CorelDRAW dla firm — często zadawane pytania (FAQ)

Poniższe często zadawane pytania dotyczą licencji grupowych pakietu CorelDRAW obejmujących produkty CorelDRAW Graphics Suite i CorelDRAW Technical Suite.
Umowa licencyjna firmy Corel | Corel Transactional Licensing — warunki i zasady

Nie ma konieczności uprzedniego zakładania konta klienta. Do wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień zostaną dołączone instrukcje dotyczące zarejestrowania zakupionej licencji na koncie klienta w witrynie Corel. Można utworzyć nowe konto w trakcie wdrażania oprogramowania.
Tak! Wystarczy wprowadzić adres e-mail przypisany do konta klienta firmy Corel po wyświetleniu żądania podania danych logowania podczas wdrażania produktu CorelDRAW (w momencie tworzenia obrazu serwerowego). Następnie można zalogować się na koncie Corel.com i sprawdzić status licencji, a także uzyskać dostęp do zarządzanych aplikacji w sekcji Status produktu i subskrypcje. Należy pamiętać, że konto w witrynie Corel będzie używane do zarządzania przypisanymi do niego licencjami produktów CorelDRAW. Być może warto utworzyć konto na potrzeby zarządzania licencjami, podając inny niż osobisty adres e-mail jako nazwę posiadacza konta.
Obecnie na koncie klienta w witrynie Corel można wyświetlać i zarządzać wyłącznie licencjami pakietów CorelDRAW Graphics Suite i CorelDRAW Technical Suite. Oprogramowanie do pobrania wraz z numerami seryjnymi innych produktów firmy Corel są zawarte w wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień.
Zarządzanie licencjami pakietu CorelDRAW odbywa się w witrynie Corel z poziomu konta klienta. Zawiera ono informacje o wszystkich zamówionych licencjach, a także materiały zapisane w chmurze i wcześniej zdefiniowane funkcje. Oprogramowanie do pobrania wraz z numerami seryjnymi potrzebnymi do instalacji i wdrożenia znajdują się w wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień. Z tego powodu zarządzanie licencjami bez przypisania licencji do (administracyjnego) konta klienta jest niemożliwe.
Jeśli nie chcesz korzystać z opcji zarządzania licencjami, które są dostępne w konsoli zarządzania licencjami, możesz wdrożyć oprogramowanie, nie przypisując go do konta klienta. Dalsze informacje oraz szczegółowe instrukcje wdrażania oprogramowania CorelDRAW zawiera podręcznik wdrażania dostępny do pobrania tutaj.
Podczas rejestrowania nowej licencji należy zalogować się do konta klienta w witrynie Corel zawierającego wcześniej zakupione licencje. Po zarejestrowaniu licencji nowe i istniejące licencje można znaleźć w sekcji „Status produktu i subskrypcje” na koncie online. Należy wybrać opcję „Scalanie subskrypcji”, aby skonsolidować 2 licencje w jeden „pakiet licencji”. Ważna uwaga: przy scaleniu subskrypcji zostanie proporcjonalnie wyliczona data odnowienia z uwzględnieniem liczby licencji i pozostałych dni obowiązywania subskrypcji.
Szczegółowe informacje oraz instrukcje wdrażania oprogramowania CorelDRAW zawiera podręcznik wdrażania dostępny do pobrania tutaj.
Tak, opcja na nośniki (License Media Pack) jest nadal dostępna. Zapytaj sprzedawcę o tę opcję. Oprogramowanie można wdrożyć, korzystając z wersji do pobrania podanej w wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień lub z dysku DVD (LMP).
Po wprowadzeniu na rynek nowej wersji pakietu CorelDRAW posiadacze licencji serwisowej otrzymają wiadomość e-mail zawierającą powiadomienie. Powiadomienie o uaktualnieniu wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi pobrania plików instalacyjnych i numerami seryjnymi potrzebnymi do instalacji oraz wdrożenia pakietu zostaną wysłane na adres e-mail, na który został przesłany certyfikat licencji serwisowej.
Wszelkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień. Gdy będzie zbliżać się data odnowienia licencji, przedstawiciel firmy Corel lub sprzedawca może skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty odnowienia licencji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą oprogramowania firmy Corel.
Firma Corel oferuje atrakcyjne opcje licencjonowania dostosowane do potrzeb nauczycieli i wykładowców, pracowników działów IT i uczniów szkół podstawowych oraz średnich, a także uczelni. Aby skorzystać z licencji dla placówek edukacyjnych lub bardziej szczegółowo omówić dostępne opcje, należy skontaktować się z zespołem ds. licencji.
Od organizacji rządowych i sektora publicznego nigdy nie jest pobierana kwota wyższa niż równowartość ceny licencji na poziomie 4 (ponad 251 stanowisk), co oznacza, że zawsze mogą skorzystać z jednej z najbardziej atrakcyjnych cen jednostkowych, niezależnie od liczby wymaganych licencji. Aby skorzystać z licencji lub bardziej szczegółowo omówić dostępne opcje, należy skontaktować się z zespołem ds. licencji.
Wszystkie produkty oferowane w ramach licencji CASL lub CASL Premium są dostępne do pobrania wraz z numerami seryjnymi w wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień. Dotyczy to też pakietów CorelDRAW Graphics Suite oraz CorelDRAW Technical Suite (tylko w ramach licencji CASL Premium). Klienci posiadający licencję Academic Site License otrzymają informacje o uaktualnieniu objętych nią produktów w wiadomości e-mail, gdy nowa wersja zostanie wprowadzona na rynek. Uaktualnienie objęte licencją serwisową jest dostarczane wraz z wymaganymi materiałami do pobrania i numerami seryjnymi na adres, na który dostarczono oryginalną licencję.