Releaseopmerkingen voor de CorelDRAW Graphics Suite-update voor abonnees (Windows en Mac)

Nieuwe en verbeterde functies

De CorelDRAW Graphics Suite-update van maart 2023 (v24.3), die exclusief beschikbaar is voor abonnees en licentiehouders met een actief CorelSure-onderhoudsplan, biedt nieuwe functies en verbeteringen voor verschillende gebieden in de toepassingen:

Nieuw! Online sjablonen

U kunt nu een project beginnen op basis van een online sjabloon op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken. Met de nieuwe online bibliotheek beschikt u over onmiddellijke toegang tot meer sjablonen dan ooit. Voltooi de gebruikersprofielenquête, zodat u op sjablonen kunt filteren en de voor u meest geschikte sjablonen kunt weergeven.

Verbeterd! Aanbevelingen voor oefenprojecten

U heeft nu toegang tot oefenprojecten die aan uw vaardigheden, behoeften en interesses zijn aangepast. U vindt ze op laatste pagina van de gebruikersprofielenquête.

Verbeterd! Besturingselementen voor documentcreatie

U kunt nu aflooplimieten instellen op het tabblad Documentinstellingen van het dialoogvenster Een nieuw document maken. Deze instelling wordt bij de voorkeuzen van het document opgeslagen, zodat u over meer flexibiliteit beschikt bij het maken van een nieuw document in CorelDRAW.

Verbeterd! Miniaturen voor documentvoorkeuzen

Met de verbeterde miniaturen voor voorkeuzen in het dialoogvenster Een nieuw document maken wordt het eenvoudiger om het brede scala aan voorkeuzen voor afdrukken, het web, specifieke apparaten en sociale media in de toepassing te bekijken en hierdoor te bladeren. De informatie over de paginagrootte is gestroomlijnd, zodat deze nu overzichtelijker is. Nieuwe pictogrammen geven een betere indicatie van het paginatype en hiermee kunt u snel de exact gewenste voorkeuze vinden.

Nieuw! Gereedschap Variabele omtrek

Met het gereedschap Variabele omtrek kunt u omtrekken voor voorwerpen in een variabele breedte maken. U kunt opgeven waar de breedte begint te variëren en waar de variatie eindigt, om dynamische en natuurlijk ogende lijnen en vormen te maken. Daarnaast kunt u een omtrek wijzigen zonder dat dit van invloed is op de eigenschappen van de omtrek met variabele breedte.

Verbeterd! Crashrapportage

Als een toepassing in CorelDRAW Graphics Suite onverwachts wordt afgesloten, wordt er de volgende keer dat u de toepassing opstart een dialoogvenster met een foutrapport weergegeven. Als u geen foutrapporten wilt verzenden, kunt u het dialoogvenster met het crashrapport in de instelling Globaal > Privacy uitschakelen.

Prestaties en stabiliteit

De update van maart 2023 voor CorelDRAW Graphics Suite (v24.3) omvat ook correcties voor de prestaties en stabiliteit voor verschillende door gebruikers gemelde problemen.

 • CorelDRAW onthoudt nu de instelling Bijsnijden tot pagina bij exporteren en de waarden voor Transformatie in de dialoogvensters voor Exporteren.
 • CorelDRAW onthoudt de instellingen in het dialoogvenster Afdrukken.
 • Wanneer het gereedschap Artistieke media is geactiveerd en u op de knop Borstel of Strooier klikt op de eigenschappenbalk, worden de juiste categorieën nu weergegeven in de vervolgkeuzelijst Categorie.
 • In Corel PHOTO-PAINT worden tekstvoorwerpen volgens verwachting weergegeven na het samenvoegen van tekstvoorwerpen met de achtergrond en het ongedaan maken van deze bewerking.
 • Prestatieproblemen met tekstvoorwerpen die bitmappatroonvullingen bevatten, zijn nu opgelost.
 • Kleuren worden nu correct geëxporteerd bij het publiceren naar PDF met de voorkeuze Archivering (RGB) (Bestand > Publiceren naar PDF > PDF-voorkeuze).
 • In CorelDRAW op Windows zijn de prestatieproblemen aangepakt die optraden wanneer bepaalde gereedschappen met de muis werden gebruikt en de optie Real-Time Stylus was ingeschakeld (Extra > Opties > CorelDRAW > Peninstellingen).
 • Prestatieproblemen met het bewerken van alineatekst met opsommingstekens zijn aangepakt.
 • Prestatie- en stabiliteitsproblemen bij het openen en importeren van bestanden met symbolen zijn aangepakt.
 • Op Windows werkt het gereedschap Kleurpipet in koppelvensters nu volgens verwachting.
 • Verschillende problemen waardoor toepassingen niet langer reageerden zijn aangepakt.

