Werken met kleurharmonieën in CorelDRAW Graphics Suite X6

door Suzanne Smith

U kunt kleurstijlen combineren in groepen die harmonieën worden genoemd. Met harmonieën kunt u kleurstijlen aan elkaar koppelen en op tinten gebaseerde relaties samenstellen, en kunt u de kleurstijlen vervolgens als geheel wijzigen. Als u kleurstijlen in een harmonie bewerkt, kunt u snel een groot aantal alternatieve kleurenschema's maken door de kleuren gezamenlijk te verschuiven, of u kunt de kleurencompositie van een illustratie in één stap wijzigen.

U kunt een kleurharmonie geheel nieuw maken of u kunt deze baseren op de kleuren van een bestaand voorwerp.

Met deze studieles leert u het volgende:

 • Hoe u kleurharmonieën kunt maken van kleurstalen
 • Hoe u kleuren in een harmonie kunt koppelen aan voorwerpen in het document
 • Hoe u kleurharmonieën kunt maken van bestaande voorwerpen
 • Hoe u de kleuren in een harmonie kunt bewerken
 • Hoe u de kleuren kunt uitsluiten van een harmonie
 • Hoe u een kleurharmonie met verlooptinten kunt maken
 • Hoe u de mappen met kleurstijlen en harmonieën kunt exporteren als een CorelDRAW-stijlblad voor toekomstig gebruik

Zie voor meer informatie over kleurharmonieën:

 • Help > Help-onderwerpen > Sjablonen en stijlen > Werken met kleurstijlen > Kleurstijlen maken en toepassen
 • Help > Videostudielessen >Werken met... > Werken met kleurstijlen
 • Help > Handboek > Hoofdstuk 6: Basiskennis over kleur > Werken met kleurstijlen en harmonieën

Een geheel nieuwe kleurharmonie maken

 • Als u kleurstijlen en -harmonieën wilt maken, moet u eerst het koppelvenster Kleurstijlen openen door op Venster > Koppelvensters > Kleurstijlen te klikken (of op Ctrl + F6 te drukken).
 • Klik in het koppelvenster Kleurstijlen op de knop Nieuwe kleurharmonie en kies Nieuwe kleurharmonie in het menu (zie afbeelding 1).


Afbeelding 1

 • Sleep een kleurstaal uit een open palet naar de harmoniemap (zie afbeelding 2).
 • Als u meer kleuren wilt toevoegen aan de harmoniemap die u zojuist heeft gemaakt, sleept u extra kleurstalen direct naar het pictogram van de harmoniemap (zie afbeelding 3).

Afbeelding 2
  
Afbeelding 3

Opmerking: Als u kleurstalen naar het onderste deelvenster sleept en niet op het pictogram van de harmoniemap, worden extra harmoniemappen gemaakt.

Kleuren in de nieuwe kleurharmonie koppelen aan voorwerpen in uw document

 • Kies een kleurstaal in de harmoniemap en sleep dit naar een of meer voorwerpen (zie afbeelding 4). Hiermee 'koppelt' u de harmoniekleur aan het betreffende voorwerp, zodat het automatisch wordt bijgewerkt als u de harmoniekleuren bewerkt.


Afbeelding 4

Een kleurharmonie maken op basis van bestaande voorwerpen

 • Sleep een voorwerp naar het onderste gedeelte van het grijze gebied in het koppelvenster Kleurstijlen (zie afbeelding 5).


Afbeelding 5

 • Schakel in het dialoogvenster Kleurstijlen maken het selectievakje Groepeer kleurstijlen in harmonieën in en sleep de regelaar geheel naar links, totdat 1 wordt weergegeven in het vak (zie afbeelding 6). Hiermee worden kleurstijlen gemaakt op basis van de kleuren van het voorwerp en worden de kleurstijlen gegroepeerd in één harmoniemap (zie afbeelding 7).

Afbeelding 6
  
Afbeelding 7

Een kleurharmonie bewerken

Als u een kleurharmonie bewerkt, kunt u alle kleurstijlen tegelijk wijzigen door de relatie tussen de stijlen te behouden, of u kunt de afzonderlijke kleurstijlen binnen de harmonie wijzigen.

Deze kleurharmonie is gemaakt door een clipartvoorwerp van het documentvenster naar de kleurharmoniemap te slepen (het onderste gedeelte van het grijze gebied) in het koppelvenster Kleurstijlen (zie afbeelding 8).


Afbeelding 8

 • Als u de kleuren in een harmonie wilt wijzigen, klikt u op een van de kleurselectieringen en draait u de ringen in het kleurenwiel (zie afbeelding 9).
 • Als u de waarde van slechts één kleur wilt wijzigen, klikt u op een kleurselectiestaal (in de kleurharmoniemap of de Harmonie-editor). De overeenkomstige kleurselectiering wordt gemarkeerd in het kleurenwiel, zodat u de kleur kunt aanpassen.

Opmerking: Als u alle kleuren opnieuw wilt selecteren, klikt u op een gebied buiten het kleurenwiel.


Afbeelding 9

Met de Harmonie-editor kunt u experimenteren met verschillende kleurenschema's. Als u één kleur wijzigt, kunt u ook andere kleuren zoeken die goed bij die kleur passen.

Nauwkeurige kleurwaarden toepassen op een kleurstijl in een harmonie

Nadat u een specifieke kleur heeft geselecteerd in de harmoniemap, ziet u in de Kleureneditor verschillende opties voor het bewerken van de kleur. U kunt de pipet gebruiken om een nieuwe kleur te bemonsteren binnen de CorelDRAW-werkruimte of op het bureaublad. U kunt ook de verschillende kleurschuiven, kleurkiezers en kleurenpaletten gebruiken om een kleur heel nauwkeurig te kiezen (zie afbeelding 10).


