Poprawki i aktualizacje

Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018

Zwiększ produktywność dzięki poprawie wydajności i stabilności. Po zainstalowaniu tej aktualizacji numer kompilacji zmieni się na 20.1.0.708.

Informacje o wersji

Data wydania: 06-14-2018

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017 (Windows)

Zwiększ produktywność dzięki poprawie wydajności i stabilności. Zainstalowanie aktualizacji 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017 spowoduje uaktualnienie każdej jego poprzedniej wersji, w wyniku czego numer kompilacji zmieni się na 19.1.0.419.

Informacje o wersji

Data wydania: 07-20-2017

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

CorelDRAW Graphics Suite 2017 dodatek Surface Dial (Windows)

Ten dodatek do pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017 zapewnia ulepszoną obsługę kontrolera Microsoft Surface Dial i innych podobnych urządzeń, w wyniku czego numer kompilacji zmieni się na 19.1.0.434.

Ważne! Aby zainstalować ten dodatek i skorzystać z jego funkcji, pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2017 musi być uruchomiony w systemie operacyjnym Windows 10 z zainstalowaną Aktualizacją dla twórców. Należy także mieć zainstalowaną Aktualizację 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017.

Informacje o wersji (PDF)

Data wydania: 08-10-2017

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

Hotfix 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X8 (Windows)

Uzyskaj najnowszą poprawkę hotfix, aby rozwiązać problem, który uniemożliwia niedużej liczbie użytkowników pakietów CorelDRAW Graphics Suite X8 uruchomienie aplikacji.

Data wydania: 04-24-2017

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X8 (Windows)

Zwiększ produktywność dzięki poprawie wydajności i stabilności. Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X8 pozwala na zaktualizowanie jego dowolnej poprzedniej wersji. Po zainstalowaniu tej aktualizacji numer kompilacji zmieni się na 18.1.0.661.

Informacje o wersji

Data wydania: 06-30-2016

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja 6.1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 (Windows)

Aktualizacja 6.1 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 jest przeznaczona dla wersji CorelDRAW Graphics Suite X7 z Aktualizacją 6 (17.6.0.1021). Zawiera ona następujące ulepszenia:

 • Poprawiono eksportowanie i zapisywanie map bitowych z przezroczystym tłem (Corel PHOTO-PAINT).
 • Poprawiono edycję marginesów kodów QR.
 • Prawidłowa obsługa zawartości ramek szybkiego kadru, które zostały przekształcone w krzywe.
 • Dodawanie hiperłączy do tekstu podczas jego edycji.
 • Zapisywanie obiektów programu Corel PHOTO-PAINT w formacie pliku Corel PHOTO-PAINT (CPT) 7/8.
 • Ulepszono obsługę importu plików PDF utworzonych za pomocą określonych drukarek.

Uwaga: Do zainstalowania tej aktualizacji wymagane jest aktywne członkostwo lub subskrypcja.

Data wydania: 2015-10-27

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

CorelDRAW Graphics Suite X7 Update 6 (Windows)

Informacje o aktualizacji 6 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7: Aktualizacja 6 pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 pozwala na zaktualizowanie jego dowolnej poprzedniej wersji (X7.0 do X7.5). Po zainstalowaniu tej aktualizacji numer kompilacji zmieni się na 17.6.0.1021.

Zwiększ produktywność dzięki poprawie wydajności i stabilności. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7.6 wprowadza nowe funkcje dla użytkowników posiadających członkostwo premium, jednak ta aktualizacja zawiera także wszystkie funkcje i usprawnienia wydajności/stabilności zawarte we wcześniejszych aktualizacjach pakietu X7.

Do zainstalowania tej aktualizacji wymagane jest aktywne członkostwo lub subskrypcja.

