Aktualizace CorelCAD 2020 Update – poznámky k verzi

2020.5

Tato aktualizace zahrnuje následující vylepšení:

Uživatelské rozhraní

 • (Pouze pro Windows) Uspořádání nabídky aplikace bylo změněno:
  • Export do souborů ACIS SAT je nyní dostupný v nabídce aplikace: Export > Export ACIS SAT.
  • Nabídka Import nyní seskupuje všechny příkazy importu.
 • Německý překlad příkazu OFFSETEDGES byl aktualizován na KantenVersetzen.
 • Pro následující jazyky byl vylepšen překlad uživatelského rozhraní: Čeština, francouzština, němčina, italština, polština, portugalština, ruština, španělština a turečtina.

Vylepšené příkazy a funkce

 • Příkaz SPLINE má novou možnost výběru 2D lomených čar a jejich převodu na splajny.
 • Faktor měřítka výkresu lze nyní nastavit na panelu nástrojů Zobrazit vedle sebe.
 • Příkaz Zaoblit nyní zahrnuje funkci výběru objektů podle výběru okna.
 • Šrafované zobrazení štěrku velkých hodnot souřadnic bylo vylepšeno.
 • Příkaz TRIM má vylepšenou funkci podporující operace ve velkých rozsazích souřadnic (X, Y nebo Z).
 • Příkaz SWEEP nyní podporuje více typů tvarů jako cestu.
 • V systému macOS byla vylepšena kvalita zobrazení výkresů na displejích Retina.