Aktualizace CorelCAD 2018.5 Update – poznámky k verzi

Tato aktualizace zahrnuje následující vylepšení:

 • Přidány nové dílčí příkazy RollView pro provádění specifických otočení zobrazení v 3D prostoru:
  • RollViewFree
  • RollViewContinuous
  • RollViewHorizontal
  • RollViewVertical
 • Přidán příkaz StyleManager, který vám umožňuje otevřít složku a přidat nebo odebrat barevně závislé (.ctb) a pojmenované (.stb) soubory tabulky stylu tisku.
 • Přidána verze příkazu EditComponent pro příkazový řádek: -EditComponent
 • Vylepšené chování dílčích možností pro příkazy FreezeLayer a HideLayer, které se používají pro externě odkazované výkresy (Odkazy).
 • Příkaz Stretch: Vylepšená funkčnost volby Poslední/předchozí při výběru objektů.
 • Příkaz Align: Vylepšení pro pomoc při zarovnání pomocí 3 bodů.
 • Příkaz EditDimension: Vylepšená volba Šikmá.
 • Vylepšená funkčnost EntitySnap pro objekty podkladu PDF.
 • Vylepšená funkčnost příkazu Region pro podporu tvarů splajnu.
 • Příkaz Sweep: Vylepšená funkčnost Natočení > Sklon
 • Přidán nový panel nástrojů pro proveden změn vlastních systémů souřadnic (panel nástrojů CCS II).
 • Vylepšená možnost kopírování textu z příkazového okna.
 • Příkazy ExportBMP a ExportJPG nyní rozpoznají průhlednost objektu při exportu do rastrů nebo souborů JPEG.