Informacje o wersji

Data wydania: 2015-09-08

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

CorelDRAW Graphics Suite X6.4 Hotfix 1 (Windows)

Zainstalowanie poprawki hotfix 1 do pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6.4 spowoduje zaktualizowanie początkowej edycji pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 aktualizacja 4 z wersji 16.4.0.1280 na 16.4.1.1281. Nowa wersja zawiera ulepszenia listy czcionek w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X6.4 oraz usuwa błędy dotyczące nazw kolorów dodatkowych i wyświetlania koloru czarnego. Ponadto ulepszono eksportowanie oraz importowanie plików SVG (importowanie plików SVG wyeksportowanych z CorelDRAW), a modyfikacje osadzonych map bitowych w CorelDRAW X6 są teraz zachowane podczas edycji map bitowych w programie Corel PHOTO-PAINT X6.

Uwaga: Każda aplikacja ma określony numer wersji. Aby wyświetlić pełny numer wersji aplikacji, kliknij kolejno Pomoc > Informacje w dowolnej aplikacji firmy Corel lub sprawdź plik volinfo.txt w katalogu głównym dysku DVD z programem.

Aby zainstalować tę poprawkę:

 1. Pobierz i zapisz poprawkę na dysku twardym.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalatora, aby rozpocząć proces aktualizacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zapoznania się z treścią Umowy licencyjnej na oprogramowanie, a następnie dokończ instalację.

W przypadku trudności technicznych podczas instalowania tej poprawki należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Corel.

Data wydania: 2014-04-08

 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Русский
 • Suomi
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Čeština
 • Svenska
 • 日本語
 • Nederlands
 • Türkçe
 • Magyar
 • Português do Brasil
 • 简体中文
 • 繁體中文

CorelDRAW Graphics Suite X6.4 Update (Windows)

Zainstalowanie CorelDRAW Graphics Suite X6.4 spowoduje zaktualizowanie wersji X6.1, X6.2 lub X6.3. Po zainstalowaniu tej aktualizacji numer kompilacji zmieni się na 16.4.0.1280. Nowa wersja zawiera ulepszenia dla pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6, a także nowe funkcje. Umożliwia również dostęp do zawartości przeznaczonej wyłącznie dla użytkowników posiadających członkostwo premium CorelDRAW.

Należy pamiętać, że do zainstalowania aktualizacji X6.4 konieczny jest zainstalowany pakiet CorelDRAW Graphics Suite w wersji X6.1, X6.2 lub X6.3 (kompilacja 16.1.0.843, 16.2.0.998 lub 16.3.0.1114), jak również posiadanie członkostwa CorelDRAW — standardowego lub premium. Jeśli zainstalowana jest kompilacja 16.0.0.707, przed zainstalowaniem omawianej tu aktualizacji należy zainstalować aktualizację X6.1.

Informacje o wersji

Data wydania: 2013-08-19

 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Русский
 • Suomi
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Čeština
 • Svenska
 • 日本語
 • Nederlands
 • Türkçe
 • Magyar
 • Português do Brasil
 • 简体中文
 • 繁體中文

CorelDRAW Graphics Suite X6.1 Update (Windows)

Zainstalowanie aktualizacji CorelDRAW Graphics Suite X6.1 spowoduje zaktualizowanie najnowszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 (16.0.0.707). Po zastosowaniu tej aktualizacji numer kompilacji zmieni się na 16.1.0.843. Nowa wersja udostępnia ulepszenia pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6, a także nowe funkcje produktu i pozwala na uzyskanie członkostwa CorelDRAW!

Informacje o wersji

Data wydania: 2012-08-15

 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Русский
 • Suomi
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Italiano
 • Svenska
 • Nederlands
 • Magyar
 • Türkçe
 • Português do Brasil

CorelDRAW Home & Student Suite X5 Service Pack 1 (Windows)

Niniejsza aktualizacja jest aktualizacją zbiorczą, zawierającą wszystkie poprzednie poprawki i korekty.