De beveiligingsupdate voor CorelDRAW Graphics Suite 2022 (v24.2.1) bevat correcties voor beveiligingsproblemen die zijn gemeld door Zero Day Initiative (ZDI).

 • ZDI-22-1468 - Informatie buiten bereik gelezen bij parseren GIF-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege onthulde informatie
 • ZDI-22-1469 - Informatie buiten bereik gelezen bij parseren BMP-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege onthulde informatie
 • ZDI-22-1470 - Informatie buiten bereik gelezen bij parseren JP2-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege onthulde informatie
 • ZDI-22-1471 - Overloop in op stack gebaseerde buffer bij parseren CGM-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege uitvoeren van externe code
 • ZDI-22-1472 - Informatie buiten bereik geschreven bij parseren GIF-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege uitvoeren van externe code
 • ZDI-22-1473 - Informatie buiten bereik gelezen bij parseren PDF-bestand informatie buiten bereik gelezen; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege onthulde informatie
 • ZDI-22-1474 - Informatie buiten bereik gelezen bij parseren EMF-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege uitvoeren van externe code
 • ZDI-22-1475 - Informatie buiten bereik geschreven bij parseren PCX-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege uitvoeren van externe code
 • ZDI-22-1476 - Informatie buiten bereik geschreven bij parseren PCX-bestand; mogelijk beveiligingsprobleem vanwege uitvoeren van externe code

Nieuwe en verbeterde functies

De CorelDRAW Graphics Suite-update van september 2022 (v24.2), die exclusief beschikbaar is voor abonnees en licentiehouders met een actief CorelSure-onderhoudsplan, biedt nieuwe functies en verbeteringen voor verschillende gebieden in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT:

Nieuw en verbeterd! Dialoogvenster Een nieuw document maken

Het dialoogvenster Een nieuw document maken is opnieuw ontworpen en vormt nu de centrale locatie voor het maken van nieuwe tekeningen. Het dialoogvenster beschikt nu over twee tabbladen, Documentinstellingen en Sjablonen, zodat u probleemloos tussen weergaven kunt overschakelen.

Op het tabblad Documentinstellingen (Bestand > Nieuw) kunt u met een lege tekening beginnen door documentinstellingen op te geven of een voorkeuze te selecteren. In CorelDRAW kunt u zoeken en bladeren in een scala aan voorkeuren voor het afdrukken, het web, voor specifieke apparaten en sociale media. Voorkeuzen omvatten vooraf gedefinieerde instellingen voor het paginaformaat en de afdrukstand, de primaire kleurmodus, maateenheden en de resolutie. Voor de voorkeuze LinkedIn-omslag in de categorie Sociaal worden bijvoorbeeld pixels in plaats van centimeters gebruikt; de omslag wordt liggend weergegeven, heeft RGB-kleuren en heeft de vereiste afmetingen voor een LinkedIn-omslagafbeelding. U kunt voorkeuzen gemakkelijker in CorelDRAW vinden doordat u er per categorie en paginatype op kunt filteren en de resultaten op naam, datum en paginaformaat kunt sorteren.

Op het tabblad Sjablonen (Bestand > Nieuw van sjabloon) kunt u aan een tekening beginnen op basis van een sjabloon. De interfaces voor het filteren op en sorteren van sjablonen en het openen van lokale en netwerkmappen zijn opnieuw ingedeeld, zodat u snel alle vereiste sjablonen kunt vinden.

