Aktualizace CorelCAD 2017.5 Update – poznámky k verzi

Tato aktualizace zahrnuje následující vylepšení:

Uživatelské rozhraní

 • Nový tmavý styl uživatelského rozhraní (UI): Nyní můžete přepínat mezi výchozím světlým stylem uživatelského rozhraní a novým tmavým uživatelským rozhraním. V dialogovém okně Možnosti vyberte volby Systémové možnosti > Zobrazení. Výběrem Tmavá v oblasti Styl uživatelského rozhraní změníte barvu uživatelského rozhraní. Změny se projeví při opětovném spuštění aplikace.

Vylepšení produktivity

 • K předponě @ byly přidány funkce pro určení relativních hodnot úhlu.
 • Rámeček Rychlé zadávání nyní podporuje zeměměřičské jednotky.
 • Volby Zpět a Znovu nyní zobrazují seznam nedávno použitých příkazů.
 • Byly přidány klávesové zkratky pro úpravu více vrstev najednou.
 • Data ze snímků obrazovky lze nyní vložit do výkresu pomocí příkazu Vložit (Ctrl+V) (pouze Windows).
 • Nový ovládací prvek Útlum vnějších odkazů umožňuje poloprůhledné zobrazení odkazovaných výkresů.

Výkon a stabilita

 • Bylo zrychleno načítání velkých souborů skriptu (příkaz LoadScript).

Nástroje

 • Do dialogového okna Šrafování / Výplň byla přidána možnost vrstev pro vytváření nových šrafování a přechodových výplní u konkrétních vrstev.
 • Vylepšené vytváření Oblouku ve vlastních systémech souřadnic.

Tisk

 • Vylepšený náhled tisku a výkon výstupu konkrétních výkresů při tisku do PDF.
 • Vylepšení kvality tisku pro objekty v uzamčených vrstvách při tisku s použitím externích ovladačů PDF.
 • Byla zvýšena kvalita tisku pro data OLE s vysokým rozlišením při tisku do PDF (pouze Windows).

Obecné

 • Vylepšené zobrazení 3D stínovaných pohledů.
 • Bylo vylepšeno chování příkazu Odsadit pro křivky.
 • Vylepšená vizuální kvalita vložených dat OLE z listů Microsoft Excel (pouze Windows).
 • Příkaz Region má nyní vylepšenou podporu pro segmenty křivek.