Update 6 voor CorelDRAW Graphics Suite X7

CorelDRAW Graphics Suite X7.6 bevat nieuwe functies en onderdelen, maar deze update bevat ook alle functies en verbeteringen in de stabiliteit/prestaties van de eerdere updates voor versie X7. Met CorelDRAW Graphics Suite X7-update 6 worden alle eerdere versies van CorelDRAW Graphics Suite X7 tot en met X7.5 bijgewerkt.

Houd er rekening mee dat de meeste nieuwe en verbeterde functies van X7-update 6 alleen beschikbaar zijn voor CorelDRAW Premium-leden. De verbeteringen in prestaties zijn beschikbaar voor alle CorelDRAW-leden.

Update 6

De nieuwe functies en verbeteringen van de X7.6-update worden beschreven in de volgende gedeelten:

Nieuwe en verbeterde functies

 • CorelDRAW Graphics Suite X7.6 is gecertificeerd als compatibel met Microsoft Windows 10, zodat u de software probleemloos kunt gebruiken in combinatie met Windows 10.
 • (Premium) De nu bijgewerkte versie van AfterShot, CorelDRAW Edition bevat een geheel nieuwe technologische structuur die ondersteuning biedt voor beeldschermen in High Definition en die betere prestaties biedt. Bovendien kunt u nu met meer RAW-indelingen voor camera's werken, profiteren van verbeterde ondersteuning voor specifieke cameramodellen en van de vele verbeteringen in de prestaties als geheel.
 • Communitywebsite voor ontwikkelaars: Of u nu taken automatiseert met behulp van macro's, eigen gereedschappen maakt of commerciële oplossingen ontwikkelt die kunnen worden geïntegreerd met CorelDRAW Graphics Suite, de nieuwe communitywebsite voor ontwikkelaars kan u helpen dankzij een scala aan handige bronnen: een programmeerhandleiding, gedetailleerde referentiedocumentatie voor het objectmodel met codevoorbeelden, en diepgaande programmeerartikelen.
 • (Premium) Wanneer u een voorwerp splitst met het Mesgereedschap (Premium) kunt u kiezen of u de omtrekken wilt converteren naar krommevoorwerpen of deze als omtrek wilt behouden. De toepassing kiest standaard de optie waarbij het uiterlijk van de omtrekken het beste bewaard blijft.
 • Bijgewerkte studielessen in de reeks Inzichten van de kenners zijn onder andere:

Verbeterde prestaties

In de volgende onderdelen zijn verbeteringen aangebracht in de prestaties (deze verbeteringen werden eerder uitgebracht als servicepack).

Toepassingswerkruimte

 • De opdracht Doel lassen is opnieuw toegevoegd als aanpassingsoptie in het dialoogvenster Opties (menu Extra > Aanpassen > Opdrachten).
 • Zwevende koppelvensters worden niet langer gekoppeld weergegeven wanneer u de knop Sluiten in de rechterbovenhoek gebruikt en het betreffende koppelvenster vervolgens opnieuw opent via een sneltoets.
 • Voor eigen opdrachten wordt de breedte niet gewijzigd wanneer u ze toevoegt aan de menubalk.

Kleuren en vullingen

 • Het Afbeeldingsaanpassingslab in Corel PHOTO-PAINT past kleuren niet langer automatisch aan zonder gebruikersinterventie.
 • In Corel PHOTO-PAINT wordt de weergave direct bijgewerkt nadat u de kleuren van knooppunten in interactieve verlooptintvullingen heeft gewijzigd.
 • De namen van steunkleuren verdwijnen niet langer uit het dialoogvenster Vulling bewerken nadat u een voorwerp heeft gevuld met een steunkleur en deze vervolgens wijzigt.
 • U kunt nu CDR-bestanden opslaan die een kloon bevatten van voorwerpen die zijn gevuld met aangepaste vullingen met twee kleuren.
 • Verlooptintvullingen in CDR-bestanden die zijn opgeslagen in X4 behouden nu hun uiterlijk wanneer de bestanden worden geopend CorelDRAW X7.
 • De bestandsgrootte wordt niet langer vergroot vanwege niet-gebruikte bitmapvullingen bij het opslaan van het document.

Filters

 • Als u exporteert naar PDF via de opdracht Bestand > Exporteren, verloopt de bewerking volgens verwachting wanneer u de opdracht Alleen deze pagina exporteren in- of uitschakelt.
 • De namen van aangepaste steunkleuren blijven behouden wanneer u exporteert naar PDF.
 • De rotatie van verlooptintvullingen blijft behouden in geïmporteerde Adobe Illustrator-bestanden (AI).
 • Wanneer u PDF- of AI-bestanden importeert, blijft de volgorde van voorwerpen behouden in Voorwerpbeheer.
 • Het exporteren van een CorelDRAW-document met behulp van zwevende komma-getallen op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Exporteren naar EPS leidt niet langer tot een fout in verband met het EPS-selectiekader.

