Aktualizace Update 1 nástroje Corel Website Creator

(sestavení 13.50.0000.5584)

Tato oprava aktualizuje jednu instalaci nástroje Corel Website Creator. Více instalací se důrazně nedoporučuje, protože by mohly zabránit správnému fungování nástroje Corel Website Creator. Úprava jakýchkoli zdrojových souborů přidružených k nástroji Corel Website Creator by rovněž mohla způsobit potíže. Před zahájením instalace této opravy ověřte, zda provádíte aktualizaci jedné instalace a zda žádné ze zdrojových souborů nebyly ručně upraveny.

Aktualizace Update 1 zahrnuje následující vylepšení:

 • Soubory vlastností PHP pro komponenty NOF (např. kniha návštěv a nejčastější dotazy) jsou znovu uloženy ve formátu UTF-8.
 • Byla vyřešena aktualizace zobrazení online.
 • (Windows 8.x) V dialogovém okně datové sady XML již po výběru položky ve strimu schémat již nedochází k chybě aplikace.
 • Byla vyřešena chyba jazyka Javascript, k níž docházelo, pokud pro formulář nebyly použity žádné validátory NOF.
 • Vložení obrázku do textového objektu nyní funguje podle očekávání.
 • Opakovaná optimalizace webu využívajícího navigaci Flash již nezpůsobuje chybu aplikace.
 • Klíčové slovo CSS auto lze nyní zadat jako hodnoty okrajů.
 • Byla přidána nová dynamická metoda publikování HTML5 (struktura XHTML), která při použití dynamického obsahu stahuje položky.
 • (Windows 8) Přepnutí z karty kódu zobrazení stránek do jiného zobrazení již nezpůsobuje chybu aplikace.
 • Pro vložený kód (Ctrl+T) se při publikování použije kódování znakové sady stránky.
 • Byl vyřešen problém s duplicitními šablonami CSS, které se zapisovaly do DIV oblasti rozložení a DIV nadřazeného kontejneru.
 • Při zobrazení stránky s nákupním košíkem Paypal na kartě náhledu již nedochází k chybě aplikace.
 • Byly vyřešeny potíže se špatnou čitelností publikovaného textového výstupu (HTML5) u komponent (např. knihy návštěv).
 • Byl upraven vodorovný posuvník v dialogovém okně pro vložení kódu HTML (Ctrl+T).
 • Byl upraven vodorovný posuvník v dialogovém okně kódu HTML objektu (tlačítko HTML).
 • Průvodce webem již nadále nevytváří duplicitní ID.
 • Byl upraven modul plug-in Flash pro aplikaci Internet Explorer 11.
 • Náhled textového formátu již s nainstalovanou aplikací Internet Explorer 11 funguje podle očekávání.