CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Windows 32bitová verze) – poznámky k aktualizaci

Aktualizace Update 2

Aktualizace Update 2 nabízí opravy zákazníky nahlášených a jiných problémů.

Poznámka: Aktualizace Update 2 zahrnuje opravy a vylepšení aktualizace Update 1.

Barvy a výplně

 • Různá vylepšení výběru barev, barevných palet a stylů barev, které vám pomohou používat a upravovat barvy s naprostou jistotou.
 • Přímé barvy Pantone (inkousty) použité na textové objekty s obrysy se nyní na stránce Separace dialogového okna Tisk zobrazují správně.

Starší verze

 • Byly vyřešeny různé problémy z předchozích verzí, díky čemuž je snazší importovat soubory, trasovat rastry, používat panel Souřadnice objektu, pracovat s Bézierovými křivkami a další.

Objekty

 • Ukotvitelný panel Objekty nabízí vylepšené náhledy, další popisy, snazší výběr objektů, lepší posouvání a také plně funkční možnosti Vybrat objekt pro aktivaci vrstvy a Zobrazit předlohové vrstvy na stránkách.

Stabilita

CorelDRAW již nepřestane reagovat, když

 • zavřete nebo uložíte dokument, na který byly použity přímé barvy z ukotvitelného panelu Styly barev.
 • přizpůsobíte příkazy nabídky Rastry. Navíc dialogové okno Přizpůsobení již neobsahuje duplikované příkazy nabídky Rastry.
 • přetáhnete propojené skupiny, jako jsou přechody a kontury, ze skupiny a začnete s nimi manipulovat.
 • se pokusíte upravit křivku používanou jako kontejner PowerClip.
 • použijete nástroj pro Kótování segmentů na uzamčené objekty.

Aplikace Corel PHOTO-PAINT již nepřestane reagovat, když nakreslíte obdélník po použití příkazů palety Obrázek > Nastavit barvu nebo Nastavit barvu papíru.

Uživatelské rozhraní

 • Opravy uživatelského rozhraní usnadňují používání posuvníku a lupy v dialogových oknech Přizpůsobit, zjišťování původu objektu, práci se síťovými výplněmi, používání efektů Pointillizer a mnoho dalšího.

Ostatní

 • Makra VBA jsou při uložení v souborech aplikace CorelDRAW (CDR) zachována.
 • V aplikaci CorelDRAW nyní můžete používat nástroj Průhlednost z v okně nástrojů k přidávání průhlednosti k objektům, na které byly použity nedestruktivní efekty.
 • Soubory DXF/DWG, které obsahují rozšířené znaky v názvu souboru nebo cestě, lze nyní otevřít a importovat do aplikace CorelDRAW.

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1, která nabízí opravy zákazníky nahlášených problémů a také přímý přístup ke cloudu Corel Cloud, vylepší vaše návrhářské prostředí v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Vylepšení výkonu

 • Seznam nedávno použitých písem je nyní zachován pro další relaci.
 • Seznam nedávno použitých souborů se nyní zachová mezi relacemi.
 • Na ukotvitelném panelu Objekty nyní můžete zobrazit vlastnosti výplní a obrysů objektů kliknutím na tlačítko Možnosti a povolením příkazu Zobrazit vlastnosti objektu.
 • Spuštění aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT v systému Windows 10 N Edition.
 • Používání bloků stínu a přepínání z výchozí na jinou pracovní plochu již nezpůsobuje, že aplikace přestane odpovídat.
 • Použití perspektivy na rastry nyní vytváří průhledné pozadí podle očekávání.
 • Příkazy vlastních rastrových efektů již neovlivňuje zadávání a úpravu textu.
 • Volby Změnit velikost písmen jsou nyní dostupné v dialogovém okně Upravit text v aplikaci CorelDRAW.
 • Efekty čočky vykreslují očekávané barvy.
 • Když stisknete klávesy Ctrl + P a poté stiskněte tlačítko Enter, dokument se vytiskne podle očekávání.
 • Miniaturní náhled v dialogovém okně Tisk nyní zobrazuje dokument správně ve vybrané orientaci.
 • Nové předvolby, které uložíte z dialogového okna Vytvořit nový dokument, si zachovají nastavení.
 • Stav podokna miniaturního náhledu v dialogovém okně Tisk se zachová mezi relacemi.
 • Nyní můžete snadno vybrat požadovanou barevnou paletu ze seznamu palet v ovládacích prvcích pro výběr barev výplně.
 • Když je zrušeno jeho ukotvení, zobrazuje ukotvitelný panel Barva vzorky barev a chová se podle očekávání.
 • Počáteční a koncové uzly přechodových výplní se zobrazují podle očekávání.
 • V aplikaci CorelDRAW lze odstín přímých barev určit zadáním hodnoty v procentech.
 • Import starších pracovních ploch do aplikace Corel PHOTO-PAINT již nezabraňuje jejímu spouštění.

CorelDRAW.app, CorelDRAW a Corel Cloud

Aplikace CorelDRAW.app, webová návrhářská aplikace dostupná exkluzivně pro uživatele sady CorelDRAW Graphics Suite, je nyní integrovaná s aplikací CorelDRAW. Soubory CDR vytvořené v aplikacích CorelDRAW.app nebo CorelDRAW můžete ukládat do cloudu Corel Cloud, online úložiště pro soubory, a poté tyto soubory otevřít v jedné z aplikací. Můžete například vytvořit návrh v aplikaci CorelDRAW.app, uložit jej jako soubor CDR do cloudu Corel Cloud a později návrh upravit v aplikaci CorelDRAW a využít širokou škálu nástrojů pro úpravy. Upravený soubor můžete uložit do cloudu Corel Cloud přímo z aplikace CorelDRAW a poté soubor otevřít a opřipomínkovat v aplikaci CorelDRAW.app na libovolném zařízení. Opřipomínkovaný soubor můžete později otevřít v aplikaci CorelDRAW z cloudu Corel Cloud a dále ho upravit.

Chcete-li otevřít soubor z cloudu Corel Cloud v aplikaci CorelDRAW, klikněte na Soubor > Otevřít z cloudu Corel Cloud. Chcete-li uložit soubor do cloudu Corel Cloud, klikněte na Soubor > Uložit do cloudu Corel Cloud. Při prvním přístupu ke cloudu Corel Cloud z aplikace CorelDRAW budete vyzváni k zadání hesla přidruženého k účtu Corel. Přihlásit se musíte pouze jednou za rok.