Voorwerpen

 • Voorwerpen op lagen die zijn ingesteld als onzichtbaar, niet-bewerkbaar of verborgen zijn niet langer zichtbaar of bewerkbaar wanneer u het Vormgereedschap selecteert.
 • U kunt met het Kenmerkpipetgereedschap nu op correcte wijze voorwerpeigenschappen kopiëren van sterren, complexe sterren en veelhoeken waarvan u het formaat heeft gewijzigd.
 • Met de opdracht Ongedaan maken wordt nu de omtrek hersteld van gekloonde krommen.
 • Als u de opdracht Voorwerpen herstellen toepast op een geplaatst symbool worden de voorwerpeigenschappen niet langer gewijzigd.
 • U kunt nu de rotatiegrepen gebruiken om voorwerpen waarop u heeft ingezoomd te roteren.
 • In Corel PHOTO-PAINT kunt u nu snel lenseffecten bewerken in het koppelvenster Voorwerpen.
 • Vectorvoorwerpen met een omtrek met de breedte van een haarlijn die zijn gemaakt in CorelDRAW kunnen in een Corel PHOTO-PAINT-document worden geplakt.

Tekst

 • Als u door de keuzelijst Lettertype schuift en bepaalde lettertypen aanwezig zijn, stopt de toepassing niet langer met reageren.
 • U kunt nu CDR-bestanden met frames openen terwijl de eigenschap alineatekstomloop ingeschakeld is.
 • U kunt nu hyperlinkopmaak verwijderen wanneer u tekst importeert en de optie Automatische hyperlink uitgeschakeld is in het dialoogvenster Opties (Tekst > Schrijfwijzer > QuickCorrect).

Gereedschappen

 • Als u het Vormgereedschap gebruikt, heeft u toegang tot alle opdrachten op de eigenschappenbalk, zelfs na het uitrekken en schalen van knooppunten.
 • Het uitlijnen van knooppunten werkt correct, zelfs na het roteren of schuintrekken van knooppunten met het Vormgereedschap.
 • U kunt knooppunten betrouwbaar tot op het laatste geselecteerde knooppunt uitlijnen met behulp van het Vormgereedschap.
 • U kunt knooppunten nu verschuiven in stappen van een halve pixel bij het bewerken van knooppunten met het Vormgereedschap wanneer heeft ingezoomd in de pixelweergave.
 • Met dubbelklikken kunt u nu meerdere geselecteerde knooppunten verwijderen.

Afdrukken

 • Bij het maken van inslagschema's in het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld kunt u nu het volgende doen:
  • paginanummers opgeven door op Enter te drukken
  • naar pagina's navigeren door op de spatiebalk te drukken
  • toegang krijgen tot de optie Tussenruimten en afwerking bewerken
  • het juiste paginanummer weergeven op de werkbalk bij het opgeven van een paginanummer, en vervolgens overschakelen naar een andere pagina.
 • Steunkleurvullingen waarop transparantie is toegepast worden niet langer op CMYK-platen weergegeven.

Stabiliteit

 • De volgende acties leiden er niet langer toe dat CorelDRAW niet meer reageert:
  • het toevoegen van een forward slash (/) in de naam van een voorkeuze voor aangepast kleurenbeheer en vervolgens een voorkeuze selecteren
  • Ctrl+spatiebalk gebruiken om over te schakelen tussen documenten bij het interactief bewerken van verlooptintvullingen
  • zwart-witte 1-bitsbitmaps overtrekken of de kleurmodus zwart-wit gebruiken in de Nederlandstalige versie van de toepassing
  • OnApplicationEvent bewerken in de Macro-editor
  • CDR-bestanden uit versie X5 openen die omtrekeffecten bevatten
  • CDR-bestanden uit versie X6 openen die verborgen lagen en schaduwgroepen bevatten
  • het bijsnijdgereedschap gebruiken op geselecteerde PowerClip-inhoud
  • bestanden uit versie X4 met lensgroepen openen
  • een document exporteren dat bitmaps bevat die zijn gekoppeld aan de SVG-bestandsindeling.
 • De volgende acties leiden er niet langer toe dat CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT niet meer reageren:
  • een gebied instellen in CAPTURE, een bitmap openen of importeren in CorelDRAW of Corel PHOTO-PAINT, een effectendialoogvenster openen, en vervolgens het vastleggen voltooien
  • proberen een gebied vast te leggen in het dialoogvenster Exporteren naar EPS.
 • De volgende actie leidt er niet langer toe dat Corel PHOTO-PAINT niet meer reageert:
  • het gereedschap Vloeiend smeren gebruiken op een bewerkbaar gebied.

Update 5

De nieuwe functies en verbeteringen van de X7.5-update worden beschreven in de volgende gedeelten:

Nieuwe en verbeterde functies

 • Update 5 biedt 340 nieuwe sjablonen voor 27 verschillende ontwerpgebieden uiteenlopend van boekhouding, onderwijs, evenementorganisatie en juridische services, tot horeca en recreatie.
 • Wanneer u een voorwerp splitst met het gereedschap Mes (Premium) wordt de omtrek van het voorwerp omgezet in krommen, zodat het uiterlijk van de omtrek exact behouden blijft. De knop voor het converteren van omtrekken is standaard ingeschakeld.
 • Met het verbeterde dialoogvenster Kader en cirkel in CorelDRAW (Gereedschappen > Kader en cirkel), kunt u nu een banner maken op basis van de actieve pagina of van geselecteerde voorwerpen op een pagina.
 • U kunt in- en uitzoomen met vooraf ingestelde stappen met behulp van veelgebruikte sneltoetsen die worden ondersteund door webbrowsers en andere toepassingen.
 • U heeft nu snelle toegang tot de opdracht Bestand > Recent openen vanaf de standaardwerkbalk.
 • Bijgewerkte studielessen in de reeks Inzichten van de kenners zijn onder andere:

Prestaties en stabiliteit

In de volgende onderdelen zijn verbeteringen aangebracht in de prestaties (deze verbeteringen werden eerder uitgebracht als servicepack).