WAŻNE: Aby zainstalować tę aktualizację, może być wymagany oryginalny dysk DVD. Uwaga: Każda aplikacja ma określony numer wersji. Aby uzyskać pełny numer wersji instalacji, kliknij kolejno Pomoc i Informacje w dowolnej aplikacji firmy Corel lub sprawdź plik volinfo.txt w katalogu głównym dysku DVD z programem.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych podczas instalowania tej aktualizacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Corel.

Informacje o wersji

Data wydania: 2011-05-17

 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Русский
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Čeština
 • Nederlands
 • Português do Brasil
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Opis poprawki
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja CorelCAD 2018.5.1 (tylko macOS)

CorelCAD 2018.5.1 zaktualizuje dowolną poprzednią wersję programu CorelCAD 2018 dla systemu macOS (18.0.1.1067, 18.2.1.3100) do wersji 18.2.1.3146. Aktualizacja dodaje obsługę systemu macOS Mojave (10.14).

Data wydania: 2018.10.30

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2018.5

CorelCAD 2018.5 zaktualizuje wszystkie poprzednie wersje programu CorelCAD 2018 (18.0.1.1067) do wersji 18.2.1.3100. Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2018.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2018.06.25

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Opis poprawki
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja CorelCAD 2017.5

CorelCAD 2017.5 zaktualizuje wszystkie poprzednie wersje programu CorelCAD 2017 (17.0.0.1310 i 17.0.0.1335) do wersji 17.2.1.3045. Nowa wersja zawiera opcjonalny ciemny interfejs użytkownika, a także kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2017.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2017.05.29

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Opis poprawki
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja CorelCAD 2016.5 (Windows 64-bitowy)

CorelCAD 2016.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2016 (16.0.0.1079) do wersji 16.5. Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2016.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2016.05.16

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2016.5 (Windows 32-bitowy)

CorelCAD 2016.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2016 (16.0.0.1079) do wersji 16.5. Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2016.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2016.05.15

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2016.5 (Mac)

CorelCAD 2016.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2016 (16.0.0.1079) do wersji 16.5. Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2016.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2016.05.14

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Opis poprawki
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja CorelCAD 2015.5 (Windows 64-bitowy)

CorelCAD 2015.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2015 (15.0.1.22) do wersji 2015.5 (15.2.1.2037). Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2015.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2015.05.21

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2015.5 (Windows 32-bitowy)

CorelCAD 2015.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2015 (15.0.1.22) do wersji 2015.5 (15.2.1.2037). Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2015.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2015.05.20

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2015.5 (Mac)

CorelCAD 2015.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2015 (15.0.1.22) do wersji 2015.5 (15.2.1.2037). Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2015.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2015.05.19

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2014.5 (Windows 64-bitowy)

CorelCAD 2014.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2014 (13.8.12) do wersji 2014.5 (14.4.28). Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2014.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2014.05.13

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2014.5 (Windows 32-bitowy)

CorelCAD 2014.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2014 (13.8.12) do wersji 2014.5 (14.4.28). Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2014.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2014.05.12

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2014.5 (Mac)

CorelCAD 2014.5 zaktualizuje początkową wersję programu CorelCAD 2014 (13.8.12) do wersji 2014.5 (14.4.28). Nowa wersja zawiera kilka ulepszeń oraz poprawek wydajności i stabilności programu CorelCAD 2014.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 2014.05.11

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2013.5 (Mac)

Zainstalowanie tej aktualizacji spowoduje zaktualizowanie programu CorelCAD 2013 (kompilacja 2013.0.x) do wersji CorelCAD 2013.5 (2013.5.72). Aby sprawdzić pełny numer wersji zainstalowanego programu, kliknij kolejno menu CorelCAD > Informacje...