Nieuw! Oefenprojecten

Oefenprojecten zijn verzamelingen met CorelDRAW- (CDR) en Corel PHOTO-PAINT-bestanden (CPT) die u kunt downloaden en gebruiken om te leren, voor cursussen of voor demo’s. U kunt deze nieuwe studielessen in de toepassingen gebruiken om basisconcepten te oefenen en uw vaardigheden aan te scherpen. Naast de voltooide versie van het project dat u ter referentie kunt raadplegen, bevat elke studieles ook een gedeeltelijk voltooide versie, samen met stapsgewijze instructies waarmee uw ervaring interactief wordt en u projecten succesvol kunt voltooien. U krijgt toegang tot oefenprojecten en kunt erdoor bladeren op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS). Vul de gebruikersprofielenquête in om aanbevelingen te ontvangen voor oefenprojecten die voldoen aan uw vaardigheidsniveau en uw ontwerpbehoeften.

Nieuw! Ondersteuning voor de Google Web Picture-bestandsindeling (*.webp)

CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT bieden nu ondersteuning voor de Google Web Picture-bestandsindeling (*.webp). Deze open-standaardindeling, die is ontwikkeld door Google, biedt compressie met en zonder verlies voor afbeeldingen die voor gebruik op het web zijn bedoeld. WEBP-afbeeldingen zonder verlies zijn kleiner dan PNG's en WEBP-afbeeldingen met verlies zijn kleiner dan JPEG-afbeeldingen. U kunt WEBP-bestanden net als andere ondersteunde bestandsindelingen importeren. Wanneer u een bestand naar de WEBP-indeling exporteert, kunt u kiezen uit verschillende voorkeuzen op basis van uw behoeften of kunt u een nieuwe voorkeuze maken en opslaan voor toekomstig gebruik. Met geavanceerde instellingen, zoals voor kwaliteit en compressiepercentage, beschikt u over flexibiliteit en controle over de compressiefactor voor RGB-kanalen en de verhouding tussen, respectievelijk, coderingssnelheid, bestandsgrootte en kwaliteit. De transparantie van afbeeldingen blijft zowel bij importeren als exporteren behouden.

Nieuw! Illustraties tot de paginagrens bijsnijden bij het exporteren

Wanneer u bestanden exporteert naar de bestandsindelingen PNG, JPEG, GIF en WEBP, kunt u uw illustraties bijsnijden tot de grenzen van de tekenpagina om ongewenste voorwerpen te verwijderen en de bestandsgrootte te verkleinen.

Bijgewerkte gebruikersinterface voor Windows 11

Voor een betere uitlijning met de bijgewerkte Windows 11-gebruikersinterface levert deze update afgeronde hoeken voor het toepassingsvenster en dialoogvensters, schaduwen voor dialoogvensters, een nieuwe titelbalk voor toepassingen en vensters die u kunt vastmaken.

Verbeterd! Koppelvenster Exporteren (Windows) of controlevenster Exporteren (macOS)

Met deze update worden een aantal functies en verbeteringen geïntroduceerd voor het koppelvenster Exporteren (Windows) of het controlevenster Exporteren (macOS) waarmee uw workflow wordt verbeterd. U kunt assets en pagina’s nu exporteren naar drie aanvullende indelingen: Adobe Illustrator (AI), AutoCAD Drawing Database (DWG) en AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF). Voor groter gebruiksgemak kunt u assets en pagina’s nu direct in het koppelvenster Exporteren (Windows) of het controlevenster Exporteren (macOS) een nieuwe naam geven. Bovendien wordt de knop Exporteren gedeactiveerd wanneer er geen items zijn geselecteerd.

Nieuw! Schaalgereedschappen

Met CorelDRAW en kunt u eenvoudig een deel van een voorwerp of afbeelding naar een specifiek formaat schalen. Met het tijdbesparende gereedschap Deel schalen kunt u een gedeelte van een voorwerp schalen zodat dit aan een gewenste afmeting voldoet. Als u bijvoorbeeld een deur van 2,5 m hoog nodig heeft, geeft u die waarde gewoon op en sleept u vervolgens verticaal langs de deur om deze te schalen. U kunt ook het interactieve gereedschap Passend in referentie gebruiken, dat grotere nauwkeurigheid biedt wanneer u het formaat van een voorwerp wijzigt zodat het binnen een ander voorwerp past. Met dit handige nieuwe gereedschap kunt u bijvoorbeeld een bout tegelijkertijd schalen en verplaatsen, zodat de bout precies in een specifieke moer past.