Document

 • Van tijd tot tijd optredende problemen bij het opslaan naar DropBox zijn opgelost.
 • Het overschakelen tussen documenten wanneer de PowerClip-werkbalk is ingeschakeld, leidt niet langer tot een fout.
 • Scrollen met behulp van het muiswiel werkt zoals verwacht.

Kleuren en vullingen

 • Bij het inverteren van CMYK-voorwerpen (Effecten > Transformeren > Kleuren inverteren), wordt wit CMYK nu 100% zwart.
 • In de weergave in hoge kwaliteit worden vullingen met Pantone-kleuren nu zonder vertraging weergegeven.
 • Door de gebruikers gemaakte vullingen worden nu op Turkse besturingssystemen weergegeven in de lijst Privé, zelfs wanneer de gebruikersnaam speciale tekens bevat.

Filters

 • DXF-import in CorelDRAW: u kunt nu lijnen verplaatsen waarop lijnstijlen zijn toegepast.

Voorwerpen

 • U kunt nu uitlijningshulplijnen gebruiken voor het boven op elkaar plaatsen van voorwerpen of voor het nauwkeurig maken van nieuwe voorwerpen, zonder een verschuiving van 1 pixel in Corel PHOTO-PAINT.
 • U kunt nu op Enter drukken om de naam van een symbool te wijzigen in Symboolbeheer.

Tekst

 • U kunt lettertypen uit de Switzerland-familie en Hebreeuwse lettertypen zonder problemen gebruiken.
 • Alle regels in alineatekst worden weergegeven nadat de tekst is gekopieerd en geplakt.
 • Als u de standaard lettertypegrootte van artistieke tekst wijzigt en vervolgens op Annuleren klikt in het dialoogvenster Standaardwaarden document wijzigen, blijft de standaard lettertypegrootte nu behouden.
 • Turkse tekens worden correct weergegeven, ongeacht het lettertype.
 • In CorelDRAW kunnen de instellingen voor afbreekregels voor Aziatische regels nu worden opgeslagen als onderdeel van de standaardeigenschappen van alineatekst.
 • U kunt gekoppelde tekstkaders nu verticaal uitlijnen.
 • Het dialoogvenster Panose-lettertypevervanging wordt niet langer weergegeven wanneer u bestanden opent die ingesloten en geïnstalleerde lettertypen bevatten.
 • Aziatische lettertypen kunnen nu worden geïnstalleerd via CONNECT.

Gereedschappen

 • Het gereedschap Vloeiend smeren in Corel PHOTO-PAINT maakt niet langer randen met pixelblokken.
 • Het Vormgereedschap kan worden gebruikt voor het selecteren en verplaatsen van tekenknooppunten in Aziatische, Arabische en Hebreeuwse tekst en tekst in Urdu.
 • Parallelle, horizontale en verticale afmetingslijnen blijven gekoppeld aan het middelpunt van voorwerpen wanneer de voorwerpen worden verplaatst.

Afdrukken

 • Wanneer u een afbeelding naar het Afdrukvoorbeeld sleept, wordt de blauwe stippellijn weergegeven.

Stabiliteit

 • Namen van lettertypefamilies die een apostrof bevatten (bijvoorbeeld “Stahls' Mega Greek”) en lettertypen die onvolledige gegevens bevatten, worden nu correct verwerkt, zodat de toepassingen normaal blijven werken.
 • De volgende acties leiden er niet langer toe dat CorelDRAW niet meer reageert:
  • grote bestanden bewerken terwijl deze worden opgeslagen
  • een tweede keer op de knop Opslaan klikken op de standaardwerkbalk voordat de knop wordt ingeschakeld
  • een verlooptintvulling bewerken en op de spatiebalk drukken
 • De volgende acties leiden er niet langer toe dat Corel PHOTO-PAINT niet meer reageert:
  • een bestand in een Corel PHOTO-PAINT-document slepen en vervolgens het zoomniveau wisselen
  • een vulling toepassen met het Interactief vulgereedschap en vervolgens op Annuleren klikken wanneer u het bestand sluit en wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan

Update 4

De nieuwe functies en verbeteringen van de X7.4-update worden beschreven in de volgende gedeelten:

De meeste nieuwe en verbeterde functies van update X7-4 zijn alleen beschikbaar voor CorelDRAW Premium-leden. De verbeteringen in prestaties zijn beschikbaar voor alle CorelDRAW-leden.

