CorelDRAW Graphics Suite 2021 (Mac) – poznámky k aktualizaci Update

Exkluzivní aktualizace pro předplatitele

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021.5, která je k dispozici exkluzivně pro předplatitele, nabízí vylepšenou správu prvků, zjednodušené pracovní postupy spolupráce, přímý přístup k online písmům z aplikace Corel Font Manager a vylepšený ukotvitelný panel Zdroje. Dále nabízí vylepšení výkonu a stability a opravy zákazníky nahlášených problémů.

Nové a vylepšené funkce

 • Přistupujte ke místnímu, sdílenému a cloudovému obsahu z inspektoru Prostředky (dříve známého jako inspektor Obsah Connect) v aplikaci CorelDRAW. Přejmenovaný a vylepšený ukotvitelný panel Prostředky vám umožní rychlý přístup ke všem knihovnám symbolů a dalším souborům uloženým a sdíleným v cloudové složce. Navíc si můžete zobrazit propojené knihovny symbolů a synchronizovat je s jejich místním nebo online zdrojem, aby byly symboly vždy aktuální.
 • Práce se soubory v cloudu je nyní rychlejší a snazší. Ať už ukládáte, otevíráte nebo sdílíte cloudové dokumenty, všimnete si vyšší rychlosti a výkonu.
 • Zjednodušený proces přihlašování umožňuje současně se přihlásit do cloudu a do Inspektoru Komentáře pomocí účtu Corel. Všechny komentáře, které po přihlášení přidáte do dokumentu, jsou nyní kromě vašeho jména identifikovány také vaší e-mailovou adresou. Navíc můžete zcela obejít zadávání přihlašovacích údajů a přidávat anonymní komentáře.
 • Získejte přístup k více než 1000 písmům z knihovny Google Fonts přímo z aplikace Corel Font Manager a používejte je v návrzích. Můžete snadno procházet, vyhledávat a prohlížet tato online písma, aniž byste je museli instalovat. Stáhněte si nebo nainstalujte písma, která se vám líbí, abyste k nim měli přístup v seznamu písem v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.
 • Zobrazujte a upravujte vlastnosti variabilních písem pomocí aplikace Corel Font Manager.
 • Díky rozšířené podpoře souborů na inspektoru Zdroje můžete v aplikaci CorelDRAW snadno vytvářet složité projekty. Přidejte do svých výkresů externě odkazované soubory CorelDRAW. Můžete také importovat sešity aplikace Excel (XLS a XLSX) nebo soubory s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) a přidat propojené tabulky obsahující informace o projektu.

Výkon a stabilita

 • Soubory SVG v aplikaci CorelDRAW otevírají a umísťují s vyšší přesností.
 • Dokumenty, které obsahují vnitřní a vnější obrysy, mají lepší výkon a stabilitu.
 • Na pravítkách byla obnovena výchozí ikona tabulátoru, aby bylo možné snadněji přidávat tabulátory k odstavcovému textu.
 • Otevírání souborů, které obsahují objekty malířských technik, již nezpůsobuje, že aplikace CorelDRAW nereaguje.
 • Ukládání dokumentů obsahujících čísla stránek již nezpůsobuje, že aplikace CorelDRAW nereaguje.
 • Kontextová nabídka v inspektoru Komentáře je nyní interaktivnější.
 • Strom symbolů v inspektoru Symboly se již po importu nebo odstranění knihovny symbolů nesbalí.
 • Posuvníky a pole hodnot pro nastavení vlastností variabilních písem se zobrazují a fungují podle očekávání pro všechna písma.
 • Při úpravách textových znaků pomocí nástroje Tvar již nedochází k problémům s obnovováním.
 • Vyřešené komentáře v dokumentech jsou z exportovaných souborů PDF vyloučeny.
 • Vytvoření kanálu s přímými barvami v dvoutónových dokumentech pomocí inspektoru Kanály již nezpůsobuje, že aplikace Corel PHOTO-PAINT přestane reagovat.
 • Styly objektů a sady stylů lze nyní přejmenovat v inspektoru Styly objektů.
 • Při náhledu otočených stránek v rozloženích vyřazování již nemizí prvky dokumentů.
 • Nastavení automatické kontroly pravopisu jsou nyní uložena jako nastavení pracovní plochy.

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1, která nabízí opravy zákazníky nahlášených problémů, vylepší vaše návrhářské prostředí v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Výkon a stabilita

 • Běžné textové objekty se nyní zobrazují na inspektoru Objekty po přidání kótovacích čar s textem s povolenou volbou Dynamické kótování.
 • Správa barev: Povolení volby Zachovat čistou černou již nezpůsobuje, že se oblasti černých objektů zobrazují jako průhledné.
 • Změna písma textu v rovině perspektivy již nezpůsobuje, že sada CorelDRAW nereaguje.
 • Ovládací prvky karty pro odstavcový text se nyní na pravítku zobrazují správně a fungují podle očekávání.
 • Přetažení vzorku barvy nebo objektu na kartu stránky již okamžitě nezmění stránku.
 • Přechodové výplně v objektech nakreslených v perspektivě se nyní zobrazují podle očekávání.
 • Zakázání volby Vyhlazování obrázků v rozšířeném zobrazení nyní funguje podle očekávání s černobílými rastry.
 • Vylepšený výkon pro zobrazení jednobarevných rastrů.