CorelCAD 2019-update - Releaseopmerkingen

2019.5

Deze update bevat de volgende verbeteringen en uitbreidingen:

  • Nieuwe CustomBlock-opdrachten:
    • CBWBlockAs: Hiermee wordt het CustomBlock als een afzonderlijk tekenbestand opgeslagen.
    • -EditBlock: Hiermee kunt u een opgegeven blok in de Block Editor openen (de opdrachtregelversie van de opdracht EditBlock).
    • CBCycleOrder: Hiermee wordt de wisselvolgorde van greeppunten voor een CustomBlock-referentie veranderd.
  • Verbeterd palet Layers Manager (Laagbeheer):
    • Contextmenu met opties voor het beheer van de kolomgrootte.
    • Isolate selected layers (Geselecteerde lagen isoleren) is beschikbaar in het contextmenu van laagbeheer in de modus voorbeeldweergave.
    • Verbeterde modus Layer Preview (Voorbeeld van laag). Alleen transparante opdrachten zijn toegestaan.
  • Verbeteringen in het palet Comments:
    • Voor commentaarthreads wordt nu de profielnaam weergegeven.
    • Voor opmerkingen bij objecten wordt nu het objectnummer weergegeven.
  • Print Preview (Afdrukvoorbeeld) is nu beschikbaar in de Quick Access-werkbalk.
  • De opdracht Customization (Aanpassen) is verbeterd met opties om het gedrag van de werkruimte te beheren.
  • External References (Externe referenties): Er wordt nu een bericht weergegeven tijdens het bijwerken van een extern referentiebestand.
  • Met de opdrachten ChamferEdges en FilletEdges kunt u meerdere zijden opgeven.
  • Verbetering in de opdracht CCS (Custom Coordinate System): Met behulp van de opdracht Face (Zijde) kunt u het CCS uitlijnen met een opgegeven zijde van een gevuld 3D-object.
  • Verbetering in de opdracht -DimStyle: Met de optie Status kunt u de huidige waarden van alle variabelen in het afmetingssysteem in het opdrachtvenster weergeven.
  • De opdracht EditCustomBlock heeft nu de nieuwe naam EditBlock.
  • Layer Properties Manager (Beheer van laageigenschappen): Er worden nu automatisch filters voor References en Viewport Overrides gemaakt.
  • Hatch-opdracht: Verbeterd gedrag bij het genereren van arceringen of vullingen met dezelfde eigenschappen als een opgegeven gearceerd object.
  • FIND-opdracht: De zoekstring kan nu haakjes bevatten.
  • Options-dialoogvenster: Met de verbeterde zoekfunctie kunnen nu opties voor Model, Background en Sheet worden gevonden.
  • Print-dialoogvenster: Bij afdrukken naar PDF wordt nu PDF-uitvoer met tekenlagen ondersteund.
  • ExportPDF-opdracht: Verbeterde tabelselectie voor de afdrukstijl.
  • ExportSTL-opdracht: Er wordt nu rekening gehouden met de STL-resolutie voor mozaïekpatronen en onderscheiding.