Nieuwe en verbeterde functies

 • AfterShot, CorelDRAW Edition: Beheer elk aspect van uw fotowerkstroom met de kracht van AfterShot, CorelDRAW Edition. Dit is een compleet RAW-conversieprogramma met functies voor niet-destructieve fotobewerking en fotobeheer met hoge snelheid. Breng gedetailleerde aanpassingen aan in één foto of verwerk meerdere RAW-afbeeldingen in een batch.
 • Schaduwmogelijkheden: Creëer realistische schaduweffecten met schaduwen die vermenging op basis van Gaussiaanse vervaging bieden.
 • Ondersteuning voor drukgevoelige apparaten: U beschikt over uitzonderlijke controle en prestaties met ondersteuning voor de Real-Time Stylus-interface (RTS). Gebruik de druk en hoek van uw met de RTS compatibele pentablet of apparaat om penseelstreken te besturen in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT.
 • Keuzelijst Lettertype: U kunt lettertypen eenvoudig weergeven, filteren en zoeken met de nieuwe Lettertypelijst in CorelDRAW, Corel DESIGNER en Corel PHOTO-PAINT. Filter lettertypen op basis van gewicht, breedte, ondersteunde scripts en meer. Met de zoekfunctie voor lettertypen kunt u nu ook op trefwoorden naar lettertypen zoeken.
 • Premiumlettertypen: Kies uit 32 extra lettertypen en voeg effectieve en visueel aantrekkelijke tekst toe aan uw ontwerpen.
 • Toevoegingen aan de studielesreeks Inzichten van de kenners:

Prestaties en stabiliteit

In de volgende onderdelen zijn verbeteringen aangebracht in de prestaties (deze verbeteringen werden eerder uitgebracht als servicepack).

Document

 • U kunt grote documenten opslaan en sluiten terwijl andere taken worden uitgevoerd op de achtergrond.
 • CorelDRAW behoudt aangepaste kleurstaalnamen bij het openen van bestanden die zijn opgeslagen in versie X4.
 • Het inschakelen van het selectievakje Achtergrondtaken inschakelen op de pagina Algemeen van het dialoogvenster Opties leidt niet langer tot een storing in het automatisch maken van back-ups van het bestand.

Kleuren en vullingen

 • U kunt nu hexadecimale kleurwaarden invoeren in het koppelvenster Kleur.
 • Vullingen kunnen nu worden toegepast op het volledige bewerkbare gebied in Corel PHOTO-PAINT-documenten met maskers.

Content Center

 • U kunt nu probleemloos vectorpatroonvullingen en Duitse premiumsjablonen vanuit het Content Center downloaden.

Effecten

 • U kunt het effect Helderheid/contrast/intensiteit op juiste wijze toepassen op maasvullingvoorwerpen.

Filters

 • PDF-bestanden importeren: Het uiterlijk van schuingetrokken en uitgerekte tekst blijft behouden.
 • Het exporteren van Corel PHOTO-PAINT-documenten naar PDF resulteert niet langer in lege bestanden.
 • Wanneer een document met duotoonvoorwerpen naar PDF wordt geëxporteerd, blijft alle documentinhoud in de PDF behouden.
 • U kunt Corel DESIGNER X6-bestanden probleemloos openen in CorelDRAW.
 • SVG-import is verbeterd en verschillende voorwerpkenmerken zoals vorm, vulling, omtrek en tekst met meerdere regels kunnen nu correct worden geïmporteerd.

Voorwerpen

 • Voor een voorwerp dat door een magnetische hulplijn wordt aangetrokken worden de overlappende randen duidelijk gemarkeerd.
 • Verbindingslijnen kunnen volgens verwachting worden bewerkt.
 • U kunt voorwerpen kopiëren tussen twee exemplaren van CorelDRAW.
 • De sneltoets voor een omtrek van 0,5 punt werkt volgens verwachting.

Softwaredistributie en lidmaatschap

 • De berichten in het product houden zich nu aan de offline-instelling van werkstations op computers met meerdere gebruikersprofielen.
 • Voor het aanmelden bij uw account is niet langer het gebruik van TLS 1.0 (een verouderd protocol) vereist.

Tekst

 • Wanneer verschillende lettertypesoorten van hetzelfde lettertype worden geïnstalleerd, wordt tekst die van het lettertype gebruikmaakt nu correct weergegeven.
 • Bepaalde glyfen in sommige Type1-lettertypen werden niet correct weergegeven. Dit probleem is nu opgelost.

Gereedschappen

 • U kunt de drukgevoeligheid van een Hanvon-pentablet voor het besturen van penseelstreken configureren en gebruiken.
 • In Corel PHOTO-PAINT kunt u nu drukgevoeligheid gebruiken in combinatie met het Gumgereedschap.
 • U kunt knooppuntbesturingsgrepen selecteren met behulp van het Vormgereedschap.
 • U kunt nu toegang krijgen tot lokaal gekopieerde studielessen uit de reeks Inzichten van de kenners.

