Releaseopmerkingen voor de CorelDRAW Graphics Suite 2023-update (Windows en Mac)

Nieuwe en verbeterde functies

Update 2 voor CorelDRAW® Graphics Suite 2023 levert verbeteringen op verscheidene gebieden binnen de toepassingen:

Verbeterd! Exportopties

Dankzij een aantal verbeteringen in het koppelvenster Exporteren (Windows) of het controlevenster Exporteren (macOS) is het gemakkelijker dan ooit om voorwerpen en pagina’s uit te voeren naar nog meer bestandsindelingen, waaronder nu CDR, WEBP, CGM, PSD en BMP.

Verbeterd! Koppelvenster Activa (Windows) of controlevenster Activa (macOS)

Met Update 2 voor CorelDRAW Graphics Suite 2023 worden een aantal functies en verbeteringen geïntroduceerd voor het koppelvenster Activa (Windows) of het controlevenster Activa (macOS) waarmee uw workflow wordt verbeterd. In reactie op de feedback van onze gebruikers hebben we nu een boomstructuur voor de mapweergave toegevoegd aan het opnieuw ontworpen koppelvenster/controlevenster, zodat een vertrouwde en intuïtieve methode voor het bladeren door bestanden kan worden geboden. Hiermee kan de maphiërachie worden bekeken, kunnen gebruikers door mappen bladeren en inhoud vinden in de bredere context van hun bestanden.

We hebben de gebruikersinterface gestroomlijnd om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak te verbeteren. De sorteeropties heeft u nu binnen handbereik in een vervolgkeuzelijst. Bovendien worden voortgangsbalken weergegeven tijdens het laden en synchroniseren van inhoud, zodat u over de gebruikelijke feedback beschikt van de status van deze taken terwijl u ononderbroken in de toepassing doorwerkt. Met de verbeteringen in de prestaties kunnen gebruikers sneller synchroniseren, filteren en inhoud zoeken.

Verbeterd! Samengevoegd afdrukken

De functie Samengevoegd afdrukken biedt grotere veelzijdigheid en gebruiksgemak dankzij de introductie van een aantal verbeteringen waarom gebruikers hebben gevraagd.

Het aantal compatibele bestandstypen is uitgebreid en CorelDRAW biedt nu ondersteuning voor gegevensbronbestanden voor Excel-werkmappen (XLSX).

Nog een belangrijke functie is het vermogen om een gekoppeld bestand te synchroniseren met het bronbestand, zodat hierin de laatste wijzigingen kunnen worden opgenomen. Bovendien kunt u naast het importeren van een gegevensbronbestand nu gegevens uit kolommen importeren, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens uit verschillende bronnen te combineren, zodat uw mogelijkheden worden uitgebreid.

Verbeterd! PDF's importeren

Met de verbeterde importmogelijkheden voor PDF’s, zoals een verbeterde tekststroom, verbeterde bewerkbaarheid van tekst, nauwkeurige herkenning van de taalvolgorde, behoud van OpenType-functies en -stijlsets en behoud van de opmaak en kolomindeling, wordt een snelle en naadloze overgang van PDF-inhoud naar CorelDRAW gewaarborgd. Alinea’s worden nu intelligent omgezet in Artistieke tekst- en Alineatekst-voorwerpen op basis van de lengte van regels en de nabijheid in de ruimte, zodat een nauwkeurige weergave van de oorspronkelijke tekststructuur en -indeling kan worden gewaarborgd. Uitlijning van alinea’s, lijnspatiëring, initialen, superscript- en subscripttekens, lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten en andere opmaakelementen worden nauwkeurig vastgesteld en blijven behouden, zodat het beoogde visuele uiterlijk en de integriteit van uw document tevens behouden blijven. Geoptimaliseerde verwerking van alinea’s, nauwkeurige herkenning van opmaakinformatie en soepelere overgangen voor een indeling met meerdere kolommen stroomlijnen de bewerkingsworkflow, waardoor het eenvoudiger en efficiënter wordt om met de geïmporteerde PDF-inhoud te werken.

Ghostscript 10.01.2

Met deze update wordt het eerder geïnstalleerde GPL Ghostscript 8.64, dat deel uitmaakte van CorelDRAW, verwijderd en wordt de nieuwste versie als een optionele module aangeboden.

NB: Als Update 2 voor CorelDRAW Graphics Suite 2023 Update 2 niet is toegepast, raden we u aan de Ghostscript-versie te controleren die op uw systeem is geïnstalleerd, verouderde versies van de module te verwijderen en versie 10.01.2 te installeren, om de kwetsbaarheden in Ghostscript 10.01.1 en eerder aan te pakken.
Voor gedetailleerde instructies over het bijwerken van Ghostscript raadpleegt u het volgende Corel Knowledgebase-artikel: Ghostscript (8.64) verwijderen of uitsluiten van de installatie van CorelDRAW Graphics Suite/Technical Suite.

