Często zadawane pytania na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania pozwolą lepiej poznać zagadnienia związane ze statusem, subskrypcją i uaktualnieniami produktów z rodziny CorelDRAW. Te pytania i odpowiedzi dotyczą zarówno pakietu CorelDRAW® Graphics Suite, jak i CorelDRAW® Technical Suite, które w niektórych przypadkach będą łącznie określane jako „produkt CorelDRAW”.

Uczestniczę w programie mechanizmu uaktualnień wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite. Jak skorzystać z przysługującego mi prawa do uaktualnienia pakietu do najnowszej wersji?

Jak mogę sprawdzić, czy mój program mechanizmu uaktualnień jest nadal aktywny?

Jak mogę sprawdzić, kiedy będzie wymagane ponowne odnowienie programu mechanizmu uaktualnień?

Dlaczego konieczne jest uwierzytelnienie produktu?

Kto musi uwierzytelnić swój produkt?

Czym jest program mechanizmu uaktualnień?

Kto może zarejestrować się w programie mechanizmu uaktualnień?

Jak zarejestrować się w programie mechanizmu uaktualnień?

Co obejmuje subskrypcja pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite?

Jak mogę potwierdzić, że moja subskrypcja jest nadal aktywna lub jest dostępna do odnowienia?

Jak mogę zarządzać moimi subskrypcjami?

Czy można uaktualnić wersję próbną lub wydłużyć subskrypcję z 30-dniowej do 365-dniowej?

Co się stanie, jeśli moja karta kredytowa straci ważność?

Czym różni się zakup subskrypcji od zakupu pełnej wersji pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite w pudełku / do pobrania?

Moje połączenie internetowe nie jest aktywne przez cały czas. Jak korzystać z funkcji produktu i uzyskać dostęp do materiałów internetowych?

Czy można anulować program mechanizmu uaktualnień lub subskrypcję?

Jeśli opcja automatycznego odnawiania mojego programu mechanizmu uaktualnień lub subskrypcji została anulowana, jak mogę je ponownie aktywować?

Jestem użytkownikiem korporacyjnym. Czy mogę korzystać z materiałów i funkcji online?

Uczestniczę w programie mechanizmu uaktualnień wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite. Jak skorzystać z przysługującego mi prawa do uaktualnienia pakietu do najnowszej wersji?
Jako użytkownik programu mechanizmu uaktualnień (znanego wcześniej jako członkostwo premium) możesz skorzystać z oferty uaktualnienia produktu CorelDRAW do najnowszej wersji. Po wydaniu pakietu CorelDRAW Graphics Suite / CorelDRAW Technical Suite na adres e-mail przypisany do Twojego konta użytkownika w firmie Corel powinna zostać wysłana wiadomość. Wiadomość e-mail zawiera łącze pobierania, numer seryjny i instrukcje instalacji. Jeśli e-mail nie dotarł, skontaktuj się z nami za pośrednictwem witryny corel.com/support.

Jak mogę sprawdzić, czy mój program mechanizmu uaktualnień jest nadal aktywny?
Możesz sprawdzić, czy Twój program mechanizmu uaktualnień jest nadal aktywny, logując się na swoje konto, przechodząc do historii zamówień i sprawdzając datę zakupu oraz aktywny termin dla danego zakupu ze Store. W przypadku zakupu programu mechanizmu uaktualnień od autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Corel potwierdzenie zakupu (wiadomość e-mail) zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia okresu ważności programu mechanizmu uaktualnień. Należy pamiętać o skontaktowaniu się ze sprzedawcą produktu w sprawie odnowienia programu mechanizmu uaktualnień przed upłynięciem okresu ważności.

Jak mogę sprawdzić, kiedy będzie wymagane ponowne odnowienie programu mechanizmu uaktualnień?
Poświadczenie zamówienia, które wyślemy Ci w wiadomości e-mail, zawiera datę odnowienia programu mechanizmu uaktualnień.