Afdrukken

 • CorelDRAW-bestanden met bijgesneden bitmaps kunnen nu worden afgedrukt zonder dat de inhoud wordt verschoven.
 • Documenten met monochrome bitmapmaskers worden nu correct afgedrukt op GDI-printers.
 • Er wordt geen zwarte omtrek toegevoegd aan geïmporteerde en gedraaide JPG-bitmaps wanneer het document wordt afgedrukt.
 • U kunt meerdere CorelDRAW-documenten afdrukken zonder dat een document wordt weggelaten.
 • Bij het bekijken van een voorbeeldweergave van afdruktaken (Bestand > Afdrukvoorbeeld) kunt u nu het paginabereik wijzigen door op de knop Afdrukopties te klikken en waarden op te geven in het vak Pagina's.
 • U kunt alle documenten bekijken die voor afdruk zijn geselecteerd in Afdrukvoorbeeld.

Stabiliteit

 • De volgende acties leiden er niet langer toe dat CorelDRAW niet meer reageert:
  • omtrekeigenschappen instellen in bepaalde bestanden
  • alle knooppunten van een overgetrokken bitmap selecteren met het Vormgereedschap
  • tekst plakken vanuit Internet Explorer in een tekstframe en de bewerking ongedaan maken
  • een diacritisch teken toevoegen aan bepaalde Arabische tekens
  • de schuine stand van een pen gebruiken in combinatie met het Smeerborstelgereedschap
  • het selectievakje Fotoranden uitschakelen en op verschillende voorbeeldweergaven klikken in het dialoogvenster Tijdmachine (Bitmaps > Effecten > Camera > Tijdmachine).

Update 3

De nieuwe functies en verbeteringen van de X7.3-update worden beschreven in de volgende gedeelten:

Nieuwe en verbeterde functies

CorelDRAW Premium-leden kunnen profiteren van de volgende functies.

 • Met het vernieuwde gereedschap Mes (Premium) in CorelDRAW kunt u vectorvoorwerpen, tekst en bitmaps splitsen. U kunt afzonderlijke voorwerpen of groepen met voorwerpen splitsen langs rechte, freehand- of Bézier-lijnen.
 • Met het nieuwe dialoogvenster Kader en cirkel in CorelDRAW kunt u kaders en cirkelmarkeringen toevoegen om banners voor te bereiden voor het afdrukken.
 • Met het verbeterde dialoogvenster Afbeelding rechtzetten in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT kunt u perspectiefvervormingen corrigeren in foto's met rechte lijnen en platte oppervlakken, zoals foto's van gebouwen en andere architectuur.
 • Het speciale effect Gaussiaans vervagen in Corel PHOTO-PAINT is als lens beschikbaar. Hiermee kunt u afbeeldingen op niet-destructieve wijze vervagen.
 • De gebruikershandleidingen van CorelDRAW X7 en PHOTO-PAINT X7 zijn nu verkrijgbaar als eBook. De eBooks, die zijn gepubliceerd in de indeling EPUB en MOBI, bieden u de meest uitgebreide en geheel up-to-date informatie over productfuncties op uw e-reader.
 • Extra Premium-content (foto's, sjablonen en lettertypen) is tevens beschikbaar.

De volgende functies zijn beschikbaar voor alle CorelDRAW-leden:

 • Via het welkomstscherm in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT krijgt u snelle en eenvoudige toegang tot het Discovery Center, met een grote hoeveelheid gevarieerde creatieve content en instructies.
 • In de reeks Inzichten van de kenners vindt u de nieuwe studieles Visual Branding door Joe Diaz.

Verbeterde prestaties

In de volgende onderdelen zijn verbeteringen aangebracht in de prestaties (deze verbeteringen werden eerder uitgebracht als servicepack).

Document

 • In CorelDRAW blijven niet langer witte gebieden achter rond de afbeelding als u de optie Afbeelding bijsnijden gebruikt in het dialoogvenster Afbeelding rechtzetten.

Vullingen

 • De Vullingkiezer onthoudt de laatst geselecteerde vulcategorie wanneer u vullingen toepast vanuit het Content Center.

Filters

 • Krommen in geïmporteerde AutoCAD-bestanden worden niet langer omgezet in cirkels.
 • Exporteren naar PDF:
  • Ellipsen waarop transparanties zijn toegepast worden niet langer met clipping weergegeven in de geëxporteerde PDF-bestanden.
  • Wanneer u CorelDRAW X6-bestanden exporteert naar PDF met CorelDRAW X7, blijven transparanties volledig behouden in de PDF's.
 • In het dialoogvenster Exporteren naar PNG worden voorwerpen waarop steunkleuren en tinten zijn toegepast niet langer met een ruitpatroon weergegeven.
 • PDF-bestanden die met Cairo zijn gegenereerd, worden normaal geopend in CorelDRAW.
 • Verlooptintvullingen met steunkleuren worden correct geëxporteerd naar PDF- en EPS-bestanden en bij het afdrukken in PostScript.

Effecten

 • U kunt nu in de map Gebruikers\Openbaar\Documenten\Corel\Content X7\Photo Frames bladeren en fotolijsten toepassen op bitmaps vanuit het dialoogvenster Frame in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT.
 • PowerClip-effecten met transparanties worden correct weergegeven wanneer u het document exporteert of afdrukt.
 • Wanneer u krommevoorwerpen waarop contoureffecten zijn toegepast converteert, blijven het gereedschap Contour en de eigenschappenbalk actief.
 • U kunt contoureffecten toepassen op voorwerpen die zijn omgezet in krommen.

