Releaseopmerkingen voor CorelDRAW Graphics Suite 2019-update (Windows 32-bits)

Update 2

Update 2 bevat correcties voor een aantal door klanten gemelde en andere problemen.

NB: De correcties en verbeteringen van Update 1 zijn opgenomen in Update 2.

Kleuren en vullingen

 • Verschillende verbeteringen in kleurkiezers, kleurenpaletten en kleurstijlen, zodat u kleuren vol vertrouwen kunt toepassen en bewerken.
 • Pantone-steunkleuren (inkten) die worden toegepast op tekstvoorwerpen met een omtrek worden nu correct weergegeven op de pagina Separaties van het dialoogvenster Afdrukken.

Oudere versies

 • Meerdere problemen uit eerdere versies van de suite zijn aangepakt, waardoor het eenvoudiger is om bestanden te importeren, bitmaps over te trekken, het koppelvenster Voorwerpcoördinaten te gebruiken, met Bézier-krommen te werken en meer.

Voorwerpen

 • Het koppelvenster Voorwerpen biedt nu betere voorbeeldweergaven, aanvullende knopinfo, het is eenvoudiger om voorwerpen te selecteren, de ervaring tijdens het schuiven is verbeterd en de opties Voorwerp selecteren om laag te activeren en Hoofdlagen op pagina's weergeven zijn nu volledig functioneel.

Stabiliteit

CorelDRAW loopt niet langer vast wanneer u

 • een document sluit of opslaat waarop steunkleuren zijn toegepast vanuit het koppelvenster Kleurstijlen.
 • de opdrachten in het menu Bitmaps aanpast. Bovendien zijn er niet langer dubbele opdrachten voor het menu Bitmaps zichtbaar in het dialoogvenster Aanpassen.
 • gekoppelde groepen zoals overvloeien en omtrekovervloeien uit een groep sleept en deze manipuleert.
 • probeert om een kromme te bewerken die wordt gebruikt als PowerClip-container.
 • het gereedschap Segmentafmeting gebruikt om vergrendelde voorwerpen te bewerken.

Corel PHOTO-PAINT loopt niet langer vast wanneer u een rechthoek tekent nadat u de opdrachten Afbeeldingspalet > Schilderkleur of Papierkleur instellen gebruikt.

Gebruikersinterface

 • Dankzij verbeteringen in de gebruikersinterface is zoomen en meerollen nu eenvoudiger in de dialoogvensters Aanpassen, kan de oorsprong van een voorwerp gemakkelijker worden vastgesteld, is het eenvoudiger om te werken met maasvullingen, om Pointillizer-effecten toe te passen en meer.

Overige

 • VBA-macro's blijven nu in het CorelDRAW-bestand (CDR) behouden bij het opslaan.
 • In CorelDRAW kunt u nu het Transparantiegereedschap uit de gereedschapskist gebruiken om transparanties toe te voegen aan voorwerpen waarop niet-destructieve effecten zijn toegepast.
 • DXF/DWG-bestanden met uitgebreide tekens in het pad of de bestandsnaam kunnen nu worden geopend en geïmporteerd in CorelDRAW.

Update 1

Correcties voor een aantal door klanten gemelde problemen evenals directe toegang tot de Corel Cloud. Update 1 verbetert hierdoor uw ervaring voor CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Verbeterde prestaties

 • De lijst met de meest recent gebruikte lettertypen blijft nu tussen sessies behouden.
 • De lijst met meest recent gebruikte bestanden blijft nu correct tussen sessies behouden.
 • In het koppelvenster Voorwerpen kunt u nu de vulling- en omtrekeigenschappen weergeven van voorwerpen door op de knop Opties te klikken en de opdracht Voorwerpeigenschappen weergeven in te schakelen.
 • CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT kunnen worden opgestart op Windows 10 N Edition.
 • Als u een schaduw toepast en overschakelt van de standaardwerkruimte naar een andere werkruimte, loopt de toepassing niet langer vast.
 • Als u een perspectief toepast op bitmaps, wordt nu volgens verwachting een transparante achtergrond gecreëerd.
 • De opdrachten voor aangepaste bitmapeffecten zijn niet langer van invloed op het invoeren en bewerken van tekst.
 • De opties voor Hoofd-/kleine letters wijzigen zijn nu beschikbaar in het dialoogvenster Tekst bewerken in CorelDRAW.
 • Voor lenseffecten wordt de verwachte kleur weergegeven.
 • Wanneer u op Ctrl + P en vervolgens op Enter drukt, wordt het document volgens verwachting afgedrukt.
 • De mini-voorbeeldweergave in het dialoogvenster Afdrukken geeft de afdrukstand die u kiest nu correct weer.
 • Voor de nieuwe voorkeuzen die u opslaat via het dialoogvenster Een nieuw document maken blijven de instellingen behouden.
 • De status van het deelvenster met de mini-voorbeeldweergave in het dialoogvenster Afdrukken blijft nu tussen sessies behouden.
 • Het is nu eenvoudig om het gewenste kleurenpalet te kiezen in de lijst met paletten in de kleurenvullingkiezers.
 • Wanneer het koppelvenster Kleur wordt losgekoppeld, worden hierin kleurstalen weergegeven en is het gedrag volgens verwachting.
 • Het begin- en eindknooppunt van verlooptintvullingen wordt volgens verwachting weergegeven.
 • In CorelDRAW kunt u de tint van steunkleuren die worden gebruikt in effen vullingen opgeven door een percentage in te voeren.
 • Als u oudere werkruimten importeert in Corel PHOTO-PAINT kan de toepassing nu normaal worden gestart.

CorelDRAW.app, CorelDRAW en Corel Cloud

CorelDRAW.app, een webapp waarmee u afbeeldingen kunt maken die exclusief beschikbaar is voor gebruikers van CorelDRAW Graphics Suite, is nu geïntegreerd in CorelDRAW. U kunt CDR-bestanden die in CorelDRAW.app of CorelDRAW zijn gemaakt opslaan in de Corel Cloud, een online opslagplaats voor bestanden, en deze bestanden vervolgens openen in een van beide toepassingen. U kunt bijvoorbeeld een ontwerp maken in CorelDRAW.app, dit opslaan als een CDR-bestand in de Corel Cloud en het ontwerp later bewerken in CorelDRAW, waarmee u kunt profiteren van het scala aan bewerkingsgereedschappen. U kunt het bewerkte bestand rechtstreeks vanuit CorelDRAW opslaan in de Corel Cloud en het bestand vervolgens op elk gewenst apparaat openen en annoteren in CorelDRAW.app. Het geannoteerde bestand kunt u later opnieuw openen in CorelDRAW vanuit de Corel Cloud voor verdere bewerking.

Als u een bestand vanuit de Corel Cloud wilt openen in CorelDRAW, klikt u op Bestand > Openen vanuit Corel Cloud. Als u een bestand wilt opslaan in de Corel Cloud, klikt u op Bestand > Opslaan naar cloud. De eerste keer dat u toegang krijgt tot de Corel Cloud vanuit CorelDRAW, wordt u gevraagd om u aan te melden met het wachtwoord dat aan uw Corel-account is gekoppeld. U hoeft zich slechts één keer per jaar aan te melden.