Aktualizace CorelDRAW Technical Suite pro předplatitele – poznámky k verzi

Nové a vylepšené funkce

Aktualizace sady CorelDRAW Technical Suite pro březen 2023 (v24.3), která je k dispozici výhradně pro předplatitele a držitele licencí s aktivním programem CorelSure Maintenance, přináší nové funkce a vylepšení aplikací v několika oblastech:

Novinka! Online šablony

Nyní můžete zahájit projekt z online šablony na kartě Šablony dialogového okna Vytvořit nový dokument. Nová online knihovna vám umožní okamžitý přístup k většímu počtu šablon než dřív. Vyplňte profilový dotazník, abyste mohli filtrovat šablony a zobrazit si ty, které jsou pro vás nejvhodnější.

Vylepšení! Doporučení cvičných projektů

V aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT máte nyní na poslední stránce profilového dotazníku přístup k cvičným projektům, které odpovídají vaší úrovni dovedností a vašim potřebám a zájmům.

Vylepšení! Ovládací prvky pro vytváření dokumentů

Nově můžete nastavit omezení pro přesah na kartě Nastavení dokumentu dialogového okna Vytvořit nový dokument. Toto nastavení se uloží spolu s předvolbami dokumentu a nabízí větší flexibilitu při vytváření nových dokumentů v aplikacích CorelDRAW a Corel DESIGNER.

Vylepšení! Miniatury předvoleb dokumentů

Vylepšené miniatury předvoleb v dialogovém okně Vytvořit nový dokument usnadňují prohlížení a procházení širokého výběru předvoleb pro tisk, web, konkrétní zařízení a sociální sítě, které jsou v aplikaci k dispozici. Informace o velikosti stránky byly zjednodušeny, aby se zvýšila přehlednost. Ikony nyní lépe označují typ stránky a pomohou vám rychle najít přesnou předvolbu, kterou potřebujete.

Novinka! Nástroj pro variabilní obrysy

Nástroj pro variabilní obrysy umožňuje vytvářet obrysy objektů různých šířek. Můžete určit, kde začíná a končí odchylka šířky, a vytvořit tak dynamické, organicky vypadající čáry a tvary. Kromě toho můžete obrys upravit, aniž byste ovlivnili vlastnosti variabilního obrysu.

Vylepšení! Nahlašování selhání

Pokud se aplikace sady CorelDRAW Technical Suite neočekávaně ukončí, zobrazí se při dalším spuštění dialogové okno s chybovým hlášením. Uživatelé mohou přispět ke zlepšení aplikace tím, že poskytnou veškeré kroky potřebné k reprodukování problému. Společnost Corel tato data používá k určování priorit jednotlivých vylepšení. Pokud nyní nechcete odesílat hlášení o chybě, můžete dialogové okno hlášení o selhání zakázat v nastavení Globální > Soukromí.

Výkon a stabilita

Aktualizace sady CorelDRAW Technical Suite pro březen 2023 (v24.3) také zahrnuje vylepšení výkonu a stability pro několik problémů nahlášených zákazníky.

 • Aplikace CorelDRAW a Corel DESIGNER si nyní pamatují nastavení oříznutí na stránku při exportu a hodnoty Transformace v dialogových oknech Export.
 • Aplikace CorelDRAW a Corel DESIGNER si pamatují nastavení v dialogovém okně Tisk.
 • Když je nástroj Malířské techniky aktivní a na panelu vlastností kliknete na tlačítko Štětec nebo Rozprašovač, v seznamu Kategorie se nyní zobrazí správné kategorie.
 • V aplikaci Corel PHOTO-PAINT se textové objekty po spojení textových objektů s pozadím a zrušení této akce zobrazí podle očekávání.
 • Byly vyřešeny problémy s výkonem textových objektů obsahujících rastrové vzorové výplně.
 • Při publikování do PDF pomocí předvolby Archivace (RGB) (Soubor > Publikovat ve formátu PDF > Předvolba PDF) se nyní správně exportují barvy.
 • V aplikacích CorelDRAW a Corel DESIGNER byly vyřešeny problémy s výkonem při používání různých nástrojů myší s povolenou možností Real-Time Stylus (Nástroje > Možnosti > CorelDRAW > Nastavení pera).
 • Byly vyřešeny problémy s výkonem při úpravách odstavcového textu s odrážkami.
 • Byly vyřešeny problémy s výkonem a stabilitou při otevírání a importu souborů obsahujících symboly.
 • Nástroj Barevné kapátko na ukotvitelných panelech nyní funguje podle očekávání.
 • Bylo vyřešeno několik problémů, kvůli kterým aplikace přestávaly reagovat.

