CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Mac) – poznámky k aktualizaci

Aktualizace Update 3

Aktualizace Update 3 nabízí opravy zákazníky nahlášených a jiných problémů.

Aby bylo možné nainstalovat aktualizaci Update 3, musíte mít nainstalovánu aktualizaci Update 2. Aktualizaci Update 2 si můžete stáhnout na adrese Opravy a aktualizace CorelDRAW.

Barvy a efekty

 • Můžete a vyhledat a nahrazovat výplně a barvy v objektech a černobílých rastrech.
 • Vržené stíny v dokumentech CorelDRAW již nezmizí, když jsou rozděleny a převedeny na křivky.

Text

 • Kopírování a vkládání nebo roztažení uměleckého textu již nedeformuje znaky.

Přichycení objektů

 • Při přichycení skupin nebo několika vybraných objektů k vodicím linkám je nyní použito jejich obdélníkové pole výběru, nikoli obdélníkové pole výběru pouze jednoho objektu.

Nástroj Výřez a Inteligentní ořezávač v aplikaci Corel PHOTO-PAINT

 • Nyní je vidět hrot štětce při nanášení tahů štětcem v okně náhledu.

Ostatní

 • Byla přidána podpora pro systémy macOS Catalina a Sidecar.
 • Výchozí počátek pravítka zůstává 0,0 u vlastních velikostí stránky.
 • Práce s rastry v zobrazení Drátěný rámeček již nevede k problémům s obnovením.

Aktualizace Update 2

Aktualizace Update 2 nabízí opravy zákazníky nahlášených a jiných problémů.

Poznámka: Aktualizace Update 2 zahrnuje opravy a vylepšení aktualizace Update 1.

Barvy a výplně

 • Různá vylepšení výběru barev, barevných palet a stylů barev, které vám pomohou používat a upravovat barvy s naprostou jistotou.
 • Přímé barvy Pantone (inkousty) použité na textové objekty s obrysy se nyní na stránce Separace dialogového okna Tisk zobrazují správně.

Objekty

 • Inspektor Objekty nabízí vylepšené náhledy, snazší výběr objektů a také plně funkční možnosti Vybrat objekt pro aktivaci vrstvy a Zobrazit předlohové vrstvy na stránkách.
 • Práce s velkými výběry je teď v aplikaci CorelDRAW rychlejší.

Stabilita

CorelDRAW již nepřestane reagovat, když

 • přetáhnete přímou barvu do souladu barev.
 • otevřete určité soubory CDR obsahující chybějící písma.
 • stisknete Zpět pro otevření souboru šablony.
 • v aplikaci CorelDRAW použijete modul plug-in Alien Skin Eye Candy.
 • přetáhnete propojené skupiny, jako jsou přechody a kontury, ze skupiny a začnete s nimi manipulovat.
 • použijete nástroj pro Kótování segmentů na uzamčené objekty.
 • použijete blok stínu a přepnete z výchozí na jinou pracovní plochu.

Corel PHOTO-PAINT již nepřestane reagovat, když

 • v aplikaci Corel PHOTO-PAINT použijete modul plug-in Alien Skin Eye Candy.
 • odstraníte snímek.

Text

 • Vylepšení zahrnují lepší posouvání v poli Seznam písem, předvídatelné zrušení výběru odstavcového textu, snazší úpravu textu a zachování výchozího písma při zrušení dialogového okna Změnit výchozí nastavení.
 • Nyní můžete při stisknutí klávesy Option zadat speciální znaky.
 • Můžete přistupovat k nastavení obrysu z inspektoru Vlastnosti při úpravě textu.

Uživatelské rozhraní

 • Opravy uživatelského rozhraní usnadňují používání posuvníku a lupy v dialogových oknech Přizpůsobit, zjišťování původu objektu, práci se síťovými výplněmi, používání efektů Pointillizer, používání pravítek a mnoho dalšího.

Corel PHOTO-PAINT

 • Vylepšení zahrnují podporu zkratek pro všechny nástroje masek, snazší korekci červených očí a zachování průhledností v obrázcích zkopírovaných z aplikace Náhled.

