Omtrekovervloeien gebruiken in CorelDRAW

door Anand Dixit

Met de opdracht Omtrekovervloei voegt u een parallelle selectievorm (of -vormen) toe aan een geselecteerd vector- of tekstvoorwerp. We bekijken de verschillende instellingen voor het maken van uiteenlopende typen omtrekovervloeien en we bespreken hoe en waar we deze kunnen gebruiken.

Het Omtrekovervloeigereedschap bevindt zich op het uitklapmenu Effecten van de werkbalk (wijs de zwarte driehoek aan op de knop Effecten om het menu te openen). Als u op Ctrl + F9 drukt, wordt het koppelvenster Omtrekovervloei geopend. U kunt dit ook openen met: Effecten > Omtrekovervloei op de menubalk.

Beschikbare instellingen op de eigenschappenbalk Omtrekovervloei

Soorten omtrekovervloeien:

 1. Naar centrum: Omtrekovervloeien worden gemaakt met een verschuiving richting het midden. Voor dit type omtrekovervloei worden stappen automatisch berekend, afhankelijk van de verschuivingsafstand en de ruimte die beschikbaar is binnen het voorwerp. Voor dit type overvloei kan de gebruiker geen stappen instellen.
 2. Omtrekovervloei binnenkant: De gebruiker kan de verschuivingsafstand en het aantal stappen instellen om omtrekovervloeien binnen het voorwerp te verkrijgen. (Mogelijk krijgen gebruikers de fout 'Omtrekverschuiving te groot' te zien. In dat geval is de ingestelde verschuivingsafstand groter dan de beschikbare ruimte om een overvloei te maken voor dit type omtrekovervloei.)
 3. Omtrekovervloei buitenkant: De gebruiker kan de verschuivingsafstand en het aantal overvloeistappen instellen om omtrekovervloeien buiten het voorwerp te verkrijgen.

Een omtrekovervloei toepassen

Een omtrekovervloei kan worden toegepast op een vectorvoorwerp of een artistieke tekst-voorwerp

U kunt een omtrekovervloei op twee manieren toepassen

 1. Klik op het geselecteerde voorwerp en sleep binnen of buiten het voorwerp met het Omtrekovervloeigereedschap.
 2. Selecteer het voorwerp en klik op een van de knoppen voor het type omtrekovervloei op de eigenschappenbalk.

Als de omtrekovervloei eenmaal aan het voorwerp is toegevoegd, kunt u de instellingen op de eigenschappenbalk aanpassen voor het gewenste resultaat.


Voorbeelden van eenvoudige omtrekovervloeien

Een omtrekovervloei toevoegen aan een tekstvoorwerp

Omtrekovervloei toegepast (Type omtrekovervloei: Omtrekovervloei binnenkant, Omtrekovervloeistappen: 9 stappen, Omtrekovervloeiverschuiving: 0,5 mm, Hoek: verstekhoek, Vulling van omtrekovervloei: rode vulling, Omtrek: geen omtrek).

Een omtrekovervloei toevoegen aan een vectorvoorwerp (zie onderstaande afbeeldingen)

 1. Type omtrekovervloei: Omtrekovervloei buitenkant, Omtrekovervloeistappen: 9 stappen, Omtrekovervloeiverschuiving: 0,5 mm, Hoek: verstekhoek, Vulling van omtrekovervloei: rood, Omtrek: rood
 2. Type omtrekovervloei: Naar centrum, Omtrekovervloeistappen: n.v.t., Omtrekovervloeiverschuiving: 0,5 mm, Omtrekovervloeihoek: verstekhoek, Vulling van omtrekovervloei: rood, Omtrek: rode omtrek
 3. Type omtrekovervloei: Omtrekovervloei binnenkant, Omtrekovervloeistappen: 2 stappen, Omtrekovervloeiverschuiving: 1 mm, Omtrekovervloeihoek: verstekhoek, Vulling van omtrekovervloei: rood, Omtrek: rode omtrek

U kunt omtrekovervloeien scheiden met de opdracht Breken (Ctrl + K). Het voorwerp wordt van de omtrekovervloeivormen gescheiden op basis van het aantal stappen dat is gedefinieerd. De omtrekovervloeivoorwerpen worden gegroepeerd bij het breken.

Omtrekovervloeivoorwerpen gebruiken voor fantastische resultaten

Stap 1: Artistieke tekst-voorwerp met omtrekovervloei toegepast (Type omtrekovervloei: binnenkant, Omtrekovervloeistappen: 1 stap, Omtrekovervloeiverschuiving: 1 mm, Omtrekovervloeihoek: verstekhoek, Vulling van omtrekovervloei: witte vulling, Omtrek: geen omtrek).

Stap 2: Breek de omtrekovervloei door op Ctrl + K te drukken. Het tekstvoorwerp wordt gescheiden van de omtrekovervloei. (De kleur van de omtrekovervloeivorm is van wit in blauw gewijzigd, zodat deze beter zichtbaar is).

