Beeldbewerking met Corel PHOTO-PAINT X7

door Stefan Lindblad

De meeste foto's die we met onze camera nemen kunt u omzetten in een afbeelding met veel meer verbeelding en zeggingskracht. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op de Millenniumbrug in Londen liep en een lokale Londenaar die zijn lunchpauze hield duidelijk hoorbaar tegen een collega een opmerking maakte die ongetwijfeld aan mij was gericht: "Ik snap niet dat die toeristen de hele tijd maar al die foto's maken." Deze Londenaar had het echter bij het verkeerde eind: ik was dan misschien een toerist, maar ik maak ook altijd foto's die ik als referentie gebruik. Dat zit als het ware in mijn DNA. Ik weet namelijk nooit wat het onderwerp zal zijn van mijn volgende ontwerp- en illustratieopdracht.

Neem nu deze foto. Ik heb die gemaakt tijdens een trip naar de wijk Berlin Mitte in het voormalige Oost-Berlijn van enkele jaren geleden. Een heel gewone foto, nietwaar? Ik liep over straat en kwam terecht in een kunstenaarsbuurt. Ik nam er enkele foto's en deze wil ik gebruiken voor deze studieles. Dus toch maar goed dat ik die toen heb gemaakt.

De foto analyseren

Als ik zo deze buurt in Berlin Mitte bekijk, vind ik de foto een heel goede basis om u te laten zien hoe je iets heel gewoons veel pakkender en fantasierijker kunt maken. Ik kijk eerst altijd naar de sterke en zwakkere gebieden in een foto. Dat kunnen heel goede elementen vormen tijdens het werk aan een project.

Corel PHOTO-PAINT, een magisch gereedschap

Open de foto in Corel PHOTO-PAINT X7 en kijk waar de lichtbron zich in deze foto bevindt. De belichting is heel gewoontjes, bijna saai. Maar het mooie is, dat we met het licht en de schaduwen en contrasten kunnen werken. Ik zie de schaduw onder het terras en onder de boom in de rechterbenedenhoek van de foto, en dat houd ik in gedachten voor later.

Ik begin door een Nieuw voorwerp te maken in het koppelvenster Voorwerpbeheer (Voorwerp > Maken > Nieuw voorwerp). Vervolgens gebruik ik het Schildergereedschap (Gereedschapskist > Schildergereedschap) en een borstel met een zachte rand om zonnestralen toe te voegen. Ik kies de Artistieke borstel > Groot zacht in de vervolgkeuzelijst op de eigenschappenbalk. Ik heb de breedte van de kop iets vergroot met de instellingen voor de breedte op de eigenschappenbalk. Ik heb nu zeven zonnestralen van de hemel tot aan de straat richting het plein getekend in een witte kleur. Vervolgens pas ik het dekvermogen van het borstelstreekvoorwerp aan door de schuifregelaar Dekvermogen boven in het koppelvenster Voorwerpbeheer iets te verplaatsen.

Hierna gebruik ik het Maskergereedschap om de lucht te maskeren en gebruik ik kopiëren en plakken (CTRL+C, CTRL+V) om met dit gedeelte een groepsvoorwerp te maken. Op die manier pas ik dus alleen de lucht aan, en niet de hele afbeelding, als ik de aanpassingsfuncties van het lensvoorwerp gebruik.

Ik maak nu 2 à 3 duplicaten van het masker, zodat ik verschillende wijzigingen kan toepassen op de lucht en snel specifieke voorwerpen in of uit kan schakelen. Als ik hiermee klaar ben, verwijder ik eenvoudigweg de maskervoorwerpen die ik niet wil bewaren. En dan houd ik één maskervoorwerp van de lucht over. Met het masker geselecteerd, pas ik een toonkrommelens (Voorwerp > Maken > Nieuwe lens > Toonkromme) toe om het contract te verhogen en donkere gebieden donkerder te maken, met een vrij zachte S-kromme (waarden in het dialoogvenster: Zwart ongeveer 51,54 en Wit ongeveer 172,162).

Ik voeg ook nog een lensvoorwerp Contrastverhoging toe dat ik hiërarchisch onder het Toonkromme-voorwerp plaats en waarvoor ik voor Invoerwaarde knippen waarden van 12 – 255 kies. Ik schoon nu de delen van het masker op die ik niet wil houden met het Gumgereedschap (Gereedschapskist > Gumgereedschap).

Ik pas ook het effect Tegenhouden/doordrukken toe en verhoog de schaduweffecten, met Effectgereedschap > Tegenhouden/doordrukken > Hoge lichten doordrukken, op de ramen en de gevel van de gebouwen. Voordat ik Tegenhouden/doordrukken toepas, gebruik ik echter eerst het Maskergereedschap om deze gedeelten van de afbeelding te kopiëren en plakken en als afzonderlijke voorwerpen op te slaan in het koppelvenster Voorwerpbeheer.

Voor bepaalde maskervoorwerpen herhaal ik ook het effect Tegenhouden/doordrukken alsof ik een schilderpenseel gebruik. Hiermee beschik ik over de vrijheid om de schaduwen en het contrast op de afbeelding te schilderen met het Effectgereedschap. Dat is vergelijkbaar met de gouache-waterverf die traditioneel werd gebruikt door tekenaars en ontwerpers vóór het tijdperk van computergraphics. Met elke laag van dezelfde verf, of in dit geval, met elke laag vanTegenhouden/doordrukken, wordt het effect donkerder. In mijn foto zorgt het ervoor dat het pleisterwerk en het cement er echter uitzien en bovendien voegt het diepte toe.

