Aktualizace sady CorelDRAW Graphics Suite pro předplatitele – září 2022

Porovnání verzí

Vyberte si nejaktuálnější verzi, která splní všechny vaše návrhářské potřeby, a cenově výhodnou možnost nákupu.

Aktualizace sady CorelDRAW Graphics Suite – září 2022

CorelDRAW Graphics Suite 2021

CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW Graphics Suite 2019

Nástroj pro škálování
Další obsah (více než 50 praktických projektů a návrhových šablon)
Podpora souborů WebP
Dialogové okno Nový dokument VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Export VYLEPŠENÍ
Předvolby úprav
Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy VYLEPŠENÍ
Nabídka Úpravy VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Stránky
Ukotvitelný panel / inspektor Učení VYLEPŠENÍ
Sdílení nápadů a poskytnutí zpětné vazby

Perspektivní kreslení
Přichytávání na sebe sama
Efekty Umělecký styl
Prolnutí vektorů
Nástroj Vnitřní stín
Rastrový efekt – čočka
PowerTRACE™

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Nedestruktivní efekty
Režim Symetrie
Nástroj Blok stínu
Pointillizer™
Nástroj Dynamika
Interaktivní narovnání fotografií
Nástroj LiveSketch™
Vektorové a rastrové vzorové výplně
Přechodové výplně
Síťová výplň

Zobrazení více stránek

VYLEPŠENÍ

Ukotvitelný panel / inspektor Stránky

VYLEPŠENÍ

Automatické přizpůsobení stránce
Ukotvitelný panel / inspektor Objekty
Ukotvitelný panel / inspektor Zarovnat a rozmístit
Dynamické vodicí linky a vodicí linky zarovnání
Přizpůsobení objektů osnově
Použití obálek na rastry
Předlohové vrstvy

Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy obrázků

VYLEPŠENÍ

Nástroj Nahradit barvy

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Možnosti zvýšení rozlišení s využitím umělé inteligence
Odebrání artefaktů JPEG
Nedestruktivní efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT
Nástroj Inteligentní maska výběru
Úpravy tónových křivek

VYLEPŠENÍ

PhotoCocktail™
Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií
Nástroje Kapalina
Čočka Doostření
Smart Carver™
Režim sloučení Protáhnout

Ovládací panel projektu
Živé komentáře
Spolupráce v reálném čase
Ukotvitelný panel / inspektor Komentáře
Správa prvků v cloudu

Ukotvitelný panel / inspektor Symbol

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Najít a nahradit
Kontextový ukotvitelný panel / inspektor Vlastnosti objektu
Styly a jejich ukotvitelný panel / inspektor
Správa barev
Palety přímých barev PANTONE
Styly barev
Doplňkové barvy a soulady barev
Palety barev pro dokumenty
QR kódy
Project Timer
Podpora produktů Adobe
Podpora produktů Microsoft
Podpora formátu AutoCAD DWG/DXF

Export a import sbírek písem
Podpora variabilních písem
Pole Seznam písem
Číslované seznamy a seznamy s odrážkami
Corel Font Manager
Speciální znaky, symboly a glyfy
Vkládání písem

Export více prvků

VYLEPŠENÍ

Podpora formátu PDF/A
Hromadný tisk
Podpora PDF/X (včetně PDF/X-4)
Ukotvitelný panel / inspektor Připravit a změnit velikost
Funkce Okraj a průchodka pro tisk reklamních pruhů
Předtisková kontrola
Nátisk barev na obrazovce

CorelDRAW.app
Publikování do WordPressu
Návrh v pixelech
Pracovní postupy přesné na pixel

Správa prvků v cloudu

VYLEPŠENÍ

Podpora HEIF
Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů (podporováno více než 400 modelů fotoaparátů)
Předvolby pro obrázky a prázdné dokumenty
Vysoce kvalitní náhled miniatur

Vylepšení uživatelského rozhraní Windows 11
Přizpůsobitelné klávesové zkratky (pro Mac)
Dotykové uživatelské rozhraní
Podpora Microsoft Surface
Uvítací obrazovka

VYLEPŠENÍ

Pracovní plochy
Plně škálovatelné a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní

Přístup k písmům Google Fonts online

VYLEPŠENÍ

Moderní šablony
Nové balíčky šablon
Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

Ukotvitelný panel / inspektor Učení

VYLEPŠENÍ

Praktické projekty

Více než 50 dalších projektů

Ukotvitelný panel / inspektor Rady

VYLEPŠENÍ

Videokurzy a rady
Stručná úvodní příručka

Windows 11

VYLEPŠENÍ

Windows 10

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(až do verze 21H2)

(až do verze 21H1)

(až do verze 2004)

macOS Monterey (12)
macOS Big Sur (11)
Podpora Apple Silicon (M1)
iPadOS (CorelDRAW.app pro iPad)

Podpora instalační služby systému Windows (MSI)
Podpora nasazení macOS
Web komunity vývojářů
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Visual Basic for Applications
Podpora automatizace JavaScript

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

©️ 2022 Corel Corporation. 09/22

Předplatné CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite 2021 (jednorázový nákup)

Všechny funkce
Plně funkční software s exkluzivními funkcemi a obsahem.
Nejnovější a nejlepší
Okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím bez dalších nákladů.
Dostupnost
Nejnižší počáteční náklady a možnost přestat s platbami po definovanou dobu, pokud již software nepotřebujete.
Trvalá podpora
Garantovaná podpora nejnovějších operačních systémů, zařízení a technologií.
Vlastnictví produktu
Stačí jednou zaplatit a budete vlastnit a moci používat verzi softwaru po libovolně dlouhou dobu.

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CAPTURE™
CorelDRAW.app™

+ pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app Pro

CorelDRAW.app™ pro iPad

+ pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app Pro

AfterShot™ HDR

Nástroje pro sazbu

+ další vylepšení vícestránkové sazby

Nástroje pro kreslení

+ nástroje pro škálování

Nástroje pro úpravy obrázků

+ optimalizované pracovní postupy úprav obrázků

Výukové materiály

+ optimalizované a personalizované výukové programy

Nástroje pro typografii

+ integrace písem Google Fonts prostřednictvím aplikace Corel Font Manager

Spolupráce v reálném čase v cloudu
Správa prvků v cloudu
Rozsáhlá kompatibilita souborů

+ přidaná podpora formátu souborů pro export více prvků
+ podpora souborů WebP

Pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app PRO
Vývoj produktu zaměřený na zákazníka

+ integrovaná zpětná vazba a hlasování
+ vylepšení funkcí inspirovaná uživateli

Praktické projekty

+ 50 dalších projektů

CorelDRAW Academy
(modulární školení)
Moderní šablony

+ další BEZPLATNÉ šablony

Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

+ přímý přístup k více než 1 000 písem Google Fonts

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

©️ 2022 Corel Corporation. 09/22