Porovnání verzí sady CorelDRAW Graphics Suite

Vyberte si nejaktuálnější verzi, která splní všechny vaše návrhářské potřeby, a cenově nejvýhodnější možnost nákupu.

CorelDRAW Graphics Suite 2024 (předplatné)

CorelDRAW Graphics Suite 2024 (jednorázový nákup)

CorelDRAW Graphics Suite 2023

CorelDRAW Graphics Suite 2021

Nástroj Malířský štětec [Vyzkoušet]
Vzdálená písma v aplikaci CorelDRAW
Zjednodušený pracovní postup pro nedestruktivní efekty
Detailní režim [Vyzkoušet]
Vylepšená správa prvků ROZŠÍŘENÍ
Vícestránkový export na ukotvitelném panelu Export
Podpora hromadného tisku pro QR kódy, obrázky a data .xlsx
Vylepšený import souborů PDF
Nástroj pro variabilní obrysy
Personalizované cvičné projekty
Knihovna cloudových šablon [Vyzkoušet] Více než 300 dalších šablon
Podpora souborů WebP
Vylepšený pracovní postup pro vytvoření nového dokumentu
Předvolby úprav
Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT
Ukotvitelný panel / inspektor Stránky VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Učení VYLEPŠENÍ
Sdílení nápadů a poskytnutí zpětné vazby

Perspektivní kreslení
Přichytávání na sebe sama
Prolnutí vektorů
Vylepšené nástroje Stín, vč. nástrojů Vnitřní stín a Blokování stínu
Rastrový efekt – čočka
Nástroj PowerTRACE™ s podporou AI [Vyzkoušet]
Nedestruktivní efekty VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Efekty Umělecký styl využívající umělou inteligenci
Režim Symetrie
Pointillizer™, nástroj Dynamika
Interaktivní narovnání fotografií
Nástroj LiveSketch™
Vektorové a rastrové vzorové výplně
Přechodové výplně
Síťová výplň

Zobrazení více stránek VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Stránky VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Automatické přizpůsobení stránce
Ukotvitelný panel / inspektor Objekty
Ukotvitelný panel / inspektor Zarovnat a rozmístit
Dynamické vodicí linky a vodicí linky zarovnání
Přizpůsobení objektů osnově
Použití obálek na rastry
Předlohové vrstvy

Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy obrázků VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Nástroj Nahradit barvy
Možnosti zvýšení rozlišení s podporou AI
Odebrání artefaktů JPEG s podporou AI
Nedestruktivní efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Nástroj Inteligentní maska výběru
Úpravy tónových křivek VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
PhotoCocktail™
Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií
Nástroje Kapalina
Čočka Doostření
Smart Carver™

Ovládací panel projektu
Živé komentáře
Spolupráce v reálném čase
Ukotvitelný panel / inspektor Komentáře
Správa prostředků v cloudu VYLEPŠENÍ

Ukotvitelný panel / inspektor Symbol
Najít a nahradit
Kontextový ukotvitelný panel / inspektor Vlastnosti objektu
Styly a jejich ukotvitelný panel / inspektor
Správa barev
Palety barev PANTONE

Více než 220 nových barev Pantone

Více než 220 nových barev Pantone

Více než 220 nových barev Pantone

Styly barev
Doplňkové barvy a soulady barev
Palety barev pro dokumenty
QR kódy
Časovač projektů
Podpora produktů Adobe
Podpora produktů Microsoft
Podpora formátu AutoCAD DWG/DXF AKTUALIZACE

Vzdálená písma v aplikaci CorelDRAW

– Více než -1 400 písem Google Fonts
– Zahrnuté sady písem

– Více než -1 400 písem Google Fonts
– Zahrnuté sady písem


Integrace písem Google Fonts pouze prostřednictvím aplikace Corel Font Manager.