Prestaties en stabiliteit

De update van september 2022 voor CorelDRAW Graphics Suite (v24.2) omvat ook correcties voor de prestaties en stabiliteit voor verschillende door gebruikers gemelde problemen.

 • Wanneer u het groeperen van voorwerpen ongedaan maakt in het koppelvenster Voorwerpen (Windows) of het controlevenster Objecten (macOS), blijft de stapelvolgorde volgens verwachting behouden.
 • Wanneer u afdrukt op een apparaatonafhankelijke PostScript-printer, wordt de documentnaam nu weergegeven in het vak Bestandsnaam (Windows) of Opslaan als (macOS) van het dialoogvenster Naar bestand afdrukken.
 • De lettertype- en opmaakeigenschappen van tekst in geïmporteerde PDF’s blijven nu behouden, ongeacht de lettertype- en opmaakinstellingen voor het plakken en importeren van tekst uit bestanden met een tekstbestandsindeling.
 • Het plakken van een Corel PHOTO-PAINT-afbeelding in een CorelDRAW-document met behulp van de opdracht Bewerken > Plakken speciaal en de optie Corel PHOTO-PAINT 2022-afbeelding werkt nu zoals bedoeld.
 • Lege, dubbele en niet-werkende menu’s en gereedschappen zijn verwijderd uit de Adobe Illustrator-werkruimte in CorelDRAW voor Windows.
 • Op macOS stopt CorelDRAW niet langer met reageren wanneer u de toepassing afsluit na het exporteren van een document naar de DXF-indeling.
 • Op macOS worden de bijschriften bij afbeeldingen op het tabblad Hints van het controlevenster Leren nu wit weergegeven in de donkere modus.
 • Op macOS werkt de toepassing nu volgens verwachting wanneer de termen die u invoert in het zoekvak op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken (CorelDRAW) en het controlevenster Activa de volgende speciale tekens bevatten: haakjes (), vierkante haken [], accolades {} en +.
 • Wanneer u zoekt naar sjablonen op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken op Windows en een zoekquery invoert die geen resultaat oplevert, kunt u de zoektermen nu wissen zonder op Enter te drukken. Wanneer u het dialoogvenster sluit en het een volgende keer opnieuw opent, wordt de lijst met beschikbare sjablonen nu volgens verwachting weergegeven.
 • De toepassing onthoudt nu de laatst geselecteerde sjabloon op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken wanneer u het dialoogvenster sluit en opnieuw opent tijdens dezelfde werksessie.
 • Wanneer u een sjabloon selecteert op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken in Windows, vervolgens een zoekquery invoert en op Enter drukt, wordt het dialoogvenster niet langer gesloten.
 • Na het opnieuw opstarten van de toepassing in een andere taal en het voltooien van de gebruikersprofielenquête, bevatten de aanbevolen leermiddelen standaard niet langer onderwerpen van de Help bij het product.
 • Als u de naam van een sjabloon wijzigt op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken en vervolgens het formaat van miniaturen wijzigt, een miniatuur aanwijst of overschakelt tussen sjablonen, leidt dit niet langer tot een onjuiste weergave van de nieuwe bestandsnaam.
 • Als u in Windows de naam van sjablonen wijzigt, sjablonen sorteert of filtert, teruggaat naar het tabblad Documentinstellingen en vervolgens teruggaat naar het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken, blijft de sorteervolgorde van sjablonen nu behouden.
 • Nadat u een asset of sjabloon verwijdert die was gemarkeerd als een favoriet of de locatie hiervan wijzigt, wordt het item niet langer weergegeven als u items sorteert of filtert in het koppelvenster Activa (Windows), het controlevenster Activa (macOS) of op het tabblad Sjablonen van het dialoogvenster Een nieuw document maken.
 • De menuopdracht Koppeling (Voorwerp > Koppeling) is nu verwijderd uit het menu Voorwerp en andere gebruikersinterface-elementen, omdat deze deel uitmaakt van verouderde OLE-functies die niet langer worden ondersteund.
 • De kwaliteit van bitmaps blijft behouden bij het openen en opnieuw opslaan van SVG-bestanden met bitmaps.
 • Wanneer u meerdere documenten exporteert als één PDF in Windows, blijft de positie van symbolen behouden.
 • De transparantie in bitmaps blijft behouden bij het exporteren van bestanden naar de SVG-indeling.
 • Het maximale aantal tekens dat u kunt invoeren voor de naam of beschrijving van een symbool is nu 255.
 • Wanneer u de optie Deel schalen inschakelt op het tabblad Grootte van het koppelvenster Transformeren (Windows) of het controlevenster Transformeren (macOS) in CorelDRAW, wordt de lijn nu volgens verwachting beperkt. Houd Ctrl ingedrukt en sleep langs een voorwerp om de schaal in te stellen.
 • Op macOS worden namen langer dan 26 tekens nu correct weergegeven tijdens het typen in het vak Naam van het dialoogvenster Nieuw symbool maken (Object > Symbool > Nieuw symbool maken).
 • Beschrijvingen worden niet langer beschadigd wanneer u een bestand met beschrijvingen importeert in een document dat al beschrijvingen bevat.
 • Bij een volledige import- en exportcyclus van EPS-bestanden met patroonvullingen in twee kleuren stopt CorelDRAW op Windows niet langer met reageren.
 • Het vergroten of verkleinen van de breedte van een voorwerp na het toepassen van perspectief werkt nu volgens verwachting.