Aktualizace zabezpečení sady CorelDRAW Technical Suite 2022 (v24.2.1) obsahuje opravy ohrožení zabezpečení nahlášených iniciativou Zero Day Initiative (ZDI).

 • ZDI-22-1468 – GIF File Parsing Out-Of-Bounds Read Information Disclosure Vulnerability
 • ZDI-22-1469 – BMP File Parsing Out-Of-Bounds Read Information Disclosure Vulnerability
 • ZDI-22-1470 – JP2 File Parsing Out-Of-Bounds Read Information Disclosure Vulnerability
 • ZDI-22-1471 – CGM File Parsing Stack-based Buffer Overflow Remote Code Execution Vulnerability
 • ZDI-22-1472 – GIF File Parsing Out-Of-Bounds Write Remote Code Execution Vulnerability
 • ZDI-22-1473 – PDF File Parsing Out-Of-Bounds Read Information Disclosure Vulnerability
 • ZDI-22-1474 – EMF File Parsing Out-Of-Bounds Read Remote Code Execution Vulnerability
 • ZDI-22-1475 – PCX File Parsing Out-Of-Bounds Write Remote Code Execution Vulnerability
 • ZDI-22-1476 – PCX File Parsing Out-Of-Bounds Write Remote Code Execution Vulnerability

Nové a vylepšené funkce

Aktualizace sady CorelDRAW Technical Suite pro září 2022 (v24.2), která je k dispozici výhradně pro předplatitele a držitele licencí s aktivním programem CorelSure Maintenance, přináší nové funkce a vylepšení aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT v několika oblastech:

Nové a vylepšené funkce! Dialogové okna Nový dokument

Dialogové okno Vytvořit nový dokument bylo přepracováno tak, aby poskytovalo centrální místo pro vytváření nových výkresů. Toto dialogové okno má nyní dvě karty, Nastavení dokumentu a Šablony, a umožňuje snadno přepínat mezi jednotlivými zobrazeními.

Na kartě Nastavení dokumentu (Soubor > Nový) můžete zahájit práci s prázdným výkresem zadáním nastavení dokumentu nebo výběrem předvolby. CorelDRAW a Corel Designer umožňují prohledávat a procházet široký výběr předvoleb pro tisk, web, konkrétní zařízení a sociální média. Předvolby zahrnují předdefinovaná nastavení velikosti a orientace stránky, primárního režimu barev, měrných jednotek a rozlišení. Například předvolba Úvodní fotka pro LinkedIn z kategorie Sociální média používá pixely místo palců, orientaci na šířku, barvu RGB a rozměry požadované pro úvodní fotku na LinkedIn. Pro snadnější vyhledávání předvoleb aplikace CorelDRAW a Corel DESIGNER filtrovat podle kategorie a typu stránky a řadit předvolby podle názvu, data a velikosti stránky.

Na kartě Šablony (Soubor > Nový ze šablony) můžete zahájit kreslení ze šablony. Rozhraní pro filtrování a řadění šablon a přístup k místním a síťovým složkám jsou přeorganizované tak, abyste rychleji našli potřebné šablony.

Novinka! Praktické projekty

Praktické projekty jsou kolekce souborů aplikací CorelDRAW (CDR) a Corel PHOTO-PAINT (CPT), které si můžete stáhnout a využít pro výuku, školení nebo ukázky. Tyto nové výukové kurzy uvnitř aplikace můžete využít k procvičení základních konceptů a zdokonalení svých dovedností. Kromě dokončené verze projektu, kterou si můžete prohlédnout jako referenci, je ke každému výukovému kurzu přiložena částečně dokončená verze obohacená o podrobné pokyny, které vám poskytnou možnosti interaktivní práce a pomohou vám projekt úspěšně dokončit. K praktickým projektům můžete přistupovat (a procházet je) prostřednictvím karty Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení (Windows). Po vyplnění profilového dotazníku uživatele získáte doporučení pro praktické projekty, které odpovídají vaší úrovni dovedností a vašim potřebám.