Voorwerpen

 • In Corel PHOTO-PAINT werken de opdrachten Voorwerp> Roteren > 90° rechtsom roteren en Voorwerp > Roteren > 90° linksom roteren volgens verwachting.
 • Wanneer u tabelranden bewerkt, worden alleen de geselecteerde randen gewijzigd.

Tekst

 • De optie Kaderbreedte automatisch aanpassen in het dialoogvenster Kolominstellingen werkt volgens verwachting wanneer u het aantal kolommen in tekstkaders wijzigt.
 • Wanneer u werkt met Arabische of Hebreeuwse tekst kunt u Ctrl + Shift gebruiken om de tekstrichting te wijzigen van links naar rechts en vice versa.

Gereedschappen

 • Met het gereedschap Vorm kunt u een knooppuntgreep selecteren en deze met de pijltoetsen verplaatsen.
 • De gereedschappen Pen en Bézier lopen niet langer tijdelijk vast wanneer u knooppunten plaatst tijdens het tekenen.

Werkruimten en aanpassingen

 • Er vindt niet langer een scriptfout plaats nadat u de toepassing verschillende keren heeft gestart en afgesloten.
 • Als u oudere bestanden opent blijven aangepaste namen voor stalen met proceskleuren behouden.
 • U kunt de Enter-toets gebruiken voor het wijzigen van instellingen in het dialoogvenster Kleur.
 • De werkruimte wordt niet langer enigszins verschoven wanneer de toepassing een taak uitvoert.
 • Door de service voor berichtweergave in het product wordt de offlinestatus van werkstations gerespecteerd.

Update 2

De nieuwe functies en verbeteringen van X7-update 2 worden beschreven in de volgende gedeelten:

De meeste nieuwe en verbeterde functies van X7-update 2 zijn alleen beschikbaar voor CorelDRAW Premium-leden. De verbeteringen in prestaties en stabiliteit zijn beschikbaar voor alle CorelDRAW-leden.

Nieuwe en verbeterde functies

CorelDRAW Premium-leden kunnen profiteren van de volgende nieuwe functies:

 • Voorwerpen verbergen: Met CorelDRAW kunt u voorwerpen en groepen voorwerpen verbergen, zodat u voorwerpen in complexe projecten kunt bewerken en gemakkelijker met uw ontwerpen kunt experimenteren.
 • Retoucheren met het gereedschap Retoucheer Kloon: Met het nieuwe gereedschap Retoucheer Kloon in Corel PHOTO-PAINT kunt u onvolkomenheden naadloos corrigeren door te schilderen met een gesamplede textuur die overeenkomt met de kleur van het omringende gebied. Of u nu een oneffenheid, een litteken of een ongewenst puistje wilt wegwerken, u kunt dit soort taken probleemloos uitvoeren.
 • Afbeeldingen voorbereiden voor afdrukken op canvas Met het nieuwe koppelvenster Voorbereiden en rekken in Corel PHOTO-PAINT kunt u uw foto's en afbeeldingen voorbereiden voor het afdrukken op canvas in drie eenvoudige stappen. Door het formaat van de afbeelding te wijzigen, de afbeelding fijn af te stemmen en uit te rekken, kunt u de ideale compositie maken voor uw muurdecoraties.
 • Aangepaste bureaubladkleur U kunt nu de kleur van het bureaublad, het gebied rond de tekenpagina in CorelDRAW of de afbeelding in Corel PHOTO-PAINT wijzigen en aanpassen aan uw documenten.

De volgende verbeteringen zijn beschikbaar voor alle CorelDRAW-leden:

 • Verbeterde knooppuntselectie: U kunt nu aangrenzende knooppunten op krommen selecteren met het Vormgereedschap terwijl u Shift ingedrukt houdt.
 • Krommesegmenten kopiëren: Met CorelDRAW kunt u krommesegmenten kopiëren en knippen en kunt u deze vervolgens als voorwerp plakken, zodat het gemakkelijker is om subtracés te extraheren of om naastliggende vormen te maken met een vergelijkbare omtrek.
 • Documenten openen in zwevende vensters: Wanneer u documenten opent in Corel PHOTO-PAINT worden deze standaard weergegeven in de weergave met tabbladen. U kunt de toepassing nu zo aanpassen dat documenten worden geopend in zwevende vensters.
 • Aangepaste kleur van vensterranden: U kunt CONNECT aanpassen door de kleur van de randen van de toepassing te wijzigen.
 • Extra materiaal voor Inzichten van de kenners: In de reeks Inzichten van de kenners vindt u nu de bijgewerkte studieles Anatomie van een zalmvlieg door Aleksy Pawluczuk. Deze studieles licht het ontwerpen van een patroon voor een zalmvlieg toe. U krijgt handige tips over het tekenen en vormgeven van krommen, het toepassen van vullingen, het laten overvloeien van voorwerpen en meer.

Prestaties en stabiliteit

In de volgende onderdelen zijn verbeteringen aangebracht in de prestaties en stabiliteit (deze verbeteringen werden eerder uitgebracht als servicepack).

Document

 • Het wijzigen van de tekenschaal in een aangepast vak dat u heeft toegevoegd aan de gebruikersinterface, leidt niet langer tot instabiliteit in CorelDRAW.
 • Rasterwaarden die op millimeters zijn ingesteld blijven behouden.