Nieuwe en verbeterde functies

De CorelDRAW Graphics Suite 2022-update 1(v24.1), die exclusief beschikbaar is voor abonnees en licentiehouders met actief CorelSure Onderhoud, biedt verbeteringen op verschillende gebieden in CorelDRAW:

 • U krijgt toegang tot gepersonaliseerde leerinhoud op basis van de informatie die u levert voor de profielvragenlijst in het Welkomstscherm (Help > Welkom > Studielessen).
 • U kunt de naam van een item of pagina wijzigen in het koppelvenster Exporteren (Windows) of het controlevenster Exporteren (macOS) door op het naamlabel te klikken en een nieuwe naam in te voeren.
 • U kunt opmerkingen of suggesties over CorelDRAW Graphics Suite indienen via een online portal door op Help > Submit Ideas and Feedback (Ideeën en feedback indienen) te klikken op Windows. De portal is alleen in het Engels beschikbaar. In Windows kunt u de menuopdracht Submit Ideas and Feedback aanpassen en de wijzigingen opslaan in een aangepaste werkruimte.
 • Als de toepassing onverwacht wordt afgesloten tijdens een sessie op macOS, wordt automatisch een foutenlogboekrapport naar Corel verzonden om het probleem op te lossen en de toepassing te verbeteren.
 • Er is opvulling toegevoegd aan beide zijden van de tekst op de laatste pagina van de profielvragenlijst om de lay-out te verbeteren.
 • Als er geen exacte overeenkomsten zijn voor uw zoekquery op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS), krijgt u een melding dat de toepassing in plaats hiervan resultaten laat zien voor vergelijkbare woorden of tekens.
 • Als u zoekt naar menuopdrachten op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS), bevatten de zoekresultaten nu een lijst met alle relevante locaties waarop u toegang kunt krijgen tot de opdrachten.
 • Als u zoekt naar menuopdrachten op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS), wordt de menubalk weergegeven vóór de snelmenubalk in de lijst met locaties voor toegang tot de opdrachten.
 • Als u zoekt naar menuopdrachten op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS), bevatten de zoekresultaten nu het volledige pad naar de opdrachten.
 • Op de laatste pagina van de personalisatievragenlijst krijgt u een melding te zien dat de toepassing de lijst met aanbevolen leermiddelen op basis van uw profiel bijwerkt.

Prestaties en stabiliteit

Update 1 van CorelDRAW Graphics Suite 2022 (v24.1) omvat ook correcties voor de prestaties en stabiliteit voor verschillende door gebruikers gemelde problemen.

