photos, templates and fonts) is provided.

The following features are available to all CorelDRAW members.

 • The Welcome screen in CorelDRAW and Corel PHOTO-PAINT gives you quick and easy access to the Discovery Center, which offers a wide variety of creative and instructional content.
 • The Insights from the Experts series features the new tutorial Visual Branding by Joe Diaz.

Performance improvements

The following areas feature performance improvements (formerly released in service packs).

Document

 • In CorelDRAW, using the Crop image option in the Straighten Image dialog box no longer leaves white areas around the image.

Fills

 • The Fill picker remembers the last selected fill category when you apply fills from the Content Exchange.

Filters

 • Curves in imported AutoCAD files are no longer converted to circles.
 • Exporting to PDF:
  • Ellipses with transparencies applied no longer appear clipped in the exported PDF files.
  • When you export CorelDRAW X6 files to PDF with CorelDRAW X7, transparencies are fully preserved in the PDFs.
 • In the Export to PNG dialog box, objects with spot colors and tint applied no longer appear with a checkered pattern.
 • PDF files generated with Cairo open properly in CorelDRAW.
 • Fountain fills with spot colors are exported correctly in PDF and EPS files, and when printed to PostScript.

Effects

 • You can now browse your Users\Public\Documents\Corel\Content X7\Photo Frames folder and apply photo frames to bitmaps from the Frame dialog box in CorelDRAW and Corel PHOTO-PAINT.
 • PowerClip effects that contain transparencies appear correctly when you export or print the document.
 • When you convert to curves objects with envelope effects applied, the Envelope tool and property bar remain active.
 • You can apply envelope effects to objects that were converted to curves.

Objects

 • In Corel PHOTO-PAINT, the Object> Rotate > 90˚ Clockwise and Object> Rotate > 90˚ Counterclockwise commands work as expected.
 • When you edit table borders, only the selected borders are modified.

Text

 • The Automatically adjust frame width option in the Column Settings dialog box works as expected when you change the number of columns in text frames.
 • When working with Arabic or Hebrew text, you can use Ctrl + Shift to switch text direction from left to right and vice versa.

Tools

 • Using the Shape tool, you can select a node handle and then move it with the arrow keys.
 • The Pen and Bézier tools no longer freeze momentarily when you place nodes while drawing.

Workspaces and customization

 • A script error no longer occurs after you start and close the application several times.
 • When you open legacy files, any custom swatch names for process colors are preserved.
 • You can use the Enter key when changing settings in the Color dialog box.
 • The workspace no longer shifts slightly while the application is performing a task.
 • The in-product messaging service respects the offline status of workstations.

CorelDRAW Graphics Suite X7 Update 2

Novinky a vylepšení, které přináší verze X7.2 Update, jsou popsány v následujícím textu:

Většina nových a vylepšených funkcí zahrnutých ve verzi X7.2 Update je dostupná pouze uživatelům s členstvím CorelDRAW Premium. Vylepšení výkonu a stability je k dispozici pro všechny typy členství CorelDRAW.


Nové a vylepšené funkce

Uživatelé s členstvím CorelDRAW Premium mohou využívat výhody následujících nových funkcí:

 • Skrytí objektů: Aplikace CorelDRAW umožňuje skrývat objekty a skupiny objektů, díky čemuž usnadňuje úpravu objektů v komplexních projektech a experimentování s návrhy.
 • Retušování s nástrojem Retušovací klonování: Nový nástroj Retušovací klonování v aplikaci Corel PHOTO-PAINT vám umožňuje snadno opravit nedokonalosti kreslením s nabranou texturou, která odpovídá barvě okolní oblasti. Ať již chcete odebrat skvrnku, jizvu nebo nechtěný pupínek, můžete toho snadno dosáhnout.
 • Příprava obrázků pro tisk na plátno: Nový ukotvitelný panel Připravit a změnit velikost v aplikaci Corel PHOTO-PAINT umožňuje připravit fotografie a obrázky pro tisk na plátno ve třech snadných krocích. Změnou velikosti, doladěním a roztažením obrázku můžete dosáhnout dokonalé kompozice vašeho uměleckého díla.
 • Vlastní barva obrazovky: Můžete změnit barvu obrazovky, oblasti okolo stránky kresby v aplikaci CorelDRAW nebo obrázku v aplikaci Corel PHOTO-PAINT tak, aby se hodila k vašim dokumentům.

