CorelDRAW Technical Suite 2019 – poznámky k aktualizaci Update 1

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1 nabízí opravy zákazníky nahlášených a jiných problémů.

Corel DESIGNER

 • Při použití přeloženého souboru .xlf na dokument Corel DESIGNER se zachovají formáty paragrafů.
 • Zaškrtávací políčko Pouze vybrané funguje podle předpokladů při exportování souborů do formátu CGM – uloží se pouze vybrané objekty v exportovaném souboru.

XVL Studio Corel Edition a XVL Studio 3D CAD 2019

 • Soubory SolidWorks lze nyní importovat, když je zapnuta možnost 3D CAD Import B-Reps.
 • XVL Studio nyní umí přečíst soubor Layout.cfg (soubor rozvržení okna).
 • Ikona Corel DESIGNER se nyní zobrazuje ve snímcích ilustrace.
 • XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2019 – Aktualizace Update 1 nabízí aktualizovanou podporu pro následující formáty souborů CAD:
Formát souboru Podporované verze
3D XML V5-6R2015 - V5-6R2018 (CATIA V5)
Až do 2013x (CATIA V6)
CGR V5-6R2015 - V5-6R2018
CATIA V4 4.2.5
CATIA V5 V5-6R2015 - V5-6R2018
I-deas NX I-Deas 6
IGES 5.1, 5.2, 5.3
IFC IFC2x Editions 2, 3 a 4
Inventor 2018, 2019
JT 6.4–10.2
Parasolid Až do verze v31
PRC Všechny verze
Creo Parametric 3.0–5.0
Solid Edge ST10, 2019
SolidWorks 2018, 2019
STEP AP 203 E1/E2, AP 214, AP242
NX NX 10 – NX 12
STL Všechny verze

Poznámka: Chcete-li získat úplný seznam podporovaných formátů souborů 3D a 3D CAD a verzí, stáhněte si list porovnání (PDF).

Barvy a efekty (Corel DESIGNER a CorelDRAW)

 • Můžete a vyhledat a nahrazovat výplně a barvy v objektech a černobílých rastrech.
 • Barvy v importovaných souborech Adobe Illustrator (AI) se správně zobrazují.
 • Vržené stíny v dokumentech CorelDRAW a Corel DESIGNER již nezmizí, když jsou rozděleny a převedeny na křivky.

Propojení objektů, data objektů a přichycení (Corel DESIGNER a CorelDRAW)

 • Nyní můžete upravovat vlastnosti objektů s propojením, aniž by byla nezamýšleně změněna propojení.
 • Při kopírování objektů obsahujících data objektu z jednoho souboru do druhého zůstanou data objektu ve správných datových polích.
 • Při přichycení skupin nebo několika vybraných objektů k vodicím linkám je nyní použito jejich obdélníkové pole výběru, nikoli obdélníkové pole výběru pouze jednoho objektu.

Zobrazení (Corel DESIGNER a CorelDRAW)

 • Práce s rastry v zobrazení Drátěný rámeček již nevede k problémům s obnovením.
 • Posouvání a používání lupy již nevede k problémům se zobrazením.

Nástroj Výřez a Inteligentní ořezávač (Corel PHOTO-PAINT)

 • Nyní je vidět hrot štětce při nanášení tahů štětcem v okně náhledu.
 • V systému Windows 10 můžete přiblížit a oddálit zobrazení v okně náhledu pomocí tlačítka posouvání. V systémech Windows 7 a Windows 8 musíte nejprve kliknout do okna náhledu a poté použít tlačítko posouvání.

Ostatní

 • Při zadávání nastavení kompatibility ovladače tiskárny nyní můžete vybrat tiskárnu v seznamu Tiskárna v dialogovém okně Globální (Nástroje > Možnosti > Globální > Tisk).
 • Výchozí počátek pravítka zůstává 0,0 u vlastních velikostí stránky.
 • Obdélníkové pole výběru pro umělecký text nezmění svoji velikost, když exportujete dokument do souboru EPS.
 • Prohlížeč CONNECT a panely Zásobník: Funkce Import, Importovat na původní pozici a Importovat a propojit fungují podle očekávání.
 • Pomocí tabulek spuštěných objektů můžete zobrazit seznam všech otevřených souborů v aplikaci CorelDRAW.