Novinka! Podpora pro formát souborů Google Web Picture (*.webp)

CorelDRAW, Corel DESIGNER a Corel PHOTO-PAINT nově nabízejí podporu pro formát souborů Google Web Picture (*.webp). Tento otevřený standardní formát vyvinutý společností Google poskytuje bezeztrátovou i ztrátovou kompresi pro obrázky určené k použití na webu. Bezeztrátové obrázky WEBP jsou menší než PNG a ztrátové obrázky WEBP jsou menší než obrázky JPEG. Soubory WEBP můžete importovat stejně jako jiné podporované soubory. Při exportu souboru do formátu WEBP si můžete vybrat z několika předvoleb podle svých potřeb nebo vytvořit novou předvolbu a uložit ji pro budoucí použití. Rozšířená nastavení, jako je kvalita a kompresní poměr, zajišťují flexibilitu a kontrolu nad kompresním faktorem pro kanály RGB a poměrem mezi rychlostí kódování, velikostí souboru a kvalitou. Průhlednost obrázků je zachována při importu i exportu.

Novinka! Oříznutí díla podle okrajů stránky při exportu

Nyní můžete při exportu souborů do formátů PNG, JPEG, GIF a WEBP oříznout dílo podle okrajů stránky a odstranit tak nežádoucí objekty a zmenšit velikost souboru.

Aktualizované uživatelské rozhraní v systému Windows 11

Pro lepší sladění s aktualizovaným uživatelským rozhraním systému Windows 11 obsahuje tato aktualizace zaoblené rohy aplikačních a dialogových oken, stíny dialogových oken, nový záhlaví okna aplikací a rozvržení.

Vylepšení! Ukotvitelný panel Export

Tato aktualizace přináší řadu funkcí a vylepšení ukotvitelného panelu Export (Windows) pro zlepšení pracovních postupů. Jednotlivé prostředky a stránky lze nyní exportovat do tří dalších formátů: Adobe Illustrator (AI), AutoCAD Drawing Database (DWG) a AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF). Pro vaše pohodlí lze prostředky a stránky přejmenovat přímo v ukotvitelném panelu Export (Windows). Navíc je tlačítko Export zobrazené šedě, pokud nejsou vybrány žádné položky.

Novinka! Nástroje pro změnu velikosti

CorelDRAW a Corel Designer umožňují snadno změnit měřítko části objektu nebo obrázku na určitou velikost. Časově úsporný nástroj Měřítko části umožňuje změnit velikost části objektu tak, aby odpovídala požadovanému rozměru. Pokud například potřebujete, aby dveře byly vysoké dva metry, jednoduše zadáte tuto hodnotu a poté přetáhnete myší podél dveří. Jejich velikost se požadovaným způsobem změní. Můžete také použít interaktivní nástroj Přizpůsobit podle referencí, který nabízí větší přesnost při změně velikosti objektu tak, aby se vešel do jiného objektu. Tento nový šikovný nástroj vám například umožní současně měřit měřítko a posouvat šroub tak, aby dokonale zapadl do konkrétní matice.

Novinka! Náhled aktivních bodů CGM

Corel DESIGNER představuje nové tlačítko Zobrazit/skrýt aktivní body CGM, které vám pomůže okamžitě určit objekty, které obsahují data objektů CGM. Rychlým přepnutím se aktivní body zobrazí výrazným modrým šrafováním, čímž odpadá pracné procházení objektů jeden po druhém za účelem identifikace aktivních bodů CGM. To je výhodné zejména při práci s obsahem S1000D, který obsahuje data interaktivních objektů CGM.

Novinka! Nové makro a rozhraní API

Nové makro a rozhraní API (setCGMregion), které jsou součástí programu Corel DESIGNER, pomáhají uživatelům rychle přidávat data objektů a definovat objekty v souladu se specifikacemi CGM. Tato kombinace makra a rozhraní API nabízí flexibilitu, protože umožňuje uživatelům, aby si funkce makra upravili podle svých potřeb.

Novinka! Vymazání dat objektu z vnořených skupin

Při práci s prvky a skupinami prvků s metadaty v aplikaci Corel DESIGNER máte nyní možnost vymazat data z jednoho objektu nebo z celé skupiny. Tato možnost je užitečná při výměně souborů nebo částečných návrhů, které obsahují citlivá metadata, jež nechcete sdílet.

