Voorwerpen met volume en een 3D-uiterlijk maken

door Anna María López López

Het Overvloeigereedschap van CorelDRAW is bepaald niet nieuw, maar de functionaliteit ervan is de afgelopen jaren verbeterd, met name voor wat betreft de meer interactieve manier waarop de overvloei op voorwerpen wordt toegepast.

Een overvloei kun je vergelijken met een metamorfose, of het samenvloeien, van twee voorwerpen.

U heeft twee voorwerpen nodig om een overvloei te maken. Het eerste is het beginpunt en het tweede het eindpunt van de overvloei. De overvloei is feitelijk de aaneenschakeling van overlappende voorwerpen langs een pad (tracé). De vorm, de vulling en de omtrek van de voorwerpen worden geleidelijk aan gewijzigd, en nemen het uiterlijk aan van de voorwerpen die als begin- en eindvoorwerp zijn geselecteerd.

Het Overvloeigereedschap is een van de veelzijdigste tools in CorelDRAW en daarom is het handig om de grote kracht ervan in te zien. We gaan er nu nader op in door een eenvoudig 3D-effect te maken met het Overvloeigereedschap.

Om te beginnen moet u alle elementen maken die u wilt laten overvloeien. Gebruik het Ellipsgereedschap om twee cirkels te tekenen en pas hier een radiale verlooptintvulling op toe.

Gebruik vervolgens het Freehand-gereedschap om een pad te tekenen dat zal fungeren als de baan van de overvloei.

Nadat u de elementen heeft gemaakt, selecteert u het Overvloeigereedschap en klikt u met de linkermuisknop op de linkercirkel. Houd de muisknop ingedrukt en sleep het voorwerp met behulp van de cursor boven op de tweede cirkel. Laat de muisknop los. De overvloei is nu vrijwel klaar.

Selecteer de groep die u in elkaar heeft laten overvloeien en klik op het pictogram Nieuw tracé in de eigenschappenbalk van het Overvloeigereedschap. De muisaanwijzer verandert nu in een golvende zwarte pijl.

Klik op het pad dat u eerder heeft getekend en de overvloei neemt de vorm van dit pad aan.

Als u het uiterlijk uitgebreider wilt maken, selecteert u de nieuwe overvloeigroep en klikt u op Meer overvloeiopties in de eigenschappenbalk. Schakel het selectievakje Langs volledig tracé overvloeien in.

De voorwerpen worden nu automatisch langs het volledige pad gedistribueerd.

U kunt dit effect nog versterken door het aantal stappen in de overvloei te verhogen of door het formaat van het eerste of tweede voorwerp te wijzigen. Het Overvloeigereedschap is zeer interactief. U kunt de wijzigingen die u aanbrengt direct zien.

Het wijzigen van het aantal stappen in de overvloei of wijzigingen in het eerste of tweede voorwerp leveren zeer verschillende resultaten op. Houd er rekening mee dat u ook de knooppunten van het oorspronkelijke pad kunt verplaatsen. De overvloei volgt de wijzigingen daarmee ook interactief.

Als u tevreden bent met de uiteindelijke overvloei en u de eigenschappen niet langer interactief hoeft te wijzigen, kunt u het pad verwijderen. Ga hiervoor naar het menu Voorwerp en kies Breken: Overvloei. Klik vervolgens op het pad en verwijder het met de toets Delete.

Zoals u kunt zien, kunt u het Overvloeigereedschap gebruiken om driedimensionale effecten te creëren. Maar u kunt nog veel meer doen. Met dezelfde techniek, een overvloei langs een pad projecteren, kunt u ook een groot aantal vormen maken. Wijzig het aantal stappen en de vorm van het pad of de voorwerpen die als pad fungeren, en u zult ontdekken dat u heel interessante effecten kunt bereiken, zoals u hieronder kunt zien.

---------------

Deze studieles is gemaakt door Anna María López López, multidisciplinair ontwerper, oprichter van www.corelclub.org en auteur van vele boeken op het gebied van digitaal ontwerp, zoals www.cursodisenografico.net.

Bron: http://www.corelclub.org/tutorial-creando-formas-con-volumen-y-aspecto-3d/