Dlaczego konieczne jest uwierzytelnienie produktu?
Uwierzytelnienie ma na celu sprawdzenie i zweryfikowanie licencji produktu CorelDRAW. Uwierzytelnienie produktu zapewnia znaczne korzyści. Będziesz mieć stały dostęp do nowych uaktualnień produktu oferowanych przez firmę Corel, a także do materiałów internetowych, funkcji i usług od firmy Corel.

Kto musi uwierzytelnić swój produkt?
Uwierzytelnienie wiąże się z koniecznością zalogowania się przy użyciu danych do konta w witrynie Corel w celu zweryfikowania licencji. Każdy, kto dokonał subskrypcji lub zakupu pakietu CorelDRAW Graphics albo Technical Suite w wersji pudełkowej bądź elektronicznej wersji do pobrania (ESD) albo wersji próbnej, musi uwierzytelnić produkt.

Czym jest program mechanizmu uaktualnień?
Program mechanizmu uaktualnień to opcja, dzięki której możesz zawsze korzystać z najbardziej aktualnej wersji produktu CorelDRAW za ułamek ceny zakupu uaktualnienia lub subskrypcji oprogramowania. Inaczej niż w przypadku wykupienia subskrypcji, po zaprzestaniu korzystania z programu mechanizmu uaktualnień zachowujesz ostatnią zainstalowaną wersję oprogramowania na zawsze.

Kto może zarejestrować się w programie mechanizmu uaktualnień?
Każdy, kto kupi wersję pudełkową, elektroniczną wersję do pobrania (ESD) lub licencję dla jednego użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite albo CorelDRAW Technical Suite bezpośrednio od firmy Corel albo autoryzowanego sprzedawcy i uwierzytelni produkt, może w ciągu 30 dni od zakupu zarejestrować się w programie mechanizmu uaktualnień. Program mechanizmu uaktualnień można zakupić bezpośrednio w firmie Corel lub u autoryzowanych sprzedawców produktów firmy Corel.
Jeśli kupiono wersję pudełkową pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite bezpośrednio od firmy Corel, można skontaktować się z nami za pośrednictwem witryny corel.com/support w ciągu 30 dni od zakupu, aby zarejestrować się w programie mechanizmu uaktualnień. W przypadku zakupu produktu od autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Corel, należy skontaktować się ze sprzedawcą w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu w celu zarejestrowania się w programie mechanizmu uaktualnień. Użytkownikom wersji akademickiej/edukacyjnej pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite nie przysługuje prawo do dołączenia do programu mechanizmu uaktualnień. Użytkownicy posiadający numery seryjne licencji na wersję OEM oraz wersję nie do odsprzedaży (NFR) nie mogą korzystać z programu mechanizmu uaktualnień.

Jak zarejestrować się w programie mechanizmu uaktualnień?
Program mechanizmu uaktualnień pakietu CorelDRAW jest dostępny jako dodatkowy produkt w koszyku podczas zakupu bezpośrednio od firmy Corel pełnego pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite albo jego uaktualnienia w elektronicznej wersji do pobrania (ESD) bądź pudełkowej.
Jeśli program mechanizmu uaktualnień nie zostanie zakupiony razem z pakietem CorelDRAW Graphics Suite czy CorelDRAW Technical Suite, będzie go można dokupić w ciągu 30 dni bezpośrednio od firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy.

Co obejmuje usługa subskrypcji pakietu CorelDRAW?
Subskrypcja jest formą płatności, która umożliwia korzystanie z licencji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite przez określony czas (z możliwością przedłużenia). W przypadku subskrybentów uwierzytelnienie jest wymagane w celu korzystania z produktu. Ponadto zapewnia ono dostęp do takich korzyści, jak materiały publikowane online. Po zakończeniu okresu subskrypcji nie jest możliwe dalsze używanie oprogramowania. Uaktualnienia przysługują subskrybentom pakietu i zapewniają korzystanie z najbardziej aktualnej wersji produktu CorelDRAW w okresie obowiązywania subskrypcji.

