Aktualizace CorelCAD 2019 Update – poznámky k verzi

2019.5

Tato aktualizace zahrnuje následující vylepšení:

 • Nové příkazy CustomBlock:
  • CBWBlockAs: Uloží CustomBlock jako samostatný soubor výkresu.
  • -EditBlock: Umožňuje otevřít určitý blok v editoru bloků (verze příkazu EditBlock na příkazovém řádku).
  • CBCycleOrder: Změní pořadí bodů úchytu pro odkaz CustomBlock.
 • Vylepšená paleta Správce hladin:
  • Kontextová nabídka s možnostmi ovládání velikosti sloupců.
  • Volba Izolovat vybrané hladiny je dostupná v kontextové nabídce Správce hladin v režimu náhledu.
  • Vylepšený režim Náhled hladiny. Jsou povoleny pouze příkazy průhlednosti.
 • Vylepšení palety Komentáře:
  • Vlákna komentářů nyní zobrazují název profilu.
  • Komentáře k objektům nyní zobrazují počet objektů.
 • Na panelu nástrojů Rychlý přístup je nyní k dispozici volba Náhled tisku.
 • Příkaz Customization byl vylepšen o možnost ovládat chování pracovního prostoru.
 • Externí odkazy: Při aktualizaci souboru s externími odkazy se nyní zobrazí zpráva.
 • Příkazy ChamferEdges a FilletEdges vám umožňují specifikovat více ploch.
 • Vylepšení příkazu CCS (vlastní systém souřadnic): Možnost Plocha vám umožňuje přizpůsobit CCS se specifikovanou stěnou 3D objemového modelu.
 • Vylepšení příkazu -DimStyle: Možnost Status vám umožňuje zobrazit aktuální hodnoty všech proměnných kótovacího systému v příkazovém okně.
 • Příkaz EditCustomBlock byl přejmenován na EditBlock.
 • Správce vlastností hladiny: Předdefinované filtry pro odkazy a potlačení výřezu se nyní vytvoří automaticky.
 • Příkaz Hatch: Vylepšené chování při generování šrafování nebo výplní se stejnými vlastnostmi, jako má určený šrafovaný objekt.
 • Příkaz FIND: Vyhledávací řetězec může obsahovat závorky.
 • Dialogové okno Možnosti: Vylepšené funkce hledání nyní vyhledají možnosti Model, Pozadí a List.
 • Dialogové okno Tisk: Tisk do PDF nyní podporuje výstup PDF s hladinami kreslení.
 • Příkaz ExportPDF: Vylepšený výběr tabulek stylů tisku.
 • Příkaz ExportSTL: Rozlišení STL je nyní faktorováno do teselace a diskretizace.