Releaseopmerkingen bij Update 1 voor CorelDRAW Technical Suite 2019

Update 1

Update 1 bevat correcties voor een aantal door klanten gemelde en andere problemen.

Corel DESIGNER

 • De alineaopmaak blijft behouden wanneer een vertaald .xlf-bestand op een Corel DESIGNER-document wordt toegepast.
 • Het selectievakje Alleen geselecteerde elementen opslaan werkt volgens verwachting wanneer u bestanden naar de CGM-indeling exporteert en alleen de geselecteerde voorwerpen in het geëxporteerde bestand opslaat.

XVL Studio Corel Edition en XVL Studio 3D CAD 2019

 • SolidWorks-bestanden kunnen nu worden geïmporteerd wanneer de optie 3D CAD Import B-Reps is ingeschakeld.
 • XVL Studio kan nu Layout.cfg-bestanden (Window Layout File) lezen.
 • Het Corel DESIGNER-pictogram wordt nu in het snapshot van de illustratie weergegeven.
 • Update 1 voor XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2019 biedt bijgewerkte ondersteuning voor de volgende CAD-bestandsindelingen:
Bestandsindeling Versie die wordt ondersteund
3D XML V5-6R2015 - V5-6R2018 (CATIA V5)
tot en met 2013x (CATIA V6)
CGR V5-6R2015 - V5-6R2018
CATIA V4 4.2.5
CATIA V5 V5-6R2015 - V5-6R2018
I-deas NX I-Deas 6
IGES 5.1, 5.2, 5.3
IFC IFC2x Edition 2, 3 en 4
Inventor 2018, 2019
JT 6.4 - 10.2
Parasolid Tot en met v31
PRC Alle versies
Creo Parametric 3.0 - 5.0
Solid Edge ST10, 2019
SolidWorks 2018, 2019
STEP AP 203 E1/E2, AP 214, AP242
NX NX 10 - NX 12
STL Alle versies

NB: download de vergelijking tussen versies (PDF) voor de volledige lijst van ondersteunde 3D- en 3D CAD-bestandsindelingen en -versies.

Kleur en effecten (Corel DESIGNER en CorelDRAW)

 • U kunt vullingen en kleuren in voorwerpen en monochrome bitmaps zoeken en vervangen.
 • Kleuren in geïmporteerde Adobe Illustrator-bestanden (AI) worden correct weergegeven.
 • Schaduwen worden niet langer in CorelDRAW- en Corel DESIGNER-documenten verborgen wanneer ze worden gebroken en omgezet naar krommen.

Voorwerpkoppelingen, voorwerpgegevens en uitlijnen (Corel DESIGNER en CorelDRAW)

 • U kunt nu de eigenschappen van voorwerpen met koppelingen bewerken, zonder dat u per ongeluk de koppelingen wijzigt.
 • Wanneer u voorwerpen met voorwerpgegevens kopieert van het ene naar het andere bestand, blijven de voorwerpgegevens in de juiste gegevensvelden staan.
 • Wanneer u groepen of meerdere geselecteerde voorwerpen uitlijnt op hulplijnen, worden hiervoor nu alle selectiekaders gebruikt en niet slechts het selectiekader van één voorwerp.

Weergave (Corel DESIGNER en CorelDRAW)

 • Werken met bitmaps in de draadmodelweergave leidt niet langer tot problemen met het vernieuwen van de weergave.
 • Schuiven en meerollen leiden niet langer tot problemen met de weergave van documenten.

Uitsnedelab en Slim snijden (Corel PHOTO-PAINT)

 • U kunt nu de borstelkop weergeven wanneer u borstelstreken toepast in het voorbeeldvenster.
 • U kunt ook in- en uitzoomen op het voorbeeldvenster met behulp van de schuifknop van de muis in Windows 10. Voor Windows 7 en Windows 8 moet u eerst in het voorbeeldvenster klikken voordat u de schuifknop kunt gebruiken.

Overige

 • Bij het opgeven van de compatibiliteitsinstellingen voor printerstuurprogramma's kunt u nu uw printer selecteren in de vervolgkeuzelijst Printer van het dialoogvenster Algemeen (Extra > Opties > Algemeen > Afdrukken).
 • Voor aangepaste paginaformaten blijft de oorsprong van de standaardliniaal 0,0.
 • Het selectiekader van artistieke tekst behoudt het formaat wanneer u een document naar een EPS-bestand exporteert.
 • CONNECT-browser en koppelvensters Lade: de functies Importeren, Importeren op oorspronkelijke positie en Importeren en koppelen werken volgens verwachting.
 • U kunt objecttabellen uitvoeren om een lijst weer te geven met alle bestanden die in CorelDRAW geopend zijn.