CorelCAD 2019-update - Releaseopmerkingen

2019.5

Deze update bevat de volgende verbeteringen en uitbreidingen:

 • Nieuwe CustomBlock-opdrachten:
  • CBWBlockAs: Hiermee wordt het CustomBlock als een afzonderlijk tekenbestand opgeslagen.
  • -EditBlock: Hiermee kunt u een opgegeven blok in de Block Editor openen (de opdrachtregelversie van de opdracht EditBlock).
  • CBCycleOrder: Hiermee wordt de wisselvolgorde van greeppunten voor een CustomBlock-referentie veranderd.
 • Verbeterd palet Layers Manager (Laagbeheer):
  • Contextmenu met opties voor het beheer van de kolomgrootte.
  • Isolate selected layers (Geselecteerde lagen isoleren) is beschikbaar in het contextmenu van laagbeheer in de modus voorbeeldweergave.
  • Verbeterde modus Layer Preview (Voorbeeld van laag). Alleen transparante opdrachten zijn toegestaan.
 • Verbeteringen in het palet Comments:
  • Voor commentaarthreads wordt nu de profielnaam weergegeven.
  • Voor opmerkingen bij objecten wordt nu het objectnummer weergegeven.
 • Print Preview (Afdrukvoorbeeld) is nu beschikbaar in de Quick Access-werkbalk.
 • De opdracht Customization (Aanpassen) is verbeterd met opties om het gedrag van de werkruimte te beheren.
 • External References (Externe referenties): Er wordt nu een bericht weergegeven tijdens het bijwerken van een extern referentiebestand.
 • Met de opdrachten ChamferEdges en FilletEdges kunt u meerdere zijden opgeven.
 • Verbetering in de opdracht CCS (Custom Coordinate System): Met behulp van de opdracht Face (Zijde) kunt u het CCS uitlijnen met een opgegeven zijde van een gevuld 3D-object.
 • Verbetering in de opdracht -DimStyle: Met de optie Status kunt u de huidige waarden van alle variabelen in het afmetingssysteem in het opdrachtvenster weergeven.
 • De opdracht EditCustomBlock heeft nu de nieuwe naam EditBlock.
 • Layer Properties Manager (Beheer van laageigenschappen): Er worden nu automatisch filters voor References en Viewport Overrides gemaakt.
 • Hatch-opdracht: Verbeterd gedrag bij het genereren van arceringen of vullingen met dezelfde eigenschappen als een opgegeven gearceerd object.
 • FIND-opdracht: De zoekstring kan nu haakjes bevatten.
 • Options-dialoogvenster: Met de verbeterde zoekfunctie kunnen nu opties voor Model, Background en Sheet worden gevonden.
 • Print-dialoogvenster: Bij afdrukken naar PDF wordt nu PDF-uitvoer met tekenlagen ondersteund.
 • ExportPDF-opdracht: Verbeterde tabelselectie voor de afdrukstijl.
 • ExportSTL-opdracht: Er wordt nu rekening gehouden met de STL-resolutie voor mozaïekpatronen en onderscheiding.