CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Windows 64bitová verze) – poznámky k aktualizaci 1

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1, která nabízí opravy zákazníky nahlášených problémů a také přímý přístup ke cloudu Corel Cloud, vylepší vaše návrhářské prostředí v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Vylepšení výkonu

 • Seznam nedávno použitých písem je nyní zachován pro další relaci.
 • Seznam nedávno použitých souborů se nyní zachová mezi relacemi.
 • Na ukotvitelném panelu Objekty nyní můžete zobrazit vlastnosti výplní a obrysů objektů kliknutím na tlačítko Možnosti a povolením příkazu Zobrazit vlastnosti objektu.
 • Spuštění aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT v systému Windows 10 N Edition.
 • Používání bloků stínu a přepínání z výchozí na jinou pracovní plochu již nezpůsobuje, že aplikace přestane odpovídat.
 • Použití perspektivy na rastry nyní vytváří průhledné pozadí podle očekávání.
 • Příkazy vlastních rastrových efektů již neovlivňuje zadávání a úpravu textu.
 • Volby Změnit velikost písmen jsou nyní dostupné v dialogovém okně Upravit text v aplikaci CorelDRAW.
 • Efekty čočky vykreslují očekávané barvy.
 • Když stisknete klávesy Ctrl + P a poté stiskněte tlačítko Enter, dokument se vytiskne podle očekávání.
 • Miniaturní náhled v dialogovém okně Tisk nyní zobrazuje dokument správně ve vybrané orientaci.
 • Nové předvolby, které uložíte z dialogového okna Vytvořit nový dokument, si zachovají nastavení.
 • Stav podokna miniaturního náhledu v dialogovém okně Tisk se zachová mezi relacemi.
 • Nyní můžete snadno vybrat požadovanou barevnou paletu ze seznamu palet v ovládacích prvcích pro výběr barev výplně.
 • Když je zrušeno jeho ukotvení, zobrazuje ukotvitelný panel Barva vzorky barev a chová se podle očekávání.
 • Počáteční a koncové uzly přechodových výplní se zobrazují podle očekávání.
 • V aplikaci CorelDRAW lze odstín přímých barev určit zadáním hodnoty v procentech.
 • Import starších pracovních ploch do aplikace Corel PHOTO-PAINT již nezabraňuje jejímu spouštění.

CorelDRAW.app, CorelDRAW a Corel Cloud

Aplikace CorelDRAW.app, webová návrhářská aplikace dostupná exkluzivně pro uživatele sady CorelDRAW Graphics Suite, je nyní integrovaná s aplikací CorelDRAW. Soubory CDR vytvořené v aplikacích CorelDRAW.app nebo CorelDRAW můžete ukládat do cloudu Corel Cloud, online úložiště pro soubory, a poté tyto soubory otevřít v jedné z aplikací. Můžete například vytvořit návrh v aplikaci CorelDRAW.app, uložit jej jako soubor CDR do cloudu Corel Cloud a později návrh upravit v aplikaci CorelDRAW a využít širokou škálu nástrojů pro úpravy. Upravený soubor můžete uložit do cloudu Corel Cloud přímo z aplikace CorelDRAW a poté soubor otevřít a opřipomínkovat v aplikaci CorelDRAW.app na libovolném zařízení. Opřipomínkovaný soubor můžete později otevřít v aplikaci CorelDRAW z cloudu Corel Cloud a dále ho upravit.

Chcete-li otevřít soubor z cloudu Corel Cloud v aplikaci CorelDRAW, klikněte na Soubor > Otevřít z cloudu Corel Cloud. Chcete-li uložit soubor do cloudu Corel Cloud, klikněte na Soubor > Uložit do cloudu Corel Cloud. Při prvním přístupu ke cloudu Corel Cloud z aplikace CorelDRAW budete vyzváni k zadání hesla přidruženého k účtu Corel. Přihlásit se musíte pouze jednou za rok.