Nowa wersja zawiera ważne poprawki oraz nowe i ulepszone funkcje, które dodano w następujących obszarach aplikacji:

 • NOWOŚĆ! 64-bitowa wersja aplikacji
 • Obsługa formatu plików DWG 2013 (otwieranie i zapisywanie natywnego pliku)
 • Narzędzia do edycji 3D
 • NOWOŚĆ! Polecenie drukowania seryjnego (BatchPrint)
 • ULEPSZENIE! Eksportowanie do formatu PDF
 • Ustawienia wyświetlania pola danych w adnotacjach (polecenie SetFieldDisplay)
 • NOWOŚĆ! Konwertowanie tekstu na krzywe (polecenie ExplodeText)
 • Niestandardowe skale rysunku (polecenie EditScaleList)
 • Tworzenie biblioteki slajdów w celu wyświetlania slajdów widoku rysunku (polecenie MakeSlideLibrary)

Ważna uwaga:

Aktualizacja CorelCAD 2013.5 zastępuje poprzednio zainstalowane wersje aplikacji. Licencje oraz aktywacje wersji próbnej pozostają bez zmian (po zaktualizowaniu aplikacji nie jest wymagana ponowna aktywacja produktu).

Data wydania: 2013.06.21

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2013.5 (Windows 64-bitowy)

Zainstalowanie tej aktualizacji spowoduje zaktualizowanie programu CorelCAD 2013 (kompilacja 2013.0.x) do wersji CorelCAD 2013.5 (2013.5.33). Aby sprawdzić pełny numer wersji zainstalowanego programu, kliknij w programie CorelCAD 2013 kolejno menu Pomoc > Informacje...

Nowa wersja zawiera ważne poprawki oraz nowe i ulepszone funkcje, które dodano w następujących obszarach aplikacji:

 • Obsługa formatu plików DWG 2013 (otwieranie i zapisywanie natywnego pliku)
 • Narzędzia do edycji 3D
 • NOWOŚĆ! Polecenie drukowania seryjnego (BatchPrint)
 • ULEPSZENIE! Eksportowanie do formatu PDF
 • Ustawienia wyświetlania pola danych w adnotacjach (polecenie SetFieldDisplay)
 • NOWOŚĆ! Konwertowanie tekstu na krzywe (polecenie ExplodeText)
 • Niestandardowe skale rysunku (polecenie EditScaleList)
 • Tworzenie biblioteki slajdów w celu wyświetlania slajdów widoku rysunku (polecenie MakeSlideLibrary)

Ważna uwaga:

Aktualizacja CorelCAD 2013.5 zastępuje poprzednio zainstalowane wersje aplikacji. Licencje oraz aktywacje wersji próbnej pozostają bez zmian (po zaktualizowaniu aplikacji nie jest wymagana ponowna aktywacja produktu).

W przypadku aktualizowania wdrożeń sieciowych programu CorelCAD 2013 należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wdrażania programu CorelCAD 2013.

Data wydania: 2013.05.13

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD 2013.5 (Windows 32-bitowy)

Zainstalowanie tej aktualizacji spowoduje zaktualizowanie programu CorelCAD 2013 (kompilacja 2013.0.x) do wersji CorelCAD 2013.5 (2013.5.33). Aby sprawdzić pełny numer wersji zainstalowanego programu, kliknij w programie CorelCAD 2013 kolejno menu Pomoc > Informacje...

Nowa wersja zawiera ważne poprawki oraz nowe i ulepszone funkcje, które dodano w następujących obszarach aplikacji:

 • Obsługa formatu plików DWG 2013 (otwieranie i zapisywanie natywnego pliku)
 • Narzędzia do edycji 3D
 • NOWOŚĆ! Polecenie drukowania seryjnego (BatchPrint)
 • ULEPSZENIE! Eksportowanie do formatu PDF
 • Ustawienia wyświetlania pola danych w adnotacjach (polecenie SetFieldDisplay)
 • NOWOŚĆ! Konwertowanie tekstu na krzywe (polecenie ExplodeText)
 • Niestandardowe skale rysunku (polecenie EditScaleList)
 • Tworzenie biblioteki slajdów w celu wyświetlania slajdów widoku rysunku (polecenie MakeSlideLibrary)

Ważna uwaga:

Aktualizacja CorelCAD 2013.5 zastępuje poprzednio zainstalowane wersje aplikacji. Licencje oraz aktywacje wersji próbnej pozostają bez zmian (po zaktualizowaniu aplikacji nie jest wymagana ponowna aktywacja produktu).

