Porovnání verzí

Vyberte si nejaktuálnější verzi, která splní všechny vaše návrhářské potřeby, a cenově nejvýhodnější možnost nákupu.

Předplatné CorelDRAW Graphics Suite (aktualizace por březen 2023)

CorelDRAW Graphics Suite 2023

CorelDRAW Graphics Suite 2021

CorelDRAW Graphics Suite 2020

Nástroj pro variabilní obrysy
Personalizované cvičné projekty
Knihovna cloudových šablon
Nástroj pro škálování
Další návrhové šablony
Podpora souborů WebP
Dialogové okno Nový dokument VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Předvolby úprav
Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Stránky VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Učení VYLEPŠENÍ
Sdílení nápadů a poskytnutí zpětné vazby

Perspektivní kreslení
Přichytávání na sebe sama
Efekty Umělecký styl
Prolnutí vektorů
Nástroj Vnitřní stín
Rastrový efekt – čočka
PowerTRACE™

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Nedestruktivní efekty
Režim Symetrie
Nástroj Blok stínu
Pointillizer™
Nástroj Dynamika
Interaktivní narovnání fotografií
Nástroj LiveSketch™
Vektorové a rastrové vzorové výplně
Přechodové výplně
Síťová výplň

Zobrazení více stránek

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Ukotvitelný panel / inspektor Stránky

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Automatické přizpůsobení stránce
Ukotvitelný panel / inspektor Objekty
Ukotvitelný panel / inspektor Zarovnat a rozmístit
Dynamické vodicí linky a vodicí linky zarovnání
Přizpůsobení objektů osnově
Použití obálek na rastry
Předlohové vrstvy

Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy obrázků

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Nástroj Nahradit barvy

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Možnosti zvýšení rozlišení s využitím umělé inteligence
Odebrání artefaktů JPEG
Nedestruktivní efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT
Nástroj Inteligentní maska výběru
Úpravy tónových křivek

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

PhotoCocktail™
Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií
Nástroje Kapalina
Čočka Doostření
Smart Carver™
Režim sloučení Protáhnout

Ovládací panel projektu
Živé komentáře
Spolupráce v reálném čase
Ukotvitelný panel / inspektor Komentáře
Správa prostředků v cloudu

Ukotvitelný panel / inspektor Symbol

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Najít a nahradit
Kontextový ukotvitelný panel / inspektor Vlastnosti objektu
Styly a jejich ukotvitelný panel / inspektor
Správa barev
Palety přímých barev PANTONE
Styly barev
Doplňkové barvy a soulady barev
Palety barev pro dokumenty
QR kódy
Časovač projektů
Podpora produktů Adobe
Podpora produktů Microsoft
Podpora formátu AutoCAD DWG/DXF

Export a import sbírek písem
Podpora variabilních písem
Pole Seznam písem
Číslované seznamy a seznamy s odrážkami

VYLEPŠENÍ

Corel Font Manager
Speciální znaky, symboly a glyfy
Vkládání písem
Integrace písem Google Fonts

Export více prvků

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Ukotvitelný panel / inspektor Export

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Podpora formátu PDF/A
Hromadný tisk
Podpora PDF/X (včetně PDF/X-4)
Ukotvitelný panel / inspektor Připravit a změnit velikost
Funkce Okraj a průchodka pro tisk reklamních pruhů
Předtisková kontrola
Nátisk barev na obrazovce

CorelDRAW.app

VYLEPŠENÍ

Publikování do WordPressu
Návrh v pixelech
Pracovní postupy přesné na pixel

Správa prostředků v cloudu

VYLEPŠENÍ

Podpora HEIF
Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů (podporováno více než 400 modelů fotoaparátů)
Předvolby pro obrázky a prázdné dokumenty
Vysoce kvalitní náhled miniatur

Optimalizované uživatelské rozhraní pro Windows 11
Přizpůsobitelné klávesové zkratky (pro Mac)
Dotykové uživatelské rozhraní
Podpora Microsoft Surface
Uvítací obrazovka

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Pracovní prostory (jenom Windows)
Plně škálovatelné a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (jenom Windows)

Přístup k písmům Google Fonts online
Moderní šablony Další bezplatné šablony
Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

CorelDRAW Academy (certifikovaná školení)
Ukotvitelný panel / inspektor Učení

VYLEPŠENÍ

Cvičné projekty

– Více než 50 dalších projektů
– Personalizovaná doporučení cvičných projektů

Ukotvitelný panel / inspektor Rady

VYLEPŠENÍ

Videokurzy a rady
Stručná úvodní příručka

Windows 11

VYLEPŠENÍ

VYLEPŠENÍ

Windows 10

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(do verze 21H2)

(do verze 21H1)

macOS Ventura (13)
macOS Monterey (12)
Podpora pro Apple Silicon (M1/M2)
iPadOS (CorelDRAW.app pro iPad)

VYLEPŠENÍ

Podpora instalační služby systému Windows (MSI)
Podpora nasazení macOS
Web komunity vývojářů
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Visual Basic for Applications
Podpora automatizace JavaScript

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

© 2023 Corel Corporation. 03/23

CorelDRAW Graphics Suite
předplatné

CorelDRAW Graphics Suite 2023 (jednorázový nákup)

Všechny funkce
Plně funkční software s exkluzivními funkcemi a obsahem.
Nejnovější a nejlepší
Okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím bez dalších nákladů.
Dostupnost
Nejnižší počáteční náklady a možnost přestat s platbami po definovanou dobu, pokud již software nepotřebujete.
Trvalá podpora
Garantovaná podpora nejnovějších operačních systémů, zařízení a technologií.
Vlastnictví produktu
Stačí jednou zaplatit a budete vlastnit a moci používat verzi softwaru po libovolně dlouhou dobu.

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CAPTURE™
CorelDRAW.app™
CorelDRAW.app™ pro iPad
AfterShot™ HDR

Nástroje pro sazbu
Nástroje pro kreslení
Nástroje pro úpravy obrázků
Výukové materiály

+ optimalizované a personalizované výukové programy
+ personalizovaná doporučení cvičných projektů
+ CorelDRAW Academy (certifikovaná školení)

Nástroje pro typografii
Spolupráce v reálném čase v cloudu
Správa prostředků v cloudu
Rozsáhlá kompatibilita souborů
Sdílení a ukládání souborů v cloudu
Personalizované úvodní prostředí

CorelDRAW Academy
(modulární školení)
Moderní šablony

+ další BEZPLATNÉ šablony
+ knihovna cloudových šablon

Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

© 2023 Corel Corporation. 03/23