CorelDRAW Technical Suite 2020 – poznámky k aktualizaci Update 1

Aktualizace Update 1

Aktualizace Update 1 zahrnuje opravy zákazníky nahlášených a jiných problémů.

Corel DESIGNER

 • Problém s přihlášením k účtu Corel, který některým uživatelům zabraňoval v používání funkcí Corel Cloud, byl vyřešen.
 • Funkce Redukovat uzly pracuje rychle u více vybraných objektů.
 • Zrušení zaškrtnutí políčka Všechny objekty jako vyplněné na stránce nástroje Výběr v dialogovém okně Možnosti (Nástroje > Možnosti > Nástroje) již nezpůsobuje odstranění dat importovaného objektu.
 • Kreslení odkazovacích čar pomocí funkcí Vytvořit CGM Hotspot a Interaktivní umožňuje vytvoření údajů o objetu Název.
 • Nyní můžete vytvořit odkazovací čáru obsahující údaje o objektu ve vnořené skupině.
 • Odkazovací čáry v souborech uložených ve verzi 2019 nebo dřívější se nyní v aplikaci Corel DESIGNER 2020 zobrazují správně.
 • Vertikální a horizontální ovládací prvky na ukotvitelném panelu Transformace pracují podle očekávání.
 • Volba Měnit měřítko textu s vodicí čárou na stránce Odkazovací čáry dialogového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti > Nástroje) je respektována pro odkazovací čáry obsahující údaje o objektu objektu.
 • Symboly importované z dřívějších verzí aplikace Corel DESIGNER jsou rozpoznávány jako typy objektů při jejich převodu zpět na objekty.
 • Ke všem aplikacím v sadě CorelDRAW Technical Suite 2020 lze nyní přistupovat z nabídky Start ve Windows.

XVL Studio Corel Edition a XVL Studio 3D CAD Corel Edition

 • XVL Studio používá jazyk operačního systému, pokud je jazyk podporován aplikací Corel DESIGNER 2020.
 • Odeslání snímku do aplikace Corel DESIGNER z doplňku XVL Studio, když je obal aktivní, již negeneruje křivku PowerClip s rámečkem. Chcete-li využít této opravy, musíte ji nejprve zapnout úpravou registru systému Windows, jak je ukázáno níže.
  • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\Corel DESIGNER\22.0\Designer\Application Preferences\SVG Import] "ClipIsPowerClip"="0"
  • Pokud je SVG Import nedostupný, musíte jej vytvořit a pojmenovat SVG Import (s mezerou mezi slovy SVG a Import). Přidejte ClipIsPowerClip jako název předvolby s hodnotou 0.
 • Soubory odeslané z doplňku XVL Studio 3D CAD Corel Edition se zapnutou možností Obrys se nyní v aplikaci Corel DESIGNER zobrazují celé bez chybějících prvků.
 • Odeslání více snímků z doplňku XVL Studio již nezpůsobuje oříznutí jejich částí.
 • Snímek odeslaný do aplikace Corel DESIGNER již nemění svou pozici po aktualizaci snímku v doplňku XVL Studio.
 • XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2020 – Aktualizace Update 1 nabízí aktualizovanou podporu pro následující formáty souborů CAD:
Formát souboru Podporované verze
3D XML V5-6R2017 - V5-6R2019 (CATIA V5)
V5-6R2017 - V5-6R2019 (CATIA V6)
CATIA Graphical Representation (CGR) V5-6R2017 - V5-6R2019
CATIA V5 V5-6R2017 - V5-6R2019
JT 6.4 - 10.2
NX (Siemens PLM Solutions) NX 1847, NX 1872, NX 1899
Parasolid Až do verze 32.0
PTC Creo Parametric 4.0 - 6.0
Solid Edge 2019, 2020
SolidWorks 2018, 2019, 2020

Poznámka: Chcete-li získat úplný seznam podporovaných formátů souborů 3D a 3D CAD a verzí, stáhněte si list (PDF).