W przypadku aktualizowania wdrożeń sieciowych programu CorelCAD 2013 należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wdrażania programu CorelCAD 2013.

Data wydania: 2013.05.13

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD, maj 2012 (Mac)

Zainstalowanie wersji programu CorelCAD z maja 2012 roku spowoduje zaktualizowanie poprzednich wersji 11.4.209, 11.6.208 i 11.8.1054. Po aktualizacji numer kompilacji ulegnie zmianie na 12.4.056.

Aktualizacja zawiera ważne poprawki, ulepszenia i nowe funkcje, takie jak podkładka PDF, obsługa systemu Mac OS X Lion oraz wiele innych.

Ważna uwaga:

Aktualizacja programu CorelCAD z maja 2012 roku zastępuje poprzednio zainstalowane wersje aplikacji. Licencje oraz aktywacje wersji próbnej pozostają bez zmian (po zaktualizowaniu aplikacji nie jest wymagana ponowna aktywacja produktu).

Informacje o wersji

Data wydania: 2012.05.08

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文

Aktualizacja CorelCAD, maj 2012 (Windows)

Zainstalowanie wersji programu CorelCAD z maja 2012 roku spowoduje zaktualizowanie poprzednich wersji 11.4.209, 11.6.208 i 11.8.1054. Po aktualizacji numer kompilacji ulegnie zmianie na 12.4.056.

Aktualizacja zawiera ważne poprawki, ulepszenia i nowe funkcje, takie jak podkładka PDF, importowanie plików programu CorelDRAW oraz wiele innych.

Uwaga:

Każda aplikacja ma określony numer wersji. Aby uzyskać pełny numer wersji instalacji, należy kliknąć kolejno polecenia menu Pomoc i Informacje w dowolnej aplikacji firmy Corel lub sprawdzić plik volinfo.txt w katalogu głównym dysku CD z programem.

Ważna uwaga:

Aktualizacja programu CorelCAD z maja 2012 roku zastępuje poprzednio zainstalowane wersje aplikacji. Licencje oraz aktywacje wersji próbnej pozostają bez zmian (po zaktualizowaniu aplikacji nie jest wymagana ponowna aktywacja produktu).

Informacje o wersji

Data wydania: 2013.05.08

 • Angielski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Technical Suite 2018

Uaktualnienie 1 do pakietu CorelDRAW Technical Suite 2018 jest już dostępne. Zawiera ono ulepszenia dotyczące wydajności i stabilności programu XVL Studio 3D (CAD) Corel Edition.

Data wydania: 11-12-2018

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

CorelDRAW Technical Suite 2017 Update 1 (Windows)

Aktualizacja 1 pakietu CorelDRAW Technical Suite 2017 spowoduje uaktualnienie początkowej wersji pakietu CorelDRAW Technical Suite 2017. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Data wydania: 19-12-2017

 • English
 • Čeština
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português do Brasil
 • Türkçe
 • Русский
 • 日本語
 • 简体中文
 • 繁體中文
Nazwa poprawki
Uwagi
Wersje językowe
Pobierz

Corel Website Creator Update 1 (Windows)

Aktualizacja 1 programu Corel Website Creator spowoduje uaktualnienie kompilacji 13.50.000.5565. Po zastosowaniu tej aktualizacji numer kompilacji zmieni się na 13.50.000.5584.

Ta aktualizacja programu Corel Website Creator rozwiązuje problemy związane z wydajnością i stabilnością zgłoszone przez użytkowników i zawiera ulepszenia programu.

Informacje o wersji

Data wydania: 2014-10-31

 • Polski