Aktualizace CorelCAD 2016.5 Update

Tato aktualizace zahrnuje následující vylepšení:

Výkon a stabilita

Došlo k vylepšením výkonu a stability v následujících oblastech:

 • Příkaz Najít (pro vyhledání a nahrazení textu v rámci kresby)
 • Příkaz RollView
 • Pouze ve verzi pro systém Mac OS X:
  • Vylepšené zpracování rozhraní více dokumentů (MDI) (UIMode)
  • Operace zvětšování a posunu v rámci rozvržení (specifické pro produkt CorelCAD 2016 licencovaný prostřednictvím služby Apple Mac App Store)

Nástroje

 • Příkaz GetMassProperties: Vylepšené funkce pro regiony
 • Vylepšený příkaz a dialogové okno Pohledy: K zobrazením modelu lze nyní přistupovat v listech rozložení a naopak (k zobrazením definovaným jako pohledy listů lze přistupovat v prostoru modelu).
 • Příkaz InsertBlock: Vylepšení faktoru škálování vloženého bloku

Tisk

 • Vylepšení tisku kreseb s odkazy na obrázky TIFF
 • Vylepšená kvalita náhledu tisku pro složité kresby
 • Dialogové okno Tisk v dávce nyní podporuje operace přetažení při změně pořadí listů tisku v dávce.

Obecné/různé

 • Ovládací prvky systémových proměnných THUMBSIZE (velikost miniatur souborů) a SDI (režim rozhraní jednoho dokumentu) jsou nyní k dispozici v dialogovém okně Možnosti.
 • Byla přidána témata nápovědy pro možnosti referenčního umístění a seznam aliasů příkazů v němčině.
 • Vylepšené ořezávání odkazovaných obrázků
 • Pouze ve verzi pro systém Windows:
  • Vylepšená možnost kopírování a vložení veškerých dat z dokumentu aplikace Microsoft Word a tabulky aplikace Microsoft Excel