Releaseopmerkingen bij Update 1 voor CorelDRAW Technical Suite 2020

Update 1

Update 1 bevat correcties voor een aantal door klanten gemelde en andere problemen.

Corel DESIGNER

 • Een probleem met het aanmelden bij de Corel-account waardoor bepaalde gebruikers geen toegang hebben tot Corel Cloud-functies is gecorrigeerd.
 • De functie Knooppunten verminderen werkt snel voor meerdere geselecteerde voorwerpen.
 • Met het uitschakelen van het selectievakje Alle voorwerpen als gevuld beschouwen op de pagina van het selectiegereedschap in het dialoogvenster Opties (Extra > Opties > Gereedschappen), worden de geïmporteerde voorwerpgegevens niet langer verwijderd.
 • Met het tekenen van beschrijvingen met de functies CGM-hotspot maken en Interactief ingeschakeld, worden de voorwerpgegevens voor Naam gemaakt.
 • U kunt nu een beschrijving maken die voorwerpgegevens bevat voor een voorwerp in een geneste groep.
 • Beschrijvingen die met versie 2019 of een eerdere versie zijn opgeslagen, worden nu correct weergegeven in Corel DESIGNER 2020.
 • De besturingselementen Verticaal en Horizontaal in het koppelvenster Transformeren werken nu volgens verwachting.
 • De optie Tekst schalen met voorlooplijn op de pagina Beschrijvingen van het dialoogvenster Opties (Extra > Opties > Gereedschappen) wordt gerespecteerd voor beschrijvingen met voorwerpgegevens.
 • Symbolen die uit eerdere versies van Corel DESIGNER worden geïmporteerd, worden herkend als het juiste voorwerptype wanneer ze opnieuw in voorwerpen worden omgezet.
 • Alle toepassingen die deel uitmaken van CorelDRAW Technical Suite 2020 zijn nu beschikbaar in het Windows-menu Start.

XVL Studio Corel Edition en XVL Studio 3D CAD Corel Edition

 • XVL Studio wordt nu weergegeven in de taal van het besturingssysteem als de taal wordt ondersteund door Corel DESIGNER 2020.
 • Een snapshot naar Corel DESIGNER sturen vanuit XVL Studio wanneer de omloopfunctie actief is, heeft niet langer tot gevolg dat een PowerClip-kromme met een frame wordt gegenereerd. Als u van deze correctie wilt profiteren, moet u deze inschakelen door het Windows-register te bewerken. Wij geven dit hieronder weer.
  • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\Corel DESIGNER\22.0\Designer\Application Preferences\SVG Import] "ClipIsPowerClip"="0"
  • Als het SVG-importfilter niet beschikbaar is, moet u het maken en het SVG Import noemen (met een spatie tussen SVG en Import). Voeg ClipIsPowerClip toe als de voorkeursnaam, met een waarde van 0.
 • Bestanden die worden verzonden vanuit XVL Studio 3D CAD Corel Edition, met de optie Outline (Omtrek) ingeschakeld, worden nu intact weergegeven in Corel DESIGNER, zonder ontbrekende elementen.
 • Meerdere snapshots verzenden vanuit XVL Studio leidt er niet langer toe dat secties worden afgekapt.
 • Een snapshot dat naar Corel DESIGNER wordt verzonden krijgt niet langer een nieuwe positie nadat het snapshot in XVL Studio is bijgewerkt.
 • Update 1 voor XVL Studio 3D CAD Corel Edition 2020 biedt bijgewerkte ondersteuning voor de volgende CAD-bestandsindelingen:
Bestandsindeling Versie die wordt ondersteund
3D XML V5-6R2017 - V5-6R2019 (CATIA V5)
V5-6R2017 - V5-6R2019 (CATIA V6)
CATIA Graphical Representation (CGR) V5-6R2017 - V5-6R2019
CATIA V5 V5-6R2017 - V5-6R2019
JT 6.4 - 10.2
NX (Siemens PLM Solutions) NX 1847, NX 1872, NX 1899
Parasolid Tot en met v32.0
PTC Creo Parametric 4.0 - 6.0
Solid Edge 2019, 2020
SolidWorks 2018, 2019, 2020

NB: download deze sheet (PDF) voor de volledige lijst van ondersteunde 3D- en 3D CAD-bestandsindelingen en -versies.