CorelDRAW Graphics Suite 2017 – Update 1: Poznámky k verzi

Aktualizace Update 1, která řeší řadu potíží hlášených uživateli i dalších, vylepší vaše využití sady CorelDRAW Graphics Suite. Seznam vylepšení výkonu a stability zahrnuje tyto okruhy:

Pracovní plocha aplikace

 • Import pracovní plochy CorelDRAW X8 nebo Corel PHOTO-PAINT X8 už nezpůsobuje zešednutí plovoucích panelů.
 • Panel Správce symbolů: Tlačítka Vložit symbol a Upravit symbol nyní používají jiné ikony a jsou snadno identifikovatelná.
 • Přizpůsobení: Příkaz Ohraničení se zobrazuje pod položkou Objekt na stránce Příkazy dialogového okna Možnosti
  (nabídka Nástroje > Přizpůsobení, seznam kategorií přizpůsobení).
 • Panel Souřadnice objektu: Tlačítko Nahradit objekt je připraveno k použití, když se k nastavení nových hodnot používají šipky nahoru a dolů.

Úprava křivek, vektorové náhledy a zobrazení

 • Možnost Zvýraznit vybrané objekty funguje podle očekávání s výchozím barevným schématem pro vektorové náhledy, uzly a úchyty (spojitý režim).
 • Překrývající se uzly vybrané pomocí nástroje Tvar jsou viditelné i v případě, že typy uzlů se zobrazují v různých barvách.
 • Objekty s podosnovami: Pokud vyberete počáteční nebo koncový uzel podosnovy a upravíte křivku přetažením ovládacích úchytů, náhled zobrazuje změny pro celou osnovu.
 • Úprava uzlů v síťových výplních a složitých křivkách je rychlejší a bez blikání.
 • Všechny uzly v obálkách se zobrazují správně.
 • Výběr a překreslení objektů ve složitých kresbách je nyní rychlejší.

Úpravy fotografií

 • Nově je v aplikaci Corel PHOTO-PAINT možné otvírat soubory RAW z Canonu 7D.

Text

 • Byly vyřešeny různé potíže a usnadnily a zrychlily se úpravy, náhled a přesun textu jak pro výchozí barevné schéma pro náhledy a uzly (spojitý režim), tak pro režim XOR, což je výchozí režim uzlů a náhledu pro X8 a dřívější verze.

Nástroje

 • Nástroj Odstranění virtuálních segmentů nyní u objektů křivek funguje podle očekávání.
 • Výběr uzlů a objektů pomocí nástrojů Odstranění virtuálních segmentů, Tvar a Výběr je nyní rychlejší.

Stabilita

Následující akce již nezpůsobí, že aplikace CorelDRAW přestane reagovat:

 • tisk konkrétních souborů, které obsahují kótovací čáry
 • přidání nebo úprava průhlednosti u symbolů s kótovacími čarami
 • import některých souborů SVG