Update voor CorelDRAW Graphics Suite 2021 (Mac) - Releaseopmerkingen

Update 1

Update 1 bevat correcties voor verschillende door klanten gemelde problemen en verbetert hierdoor uw ervaring voor CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Prestaties en stabiliteit

  • Gewone tekstvoorwerpen worden nu weergegeven in het controlevenster Voorwerpen nadat afmetingslijnen met tekst zijn toegevoegd wanneer de optie Dynamische afmeting is ingeschakeld.
  • Kleurenbeheer: de optie Puur zwart behouden leidt er niet langer toe dat zwarte voorwerpgebieden transparant worden weergegeven.
  • Het lettertype van tekst wijzigen op een perspectiefvlak leidt er niet langer toe dat CorelDRAW vastloopt.
  • De tabbesturing voor alineatekst wordt nu correct weergegeven op linialen en werkt volgens verwachting.
  • Een kleurstaal of een voorwerp over een paginatab slepen leidt er niet langer toe dat de pagina onmiddellijk wordt gewijzigd.
  • Verlooptintvullingen in voorwerpen die in perspectief zijn getekend worden nu volgens verwachting weergegeven.
  • De optie Bitmaps in hoge-kwaliteitsweergave ontkartelen werkt nu volgens verwachting voor zwart-witbitmaps.
  • Verbeterde weergaveprestaties voor monochrome bitmaps.