Filters

 • Tekst in SVG-bestanden die afkomstig is van CGM-bestanden wordt nu juist weergegeven in Google Chrome.
 • U kunt DWG-bestanden converteren naar CDR-bestanden.
 • PDF-bestanden met CCITT-faxcompressie voor afbeeldingen in de PDF kunnen nu worden geopend.

Voorwerpen

 • PowerClip-inhoud wordt niet langer gecentreerd wanneer voorwerpen elkaar overlappen.

OLE (Object Linking and Embedding)

 • Het uiterlijk van gekoppelde voorwerpen blijft behouden in bestanden die met CorelDRAW worden geëxporteerd.

Afdrukken

 • Wanneer u afdrukt met het gereedschap Inslagschema in het Afdrukvoorbeeld, kunt u nu de optie Marges bewerken gebruiken.
 • U kunt de bedieningselementen Schaalfactor en Vergrendelen gebruiken in het Afdrukvoorbeeld.

Tekst

 • U kunt tekst toevoegen aan tabellen met marges met een waarde van 0.
 • In Franse tekst wordt niet langer een extra spatie toegevoegd na een apostrof.
 • Wanneer u tekst met verschillende vulkleuren converteert naar krommen, blijven alle kleuren behouden.
 • Door CorelDRAW wordt niet langer een bericht over lettertypevervanging gegenereerd voor lettertypen die op uw computer geïnstalleerd zijn.

Gereedschappen

 • U kunt wijzigingstoetsen gebruiken in combinatie met het Béziergereedschap en Pengereedschap voor het maken van rechte lijnsegmenten.
 • Wanneer u het B-gleufgereedschap gebruikt, kunt u nu op Esc drukken om de kromme te annuleren en op Enter om de kromme te beëindigen.
 • Het gereedschap Bijsnijden werkt nu volgens verwachting voor bitmaps.

VBA

 • Wanneer u de eigenschap Palette opent van de klasse Document heeft dit niet langer een fout tot gevolg.
 • Bij het opslaan van projecten naar eerdere versies van CorelDRAW wordt de tekst niet langer omgezet in krommen.

Werkruimten en aanpassingen

 • U kunt nu CDR-, CPT- en JPEG-bestanden in het toepassingsvenster slepen en neerzetten, zelfs wanneer u de optie Tijdens opstarten (Extra > Opties) in het Welkomstscherm hebt gewijzigd in Niets.

Update 1

De nieuwe functies en verbeteringen van de X7.1-update worden beschreven in de volgende gedeelten:

Nieuwe en verbeterde functies

 • U kunt het toepassingsvenster en dialoogvensters aanpassen door de randkleur te wijzigen, zodat het eenvoudiger wordt om de interface aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Voor het kiezen van een kleur neemt u een monster van een schermkleur of kunt u kleurschuiven, viewers of paletten gebruiken.
 • In de statusbalk ziet u handige informatie over geselecteerde voorwerpen, zoals de kleur, het vultype en de omtrek, en de cursorpositie. U kunt de statusbalk nu boven in het toepassingsvensters plaatsen, zodat u de details van uw project of taak gemakkelijker kunt zien.
 • Het CorelDRAW Object Model biedt nu ondersteuning voor kleurstijlen, het maken van aangepaste gereedschappen die interactief op de tekenpagina kunnen worden gebruikt en meer. Met de nieuwe klassen en methoden kunnen ontwikkelaars nog krachtigere aangepaste gereedschappen, hulpprogramma's en macro's maken. U moet zich aanmelden bij de account voor uw standaard- of Premium-lidmaatschap voor CorelDRAW als u aangepaste gereedschappen wilt gebruiken. Lees het blogbericht op CorelDRAW Insider voor meer informatie over het maken van aangepaste gereedschappen.

Prestaties en stabiliteit

In de volgende onderdelen zijn verbeteringen aangebracht in de prestaties en stabiliteit (deze verbeteringen werden eerder uitgebracht als servicepack).

Kleurenbeheer

 • U kunt de primaire kleurmodus nu wijzigen van CMYK in RGB in het dialoogvenster Standaardkleurenbeheerinstellingen.

Bestandsinvoer/-uitvoer

 • Bestanden die het en-teken (&) bevatten, worden correct weergegeven in de titelbalk. Bestanden met dergelijke namen kunnen ook volgens verwachting worden opgeslagen.
 • U kunt bestanden bewerken en opslaan die in een DropBox-map zijn opgeslagen.
 • Het kopiëren van aangepaste bitmaptransparanties leidt er niet langer toe dat het programma vastloopt.
 • Zachte maskers voor monochrome bitmaps blijven behouden bij het exporteren naar PDF.
 • Miniaturen van oudere bestanden blijven behouden als u versie X7 en een oudere versie heeft geïnstalleerd.
 • Gekoppelde afbeeldingen in een bestand worden correct bijgewerkt wanneer het bestand wordt geëxporteerd.
 • Voor Photoshop-bestanden met lettertypen die op uw systeem beschikbaar zijn, blijven deze lettertypen behouden wanneer u het bestand opent in Corel PHOTO-PAINT.
 • Gedownloade bitmaps worden niet langer vervormd weergegeven als deze worden geopend of geïmporteerd in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT.
 • In tekst met bepaalde lettertypen worden niet langer beschadigde tekens weergegeven bij het openen van een CorelDRAW-bestand.

