CorelCAD 2021-update - Releaseopmerkingen

2021.5.2

Deze update omvat verbeteringen in de prestaties en stabiliteit.

 • DWG-bestanden met speciale afdrukconfiguratie-instellingen leveren niet langer een toepassingsfout in CorelCAD op, wat met name gebeurde bij het overschakelen van een bladindeling naar de modelruimte.

2021.5.1

Deze update bevat de volgende verbeteringen.

Verbeteringen en correcties.

 • CorelCAD loopt niet langer vast wanneer u de schaal van annotaties toevoegt of verwijdert.
 • De tekst voor afmetingen wordt bijgewerkt nadat de CCS is gewijzigd. Het probleem waarbij bepaalde objecten verdwenen bij het opslaan van een aangepast blok is opgelost.
 • Het foutbericht 'Makes the hatch unassociated' bij het gebruik van EGrips in de bewerkingsmodus voor aangepaste blokken wordt niet langer weergegeven.
 • Het foutbericht 'Drawing can't be saved' nadat de gebruiker de tekenstandaard controleert, wordt niet langer weergegeven.
 • Het wijzigen van de attribuutwaarden werkt nu.
 • Er zijn correcties geïmplementeerd bij dynamische blokken voor het probleem waarbij objecten een nieuwe en onjuiste positie kregen na het wijzigen van een blok. De juiste eigenschappentabel wordt nu weergegeven.
 • Gebruikers kunnen nu de bestandsindelingen voor het exporteren naar een CDR/DES-bestand in het menu bekijken.
 • Het probleem voor arceringen met het beginpunt in de greep voor de arcering is nu opgelost. Het grensobject wordt weergegeven na het gebruik van de opdracht Trim.
 • Het kopiëren vanuit de referentietekening leidt niet langer tot een onstabiele toepassingsstatus.
 • Er zijn verbeteringen aangebracht in het palet bij het wijzigen van de breedte van het palet. De breedte is nu consistent wanneer u wisselt van een zwevend naar een koppelvenster.
 • Verbeteringen voor het afdrukken
  • De geometrie ontbreekt niet langer in de uitgevoerde afdruk op een systeemprinter.
  • Het geselecteerde papierformaat komt nu overeen met wat in de pagina-indeling is opgeslagen.
  • Het probleem met uitgerekte uitvoer voor bepaalde geometrie in viewports is opgelost.
 • Voorwerpen volgen nu de muisrichting wanneer het CCS is gewijzigd.
 • Het onjuiste foutbericht is opgelost dat werd weergegeven in de eerste sessie met een parallelle sessie geopend.
 • Het onjuist gemarkeerde voorwerp na het gebruik van de opdracht 'join using splinedit' is nu opgelost.
 • TrueType-lettertypen worden nu beter weergeven voor gekartelde tekst.
 • In bepaalde gevallen zijn de prestaties voor het zoomen verbeterd.

2021.5

Deze update bevat de volgende verbeteringen en uitbreidingen.

Nieuwe uitbreidingen

 • Met de opdracht NCOPY kunt u rechtstreeks tekenobjecten kopiëren die zijn genest in een blok of externe referentie (XREF)
 • Sheet Set Manager is een fantastische indelingstool voor sheets waarmee u alle tekeningen en sheets toegankelijk houdt op dezelfde plek en hetzelfde moment. Dankzij deze flexibiliteit kunt u de structuur voor uw projecten en workflows geheel aanpassen. Functies zijn onder andere:
  • Navigatie door de model- en sheetweergave
  • Tool voor het automatisch koppelen van de model- en sheetweergave
  • Aangepaste subsets voor het groeperen van sheets
  • Ondersteuning voor eigenschappen in sheetset, subset en sheet
  • Functies voor het nummeren en de naamgeving van sheets en weergaven
  • Ondersteuning voor sheetsjablonen, zodat u veel gemakkelijker nieuwe sheets kunt maken
  • Aangepaste bijschriften, weergavelabels en titelblokken maken met behulp van vormen en velden/eigenschappen
  • Ondersteuning voor de functies voor meerdere gebruikers
  • Publiceren naar PDF, DWF en DWFx(1) of sheets afdrukken
  • Publicatiebewerkingen kunnen op de achtergrond worden uitgevoerd
  • Volledige compatibiliteit met DST-bestanden die zijn gemaakt in andere CAD-toepassingen
  • Met sheetlijsttabellen kunt u alle informatie in een sheetset weergeven

(1) Publiceren naar PDF, DWF of DWFx en verwante opties worden niet ondersteund in de macOS-release.

Correcties

 • FILLET (Omlijsten) wordt nu ondersteund in gleuven om deze te omlijsten met lijnen en ellipsen.
 • SPLINEDIT-tool heeft een nieuwe optie Join (Samenvoegen) om een gleuf te combineren met andere objecten.
 • Schaling van de UI is verbeterd ter ondersteuning van het verplaatsen van het toepassingsvenster naar een scherm met een lagere resolutie.
 • Weergaveproblemen van de cursor in verband met ongewenste objecten zijn opgelost.
 • FIND-functie is verbeterd voor zoeken en vervangen bij het werken met tekst in een blokattribuut.
 • Invoegen van TIFF-afbeeldingen is verbeterd (formaat) voor de opdracht ATTACHIMAGE.
 • DWF-afdrukken is verbeterd voor het afdrukbereik "Window".
 • De weergave van en afdrukken via het PlotDate-veld is verbeterd voor de veldopdracht.
 • Het probleem met de beweging van de cursor dat optrad met complexe 3D-tekeningen is opgelost.
 • Het probleem met aangepaste blokken die de uitrekgreep verborgen na het wijzigen van de zichtbaarheid is opgelost.
 • ESnap-detectie is verbeterd voor 3D-hoofdgedeelten en Dynamic UCS.
 • Met de opdracht CLIPIMAGEM kunt u nu een verwijderd afbeeldingsframe herstellen.
 • De toepassing loopt niet langer vast na het samenvoegen van gleuven in gewijzigd UCS.
 • Overschakelen tussen sheettabs is verbeterd.