Update voor CorelDRAW Graphics Suite 2021 (Windows) - Releaseopmerkingen

Update 1

Update 1 bevat correcties voor verschillende door klanten gemelde problemen evenals nieuwe zoomopties en verbetert hierdoor uw ervaring voor CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Prestaties en stabiliteit

 • Gewone tekstvoorwerpen worden nu weergegeven in het koppelvenster Voorwerpen nadat afmetingslijnen met tekst zijn toegevoegd wanneer de optie Dynamische afmeting is ingeschakeld.
 • Kleurenbeheer: de optie Puur zwart behouden leidt er niet langer toe dat zwarte voorwerpgebieden transparant worden weergegeven.
 • Het lettertype van tekst wijzigen op een perspectiefvlak leidt er niet langer toe dat CorelDRAW vastloopt.
 • De tabbesturing voor alineatekst wordt nu correct weergegeven op linialen en werkt volgens verwachting.
 • Een kleurstaal of een voorwerp over een paginatab slepen leidt er niet langer toe dat de pagina onmiddellijk wordt gewijzigd.
 • Verlooptintvullingen in voorwerpen die in perspectief zijn getekend worden nu volgens verwachting weergegeven.
 • De optie Bitmaps in hoge-kwaliteitsweergave ontkartelen werkt nu volgens verwachting voor zwart-witbitmaps.
 • De stabiliteit van de toepassing is verbeterd doordat problemen zijn opgelost die werden vastgelegd in foutrapporten die door Windows werden gegenereerd.
 • Verbeterde weergaveprestaties voor monochrome bitmaps.

Nieuwe zoomopties

De pagina Weergaveopties (Extra > Opties > CorelDRAW) bevat nu nieuwe opties voor probleemloos navigeren door documenten.

 • U kunt nu aangepaste verhogingen en verlagingen instellen voor het zoomen met het muiswiel via de besturingselementen zoomsnelheid en alternatieve zoomsnelheid.
 • U kunt deze functie inschakelen door Shift + Ctrl ingedrukt te houden tijdens het zoomen met het muiswiel. Alternatieve zoomsnelheid is standaard sneller, maar u kunt dit nu aanpassen, zodat de snelheid lager is.
 • Als u de voorbeeldweergave tijdens zoomen en pannen wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Voorbeeld weergeven tijdens zoomen en pannen uit. Wanneer de voorbeeldweergave is verborgen, worden de gebieden waardoor u navigeert pas gerenderd nadat de interactie is voltooid. Deze ervaring is vergelijkbaar met de ervaring in CorelDRAW Graphics Suite 2020, maar met de verbeterde prestaties van versie 2021.