CorelDRAW Graphics Suite 2021 (Mac) – poznámky k aktualizaci Update

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1, která nabízí opravy zákazníky nahlášených problémů, vylepší vaše návrhářské prostředí v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Výkon a stabilita

  • Běžné textové objekty se nyní zobrazují na inspektoru Objekty po přidání kótovacích čar s textem s povolenou volbou Dynamické kótování.
  • Správa barev: Povolení volby Zachovat čistou černou již nezpůsobuje, že se oblasti černých objektů zobrazují jako průhledné.
  • Změna písma textu v rovině perspektivy již nezpůsobuje, že sada CorelDRAW nereaguje.
  • Ovládací prvky karty pro odstavcový text se nyní na pravítku zobrazují správně a fungují podle očekávání.
  • Přetažení vzorku barvy nebo objektu na kartu stránky již okamžitě nezmění stránku.
  • Přechodové výplně v objektech nakreslených v perspektivě se nyní zobrazují podle očekávání.
  • Zakázání volby Vyhlazování obrázků v rozšířeném zobrazení nyní funguje podle očekávání s černobílými rastry.
  • Vylepšený výkon pro zobrazení jednobarevných rastrů.