Releaseopmerkingen bij Update 3 voor CorelDRAW Graphics Suite 2019

Update 3

Update 3 bevat correcties voor een aantal door klanten gemelde en andere problemen.

Update 2 moet geïnstalleerd zijn als u Update 3 wilt installeren. U kunt Update 2 downloaden vanaf de CorelDRAW-pagina met patches en updates.

Kleur en effecten

 • U kunt vullingen en kleuren in voorwerpen en monochrome bitmaps zoeken en vervangen.
 • Kleuren in geïmporteerde Adobe Illustrator-bestanden (AI) worden correct weergegeven.
 • Schaduwen worden niet langer in CorelDRAW-documenten verborgen wanneer ze worden gebroken en omgezet naar krommen.

Voorwerpkoppelingen, voorwerpgegevens en uitlijnen

 • U kunt nu de eigenschappen van voorwerpen met koppelingen bewerken, zonder dat u per ongeluk de koppelingen wijzigt.
 • Wanneer u voorwerpen met voorwerpgegevens kopieert van het ene naar het andere bestand, blijven de voorwerpgegevens in de juiste gegevensvelden staan.
 • Wanneer u groepen of meerdere geselecteerde voorwerpen uitlijnt op hulplijnen, worden hiervoor nu alle selectiekaders gebruikt en niet slechts het selectiekader van één voorwerp.

Weergave

 • Werken met bitmaps in de draadmodelweergave leidt niet langer tot problemen met het vernieuwen van de weergave.
 • Schuiven en meerollen leiden niet langer tot problemen met de weergave van documenten.

Uitsnedelab en Slim snijden in Corel PHOTO-PAINT

 • U kunt nu de borstelkop weergeven wanneer u borstelstreken toepast in het voorbeeldvenster.
 • U kunt ook in- en uitzoomen op het voorbeeldvenster met behulp van de schuifknop van de muis in Windows 10. Voor Windows 7 en Windows 8 moet u eerst in het voorbeeldvenster klikken voordat u de schuifknop kunt gebruiken.

Overige

 • Bij het opgeven van de compatibiliteitsinstellingen voor printerstuurprogramma's kunt u nu uw printer selecteren in de vervolgkeuzelijst Printer van het dialoogvenster Algemeen (Extra > Opties > Algemeen > Afdrukken).
 • Voor aangepaste paginaformaten blijft de oorsprong van de standaardliniaal 0,0.
 • CorelDRAW stopt niet langer met reageren wanneer u bestanden probeert op te slaan na het installeren van Update 2 (is alleen van toepassing op de 32-bits versie van CorelDRAW Graphics Suite).
 • Het selectiekader van artistieke tekst behoudt het formaat wanneer u een document naar een EPS-bestand exporteert.
 • CONNECT-browser en koppelvensters Lade: de functies Importeren, Importeren op oorspronkelijke positie en Importeren en koppelen werken volgens verwachting.
 • U kunt objecttabellen uitvoeren om een lijst weer te geven met alle bestanden die in CorelDRAW geopend zijn.