Releaseopmerkingen voor CorelDRAW Graphics Suite 2019-update (Mac)

Update 3

Update 3 bevat correcties voor een aantal door klanten gemelde en andere problemen.

Update 2 moet geïnstalleerd zijn als u Update 3 wilt installeren. U kunt Update 2 downloaden vanaf de CorelDRAW-pagina met patches en updates.

Kleur en effecten

 • U kunt vullingen en kleuren in voorwerpen en monochrome bitmaps zoeken en vervangen.
 • Schaduwen worden niet langer in CorelDRAW-documenten verborgen wanneer ze worden gebroken en omgezet naar krommen.

Tekst

 • De tekens worden niet langer vervormd als u artistieke tekst kopieert en plakt of uitrekt.

Objecten uitlijnen

 • Wanneer u groepen of meerdere geselecteerde voorwerpen uitlijnt op hulplijnen, worden hiervoor nu alle selectiekaders gebruikt en niet slechts het selectiekader van één voorwerp.

Uitsnedelab en Slim snijden in Corel PHOTO-PAINT

 • U kunt nu de borstelkop weergeven wanneer u borstelstreken toepast in het voorbeeldvenster.

Overige

 • Er is ondersteuning toegevoegd voor macOS Catalina en Sidecar.
 • Voor aangepaste paginaformaten blijft de oorsprong van de standaardliniaal 0,0.
 • Werken met bitmaps in de draadmodelweergave leidt niet langer tot problemen met het vernieuwen van de weergave.

Update 2

Update 2 bevat correcties voor een aantal door klanten gemelde en andere problemen.

NB: De correcties en verbeteringen van Update 1 zijn opgenomen in Update 2.

Kleuren en vullingen

 • Verschillende verbeteringen in kleurkiezers, kleurenpaletten en kleurstijlen, zodat u kleuren vol vertrouwen kunt toepassen en bewerken.
 • Pantone-steunkleuren (inkten) die worden toegepast op tekstobjecten met een omtrek worden nu correct weergegeven op de pagina Separaties van het dialoogvenster Afdrukken.

Objecten

 • Het controlevenster Objecten biedt nu betere voorbeeldweergaven, het is eenvoudiger om objecten te selecteren en de opties Voorwerp selecteren om laag te activeren en Hoofdlagen op pagina's weergeven zijn nu volledig functioneel.
 • Het is nu sneller om met grote selecties te werken in CorelDRAW.

Stabiliteit

CorelDRAW loopt niet langer vast wanneer u

 • een steunkleur naar een kleurharmonie sleept.
 • bepaalde CDR-bestanden opent die ontbrekende lettertypen bevatten.
 • op Return drukt om een sjabloonbestand te openen.
 • de Alien Skin Eye Candy Plugin gebruikt in combinatie met CorelDRAW.
 • gekoppelde groepen zoals overvloeien en omtrekovervloeien uit een groep sleept en deze manipuleert.
 • het gereedschap Segmentafmeting gebruikt om vergrendelde objecten te bewerken.
 • een blokschaduw toepast en overschakelt van de standaardwerkruimte naar een andere werkruimte.

Corel PHOTO-PAINT loopt niet langer vast wanneer u

 • de Alien Skin Eye Candy Plugin gebruikt in combinatie met Corel PHOTO-PAINT.
 • frames verwijdert.

Tekst

 • Verbeteringen zijn onder andere een betere ervaring bij het schuiven in het venster Lettertypelijst, het ongedaan maken van de selectie van alineatekst verloopt nu op voorspelbare wijze, tekstbewerking is eenvoudiger en het standaardlettertype blijft behouden wanneer u het dialoogvenster Standaardinstellingen herstellen annuleert.
 • U kunt nu speciale tekens invoeren wanneer u Option ingedrukt houdt.
 • U krijgt toegang tot de omtrekinstellingen vanuit het controlevenster Teksteigenschappen bij het bewerken van tekst.

Gebruikersinterface

 • Dankzij verbeteringen in de gebruikersinterface is zoomen en meerollen nu eenvoudiger in de dialoogvensters Aanpassen, kan de oorsprong van een object gemakkelijker worden vastgesteld, is het eenvoudiger om te werken met maasvullingen, om Pointillizer-effecten toe te passen, de linialen te gebruiken en meer.

Corel PHOTO-PAINT

 • Verbeteringen omvatten ondersteuning van sneltoetsen voor alle maskergereedschappen, eenvoudigere correctie van rode ogen en het behoud van transparanties in afbeeldingen die zijn gekopieerd en geplakt vanuit de voorbeeldweergave.