Podpora variabilních písem
Pole Seznam písem VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Číslované seznamy a seznamy s odrážkami
Corel Font Manager
Speciální znaky, symboly a glyfy
Vkládání písem

Export více prvků VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Ukotvitelný panel / inspektor Export VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Hromadný tisk VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Podpora PDF/X (včetně PDF/X-4)
Podpora formátu PDF/A
Ukotvitelný panel / inspektor Připravit a změnit velikost
Funkce Okraj a průchodka pro tisk reklamních pruhů
Předtisková kontrola
Nátisk barev na obrazovce

CorelDRAW.app
Publikování do WordPressu
Návrh v pixelech
Pracovní postupy přesné na pixel

Správa prostředků v cloudu VYLEPŠENÍ
Podpora HEIF
Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů (podporováno více než 400 modelů fotoaparátů)
Předvolby pro obrázky a prázdné dokumenty
Vysoce kvalitní náhled miniatur

Optimalizované uživatelské rozhraní pro Windows 11
Přizpůsobitelné klávesové zkratky (pro Mac)
Dotykové uživatelské rozhraní
Podpora Microsoft Surface
Uvítací obrazovka VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Pracovní prostory (jenom Windows)
Plně škálovatelné a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (jenom Windows)

Moderní šablony [Začít se šablonou] Více než 300 dalších šablon
Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

Ukotvitelný panel / inspektor Učení VYLEPŠENÍ
Cvičné projekty

– Více než 50 dalších projektů
– Personalizovaná doporučení cvičných projektů

Ukotvitelný panel / inspektor Rady VYLEPŠENÍ
Videokurzy a rady
Stručná úvodní příručka

Windows 11 VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ VYLEPŠENÍ
Windows 10

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(verze 21H1, 21H2 a novější)

(do verze 21H1)

macOS Sonoma (14)
macOS Ventura (13)
macOS Monterey (12)
Podpora pro Apple Silicon (M1/M2)
iPadOS (CorelDRAW.app pro iPad) VYLEPŠENÍ

Podpora instalační služby systému Windows (MSI)
Podpora nasazení macOS
Web komunity vývojářů
Microsoft Visual Studio Tools for Applications AKTUALIZACE AKTUALIZACE
Microsoft Visual Basic for Applications
Podpora automatizace JavaScript

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

© 2024 Corel Corporation. 03/24

CorelDRAW Graphics Suite 2024
(předplatné)

CorelDRAW Graphics Suite 2024
(jednorázový nákup)

Všechny funkce
Plně funkční software s exkluzivními funkcemi a obsahem.
Nejnovější a nejlepší
Okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím bez dalších nákladů.
Dostupnost
Nejnižší počáteční náklady a možnost přestat s platbami po definovanou dobu, pokud již software nepotřebujete.
Trvalá podpora
Garantovaná podpora nejnovějších operačních systémů, zařízení a technologií.
Vlastnictví produktu
Stačí jednou zaplatit a budete vlastnit a moci používat verzi softwaru po libovolně dlouhou dobu.

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CAPTURE™
CorelDRAW.app™
CorelDRAW.app™ pro iPad
AfterShot™ HDR

Nástroje pro sazbu
Nástroje pro kreslení
Nástroje pro úpravy obrázků
Nástroje pro webový a tiskový výstup
Výukové materiály

+ optimalizované a personalizované výukové programy
+ personalizovaná doporučení cvičných projektů

Nástroje pro typografii
Spolupráce v cloudu v reálném čase
Správa prostředků v cloudu
Rozsáhlá kompatibilita souborů
Sdílení a ukládání souborů v cloudu
Personalizované úvodní prostředí

Moderní šablony

+ další BEZPLATNÉ šablony
+ knihovna cloudových šablon

Profesionální kliparty
Vysoce kvalitní fotografie
Specializovaná písma

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Apple, iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu. Zříkáme se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

© 2024 Corel Corporation. 03/24

Jste v dobré společnosti

Přidejte se k milionům uživatelů napříč globálními organizacemi, které používají CorelDRAW.

Telefonica
Unilever
Daimler
Petrobas
Abbott
Glencore
Pfizer
Telefonica
Unilever
Daimler
Petrobas
Abbott
Glencore
Pfizer