Update 1 voor CorelDRAW Graphics Suite 2018: releaseopmerkingen

Met Update 1, die een aantal door gebruikers gemelde en andere problemen aanpakt, wordt uw ervaring met CorelDRAW Graphics Suite 2018 verbeterd. De lijst met verbeteringen omvat:

Prestaties en stabiliteit

 • De problemen met de prestaties die werden veroorzaakt door de Windows 10 Fall Creator Update, zijn opgelost.
 • De volgende acties leiden er niet langer toe dat CorelDRAW niet meer reageert:
  • Het openen van Windows Verkenner vanuit het dialoogvenster Importeren en Bestand openen van CorelDRAW Graphics Suite 2018
  • Exporteren naar JPG tijdens een tweede poging
  • Specifieke DXF/DWG-bestanden openen en importeren in CorelDRAW
  • Het Afbeeldingsaanpassingslab selecteren wanneer afbeeldingen met paletkleuren (8-bits) of afbeeldingen met 16 kleuren (4-bits) zijn geopend
 • Bij het gebruik van het Bewegingseffect wordt CorelDRAW of Corel PHOTO-PAINT niet langer zonder waarschuwing gesloten.
 • CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT: de problemen met hulplijnen met een hoek waarop wordt ingezoomd zijn opgelost.

Font Manager

 • CorelDRAW Graphics Suite 2018-toepassingen starten nu normaal op wanneer met bepaalde oudere lettertypedatabases wordt gewerkt.
 • Bewaakte mappen en collecties uit Corel Font Manager 2017 geven niet langer het onjuiste aantal lettertypen weer in Corel Font Manager 2018.

Gereedschappen

 • CorelDRAW: als u overstapt van geen omtrek naar het toevoegen van een omtrek aan een voorwerp, wordt de breedte van de omtrek ingesteld op de standaardwaarde (die niet noodzakelijkerwijs Haarlijn is).
 • CorelDRAW: u kunt de knopinfo bekijken voor pijlkop-opties die toegankelijk zijn via de eigenschappenbalk en het koppelvenster Voorwerpeigenschappen.