Overige

 • DXF/DWG-bestanden met uitgebreide tekens in het pad of de bestandsnaam kunnen nu worden geopend en geïmporteerd in CorelDRAW.
 • In CorelDRAW kunt u nu het Transparantiegereedschap uit de gereedschapskist gebruiken om transparanties toe te voegen aan objecten waarop niet-destructieve effecten zijn toegepast.

Update 1

Correcties voor een aantal door klanten gemelde problemen, evenals directe toegang tot de Corel Cloud en ondersteuning voor de Touch Bar in Corel PHOTO-PAINT. Update 1 verbetert hierdoor uw ervaring voor CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Verbeterde prestaties

 • De lijst met de meest recent gebruikte lettertypen blijft nu tussen sessies behouden.
 • De lijst met meest recent gebruikte bestanden blijft nu correct tussen sessies behouden.
 • Wanneer u op Command + P en vervolgens op Return drukt, wordt het document volgens verwachting afgedrukt.
 • De mini-voorbeeldweergave in het dialoogvenster Afdrukken geeft de afdrukstand die u kiest correct weer.
 • Voor de nieuwe voorkeuzen die u opslaat via het dialoogvenster Een nieuw document maken blijven de instellingen behouden.
 • Het is nu eenvoudig om het gewenste kleurenpalet te kiezen in de lijst met paletten in de kleurenvullingkiezers.
 • Het begin- en eindknooppunt van verlooptintvullingen wordt volgens verwachting weergegeven.
 • In CorelDRAW kunt u de tint van steunkleuren die worden gebruikt in effen vullingen opgeven door een percentage in te voeren.
 • Voor lenseffecten wordt de verwachte kleur weergegeven.
 • Het is nu sneller om met bitmaps of objectgroepen die ook bitmaps bevatten te werken.

CorelDRAW.app, CorelDRAW en Corel Cloud

CorelDRAW.app, een webapp waarmee u afbeeldingen kunt maken die exclusief beschikbaar is voor gebruikers van CorelDRAW Graphics Suite, is nu geïntegreerd in CorelDRAW. U kunt CDR-bestanden die in CorelDRAW.app of CorelDRAW zijn gemaakt opslaan in de Corel Cloud, een online opslagplaats voor bestanden, en deze bestanden vervolgens openen in een van beide toepassingen. U kunt bijvoorbeeld een ontwerp maken in CorelDRAW.app, dit opslaan als een CDR-bestand in de Corel Cloud en het ontwerp later bewerken in CorelDRAW, waarmee u kunt profiteren van het scala aan bewerkingsgereedschappen. U kunt het bewerkte bestand rechtstreeks vanuit CorelDRAW opslaan in de Corel Cloud en het bestand vervolgens op elk gewenst apparaat openen en annoteren in CorelDRAW.app. Het geannoteerde bestand kunt u later opnieuw openen in CorelDRAW vanuit de Corel Cloud voor verdere bewerking.

Als u een bestand vanuit de Corel Cloud wilt openen in CorelDRAW, klikt u op Bestand > Openen vanuit Corel Cloud. Als u een bestand wilt opslaan in de Corel Cloud, klikt u op Bestand > Opslaan naar cloud. De eerste keer dat u toegang krijgt tot de Corel Cloud vanuit CorelDRAW, wordt u gevraagd om u aan te melden met het wachtwoord dat aan uw Corel-account is gekoppeld. U hoeft zich slechts één keer per jaar aan te melden.

Ondersteuning voor de Touch Bar in Corel PHOTO-PAINT

In Corel PHOTO-PAINT kunt u profiteren van de Touch Bar, een balk die boven het toetsenbord op het touchscreen van ondersteunde MacBook Pro-modellen wordt weergegeven. Wanneer Corel PHOTO-PAINT actief is, worden de besturingselementen op de Touch Bar gewijzigd, afhankelijk van de objecten of gereedschappen die u selecteert. Als u bijvoorbeeld een afbeelding opent en er geen objecten zijn geselecteerd, kunt u met de Touch Bar in- en uitzoomen, toegang krijgen tot effecten, veelgebruikte afbeeldingsaanpassingen uitvoeren en een voorbeeld in het volledige scherm activeren. Wanneer u objecten in de afbeelding selecteert, geeft de Touch Bar besturingselementen weer in verband met uitlijnen, samenvoegmodi en de objectvolgorde en -groepering. Wanneer u een maskergereedschap selecteert, kunt u met de Touch Bar de selectierechthoek van het masker en maskeroverlay weergeven of verbergen en de maskeermodus wijzigen.