Een wenskaart voor de feestdagen maken met Corel Painter 2015 en CorelDRAW X7

door Suzanne Smith

 1. Voor deze studieles heb ik fotocollectieafbeeldingen gebruikt, maar u kunt natuurlijk uw eigen afbeeldingen gebruiken om een veel persoonlijker wenskaart te maken.
 2. Begin met het openen van de hoofdafbeelding voor de achtergrond in Corel Painter 2015.
 3. U doet dit door te klikken op Open Existing Image (Bestaande afbeelding openen) op het tabblad Create (Maken) van het Welkomstscherm van Painter, of u kunt gewoon File > Open (Bestand > Openen) gebruiken.

 4. Ik werk voor dit project met twee afbeeldingen: een gezellige afbeelding van een open haard, waarop ik een Kerstmanfiguur ga klonen.
 5. Omdat ik met twee afbeeldingen werk, open ik het venster Clone Source (Kloonbron) via de opdracht Window > Clone Source (Venster > Kloonbron).

 6. Onder in het venster Clone Source (Kloonbron) klik ik op het pictogram Open Source Image (Bronafbeelding openen) om de Kerstmanafbeelding te openen.

 7. Na het laden wordt de Kerstmanfiguur weergegeven als kloonbron in het venster Clone Source (Kloonbron).

 8. Ik kan via Window > Reference Image (Venster > Referentieafbeelding) de Kerstmanafbeelding ook openen in het venster Reference Image (Referentieafbeelding), als ik de kleuren van de Kerstman bijvoorbeeld wilde monsteren om de figuur met de hand te schilderen met een van de vele prachtige penselen die beschikbaar zijn in Corel Painter 2015. U klikt hiervoor op het pictogram Open Reference Image (Referentieafbeelding openen) om de afbeelding te laden.

 9. In het venster Clone Source (Kloonbron) laad ik tevens de achtergrondafbeelding door nogmaals op het pictogram Open Source Image (Bronafbeelding openen) te klikken, zodat ik de achtergrond en de Kerstman als kloonbron kan gebruiken.

  Hier ziet u het venster Clone Source (Kloonbron) met beide afbeeldingen geladen.

 10. We gaan nu de Kerstman op de achtergrondafbeelding klonen. Hiervoor selecteer ik eerst de Kerstmanafbeelding in het venster Clone Source (Kloonbron) en vervolgens kies ik een kloonpenseel in de Brush Selector (Penseelkiezer). Ik beschik over mogelijkheden om met een van de vele artistieke penselen te klonen, zoals de Bristle Oil, Chalk en Fine Gouache Cloners (Kloonpenselen Olieverfhaartjes, Krijt en Fijne gouache). In dit geval voer ik echter een rechtstreekse kloonbewerking van afbeelding naar afbeelding uit met de Soft Cloner (Zacht kloonpenseel). De naam hiervan duidt al aan dat de oorspronkelijke afbeelding wordt 'overgezet' met een zachte, doorschijnende en vermengde rand.
 11. Ga in de Brush Selector (Penseelkiezer) naar de categorie Cloners (Kloonpenselen) en kies in het rechtvenster de Soft Cloner (Zacht kloonpenseel). Pas het formaat van het penseel aan in de Property Bar (Eigenschappenbalk).

 12. Begin nu met het overschilderen van de Kerstman. Maakt u zich niet ongerust als u over rand gaat en wat van de achtergrond meeneemt. We gaan dit straks corrigeren.

 13. Zodra de Kerstman min of meer is overgeschilderd gaan we terug en zetten we de puntjes op de i.
 14. In het venster Clone Source (Kloonbron) selecteer ik nu de oorspronkelijke achtergrondlaag als kloonbron. Als ik nu de Straight Cloner (Recht kloonpenseel) selecteer (die de oorspronkelijke afbeelding overzet met een harde, niet-vermengde rand), kan ik een scherpe omtrek rond de Kerstman schilderen en de oorspronkelijke achtergrondafbeelding laten terugkeren. (Brush Selector > Category: Cloners > Straight Cloner of Penseelkiezer > Categorie: Kloonpenselen > Recht kloonpenseel).

  Het eindresultaat moet er dan vervolgens ongeveer zo uitzien:

 15. We gaan nu de fantastische functie Auto-Painting (Automatisch schilderen) van Corel Painter 2015 gebruiken om de afbeelding in een schilderij om te zetten. Ga naar Window > Auto-Painting Panels > Underpainting (Venster > Vensters voor Automatisch schilderen > Underpainting).

