CorelDRAW Graphics Suite 2019 – poznámky k aktualizaci Update 3

Aktualizace Update 3

Aktualizace Update 3 nabízí opravy zákazníky nahlášených a jiných problémů.

Aby bylo možné nainstalovat aktualizaci Update 3, musíte mít nainstalovánu aktualizaci Update 2. Aktualizaci Update 2 si můžete stáhnout na adrese Opravy a aktualizace CorelDRAW.

Barvy a efekty

 • Můžete a vyhledat a nahrazovat výplně a barvy v objektech a černobílých rastrech.
 • Barvy v importovaných souborech Adobe Illustrator (AI) se správně zobrazují.
 • Vržené stíny v dokumentech CorelDRAW již nezmizí, když jsou rozděleny a převedeny na křivky.

Propojení objektů, data objektů a přichycení

 • Nyní můžete upravovat vlastnosti objektů s propojením, aniž by byla nezamýšleně změněna propojení.
 • Při kopírování objektů obsahujících data objektu z jednoho souboru do druhého zůstanou data objektu ve správných datových polích.
 • Při přichycení skupin nebo několika vybraných objektů k vodicím linkám je nyní použito jejich obdélníkové pole výběru, nikoli obdélníkové pole výběru pouze jednoho objektu.

Zobrazení

 • Práce s rastry v zobrazení Drátěný rámeček již nevede k problémům s obnovením.
 • Posouvání a používání lupy již nevede k problémům se zobrazením.

Nástroj Výřez a Inteligentní ořezávač v aplikaci Corel PHOTO-PAINT

 • Nyní je vidět hrot štětce při nanášení tahů štětcem v okně náhledu.
 • V systému Windows 10 můžete přiblížit a oddálit zobrazení v okně náhledu pomocí tlačítka posouvání. V systémech Windows 7 a Windows 8 musíte nejprve kliknout do okna náhledu a poté použít tlačítko posouvání.

Ostatní

 • Při zadávání nastavení kompatibility ovladače tiskárny nyní můžete vybrat tiskárnu v seznamu Tiskárna v dialogovém okně Globální (Nástroje > Možnosti > Globální > Tisk).
 • Výchozí počátek pravítka zůstává 0,0 u vlastních velikostí stránky.
 • Aplikace CorelDRAW již nepřestane reagovat, když se po nainstalování aktualizace Update 2 pokusíte uložit soubory. (Platí pouze pro 32bitovou verzi produktu CorelDRAW Graphics Suite.)
 • Obdélníkové pole výběru pro umělecký text nezmění svoji velikost, když exportujete dokument do souboru EPS.
 • Prohlížeč CONNECT a panely Zásobník: Funkce Import, Importovat na původní pozici a Importovat a propojit fungují podle očekávání.
 • Pomocí tabulek spuštěných objektů můžete zobrazit seznam všech otevřených souborů v aplikaci CorelDRAW.