CorelDRAW Graphics Suite 2021 (Windows) – poznámky k aktualizaci Update

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1, která nabízí opravy zákazníky nahlášených problémů a také nové možnosti přibližování, vylepší vaše návrhářské prostředí v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Výkon a stabilita

 • Běžné textové objekty se nyní zobrazují na ukotvitelném panelu Objekty po přidání kótovacích čar s textem s povolenou volbou Dynamické kótování.
 • Správa barev: Povolení volby Zachovat čistou černou již nezpůsobuje, že se oblasti černých objektů zobrazují jako průhledné.
 • Změna písma textu v rovině perspektivy již nezpůsobuje, že sada CorelDRAW nereaguje.
 • Ovládací prvky karty pro odstavcový text se nyní na pravítku zobrazují správně a fungují podle očekávání.
 • Přetažení vzorku barvy nebo objektu na kartu stránky již okamžitě nezmění stránku.
 • Přechodové výplně v objektech nakreslených v perspektivě se nyní zobrazují podle očekávání.
 • Zakázání volby Vyhlazování obrázků v rozšířeném zobrazení nyní funguje podle očekávání s černobílými rastry.
 • Byla vylepšena stabilita aplikace a vyřešeny problémy zachycené v hlášeních o selhání generovaných systémem Windows.
 • Vylepšený výkon pro zobrazení jednobarevných rastrů.

Nové možnosti přiblížení

Stránka možností Zobrazení (Nástroje > Možnosti > CorelDRAW) nabízí nové možnosti, které vám pomohou snadno procházet dokumenty.

 • S použitím ovládacích prvků Měřítko a Varianta měřítka můžete nastavit vlastní přírůstky přiblížení pomocí kolečka myši.
 • Chcete-li aktivovat volbu Varianta měřítka, při přibližování pomocí kolečka myši podržte klávesy Shift + Ctrl. Standardně je volba Varianta měřítka rychlejší, ale nyní můžete přizpůsobit její rychlost.
 • Pokud chcete skrýt náhled při používání lupy a posouvání, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit náhled při používání lupy a posouvání . Když skryjete náhled, oblasti, do kterých přecházíte, budou vykresleny pouze po dokončení interakce. Zážitek je bližší zážitku v sadě CorelDRAW Graphics Suite 2020, ale s vylepšeným výkonem verze 2021.