CorelDRAW Graphics Suite – březnová aktualizace pro předplatitele pro rok 2022

Porovnání verzí

Vyberte si nejaktuálnější verzi a cenově výhodnou možnost nákupu, která splní všechny vaše potřeby v oblasti grafického návrhu.

CorelDRAW Graphics Suite – aktualizace z března 2022

CorelDRAW Graphics Suite 2021

CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW Graphics Suite 2019

NOVINKA! Předvolby úprav
NOVÉ A VYLEPŠENÉ FUNKCE! Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy
NOVÉ A VYLEPŠENÉ FUNKCE! Nabídka Upravit
Výkon ukotvitelného panelu Úpravy – až 10krát rychlejší
VYLEPŠENÍ! Zobrazení více stránek a protější stránky
VYLEPŠENÍ! Ukotvitelný panel / inspektor Stránky
VYLEPŠENÍ! Export více prvků
NOVÉ A VYLEPŠENÉ FUNKCE! Ukotvitelný panel / inspektor Učení
NOVINKA! Sdílení nápadů a poskytování zpětné vazby

Perspektivní kreslení
Přichytávání na sebe sama
Efekty Umělecký styl
Prolnutí vektorů
Nástroj Vnitřní stín
Rastrový efekt – čočka
PowerTRACE™

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Nedestruktivní efekty
Režim Symetrie
Nástroj Blok stínu
Pointillizer™
Nástroj Dynamika
Interaktivní narovnání fotografií
Nástroj LiveSketch™
Vektorové a rastrové vzorové výplně
Přechodové výplně
Síťová výplň

Zobrazení více stránek

VYLEPŠENÍ

Ukotvitelný panel / inspektor Stránky

VYLEPŠENÍ

Automatické přizpůsobení stránce
Ukotvitelný panel / inspektor Objekty
Skrytí a zobrazení objektů
Ukotvitelný panel / inspektor Zarovnat a rozmístit
Dynamické vodicí linky a vodicí linky zarovnání
Přizpůsobení objektů osnově
Použití obálek na rastry
Předlohové vrstvy

Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy obrázků

VYLEPŠENÍ

Náhrada barev

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Možnosti zvýšení rozlišení s podporou umělé inteligence
Odebrání artefaktů JPEG
Nedestruktivní efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT
Nástroj Inteligentní maska výběru
Úpravy tónových křivek

VYLEPŠENÍ

PhotoCocktail™
Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií
AfterShot™ HDR
Nástroje Kapalina
Čočka Doostření
Smart Carver™
Režim sloučení Protáhnout

Ovládací panel projektu
Živé komentáře
Spolupráce v reálném čase
Ukotvitelný panel / inspektor Komentáře
Cloudová správa prvků

Ukotvitelný panel / inspektor Symboly

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Najít a nahradit
Kontextový ukotvitelný panel / inspektor Vlastnosti objektu
Styly a jejich ukotvitelný panel / inspektor
Správa barev
Palety přímých barev PANTONE
Styly barev
Doplňkové barvy a soulady barev
Palety barev pro dokumenty
QR kódy
Project Timer
Podpora produktů Adobe
Podpora produktů Microsoft
Podpora formátu AutoCAD DWG/DXF

Export a import sbírek písem
Podpora variabilních písem
Pole Seznam písem
Číslované seznamy a seznamy s odrážkami
Corel Font Manager
Speciální znaky, symboly a glyfy
Vkládání písem

Export více prvků

VYLEPŠENÍ

Podpora PDF/A
Hromadný tisk
Podpora PDF/X (včetně PDF/X-4)
Ukotvitelný panel / inspektor Připravit a změnit velikost
Funkce Okraj a průchodka pro tisk reklamních pruhů
Předtisková kontrola
Nátisk barev na obrazovce

CorelDRAW.app
Publikování do WordPressu
Návrh v pixelech
Pracovní postupy přesné na pixel

Cloudová správa prvků

VYLEPŠENÍ

Podpora HEIF
Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů (podporováno více než 400 modelů fotoaparátů)
Předvolby pro obrázky a prázdné dokumenty
Vysoce kvalitní náhled miniatur

Přizpůsobitelné klávesové zkratky (pro Mac)
Přepracované uživatelské rozhraní dialogových oken
Uživatelské rozhraní podporující dotykové ovládání
Podpora Microsoft Surface
Uvítací obrazovka
Pracovní plochy
Plně škálovatelné a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní

Přístup k písmům Google Fonts online
Moderní šablony
Nové balíčky šablon
Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

Ukotvitelný panel / inspektor Rady

VYLEPŠENÍ

Videokurzy a rady
Stručná úvodní příručka

Windows 11
Windows 10

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(až po verzi 21H2)

(až po verzi 21H1)

(až po verzi 2004)

macOS Monterey (12)
macOS Big Sur (11)
Podpora pro Apple Silicon (M1)
iPadOS (CorelDRAW.app pro iPad)

Podpora instalační služby systému Windows (MSI)
Podpora nasazení macOS
Web komunity vývojářů
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Visual Basic for Applications
Podpora automatizace JavaScriptu

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

*Poznámka: Integrace písem Google Fonts, funkce pro spolupráci a nástroje pro správu prvků jsou k dispozici exkluzivně s předplatným sady CorelDRAW Graphics Suite nebo licencí s programem Maintenance.

© 2022 Corel Corporation. 03/22

Předplatné CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite 2021 (jednorázový nákup)

Plně funkční
Plně funkční software s exkluzivními funkcemi a obsahem
Nejnovější a nejlepší
Okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím, jakmile jsou k dispozici, bez dalších poplatků
Cenově výhodné
Nejnižší počáteční náklady a možnost přestat na určitou dobu s platbami, pokud se vaše softwarové potřeby změní
Průběžná podpora
Podpora nejnovějších operačních systémů, zařízení a technologií
Vlastnictví produktu
Možnost zaplatit jednou a používat danou verzi softwaru po libovolně dlouhou dobu

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CAPTURE™
CorelDRAW.app™

+ pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app Pro

CorelDRAW.app™ pro iPad

+ pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app Pro

AfterShot™ HDR

Nástroje pro sazbu

+ další vylepšení vícestránkové sazby

Nástroje pro kreslení
Nástroje pro úpravy obrázků

+ optimalizované pracovní postupy přizpůsobení obrázků

Výukové materiály

+ optimalizované a individuálně přizpůsobené výukové programy

Nástroje pro typografii

+ integrace písem Google Fonts prostřednictvím aplikace Corel Font Manager

Cloudová spolupráce v reálném čase
Cloudová správa prvků
Rozsáhlá kompatibilita souborů

+ přidání podpory formátů souborů pro export více prvků

Pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app PRO
Vývoj produktů zaměřený na zákazníky

+ integrovaná produktová zpětná vazba a hlasování
+ vylepšení funkcí inspirovaná uživateli

Moderní šablony

+ další šablony ZDARMA

Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

+ přímý přístup k více než 1 000 písem Google Fonts

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

© 2022 Corel Corporation. 03/22