Afbeelding 10

Kleuren uitsluiten van een kleurharmoniemap

In bepaalde gevallen wilt u specifieke voorwerpkleuren mogelijk beveiligen.

In de onderstaande afbeelding wilt u bijvoorbeeld de bruine kleur van de boomstam beveiligen, maar de andere bladkleuren in de harmoniemap wijzigen. U beschikt over twee mogelijkheden om dit te doen:

 • Als eerste mogelijkheid kunt u de bruine staal naar het bovenste gedeelte van het grijze gebied slepen in het koppelvenster Kleurstijlen, waarmee de kleur uit de harmoniemap wordt verwijderd en een afzonderlijke kleurstijl wordt gemaakt (zie afbeelding 11).
 • Als tweede mogelijkheid kunt u het bruine staal selecteren en op het pictogram van de prullenbak klikken om de kleur geheel te verwijderen uit de kleurharmoniemap (zie afbeelding 11).


Afbeelding 11

Kleurharmonieën met verlooptinten

In CorelDRAW kunt u een speciaal type kleurharmonie met de naam verlooptint maken. Een verlooptint bestaat uit een hoofdkleurstijl en een aantal tinten van die kleur. In de meeste beschikbare kleurenmodellen en paletten hebben de afgeleide stijlen dezelfde tint als de hoofdkleurstijl gemeenschappelijk, maar hebben deze een ander niveau aan verzadiging en helderheid.

Opmerking: In het PANTONE MATCHING SYSTEM en aangepaste paletten met steunkleuren zijn de hoofdkleurstijl en de afgeleide stijlen gekoppeld, maar hebben deze andere tintniveaus.

Een kleurharmonie met verlooptinten maken

 • Selecteer een staal voor een kleurstijl in het koppelvenster Kleurstijlen (of sleep een kleurstijl vanuit een open palet naar de het onderste gedeelte van het grijze gebied in het koppelvenster).
 • Klik op de knop Nieuwe kleurharmonie en kies Nieuwe verlooptint (zie afbeelding 12).


Afbeelding 12

 • Accepteer de standaardinstellingen in het dialoogvenster Nieuwe verlooptint en klik op OK. In het dialoogvenster Nieuwe verlooptint kunt u het aantal en type tinten opgeven dat u wilt maken op basis van de gekozen hoofdkleurstijl (zie afbeelding 13).


Afbeelding 13

Als u de tint van de hoofdkleurstijl in een verlooptint wijzigt, worden de verwante kleurstijlen direct op basis van de nieuwe tint en de oorspronkelijke waarden voor verzadiging en helderheid bijgewerkt (zie afbeelding 14 en 15).


Afbeelding 14
  
Afbeelding 15

Kleurharmonieën met verlooptinten toewijzen aan voorwerpen

Nadat u een verlooptint heeft gemaakt, kunt u deze toepassen op ontwerpelementen in het document.

 • Sleep een kleurstaal van de harmoniemap naar een voorwerp (zie afbeelding 16).


Afbeelding 16

U kunt de Harmonie-editor in het koppelvenster Kleurstijlen gebruiken om een voorbeeld weer te geven van uw ontwerp in verschillende kleurenschema's. Selecteer de verlooptintmap en sleep om een van de kleurselectieringen in het kleurenwiel te draaien (zie afbeelding 17 en 18).


Afbeelding 17
  
Afbeelding 18

Kleurstijlen en harmoniemappen opslaan als CorelDRAW-stijlblad

U kunt zorgen dat stijlen en stijlsets in andere documenten kunnen worden gebruikt door deze te exporteren naar een CorelDRAW-stijlblad (.cdss-bestand). Een opmaakmodel bevat alle voorwerpstijlen, stijlsets, kleurstijlen en standaardeigenschappen van voorwerpen in het actieve document. U kunt ook stijlen en stijlsets van andere documenten gebruiken door de stijlset waarin deze zijn opgeslagen te importeren.

Kleurstijlen en kleurharmoniemappen exporteren als stijlblad

 • Klik in het koppelvenster Kleurstijlen op de knop Standaarden importeren, exporteren of opslaan en kies Stijlblad exporteren (zie afbeelding 19).


Afbeelding 19

 • Voer een naam voor het stijlblad in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Stijlblad exporteren in en klik op Exporteren (zie afbeelding 20).


Afbeelding 20

 • Schakel in het volgende dialoogvenster Stijlblad exporteren alleen het selectievakje Kleurstijlen in en klik op OK (zie afbeelding 21).


Afbeelding 21

Kleurstijlen en kleurharmoniemappen importeren

 • Klik in het koppelvenster Kleurstijlen op de knop Standaarden importeren, exporteren of opslaan en kies Stijlblad importeren (zie afbeelding 22).
 • Blader in het dialoogvenster Stijlblad importeren naar de map waarin de stijl is opgeslagen, selecteer de stijl en klik op Importeren.


Afbeelding 22

Opmerking: U kunt harmoniemappen en kleurstijlen delen met andere CorelDRAW X6-gebruikers of deze op een andere computer te importeren. U hoeft het bestand stylesheet.cdss alleen maar te e-mailen en vervolgens te importeren in CorelDRAW X6 met de bovenstaande stappen.

Opmerking: U kunt stijlen en stijlsets ook importeren uit een bestaand CorelDRAW-bestand door het bestand te selecteren in het dialoogvenster Stijlblad importeren en op Importeren te klikken.