Kleurstijlen gebruiken bij het ontwerpen van logo's

door Pratik Shah

Dit is een stapsgewijze studieles over het gebruik van kleurstijlen bij het ontwerpen van een logo.

Stap 1

Klik op Bestand > Nieuw om met een leeg document te beginnen in CorelDRAW Graphics Suite X6. Kies de volgende opties in het dialoogvenster Een nieuw document maken: selecteer A4 in de keuzelijst Formaat, selecteer CMYK in de keuzelijst Primaire kleurmodus en selecteer 300 dpi in de keuzelijst Rendering-resolutie (zie afbeelding 1).


Afbeelding 1

Stap 2

Klik in de gereedschapskist op het gereedschap Ellips (F7) en maak een volmaakte cirkel door tijdens het slepen de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Stap 3

Houd de Shift-toets ingedrukt, sleep een van de hoekgrepen van de cirkel naar de binnenkant van de cirkel totdat de Schaalfactor op de eigenschappenbalk ongeveer 85% bedraagt, en klik vervolgens eenmaal met de rechtermuisknop voordat u de muisknop loslaat. Hiermee maakt u een kleinere kopie van de cirkel.

Stap 4

Druk driemaal op Ctrl+R om nog eens drie kopieën van de cirkel te maken; elk exemplaar steeds kleiner dan het vorige. Nu hebben we in het totaal dus vijf cirkels (zie afbeelding 2).

Stap 5

Druk op Ctrl+A om de vijf cirkels te selecteren of gebruik het Selectiegereedschap om ze te selecteren door er een rechthoek om te tekenen. Druk op B en vervolgens op C om alle cirkels middenonder uit te lijnen (zie afbeelding 3).


Afbeelding 2

Afbeelding 3

Stap 6

Klik op Gereedschappen > Kleurstijlen om het koppelvenster Kleurstijlen te openen (Ctrl+F6). Klik op de knop Nieuwe kleurstijl en kies Nieuwe kleurstijl (zie afbeelding 4). Hiermee wordt een nieuwe kleurstijl gemaakt. Gebruik de Kleureneditor om de CMYK-waarden als volgt aan te passen: C = 100, M = 0, Y = 0, K = 0.


Afbeelding 4

Stap 7

Selecteer het nieuwe cyaan-kleurstaal Kleurstijl1, klik op de knop Nieuwe kleurharmonie en kies Nieuwe verlooptint (zie afbeelding 5). Klik in het dialoogvenster Nieuwe verlooptint op OK om de standaardwaarden en -instellingen te accepteren (zie afbeelding 6). Hiermee wordt een verlooptint gemaakt met vijf lichtere tinten van cyaan (zie afbeelding 7).


Afbeelding 5


Afbeelding 6

Afbeelding 7

Stap 8

Selecteer de kleinste, binnenste cirkel. Dubbelklik in het koppelvenster Kleurstijlen op de lichtste tint van de verlooptint cyaan om de cirkel met deze kleur te vullen. Selecteer en vul de overige vier cirkels met elk een steeds iets donkerder tint, waarbij u naar de buitenste cirkel toe werkt (zie afbeelding 8).


Afbeelding 8

Stap 9

Selecteer alle cirkels en klik met de rechtermuisknop op het witte kleurstaal in het kleurenpalet om de omtrekkleur te wijzigen. U kunt ook het koppelvenster Voorwerpeigenschappen (Alt+Enter) gebruiken om de omtrek breder te maken, met als Breedte de waarde 3 of 4 punten (zie afbeelding 9).

Selecteer vervolgens in het koppelvenster Kleurstijlen de lichtste tint van de verlooptint cyaan. De waarde van deze kleur zou C = 4, M = 0, Y = 0, K = 0 moeten zijn. Gebruik de Kleureneditor om de waarde voor C te verlagen tot 0, waarbij de lichtste tint wit wordt. De kleur in de cirkel wordt automatisch bijgewerkt om deze wijziging tot uitdrukking te brengen (zie afbeelding 10).


Afbeelding 9

Afbeelding 10

Stap 10

Klik in het koppelvenster Kleurstijlen op het pictogram van de Harmoniemap (links van het eerste kleurstaal van de verlooptint). Hiermee worden alle tinten in de verlooptint geselecteerd en wordt er een relatie aangebracht tussen de tinten op basis van kleur.

Vervolgens kunt u de Harmonie-editor gebruiken om de verlooptintkleuren naar wens aan te passen. U ziet dat de verschillende kleurenschema's direct worden weerspiegeld in de cirkels bij het aanpassen van een van de ronde grepen in de Harmonie-editor (zie afbeelding 11).


Afbeelding 11

Stap 11

U kunt ook de uitlijning van de cirkels aanpassen om een ander uiterlijk te verkrijgen. Selecteer alle cirkels en druk op E en R, of E en L of C en T om de cirkels anders uit te lijnen (zie afbeeldingen 12a, 12b en 12c).


Afbeelding 12a

Afbeelding 12b

Afbeelding 12c