Het aantal knooppunten in krommevoorwerpen verminderen

Door Corel Corporation

Wist u dat u het aantal knooppunten in krommevoorwerpen automatisch kunt verminderen? Krommevoorwerpen bevatten vaak overlappende of overbodige knooppunten die niet nodig zijn voor het bewerken van het voorwerp. Door het aantal knooppunten in een krommevoorwerp te verminderen, kunt u het voorwerp makkelijker bewerken en voorbereiden voor het uitvoeren naar een groot aantal apparaten en bestandsindelingen.

De onderstaande stappen tonen hoe gemakkelijk het is om het aantal knooppunten in een krommevoorwerp automatisch te verminderen zonder dat de kwaliteit van het voorwerp hierdoor wordt aangetast.


Afbeelding 1
Dit krommevoorwerp is gemaakt in een ander programma en geïmporteerd in CorelDRAW® X3.

Dupliceer het voorwerp door op Ctrl + D te drukken, zodat u de twee krommen later kunt vergelijken.

Stap 1: selecteer alle knooppunten in het oorspronkelijke krommevoorwerp

  1. Open het uitklapmenu Vorm bewerken en klik op het gereedschap Vorm .
  2. Klik op één van de voorwerpen.


Afbeelding 2
De statusbalk onderin het programmavenster geeft het aantal knooppunten in het geselecteerde voorwerp weer.

Stap 2: verminder het aantal knooppunten

  1. Klik op de knop Alle knooppunten selecteren op de eigenschappenbalk.
  2. Klik op Knooppunten automatisch verminderen .


Afbeelding 3
Het aantal knooppunten in het voorwerp is sterk verminderd.

Klik op een willekeurige plek in het tekenvenster om de selectie van de kromme ongedaan te maken. U ziet dat het oorspronkelijke voorwerp niet erg lijkt te zijn gewijzigd. Vervolgens geven we het krommevoorwerp in de modus Draadmodel weer, zodat we de knooppunten duidelijker kunnen zien.

Stap 3: geef het krommevoorwerp weer in de modus Draadmodel

  1. Klik op het voorwerp met het gereedschap Vorm.
  2. Klik op Weergave > Draadmodel.


Afbeelding 4
Via de modus Draadmodel kunt u de knooppunten duidelijker weergeven.

De opdracht Knooppunten automatisch verminderen verwijdert overlappende en overbodige knooppunten uit het krommevoorwerp, maar u behoudt dezelfde mate van controle over het voorwerp. In ons voorbeeld bevat het oorspronkelijke voorwerp (1) 154 knooppunten, maar de bewerkte versie (2) bevat er slechts 101.