Výkon a stabilita

Aktualizace sady CorelDRAW Technical Suite pro září 2022 (v24.2) také zahrnuje vylepšení výkonu a stability pro několik problémů nahlášených zákazníky.

 • Pokud zrušíte seskupení objektů, jejich pořadí v ukotvitelném panelu Objekty zůstane zachované podle očekávání.
 • Při tisku na postscriptové tiskárně nezávislé na zařízení se nyní název dokumentu zobrazí v poli Název souboru (Windows) dialogového okna Tisk do souboru.
 • Vlastnosti písma a formátování textu v importovaných souborech PDF jsou nyní zachovány bez ohledu na nastavení písma a formátování pro vkládání a import textu z formátů textových souborů.
 • Vkládání obrázku aplikace Corel PHOTO-PAINT do dokumentu aplikace CorelDRAW nebo Corel DESIGNER pomocí příkazu Úpravy > Vložit jinak a výběru možnosti Obrázek Corel PHOTO-PAINT 2022 nyní funguje podle návrhu.
 • Z pracovního prostoru aplikace Adobe Illustrator v aplikaci CorelDRAW byly odebrány prázdné, duplicitní nebo nefunkční nabídky a nástroje.
 • Pokud při vyhledávání šablon na kartě Šablony v dialogovém okně Vytvořit nový dokument zadáte vyhledávací dotaz, který nevrátí žádné výsledky, můžete vyhledávací výrazy vymazat bez stisknutí klávesy Enter. Potom toto dialogové okno zavřete. Při jeho příštím otevření se zobrazí seznam dostupných šablon podle očekávání.
 • Aplikace si nyní pamatuje poslední vybranou šablonu na kartě Šablony dialogového okna Vytvořit nový dokument, pokud dialogové okno zavřete a znovu otevřete během stejné pracovní relace.
 • Pokud při výběru šablony na kartě Šablony v dialogovém okně Vytvořit nový dokument zadáte vyhledávací dotaz a stisknete klávesu Enter, toto dialogové okno se již nezavře.
 • Po opětovném spuštění aplikace v jiném jazyce a vyplnění profilového dotazníku uživatele již doporučené výukové zdroje záměrně neobsahují témata z produktové nápovědy.
 • Přejmenování šablony na kartě Šablony dialogového okna Vytvořit nový dokument a následná změna velikosti miniatur, najetí na miniaturu nebo přepnutí mezi šablonami již nevede k nesprávnému zobrazení nového názvu souboru.
 • Při přejmenování, řazení nebo filtrování šablon, následném přepnutí na kartu Nastavení dokumentu a následném přepnutí zpět na kartu Šablony dialogového okna Vytvořit nový dokument se nyní zachovává pořadí řazení šablon.
 • Po odstranění aktiva nebo šablony, která byla označena jako oblíbená nebo po změně jejího umístění se příslušná položka již nezobrazuje při řazení nebo filtrování položek na ukotvitelném panelu Prostředky nebo na kartě Šablony dialogového okna Vytvořit nový dokument.
 • Příkaz nabídky Propojit (Objekt > Propojit) je nyní odstraněn z nabídky Objekt a dalších prvků uživatelského rozhraní aplikace, protože souvisí se zastaralou funkcí OLE, která se už nepodporuje.
 • Při exportu více dokumentů do jednoho souboru PDF je zachována pozice symbolů.
 • Při otevírání a opětovném ukládání souborů SVG s rastry je zachována kvalita rastrů.
 • Při exportu souborů do formátu SVG je zachována průhlednost rastrů.
 • Import a následný export souborů EPS s dvoubarevnými vzorovými výplněmi již nezpůsobuje, že by aplikace CorelDRAW nebo Corel DESIGNER přestala reagovat.
 • Zvětšení nebo zmenšení šířky objektu po použití perspektivy nyní funguje podle očekávání.
 • Při práci s nástrojem Kruh s poloměrem a středem v aplikaci Corel DESIGNER se hodnota v seznamu Kruh s poloměrem a středem na panelu vlastností správně aktualizuje při změně měřítka výkresu nebo rozlišení dokumentu v pixelech.
 • Maximální počet znaků, které lze nyní zadat pro název nebo popis symbolu, je 255.
 • Při importu souboru s odkazovacími čarami do dokumentu, který již odkazovací čáry obsahuje, již nedochází k jejich poškození.
 • Pro zjištění konzistence v dokumentu teď špičaté rohy fungují stejně jak u odkazovacích čar s více odvěsnami, tak u čar s aureolami.
 • Při použití přírůstkového číslování v textu odkazovacích čar v aplikaci Corel DESIGNER je teď možné zadat počáteční hodnotu vyšší než 100.
 • Při změně měřítka nebo přesouvání odkazovacích čar naformátovaných pomocí sad stylů v aplikaci Corel DESIGNER se už nezobrazují vizuální artefakty.
 • Aureoly se nyní po použití stylů pro odkazovací čáry zobrazují na správném místě.
 • Aktivní body se nyní po přesunutí nebo změně měřítka objektů s aktivními body a následném exportu do CGM zobrazují ve správné poloze.
 • Při přesunu odkazovací čáry nebo změně jejího tvaru v aplikaci Corel DESIGNER se souřadnice aktivních bodů správně aktualizují.
 • Byly vyřešeny problémy s exportem souborů s metadaty XVL do formátu CGM v aplikaci Corel DESIGNER.
 • Aktivní body se již v aplikaci Corel DESIGNER nezobrazují na vodicí čáře ani v textu odkazovací čáry.
 • Byly vyřešeny problémy při exportu textu do formátu XLIFF 2.0 v aplikaci Corel DESIGNER.
 • Když povolíte možnost Vyplnit pole na kartě Upravit měřítko a zrcadlit ukotvitelného panelu Transformace a přetažením určíte obdélníkovou oblast, do které se má vybraný objekt vejít, Corel DESIGNER nyní zobrazuje dynamický náhled.
 • Když povolíte možnost Vyplnit pole na kartě Upravit měřítko a zrcadlit ukotvitelného panelu Transformace a přetažením určíte obdélníkovou oblast, do které se má vybraný objekt vejít, tlačítka Zrcadlit vodorovně a Zrcadlit svisle se záměrně zobrazují šedě.
 • V aplikaci Corel DESIGNER se již neaktualizují hodnoty v polích Š nebo V na kartě Velikost ukotvitelného panelu Transformace, pokud zakážete možnost Proporcionální, kliknete na tlačítko Interaktivně nastavit rozměry vedle jednoho z polí a potom kliknete na tlačítko Interaktivně nastavit rozměry vedle druhého pole.
 • Povolení možnosti Proporcionální na kartě Velikost ukotvitelného panelu Transformace, interaktivní nastavení šířky a následné interaktivní nastavení výšky nyní funguje podle očekávání.