Op het rode gebouw aan de rechterkant heb ik Tegenhouden/doordrukken heel wat keren herhaald, zodat er meer contrast, diepte en donkere schaduwen ontstonden. Hierdoor komen de ramen meer tot leven.

Als ik nu naar de parasol net achter de zonnestralen kijk, vind ik dat hier meer contrast is vereist. Ik pas het contrast toe met Effectgereedschap > Tegenhouden/doordrukken > Hoge lichten tegenhouden in plaats van Hoge lichten doordrukken, dat we eerder hebben gebruikt. Hierdoor wordt de bovenkant van de parasols lichter.

Het zonnescherm boven de terrastafels bij het rode huis aan de rechterkant is leeg, en heeft geen tekst of logo. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om tekst of een logo toe te voegen. Ik kies 'Coffee'. Met het Tekstgereedschap (Gereedschapskist > Tekstgereedschap) en de kleur wit, kies ik een vrij modern vetgedrukt Sans Serif-lettertype. Ik selecteer het Selectiegereedschap en gebruik de vervormingsgrepen om de tekst vorm te geven zodat deze op het zonnescherm past (klik op het vervormingspictogram op de eigenschappenbalk). Ik wil het geheel echter laten lijken en dus heb ik transparantie toegepast bij het gebruik van het Gumgereedschap om alles uit te gummen wat met de boom overlapt en zodat het beter past. Als ik klaar ben, verwijder ik de transparantie van de tekst. Ik heb dit afgerond door de transparantie van het tekstvoorwerp verder aan te passen tot ongeveer 30 met de schuifregelaar Dekvermogen in het koppelvenster Voorwerpbeheer.

De lens Fotofilter gebruiken

Ik wil de afbeelding een enigszins oud, geelachtig uiterlijk verlenen, dus kies ik in het koppelvenster Voorwerpbeheer als lensvoorwerp het Fotofilter (ik kan ook klikken op Voorwerp > Maken > Nieuwe lens > Fotofilter). Vervolgens voeg ik nog een lensvoorwerp, namelijk Contrastverhoging, en een lensvoorwerp Toonkromme toe.

Als laatste voeg ik nog een lens Fotofilter toe voordat ik verder ga met mijn volgende stappen. Tezamen hebben deze lenzen voor een sprekender en warmer oud-geel uiterlijk gezorgd voor de hele afbeelding. Als we onze huidige afbeelding nu vergelijken met de oorspronkelijke afbeelding met de saaie belichting, zien we ineens een foto die veel interessanter is.

Een halftooneffect toevoegen

Voor het toevoegen van een halftooneffect maak ik eerst nog een tijdelijke nieuwe afbeelding (Bestand > Nieuw). Na het toepassen van willekeurige borstelstreken voeg ik het halftooneffect (menu Effecten > Kleurtransformatie > Halftoon) toe. Dat betekent dat ik nu een wit achtergrondvoorwerp heb en een ander voorwerp met halftoonstippen. Ik selecteer het gereedschap Kleurtransparantie in de werkbalk en sleep het gereedschap over de witte achtergrondkleur. Hierdoor wordt de achtergrond transparant. Hierna gebruik ik eenvoudigweg kopiëren en plakken om het voorwerp in mijn Berlijnafbeelding te plakken als nieuw voorwerp. Zo kan ik besturen waar en hoe de halftoonstippen worden verdeeld over de afbeelding.

Geïmporteerde illustraties en afbeeldingen toevoegen aan de foto

Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik wil nog iets toevoegen aan de lege gevel die op het plein neerkijkt. Ik vond een vectorafbeelding van een hondenkop die wel iets weg heeft van een logo of een merk. Of Street Art.

Daarom importeer ik de vectorafbeelding met de hondenkop (Ctrl + I). Hoewel het een CorelDRAW-bestand in .cdr-vectorindeling is, levert het openen of importeren in Corel PHOTO-PAINT geen enkel probleem op.

Klik (gebruik niet slepen om het bestand te plaatsen) en zorg er in het dialoogvenster Importeren voor dat u de optie Transparante achtergrond kiest voordat u op OK klikt. Ik heb de afbeelding als één bitmapvoorwerp geïmporteerd. Ik heb het formaat kleiner gemaakt door de formaatgrepen te slepen. Ik heb vervolgens het Selectiegereedschap ingeschakeld en heb de afbeelding op de gevel geplaatst met behulp van de transformatiepictogrammen op de eigenschappenbalk, waarna ik de betreffende grepen heb aangepast. Het is belangrijk dat het perspectief correct is, zodat dit het perspectief van de gevel volgt. En ik heb ook nog wat textuur toegevoegd. In dit geval heb ik Structuren gebruikt in de menubalk Effecten. Ik heb ook transparantie toegepast, zodat het beter bij de muur past.

Ik heb de afbeelding afgerond door vlaggetjes in verschillende kleuren te tekenen en te schilderen met het Schildergereedschap. Eenmaal voltooid was het resultaat ineens een veel pakkender foto dan de foto die ik oorspronkelijk heb genomen. Van iets dat echt niet zo interessant was tot iets dat echt pakkend en levendig is.