 16. Een 'underpainting' is een versie van de foto waarbij u de kleuren, tinten en de scherpte aanpast. Het doel van deze bewerking is om de afbeelding voor te bereiden voor automatisch schilderen. U kunt bijvoorbeeld de kleuren donkerder maken om de kleuren van een schilderij uit de achttiende eeuw te simuleren of u kunt de kleuren zachter maken om de kleuren van waterverfschilderijen na te bootsen.

 17. In het vervolgkeuzemenu Color Scheme (Kleurschema) van het tabblad Underpainting heeft u een keuze uit de verschillende soorten traditioneel uiterlijk zoals impressionistisch, klassiek, aquarel, modern, krijttekening, schetsboek en andere thema's. Vooralsnog laat ik de instellingen als None (Geen) staan, omdat ik de afbeeldingskleuren niet wil veranderen.
 18. Na het aanpassen van deze elementen moet u de underpainting klonen om deze te behouden en voor te bereiden voor het automatisch schilderen. Klik hiervoor op het pictogram Auto Clone (Automatisch klonen) onder in het venster (zie de bovenstaande afbeelding). U ziet dat ik ook het niveau voor Smart Blur (Slim vervagen) heb verhoogd in dit venster, omdat mijn afbeelding hierdoor al een 'grafischer' uiterlijk krijgt, nog voordat ik begin met automatisch schilderen.
 19. Nu we het Color Scheme (Kleurschema) hebben gekozen is het tijd om het penseel te kiezen waarmee we willen schilderen. Hiervoor klik ik op het tabblad Auto-Painting (Automatisch schilderen) en vink ik de vakjes aan voor Smart Stroke Painting (Schilderen met intelligente streken) en Smart Settings (Intelligente instellingen). Bij Smart Stroke Painting (Schilderen met intelligente streken) wordt niet zomaar willekeurig met een penseel geschilderd, maar worden streken gezet die de vormen in de foto volgen; de Smart Settings (Intelligente instellingen) passen het formaat, de lengte en de druk van penseelstreken aan in gebieden met groter detail. U kunt deze optie gebruiken met Smart Stroke Painting (Schilderen met intelligente streken) om de details van de bronfoto te behouden.
 20. Als u deze instellingen heeft toegepast, gaat u naar de Brush Selector (Penseelkiezer) en kiest u de categorie Artists (Kunstenaars). Kies hier vervolgens een impressionistisch penseel.

 21. Zorg er na het selecteren van het impressionistisch penseel voor dat u schildert met de afbeeldingskleuren en niet met kleuren van het Color panel (Venster Kleuren). Klik hiervoor op het pictogram Clone Color (Kloonkleur). De huidige kleur wordt nu 'grijs' weergegeven.

 22. U hoeft nu alleen maar op de knop Play (Afspelen) te klikken op het tabblad Auto-Painting en Corel Painter al het werk voor u te laten doen. Het is een magische ervaring om te zien hoe een afbeelding wordt omgezet in een schilderij. Hier ziet u het eerste resultaat van het automatische schilderen. Als er gebieden zijn waarop het proces niet is toegepast, kunt u deze overschilderen met de hand of wellicht is het aan te raden om de penseelgrootte te wijzigen in de eigenschappenbalk en het automatisch schilderen opnieuw te laten uitvoeren.

 23. Hoewel de afbeelding nu is geschilderd, zijn we nog niet klaar. Vanwege de aard van het impressionistisch penseel is er nogal wat detail verloren gegaan rond het gezicht en de baard van de Kerstman. En de kerstversieringen in de kerstboom zijn hun scherpte kwijtgeraakt. Als volgende stap moeten we dus afbeeldingsdetails van de oorspronkelijke afbeelding herstellen in ons schilderij.
 24. Klik op het tabblad Restore (Herstellen) en gebruik de kloonpenselen Soft Edge (Zachte rand) of Hard Edge (Harde rand) om enkele afbeeldingsdetails in het schilderij te herstellen. Ik ben hier over de kerstballen gegaan en rond de Kerstman, en heb ook enkele details van zijn gezicht hersteld.

 25. Als laatste wil ik een zachte vervaging langs de buitenkant van de afbeelding toevoegen voordat ik het bestand opsla. Ik gebruik hiervoor het mengpenseel Diffuse Blur (Diffuse vervaging) (Brush Selector > Category: Blenders > Diffuse Blur - Penseelkiezer > Categorie: Mengers > Diffuus vervagen). En hier ziet u het resultaat nadat ik langs de rand ben gegaan met deze 'menger'.