Prestaties en stabiliteit

Update 2 van CorelDRAW Graphics Suite 2023 (v24.5) omvat ook correcties voor de prestaties en stabiliteit voor verschillende door gebruikers gemelde problemen.

 • De instelling voor de kleurmodus voor nieuwe documenten in CorelDRAW (optie Primaire kleurmodus op het tabblad Documentinstellingen van het dialoogvenster Een nieuw document maken) blijft nu tussen sessies behouden.
 • U kunt de maateenheden voor de breedte van de omtrek als standaardinstelling voor nieuwe documenten behouden in CorelDRAW voor Windows door op Extra > Instellingen als standaard opslaan te klikken en het selectievakje Algemeen in te schakelen.
 • Het verwijderen van hyperlinks uit voorwerpen en alineatekst werkt nu volgens verwachting.
 • Verschillende compatibiliteitsproblemen bij het openen of importeren van PDF’s in CorelDRAW zijn opgelost.
 • PDF-bestanden met verlooptintvullingen of verloopvullingen kunnen nu in de juiste hoek worden geïmporteerd en geopend.
 • De compatibiliteit met CGM-bestanden in CorelDRAW voor Windows is verbeterd, zodat u deze nu probleemloos kunt openen.
 • CorelDRAW werkt nu volgens verwachting wanneer u overschakelt tussen de opties Kleurenviewers en Kleurenpaletten in het dialoogvenster Vulling bewerken tijdens het bewerken van een kleurstijl.
 • Het bijsnijden van een afbeelding in CorelDRAW die is gecorrigeerd met het Afbeeldingsaanpassingslab (Effecten > Aanpassen > Afbeeldingsaanpassingslab) werkt nu volgens verwachting.
 • In CorelDRAW voor Windows is de opdracht Effecten afvlakken nu beschikbaar in het dialoogvenster Opties (Extra > Opties > Aanpassen), en het toevoegen van de opdracht Effecten afvlakken (Effecten > Effecten afvlakken) aan de gereedschapskist door Ctrl + Alt ingedrukt te houden, werkt nu volgens verwachting.
 • Als u een bitmap bewerkt in Corel PHOTO-PAINT en deze vervolgens opslaat, leidt dit er niet langer toe dat het formaat van de oorspronkelijke afbeelding in CorelDRAW wordt gewijzigd.
 • Wanneer u een rand met één kleur rond een afbeelding bijsnijdt in Corel PHOTO-PAINT, werkt het selecteren van de achtergrond, voorgrond en werken andere kleuropties nu zoals beoogd.
 • De tekst in de gebruikersinterface voor de Duitse, Japanse, Spaanse en Chinese (Vereenvoudigd Chinees) versie zijn herzien en verbeterd, zodat ze helder, nauwkeurig en cultureel gepast zijn voor gebruikers in deze taalgemeenschappen.
 • Op basis van inzichten die we hebben verkregen uit gegevens in foutlogboeken en gebruikersrapporten hebben we een reeks stabiliteitscorrecties geïmplementeerd die de algehele prestaties van het product verbeteren.

Nieuwe en verbeterde functies

Update 1 voor CorelDRAW® Graphics Suite 2023 levert verbeteringen op verscheidene gebieden binnen de toepassingen:

Nieuw! Onyx Graphics-kleurenpaletten

Met deze nieuwste update zijn de Onyx Graphics-kleurenpaletten nu geïntegreerd in CorelDRAW Graphics Suite, zodat u deze kleurenpaletten probleemloos kunt toevoegen aan uw productieworkflows.

Verbeterd! Bestanden met voorwerpstijlen importeren 

In CorelDRAW kunt u nu uit de volgende opties kiezen wanneer u bestanden met voorwerpstijlen importeert met namen die identiek zijn aan de namen in uw tekening:

 • Importeren en de naam van de stijlen wijzigen.
 • De geïmporteerde stijlen vervangen door de stijlen in het actieve document.
 • De stijlen in het actieve document vervangen door de geïmporteerde stijlen.
 • De inhoud importeren zonder de stijlen.

Als de voorwerpstijlen niet in de actieve tekening aanwezig zijn, kunt u de stijlen negeren of toevoegen aan de lijst met stijlen. Als u vaak documenten met voorwerpstijlen importeert, kunt u het selectievakje Onthouden en niet opnieuw vragen inschakelen tijdens het importproces. Dit kan uw workflow sneller maken en daarmee kunt u overbodige stappen voorkomen.

Prestaties en stabiliteit

Update 1 voor CorelDRAW Graphics Suite 2023 (v24.4) omvat ook correcties voor de prestaties en stabiliteit voor verschillende door gebruikers gemelde problemen.