Ostatní

 • Soubory DXF/DWG, které obsahují rozšířené znaky v názvu souboru nebo cestě, lze nyní otevřít a importovat do aplikace CorelDRAW.
 • V aplikaci CorelDRAW nyní můžete používat nástroj Průhlednost z v okně nástrojů k přidávání průhlednosti k objektům, na které byly použity nedestruktivní efekty.

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1, která nabízí opravy zákazníky nahlášených problémů a také přímý přístup ke cloudu Corel Cloud a podporu Touch Baru pro aplikaci Corel PHOTO-PAINT, vylepší vaše návrhářské prostředí v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Vylepšení výkonu

 • Seznam nedávno použitých písem je nyní zachován pro další relaci.
 • Seznam nedávno použitých souborů se nyní zachová mezi relacemi.
 • Když stisknete klávesy Command + P a poté stiskněte tlačítko Return, dokument se vytiskne podle očekávání.
 • Miniaturní náhled v dialogovém okně Tisk zobrazuje dokument správně ve vybrané orientaci.
 • Nové předvolby, které uložíte z dialogového okna Vytvořit nový dokument, si zachovají nastavení.
 • Nyní můžete snadno vybrat požadovanou barevnou paletu ze seznamu palet v ovládacích prvcích pro výběr barev výplně.
 • Počáteční a koncové uzly přechodových výplní se zobrazují podle očekávání.
 • V aplikaci CorelDRAW lze odstín přímých barev určit zadáním hodnoty v procentech.
 • Efekty čočky vykreslují očekávané barvy.
 • Práce s rastry a skupinami objektů zahrnujícími rastry je nyní rychlejší.

CorelDRAW.app, CorelDRAW a Corel Cloud

Aplikace CorelDRAW.app, webová návrhářská aplikace dostupná exkluzivně pro uživatele sady CorelDRAW Graphics Suite, je nyní integrovaná s aplikací CorelDRAW. Soubory CDR vytvořené v aplikacích CorelDRAW.app nebo CorelDRAW můžete ukládat do cloudu Corel Cloud, online úložiště pro soubory, a poté tyto soubory otevřít v jedné z aplikací. Můžete například vytvořit návrh v aplikaci CorelDRAW.app, uložit jej jako soubor CDR do cloudu Corel Cloud a později návrh upravit v aplikaci CorelDRAW a využít širokou škálu nástrojů pro úpravy. Upravený soubor můžete uložit do cloudu Corel Cloud přímo z aplikace CorelDRAW a poté soubor otevřít a opřipomínkovat v aplikaci CorelDRAW.app na libovolném zařízení. Opřipomínkovaný soubor můžete později otevřít v aplikaci CorelDRAW z cloudu Corel Cloud a dále ho upravit.

Chcete-li otevřít soubor z cloudu Corel Cloud v aplikaci CorelDRAW, klikněte na Soubor > Otevřít z cloudu Corel Cloud. Chcete-li uložit soubor do cloudu Corel Cloud, klikněte na Soubor > Uložit do cloudu Corel Cloud. Při prvním přístupu ke cloudu Corel Cloud z aplikace CorelDRAW budete vyzváni k zadání hesla přidruženého k účtu Corel. Přihlásit se musíte pouze jednou za rok.

Podpora Touch Baru v aplikaci Corel PHOTO-PAINT

Aplikace Corel PHOTO-PAINT vám umožňuje využívat výhod Touch Baru, dotykové obrazovky umístěné nad klávesnicí na podporovaných modelech MacBook Pro. Když je aplikace Corel PHOTO-PAINT aktivní, ovládací prvky Touch Baru se změní v závislosti na vybraných objektech nebo nástrojích. Když například otevřete obrázek a nejsou vybrány žádné objekty, Touch Bar vám umožní používat přiblížení a oddálení, přistupovat k efektům, provádět běžná přizpůsobení obrázků a vyvolat náhled režimu celé obrazovky. Když v obrázku vyberete obrázek, Touch Bar zobrazí ovládací prvky související s přichytáváním, režimy sloučení, pořadím objektů a seskupováním. Když vyberete nástroj pro masky, Touch Bar vám umožní zobrazit nebo skrýt obrys masky a překryv masky a také změnit režim masky.