Pro všechny typy členství CorelDRAW jsou k dispozici následující vylepšení:

 • Vylepšený výběr uzlů: Nyní můžete vybrat sousedící uzly na křivce použitím nástroje Tvar a současným stisknutím klávesy Shift.
 • Kopírování segmentů křivky: Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat a vyjmout segmenty křivky a poté je opět vložit jako objekty, díky čemuž je snadné extrahovat podosnovy nebo vytvářet sousedící tvary s podobnými konturami.
 • Otevírání dokumentů v plovoucích oknech: Když otevřete dokumenty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT, ve výchozím nastavení se zobrazí v zobrazení karet. Nyní můžete aplikaci přizpůsobit tak, aby se dokumenty otevíraly v plovoucích oknech.
 • Vlastní barva okrajů oken: Můžete přizpůsobit program CONNECT změnou barvy jeho okrajů.
 • Dodatek k vysvětlení od odborníků: Série Vysvětlení od odborníků obsahuje aktualizované instruktážní video Anatomie lososí mušky od Alekseje Pawluczuka. Toto instruktážní video vás provede tvorbou vzoru lososí mušky a poskytne vám užitečné rady jak kreslit a tvarovat křivky, používat výplně, prolínat objekty a další.

Výkon a stabilita

V následujících oblastech došlo k vylepšení výkonu a stability (tato vylepšení byla dříve vydávána jako samostatné aktualizace Service Pack).

Dokument

 • Změna měřítka kresby ve vlastním poli přidaném k uživatelskému rozhraní (UI) již v aplikaci CorelDRAW nezpůsobuje nestabilitu.
 • Hodnoty mřížky nastavené v milimetrech budou zachovány.

Filtry

 • Text v souborech SVG pocházející ze souborů CGM se nyní zobrazuje v prohlížeči Google Chrome správně.
 • Můžete převádět soubory DWG na soubory CDR.
 • Lze otevřít soubory PDF obsahující v obrázcích kompresi faxu CCITT.

Objekty

 • Obsah PowerClip již není centrován, když se objekty překrývají.

OLE (Object Linking and Embedding)

 • Vzhled propojených objektů je v souborech exportovaných aplikací CorelDRAW zachován.

Tisk

 • Při práci s nástrojem Rozvržení vyřazování v náhledu tisku můžete nyní používat volbu Upravit okraje.
 • V náhledu tisku můžete používat volby Měřítko a Uzamknout klávesy.

Text

 • Můžete přidávat text do tabulek, které mají okraje s nulovou hodnotou.
 • Ve francouzském textu není po apostrofu automaticky přidána mezera.
 • Při převodu textu, který má různé barvy výplně, na křivky budou všechny barvy zachovány.
 • Aplikace CorelDRAW již negeneruje zprávu o náhradě písem u písem, která jsou nainstalována na vašem počítači.

Nástroje

 • Můžete používat klávesy úprav s nástrojem Bézierův režim a nástrojem Pero k vytváření rovných segmentů čar.
 • Při používání nástroje B-Spline můžete nyní stisknutím klávesy Esc zrušit křivku a stisknutím klávesy Enter křivku ukončit.
 • Nástroj Oříznout nyní funguje v rastrech podle očekávání.

VBA

 • Přístup k vlastnosti Paleta třídy Dokument již nezpůsobuje chybu.
 • Ukládání projektů do dřívějších verzí aplikace CorelDRAW již nevede k převodu textu na křivky.

Pracovní plochy a přizpůsobení

 • Nyní můžete přetáhnout soubory CDR, CPT a JPEG v okně aplikace i po změně volby Při spuštění (Nástroje > Možnosti) z hodnoty Uvítací obrazovka na Nic.

CorelDRAW Graphics Suite X7 Update 1

Novinky a vylepšení, které přináší verze X7.1 Update, jsou popsány v následujícím textu:


Nové a vylepšené funkce

 • Nyní můžete upravit okno aplikace a dialogová okna změnou barvy jejich okrajů, což ještě více usnadňuje přizpůsobení rozhraní. Chcete-li vybrat barvu, stačí nabrat jakoukoli barvu na obrazovce nebo použít barevné jezdce, prohlížeče nebo palety.
 • Na stavovém řádku se zobrazují užitečné informace o vybraných objektech, například barva, typ výplně a obrysu, nebo také poloha kurzoru. Stavový řádek nyní můžete umístit i do horní části okna aplikace, aby byly informace lépe viditelné.
 • Objektový model aplikace CorelDRAW nyní poskytuje podporu pro styly barev, vytváření vlastních nástrojů pro interakci se stránkou kresby a další možnosti. S využitím nových tříd a metod mohou vývojáři vytvářet ještě výkonnější nástroje, obslužné programy a makra. Pro použití těchto vlastních nástrojů je nutné platné členství CorelDRAW Standard nebo Premium. Další informace o vytváření vlastních nástrojů najdete v tomto příspěvku na blogu aplikace CorelDRAW.

Výkon a stabilita

V následujících oblastech došlo k vylepšení výkonu a stability (tato vylepšení byla dříve vydávána jako samostatné aktualizace Service Pack).

Správa barev

 • Primární režim barev nyní můžete v dialogovém okně Výchozí nastavení správy barev změnit z CMYK na RGB.