Stap 3: Wijzig niets aan de positie van het oorspronkelijke tekstvoorwerp en het omtrekovervloeivoorwerp en dupliceer het tekstvoorwerp (Ctrl+D). Verplaats het oorspronkelijke tekstvoorwerp nu horizontaal. Het onderstaande hemelsblauwe voorwerp is het duplicaat van het oorspronkelijke rode tekstvoorwerp, maar is horizontaal verschoven.

Stap 4: Gebruik het hemelsblauwe voorwerp (duplicaat) om het witte voorwerp uit te knippen en het onderstaande resultaat te behalen. (Voor het uitknippen selecteert u beide voorwerpen en klikt u op het pictogram Uitknippen op de eigenschappenbalk.) Als u klaar bent, kunt u het hemelsblauwe voorwerp verwijderen.


Omtrekovervloeien gebruiken voor schaduwen in complexe illustraties

Mogelijk moet u over wat extra vaardigheden beschikken om de vereiste vormen te maken en de juiste kleuren te kiezen voor de perfecte schaduw.

Hieronder ziet u een kleurenillustratie met omtrekovervloeien die zijn gebruikt voor verschillende vormen om het schaduweffect te verkrijgen. Mogelijk zijn er enkele voorwerpen in de illustratie waarvoor een ander effect, bijvoorbeeld een overvloei, is gebruikt.

 1. Oorspronkelijk getekende vectorvoorwerp/vorm
 2. Omtrekovervloeivoorwerp gevuld met een verlooptintvulling van C0 M25 Y25 K0 tot C0 M50 Y45 K0 en Omtrek ingesteld op Geen
 3. Omtrekovervloei toegepast met de volgende instellingen: Type omtrekovervloei: Naar centrum, Omtrekovervloeiverschuiving: 0,3 mm, Omtrekovervloeihoek: verstekhoek, Vulling van omtrekovervloei: Vulkleur C0 M35 Y40 K0 tot laatste kleur C0 M20 Y25 K0
 4. Een draadmodelweergave (Beeld > Draadmodel) van het voorwerp nadat de omtrekovervloei is toegepast.

Als we de kleurenillustratie bekijken, kunt u zien dat er een paar gebieden met een kleurenschaduw zijn die een 3D-effect simuleren. De meeste kleurenschaduwen in deze illustratie zijn gemaakt met verschillende vormen en omtrekovervloeien met uiteenlopende instellingen. Vergelijk de kleurenillustratie met het draadmodel om inzicht te krijgen in de gebieden waarop de omtrekovervloeien zijn toegepast.


Nog enkele omtrekoverloei-instellingen die u kunt gebruiken om, indien gewenst, een ander resultaat te behalen

Kleurovervloei: Een gebruiker kan drie verschillende opties gebruiken voor het laten overvloeien van de kleuren tussen de kleur van het oorspronkelijke voorwerp en de kleur die voor de omtrekovervloei is ingesteld. De vulkleur en de omtrekkleur vloeien, indien aanwezig, in elkaar over. Kleurovervloeien kunnen worden ingesteld op a) Lineair, b) Rechtsom of c) Linksom.

Versnelling: Als u de versnelling instelt, kunt u de snelheid of mate instellen waarmee de omtrekovervloei de vormen tussen de stappen wijzigt. U kunt de versnelling voor kleuren ook instellen in het koppelvenster Omtrekovervloei.

Omtrekovervloeihoeken: U kunt de hoeken instellen op puntige (verstekhoeken), afgeronde of afgevlakte hoeken.

Omtrekovervloeien kunnen niet alleen 3D-effecten simuleren, maar kunnen ook worden gebruikt voor een omtrek die kan worden gesneden bij uitvoer naar apparaten als plotters, graveermachines en vinylsnijders. U kunt omtrekovervloeien gebruiken als afloopgebied voor voorwerpen die worden gebruikt voor illustraties voor offset- en zeefdrukken.


Wist u dat?

 1. U kunt omtrekovervloeien interactief op het scherm toepassen en bewerken.
 2. Omtrekovervloeien bieden ondersteuning voor uniforme en verlooptintvullingen.
 3. Omtrekovervloei-eigenschappen kunt u van het ene voorwerp naar het andere kopiëren met behulp van:
  1. De knop Omtrekovervloei kopiëren op de eigenschappenbalk.
  2. Het pipet Kenmerken - klik op een omtrekovervloeivoorwerp en draag de eigenschappen over door op het andere voorwerp te klikken.
  3. U kunt ook de volgende opdrachten gebruiken: Effecten > Effect kopiëren > Omtrekovervloei van.
 4. U kunt omtrekovervloei-effecten klonen. De klonen volgen automatisch de wijzigingen die aan het originele voorwerp worden aangebracht. Als u een omtrekovervloei wilt klonen, gaat u naar: Effecten > Effect klonen.
 5. Mogelijk zijn een paar voorwerpen niet geschikt voor het maken van een omtrekovervloei, zoals voorwerpen waarop transparantie is toegepast. U kunt echter fantastische effecten bereiken door een omtrekovervloei toe te passen op een voorwerp en vervolgens transparantie toe te passen op voorwerpen na het breken van de voorwerpgroep.