 26. Ik kan de afbeelding nu opslaan. Als ik het bestand wil opslaan in een indeling die altijd opnieuw kan worden bewerkt in Corel Painter, sla ik het bestand op in de native indeling .RIFF, waarbij ook de laagstructuur behouden blijft, die ik opnieuw kan gebruiken. Even een zijsprong: als u .PSD-bestanden van Adobe Photoshop in Corel Painter importeert, blijven de lagen ook behouden.
 27. Naast het opslaan als .RIFF-bestand, ga ik het bestand ook opslaan als .PNG-bestand. Dit laatste bestand ga ik als volgende importeren in CorelDRAW.
 28. Ik zou nu tekst kunnen toevoegen in Corel Painter met het gereedschap Text (Tekst), maar omdat ik verschillende lettertypen met elkaar wil vergelijken in mijn project en mogelijk ook nog wat artistieke effecten of extra pagina's wil toevoegen aan mijn kaart, werk ik vanaf dit punt in CorelDRAW.

De wenskaart importeren in CorelDRAW X7

 1. Open een nieuw document in CorelDRAW (Bestand > Nieuw) en kies een paginaformaat dat geschikt is voor de wenskaart.
 2. Importeer de afbeelding: Bestand > Importeren (of CTRL+I). Als de afbeelding te groot is, kunt u de opdracht Bitmaps > Kopie veranderen gebruiken om het formaat van de afbeelding ongeveer aan te passen aan het formaat van de kaart. Laat het selectievakje Verhouding behouden ingeschakeld bij het aanpassen van het formaat, anders kan de afbeelding vervormen. Zorg ervoor dat de afbeelding net ietsje groter is dan het paginaformaat en gebruik het Bijsnijdgereedschap uit de Gereedschapskist om de afbeelding aan het paginaformaat aan te passen.
 3. Ik wil nu wat tekst aan mijn kaart toevoegen. Ik klik hiervoor op het pictogram Snel aanpassen in het venster Koppelvensters en open het koppelvenster Lettertypen uitproberen.

 4. Selecteer de tekst in een van de tekstvensters en vervang deze met de groet die u wilt gebruiken in uw eigen kaart. In mijn geval is dit 'Prettige feestdagen'.
 5. Selecteer één voor één elk tekstvenster en vervang het huidige lettertype door een lettertype van uw keuze uit de vervolgkeuzelijst Lettertypen. Klik op de koppeling Een ander voorbeeld toevoegen als u meer tekstvoorbeelden wilt toevoegen.
 6. Als u het juiste lettertype heeft geselecteerd, klikt u er op en sleept u het in uw ontwerp. (In dit geval heb ik de tekst een witte kleur gegeven door op het witte kleurstaal te klikken in het standaardkleurenpalet).

 7. Ik weet dat er twee OpenType-lettertypen zijn (Gabriola en Alize) die alternatieve stilistische sets bieden. Als u wilt zien welke stijlsets deel uitmaken van een lettertype, selecteert u de tekst (één regel tegelijk) en klikt u op de zwarte pijl die onder de tekst wordt weergegeven als er alternatieve stilistische sets beschikbaar zijn.

  Hier ziet u de stilistische alternatieven die beschikbaar zijn voor het lettertype Gabriola.

 8. Ik denk dat ik het in dit geval maar houd op een eenvoudig Brush Script-lettertype. Om het lettertype meer diepte te geven, gebruik ik het Schaduwgereedschap in de Gereedschapskist en voeg ik een Kleine gloei toe, die ik een rode kleur geef met de opdrachten in de eigenschappenbalk.

 9. Als laatste wil ik de tekst nog meer persoonlijkheid geven door deze een krom tracé te laten volgen. Hiervoor selecteer ik het Freehand-gereedschap in de Gereedschapskist en teken ik een eenvoudige kromme lijn (ik heb met de rechtermuisknop op het witte kleurstaal geklikt om de lijn zichtbaarder te maken).

 10. Na de tekst opnieuw te hebben geselecteerd, kies ik de opdracht Tekst op tracé in het menu Tekst. Als ik de tekst dicht naar de kromme lijn verplaats, vloeit deze automatisch rond de kromme.
 11. Deze kromme heb ik nu niet meer nodig. Ik ga dan ook naar het menu Voorwerp en kies Tekst breken (Ctrl+K). Ik kan het tracé nu verwijderen.

 12. En ik kan de tekst nu op elke willekeurige plek in mijn ontwerp plaatsen.

  Hier hebben we dan ons definitieve, 'geschilderde' wenskaartontwerp.