Vstup a výstup souborů

 • V záhlaví okna se nyní správně zobrazují názvy souborů obsahující ampersand (&). Rovněž je nyní možné takové soubory bez potíží ukládat.
 • Jsou možné úpravy a ukládání souborů ve složce DropBox.
 • Kopírování vlastních průhledností rastrů již nezpůsobuje zamrznutí aplikace.
 • Měkké masky na černobílých rastrech jsou při exportu do PDF zachovány.
 • Miniatury starších souborů jsou zachovány, máte-li nainstalovanou verzi sady X7 současně s některou ze starších verzí.
 • Propojené obrázky se při exportu souboru aktualizují správně.
 • Soubory aplikace Photoshop, které využívají písma dostupná ve vašem systému, si při otevření v aplikaci Corel PHOTO-PAINT tato písma správně zachovají.
 • Stažené rastry již nejsou zkreslené při otevření nebo importu v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.
 • Texty využívající určitá písma již při otevření souboru v aplikaci CorelDRAW nezobrazují chybné znaky.

Výplně a styly

 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete nyní použít rastrové a texturové výplně z dialogového okna Upravit výplň.
 • Je zachována poloha přechodové výplně v oříznutém objektu.
 • Nově je možné volně zvětšit, zmenšit a zkosit přechodové průhlednosti a výplně pomocí interaktivních nástrojů.
 • Upravíte-li styl barvy a poté změnu vrátíte zpět, objekty používající daný styl získají původní barvu.

Filtry

 • Při exportu do PDF jsou objekty s průhledností a přechodovými výplněmi vykresleny správně – bez ohraničujícího rámečku.
 • Navíc nyní lze importovat soubory PDF z aplikace AutoCAD.
 • Při importu souborů PDF z aplikace Microsoft Publisher 2010 jsou zachovány všechny znaky textu.
 • Při importu souborů z aplikace Adobe Illustrator (AI) je zachováno pořadí vrstev.
 • Skryté, ale tisknutelné vrstvy jsou nyní v exportovaných souborech PDF zachovány.

Objekty a jejich vlastnosti

 • Hodnoty v ukotvitelném panelu Souřadnice objektu jsou aktualizovány správně.
 • Efekty obálky můžete vytvořit s použitím obdélníka jako tvaru obálky.
 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT již nezpůsobuje potíže použití průhlednosti na čáry a okraje o tloušťce 1 pixelu.
 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT se při úrovni zvětšení pod 100 % nezobrazují vodicí linky zarovnání mírně posunuté.
 • Velikost zrcadlených objektů je zachována bez ohledu na umístění původního objektu.

OLE (Object linking and embedding)

 • Při úpravách objektů CorelDRAW nebo Corel PHOTO-PAINT vložených do aplikace Microsoft Word se již neobjevuje pás karet a nabídky a nástroje jsou přístupné podle očekávání.

Palety

 • Umístění barevných palet v ukotvitelných panelech se nyní zachovává.
 • Vlastní palety uložené mimo složku My palettes (Moje palety) se již nezobrazují prázdné.

Tisk

 • Můžete vytvořit rozvržení vyřazování a přidat nebo odebrat čísla stránek pomocí číselných kláves v hlavní i numerické části klávesnice.
 • Již není možné omylem smazat objekty z okna náhledu před tiskem.

Text

 • Písma vložená do souborů CorelDRAW (CDR) se zachovávají a zobrazují správně.
 • Písmo symbolů Sign lze používat podle očekávání.
 • Velikost písma lze upravit pomocí klávesových zkratek.
 • Text lze správně zarovnávat podle objektů.
 • Rozevírací nabídka písem a živý náhled písma fungují podle očekávání.
 • V dialogovém okně Upravit text je možné kopírovat a vkládat pomocí klávesových zkratek. Rovněž text přetéká podle očekávání při zvětšení šířky okna.

Podpůrné nástroje

 • Soubory nově vytvořené v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT se v nástroji CONNECT zobrazí ihned po svém uložení.
 • Hledání klipartů z verze X3 a starších v jiném jazyce než angličtina funguje podle očekávání.
 • Serveru jsou nyní odesílány správné informace Me-Card a V-card z kódů QR.

Pracovní plochy a přizpůsobení

 • Plovoucí nabídky nástrojů je možné přesunout do plovoucího panelu nástrojů, pokud je plovoucí nabídka odemčená.
 • K příkazům je možné přidat vlastní ikony.
 • Změny vzhledu panelu příkazů, provedené v dialogovém okně Přizpůsobení, mají očekávané výsledky.
 • Pokud spustíte aplikaci s podrženou klávesou F8, aplikace se již neotvírá za aktivním oknem.
 • Přetažení obsahu nebo barev přes ouška stránek již nevybírá jinou stránku.
 • V plovoucích dokumentech je nyní zobrazována správná úroveň zvětšení.
 • Je možné změnit orientaci stránek používajících předvolbu Vizitka.
 • Je možné změnit umístění stavového řádku výběrem možnosti Nástroje > Přizpůsobení > Panely příkazů a volbou požadovaného příkazu.