Update 1 voor CorelDRAW Graphics Suite 2017: releaseopmerkingen

Met Update 1, die een aantal door gebruikers gemelde en andere problemen aanpakt, wordt uw ervaring met CorelDRAW Graphics Suite verbeterd. De lijst met verbeteringen in de prestaties en stabiliteit omvat:

Toepassingswerkruimte

 • Bij het importeren van een CorelDRAW X8- of een Corel PHOTO-PAINT X8-werkruimte worden zwevende koppelvensters niet langer grijs weergegeven.
 • Koppelvenster Symboolbeheer: Voor de knoppen Symbool invoegen en Symbool bewerken worden nu verschillende pictogrammen gebruikt, zodat ze gemakkelijk te onderscheiden zijn.
 • Aanpassen: De opdracht Grens wordt weergegeven onder Voorwerp op de pagina Opdrachten van het dialoogvenster Opties (menu Extra > Aanpassen, lijst met categorieën voor het aanpassen).
 • Koppelvenster Voorwerpcoördinaten: De knop Voorwerp vervangen is nu beschikbaar wanneer u de Pijl omhoog en Pijl omlaag gebruikt voor het instellen van nieuwe waarden.

Krommen bewerken, voorbeeldweergaven van vectorafbeeldingen en weergave

 • De optie Omtrek van geselecteerde voorwerpen markeren werkt naar verwachting met het standaardkleurenschema voor voorbeeldweergaven van vectorafbeeldingen, knooppunten en grepen (effen modus).
 • Overlappende knooppunten die met het Vormgereedschap zijn geselecteerd zijn zichtbaar, zelfs wanneer de knooppunttypen in verschillende kleuren worden weergegeven.
 • Voorwerpen met een subtracé Wanneer u het begin- en eindknooppunt selecteert van een subtracé en de kromme bewerkt door de besturingsgrepen te slepen, worden de wijzigingen langs het gehele tracé weergegeven in de voorbeeldweergave.
 • Het bewerken van knooppunten in maasvullingen en complexe krommen is sneller en gebeurt zonder flikkering.
 • Alle knooppunten binnen een contour worden correct weergegeven.
 • Het selecteren en opnieuw tekenen van voorwerpen in complexe tekeningen is nu sneller.

Fotobewerking

 • U kunt nu RAW-bestanden van de Canon 7D openen in Corel PHOTO-PAINT.

Tekst

 • Er zijn verschillende problemen opgelost, waardoor bewerking, voorbeeldweergave en het verplaatsen van tekst eenvoudiger en sneller is, zowel in het standaardkleurenschema voor voorbeeldweergaven en knooppunten (effen modus) als in de XOR-modus, de standaardmodus voor voorbeeldweergave en knooppunten van X8 en eerdere versies.

Gereedschappen

 • Het gereedschap Virtuele segmenten verwijderen werkt nu volgens verwachting voor voorwerpen met krommen.
 • Het is nu sneller om knooppunten en voorwerpen te selecteren met het gereedschap Virtuele segmenten verwijderen, het Vormgereedschap en Selectiegereedschap.

Stabiliteit

De volgende acties leiden er niet langer toe dat CorelDRAW niet meer reageert:

 • het afdrukken van bepaalde bestanden die afmetingslijnen bevatten
 • het toevoegen of bewerken van transparanties in symbolen met afmetingslijnen
 • het importeren van bepaalde SVG-bestanden