Nové a vylepšené funkce

Verze CorelDRAW Technical Suite 2022 Update 1 (v24.1), která je k dispozici výhradně pro předplatitele a držitele licencí s aktivním programem CorelSure Maintenance, přináší vylepšení aplikací CorelDRAW a Corel Designer v několika oblastech:

 • Je k dispozici přístup k personalizovanému výukovému obsahu na základě profilového dotazníku na úvodní obrazovce (Nápověda > Vítejte > Kurzy).
 • Prvek nebo stránku na ukotvitelném panelu Export je možné přejmenovat kliknutím na popisek názvu a zadáním nového názvu.
 • Zasílání připomínek nebo návrhů týkajících se sady CorelDRAW Technical Suite je možné prostřednictvím online portálu kliknutím na Nápověda > Nápady a zpětná vazba. Portál je k dispozici pouze v angličtině. Příkaz nabídky Nápady a zpětná vazba můžete přizpůsobit a uložit změny do vlastního pracovního prostoru.
 • Pokud pro váš vyhledávací dotaz na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení nejsou k dispozici žádné přesné shody, upozorní vás zpráva, že aplikace místo toho zobrazí výsledky pro podobná slova nebo znaky.
 • Při hledání příkazů nabídky na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení teď výsledky hledání obsahují seznam všech relevantních míst pro přístup k příkazům.
 • Při hledání příkazů nabídky na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení se teď v seznamu míst pro přístup k příkazům zobrazuje panel nabídek před kontextovým panelem nabídek.
 • Při hledání příkazů nabídky na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení teď výsledky hledání zahrnují kompletní cestu k příkazům.
 • Na poslední stránce profilového dotazníku v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT bylo pro zlepšení rozvržení na obě strany textu přidáno odsazení.
 • Na poslední stránce personalizačního dotazníku vás zpráva upozorní, že aplikace aktualizuje seznam doporučených výukových materiálů na základě vašeho profilu.