 • Bij het importeren of openen van een PDF-bestand in CorelDRAW worden verlooptintvullingen weergegeven met de verwachte instellingen voor kleurverlopen.
 • Bij het openen van een document met meer dan 3000 voorwerpstijlen krijgt u nu de optie om de niet-gebruikte stijlen te verwijderen als 100 stijlen of meer niet in gebruik zijn.
 • Cursieve tekst wordt niet langer afgebroken voor lettertypen met een vet of breed uiterlijk.
 • Als u de instellingen voor de breedte en hoogte wijzigt en als u de optie Bijsnijden tot pagina bij exporteren inschakelt in het dialoogvenster Exporteren voor het web, dat u hebt geopend via het koppelvenster Exporteren (Windows) of het controlevenster Exporteren (macOS), blijven de wijzigingen nu behouden voor toekomstig gebruik.
 • Schaduwen, blokschaduwen of omtrekken die zijn toegepast op velden voor samengevoegd afdrukken werken nu volgens verwachting bij het bekijken van een afdrukvoorbeeld en het afdrukken van een samengevoegd document in CorelDRAW of bij het opslaan van het document als nieuw document.
 • U kunt nu snel CorelDRAW-documenten met geneste symbolen opslaan en exporteren naar de CMX-indeling. Bovendien kunt u de geëxporteerde CMX-bestanden nu probleemloos openen in CorelDRAW.
 • Wanneer een kleur die is toegepast op een voorwerp het tabteken bevat in de naam en het CorelDRAW-document wordt geëxporteerd naar de PDF-indeling, genereert de resulterende PDF niet langer de fout ‘niet-herkende voorwerpnaam’ bij het openen in Adobe Acrobat.
 • Continue krommen in vormen zijn effen en behouden het juiste aantal knooppunten wanneer een CorelDRAW-document wordt geëxporteerd naar de DWG- of DXF-indeling met behulp van de optie Krommen exporteren als gleuf.
 • Als u nu een CorelDRAW-document met tekst met een OCR-lettertype naar de DWG-indeling exporteert en het DWG-bestand vervolgens opnieuw in CorelDRAW importeert, blijven de OCR-lettertypen behouden.
 • Als u mappen met een grote activiteit toevoegt aan de lijst met bewaakte mappen, leidt dit er niet langer toe dat Corel Font Manager vastloopt bij ‘Analyseren 0%’.
 • Alfakanalen in rasterafbeeldingen blijven nu behouden en worden niet langer in PowerClip-frames ingevoegd wanneer u een CorelDRAW-document exporteert naar SVG-indeling.
 • Wanneer u gesegmenteerde afbeeldingen exporteert in Corel PHOTO-PAINT™ (Bestand > Exporteren naar het web), bevatten de bestandsnamen van de geëxporteerde afbeeldingsbestanden nu de oorspronkelijke bestandsnaam én een afzonderlijke identificatie die aan elk segment wordt toegewezen.
 • Het Welkomstscherm wordt volgens verwachting weergegeven wanneer u het formaat van het toepassingsvenster van CorelDRAW of Corel PHOTO-PAINT wijzigt.
 • Problemen met de functie voor automatische back-ups bij het sluiten van een document of het afsluiten van CorelDRAW voor Windows zijn opgelost.
 • CorelDRAW voor Windows blijft nu responsief wanneer een automatische back-up wordt geactiveerd terwijl u instellingen in het dialoogvenster Afdrukken aanpast en toepast, u een voorbeeld van uw werk in het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld bekijkt en het Afdrukvoorbeeld vervolgens sluit.
 • Stabiliteitsproblemen in verband met het sluiten, opslaan of exporteren van CDR-bestanden met tekst met opsommingstekens zijn opgelost.
 • CorelDRAW stopt niet langer met reageren na het toepassen van een verlooptintvulling met een of meer transparante knooppunten op een vectorvoorwerp of het importeren van PDF-inhoud met voorwerptransparantie in een tekening, waarna u de tekening in bitmapindeling exporteert in de kleurmodus Grijstinten (8 bits).
 • Als u een aangepaste mediastreek toepast bij het gebruik van de modus Strooier van het gereedschap Artistieke media en vervolgens een andere aangepaste mediastreek kiest of overschakelt op de modus Borstel, leidt dat er niet langer toe dat CorelDRAW stopt met reageren.
 • Als u voorwerpen converteert naar bitmaps met grijstinten in CorelDRAW (Bitmap > Naar bitmap converteren > Grijstinten (8 bits)), leidt dat er niet langer toe dat de toepassing stopt met reageren.
 • CorelDRAW stopt voor Windows niet langer met reageren als u Chinese tekst invoert met behulp van een Input Method Editor van derden (met name "中文(简体) - 万能五笔输入法", een universele invoermethode voor vereenvoudigd Chinees met vijf secties) en de toepassing afsluit.
 • Verschillende problemen waardoor toepassingen niet langer reageerden zijn aangepakt. 
f