Vullingen en stijlen

 • In Corel PHOTO-PAINT kunt u nu bitmap- en textuurvullingen toepassen vanuit het dialoogvenster Vulling bewerken.
 • De positie van verlooptintvullingen blijft behouden in bijgesneden voorwerpen.
 • U kunt verlooptinttransparanties en -vullingen nu vrij schalen en schuintrekken met behulp van de interactieve gereedschappen.
 • Wanneer u een kleurstijl wijzigt en de wijziging vervolgens ongedaan maakt, behouden de voorwerpen met die kleurstijl hun oorspronkelijke kleur.

Filters

 • Bij het exporteren naar PDF worden voorwerpen met transparanties en verlooptintvullingen volgens verwachting weergegeven, zonder het selectiekader.
 • U kunt nu PDF-bestanden importeren die zijn gemaakt met AutoCAD.
 • Bij het importeren van PDF-bestanden die zijn gemaakt met Microsoft Publisher 2010 blijven alle tekens behouden.
 • De volgorde van lagen blijft behouden in geïmporteerde Adobe Illustrator-bestanden (AI).
 • Verborgen maar afdrukbare lagen blijven nu behouden in geëxporteerde PDF-bestanden.

Voorwerpen en voorwerpeigenschappen

 • De waarden in het koppelvenster Voorwerpcoördinaten worden correct bijgewerkt.
 • U kunt contoureffecten toepassen met behulp van rechthoeken als de contourvorm.
 • In Corel PHOTO-PAINT leidt het toepassen van transparantie op lijnen of randen van 1 pixel niet langer tot problemen.
 • In Corel PHOTO-PAINT worden de uitlijningshulplijnen niet langer schijnbaar verschoven weergegeven bij een zoomniveau onder 100%.
 • Het formaat van gespiegelde voorwerpen blijft behouden, ongeacht de locatie van de bron van het voorwerp.

OLE (Object Linking and Embedding)

 • Wanneer u een CorelDRAW- of Corel PHOTO-PAINT-voorwerp dat is ingevoegd in Microsoft Word in deze toepassing bewerkt, wordt de lintinterface niet langer weergegeven en kunnen de menu's en gereedschappen volgens verwachting worden geselecteerd.

Paletten

 • De positie van kleurenpaletten in koppelvensters blijft behouden.
 • Aangepaste paletten die buiten de map Mijn paletten worden opgeslagen worden niet langer leeg weergegeven.

Afdrukken

 • U kunt inslagschema's maken en paginanummers toevoegen en verwijderen met behulp van de nummertoetsen boven aan uw toetsenbord en het numerieke toetsenblok.
 • Voorwerpen kunnen niet langer per ongeluk worden verwijderd vanuit Afdrukvoorbeeld.

Tekst

 • Ingesloten lettertypen in CorelDRAW-bestanden (CDR) blijven behouden en worden correct weergegeven.
 • U kunt het Sign-symboollettertype volgens verwachting gebruiken.
 • U kunt de lettertypegrootte aanpassen met behulp van sneltoetsen.
 • Tekst kan correct op voorwerpen worden uitgelijnd.
 • De vervolgkeuzelijst Lettertype en de directe weergave van lettertypen werken volgens verwachting.
 • In het dialoogvenster Tekst bewerken kunt u kopiëren en plakken met behulp van sneltoetsen. De tekst loopt eveneens volgens verwachting door wanneer u het venster breder maakt.

Hulpprogramma's

 • U kunt nu nieuw gemaakte CorelDRAW- en Corel PHOTO-PAINT-bestanden weergeven in CONNECT zodra u de bestanden opslaat.
 • Het zoeken naar clipart van versie X3 en eerder in andere talen dan het Engels werkt nu volgens verwachting.
 • De juiste Me-Card- en V-card-informatie in QR-codes wordt nu naar de server verzonden.

Werkruimten en aanpassingen

 • Uitklapmenu's van de gereedschapskist kunnen nu naar een zwevende werkbalk worden verplaatst wanneer de gereedschapskist wordt ontkoppeld.
 • U kunt aangepaste pictogrammen toevoegen aan opdrachten.
 • Wijzigingen in het uiterlijk van de opdrachtbalk vanaf de pagina Opdrachtbalken in het dialoogvenster Aanpassen worden nu correct toegepast.
 • Wanneer u een toepassing start door F8 ingedrukt te houden, wordt de toepassing niet langer achter het actieve venster weergegeven.
 • Het slepen van inhoud of kleuren over de paginatabs leidt niet langer tot selectie van een andere pagina.
 • Het correcte zoomniveau wordt weergegeven in zwevende documenten.
 • U kunt nu de afdrukstand van pagina's met de voorkeuze Visitekaartje wijzigen.
 • U kunt de positie van de statusbalk wijzigen door op Extra > Aanpassen > Opdrachtbalken te klikken en de juiste opdracht te selecteren.