Výkon a stabilita

Verze CorelDRAW Technical Suite 2022 Update 1 (v24.1) také zahrnuje vylepšení výkonu a stability pro několik problémů nahlášených zákazníky.

 • Pokud povolíte možnost Stránka na kartě Rozšířené v dialogovém okně Export EPS, uložíte soubor ve formátu EPS a potom ho otevřete v aplikaci Corel PHOTO-PAINT, bude teď dokument mít správnou velikost stránky.
 • Při pořizování snímku obrazovky pomocí klávesové zkratky Win+SHIFT+S v systémech Windows 10 a Windows 11 můžete nyní obsah schránky vložit do dokumentu CorelDRAW.
 • Křivky, které mají průhlednost s použitým režimem sloučení (například „Pokud je tmavší“), se už při exportu dokumentu do formátu EPS v nerastrují.
 • Odstranění artefaktů s kompresí JPEG nyní funguje podle očekávání.
 • Do třídy PDFVBASettings byla přidána vlastnost UsePageBoundingBox a skriptování pro nastavení Export PDF – Velikost stránky (Nastavení PDF > Obecné) teď funguje správně.
 • Při nastavování vlastností obrysu pomocí skriptů VBA změní aplikace CorelDRAW šířku obrysu podle očekávání.
 • Byly vyřešeny problémy s výkonem a stabilitou přibližování a oddalování při přesouvání objektů.
 • Ze sady nástrojů v pracovním prostoru aplikace Adobe Illustrator v CorelDRAW v byly odstraněny nefunkční nástroje a další nepotřebné příkazy.
 • CorelDRAW si nyní mezi jednotlivými relacemi pamatuje paletu barev PANTONE® zvolenou v dialogovém okně Možnosti (Nástroje > Možnosti > Barva).
 • Zadání speciálních znaků, jako jsou / a %, do vyhledávacího pole na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení už nemá za následek chybu Stránka nebyla nalezena.
 • Při použití aplikace v turečtině, holandštině a švédštině ukotvitelný panel Učení nově zobrazuje seznam výukových materiálů v angličtině.
 • Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení, kontextová nabídka již není z principu dostupná.
 • Výsledky hledání na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení se v následujícím případu už nezobrazují: s aktivní kartou Prozkoumat změníte téma, přepnete na kartu Rady a potom přepnete zpátky na kartu Prozkoumat.
 • Firemní uživatelé sady CorelDRAW Technical Suite, kteří se do aplikace CorelDRAW.app přihlásí pomocí svého účtu corel.com nebo firemního účtu Microsoft 365 a otevřou soubor CorelDRAW (CDR) uložený v cloudu, teď mohou přistupovat k ovládacímu panelu projektu podle očekávání.
 • Pokud provedete hledání na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení a výsledky hledání se přesně shodují s vaším dotazem, nezobrazuje se už chybová zpráva, že nebyly nalezeny žádné přesné shody, pokud se posunete dolů na konec seznamu a poté se vrátíte zpět na začátek seznamu.
 • Aplikace už na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení nezobrazuje chybné výsledky hledání, když vymažete hledání nebo vyberete jiný filtr, zatímco se výsledky hledání z vašeho dotazu stále načítají.
 • Problémy s nepřeloženými skrytými titulky byly vyřešeny u videí s radami, která jsou uvedena v seznamu na kartě Prozkoumat ukotvitelného panelu Učení.
 • Nově můžete otevřít soubor ve formátu CorelDRAW (CDR), Corel DESIGNER (DES) nebo Corel PHOTO-PAINT (CPT) poklepáním na soubor nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor v Průzkumníku souborů, kliknutím na příkaz Otevřít s a výběrem možnosti CorelDRAW, Corel DESIGNER, resp. Corel PHOTO-PAINT.
 • Použití vrženého stínu, obálky nebo perspektivy na rastry, které jsou propojenými skupinami, je nyní zakázáno. Pokud chcete použít vržený stín, obálku nebo perspektivu na rastry, které jsou propojenými skupinami, musíte nejdřív seskupit tyto rastry s příslušnými efekty.