 • Wanneer u de optie Pagina inschakelt op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster EPS exporteren, een bestand opslaat in EPS-indeling en het vervolgens opent in Corel PHOTO-PAINT, heeft het document nu het juiste paginaformaat.
 • Wanneer u een schermopname maakt met behulp van de sneltoets Win+SHIFT+S in Windows 10 en Windows 11, kunt u nu de inhoud van het klembord in een CorelDRAW-document plakken.
 • Krommen waarop transparantie wordt toegepast met een samenvoegmodus (zoals ‘Indien donkerder’) worden niet langer gerasterd wanneer u een document exporteert in EPS-indeling in Windows.
 • Het verwijderen van JPEG-compressieartefacten werkt nu volgens verwachting.
 • De eigenschap UsePageBoundingBox is toegevoegd aan de PDFVBASettings-klasse en de instellingen voor het Paginaformaat voor PDF exporteren (PDF-instellingen > Algemeen) kunnen nu zonder problemen in een script worden omgezet.
 • Wanneer u omtrekeigenschappen instelt met behulp van een VBA-script op Windows, wordt de omtrekbreedte door CorelDRAW volgens verwachting aangepast.
 • De prestatie- en stabiliteitsproblemen bij het zoomen en pannen tijdens het verplaatsen van voorwerpen zijn opgelost.
 • Niet-functionele gereedschappen en andere opdrachten die niet vereist zijn, zijn verwijderd uit de gereedschapskist in de Adobe Illustrator-werkruimte op Windows.
 • CorelDRAW kan zich nu het PANTONE®-kleurenpalet herinneren dat u kiest in het dialoogvenster Voorkeuren (CorelDRAW-menu > Voorkeuren > Kleur op macOS) of Opties (Extra > Opties > Kleur in Windows) tussen verschillende sessies.
 • Als u bijzondere tekens zoals / en % invoert in het zoekveld van het tabblad Verkennen in het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS), resulteert dit niet langer in de fout ‘Pagina niet gevonden’.
 • Problemen met de weergave van afgeronde hoeken in de profielvragenlijst op macOS zijn opgelost.
 • Wanneer u de toepassing gebruikt in het Turks, Nederlands en Zweeds, wordt in het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS) nu een lijst met resources in het Engels weergegeven.
 • Wanneer u rechtsklikt (Windows) of Control + klikken (macOS) gebruikt op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS), wordt het snelmenu niet langer standaard weergegeven.
 • De zoekresultaten op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS) worden niet langer verborgen in het volgende geval: het tabblad Verkennen is geactiveerd, u wijzigt het thema, schakelt over naar het tabblad Hints en gaat vervolgens terug naar het tabblad Verkennen.
 • Zakelijke gebruikers van CorelDRAW Graphics Suite die zich aanmelden bij CorelDRAW.app met hun corel.com- of zakelijke Microsoft 365-account en die een CorelDRAW-bestand (CDR) openen dat in de cloud is opgeslagen, krijgen nu volgens verwachting toegang tot het projectdashboard.
 • Wanneer u een zoekactie uitvoert op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS) en de zoekresultaten exact overeenkomen met uw zoekquery, wordt er niet langer een foutbericht weergegeven dat er geen exacte overeenkomst is gevonden wanneer u naar het einde van de lijst scrolt en vervolgens weer naar de bovenkant van de lijst.
 • In de toepassing worden niet langer onjuiste zoekresultaten weergegeven op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS) wanneer u de zoekopdracht wist of een ander filter kiest terwijl de zoekresultaten van uw query worden geladen.
 • Op macOS stopt de toepassing niet langer met reageren wanneer u een uitklapbare werkbalk activeert op de eigenschappenbalk, een waarde invoert, op Enter drukt en vervolgens op Esc.
 • Problemen met niet-vertaalde ondertitels zijn opgelost voor Hints-video's die worden weergegeven op het tabblad Verkennen van het koppelvenster Leren (Windows) of het controlevenster Leren (macOS).
 • In Windows kunt u nu een CorelDRAW- (CDR), Corel DESIGNER- (DES) of Corel PHOTO-PAINT-bestand (CPT) openen door op het bestand te dubbelklikken of door op Openen met te klikken en respectievelijk CorelDRAW of Corel PHOTO-PAINT te selecteren.
 • Het toepassen van een slagschaduw, een contour of perspectief op bitmaps die een gekoppelde groep vormen, is nu uitgeschakeld. Als u een slagschaduw, een contour of perspectief op bitmaps wilt toepassen die een gekoppelde groep vormen, moet u eerst de bitmaps met de effecten groeperen.