Jak mogę potwierdzić, że moja subskrypcja jest nadal aktywna lub jest dostępna do odnowienia?
Możesz potwierdzić, że subskrypcja jest nadal aktywna, odwiedzając sekcję Status produktu i subskrypcje na Twoim koncie. Status subskrypcji (w tym liczba pozostałych dni) będzie wyszczególniony, jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku.

Jak mogę zarządzać moimi subskrypcjami?
W celu uzyskania subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite albo uwierzytelnienia produktu, należy utworzyć i zweryfikować konto w witrynie Corel.com. Po utworzeniu i zweryfikowaniu konta będzie można w dowolnej chwili zalogować się w witrynie Corel.com, aby zarządzać subskrypcjami.

Czy można uaktualnić wersję próbną lub wydłużyć subskrypcję z 30-dniowej do 365-dniowej?
Tak. Subskrypcję można uaktualnić jedynie z poziomu konta w witrynie Corel.com. Uaktualnienie do subskrypcji 365-dniowej pozwala na dodatkowe oszczędności.

Co się stanie, jeśli moja karta kredytowa straci ważność?
Jeśli subskrypcja lub program mechanizmu uaktualnień są dostępne do odnowienia, a karta kredytowa straciła ważność, na adres e-mail powiązany z zakupem zostanie wysłane powiadomienie o konieczności zaktualizowania informacji dotyczących płatności.

Czym różni się zakup subskrypcji od zakupu pełnej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite w pudełku / do pobrania?
Jeśli opcja automatycznego odnawiania zakupionej subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite zostanie anulowana albo subskrypcja wygaśnie, posiadana wersja oprogramowania przejdzie do trybu przeglądarkowego (podobnego do trybu dostępnego po wygaśnięciu wersji próbnej). Aktywna subskrypcja zapewnia stały dostęp do najnowszej wersji produktu CorelDRAW. Zakupienie pełnej wersji lub uaktualnienia pakietu daje Ci prawo do korzystania z danej wersji oprogramowania na zawsze.

Moje połączenie internetowe nie jest aktywne przez cały czas. Jak korzystać z funkcji produktu i uzyskać dostęp do materiałów internetowych?
Po aktywacji produktu polegającej na zalogowaniu się na koncie w witrynie Corel.com masz dostęp do wszystkich funkcji produktu — nawet jeśli pracujesz w trybie offline. Aby uzyskać dostęp do niektórych komponentów oprogramowania, materiałów online oraz funkcji, wymagana jest uwierzytelniona wersja pakietu oraz połączenie internetowe. Jeśli subskrybujesz pakiet CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite, konieczne jest łączenie się z Internetem co najmniej raz na 30 dni, aby ponownie uwierzytelnić subskrypcję.

Czy można anulować program mechanizmu uaktualnień lub subskrypcję?
Można anulować opcję automatycznego odnawiania programu mechanizmu uaktualnień lub subskrypcji. Nie można jednak anulować bieżącego okresu użytkowania programu mechanizmu uaktualnień ani subskrypcji. W przypadku rezygnacji z programu mechanizmu uaktualnień nie będzie można go ponownie aktywować. Można go kupić jedynie w momencie zakupu oprogramowania lub w ciągu 30 dni od zakupu oprogramowania w przypadku wersji ESD lub pudełkowej zakupionej bezpośrednio od firmy Corel albo autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Corel.

Jeśli opcja automatycznego odnawiania mojego programu mechanizmu uaktualnień lub subskrypcji została anulowana, jak mogę je ponownie aktywować?
W przypadku rezygnacji z programu mechanizmu uaktualnień nie można go ponownie aktywować. Jeśli zostanie anulowana subskrypcja, możesz ją ponownie aktywować w sekcji Status produktu i subskrypcje na Twoim koncie.

Jestem użytkownikiem korporacyjnym. Czy mogę korzystać z materiałów i funkcji online?
Użytkownicy korporacyjni, którzy zakupili licencje pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite dla przedsiębiorstw albo licencje zbiorowe w formie subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub Technical Suite, mają dostęp do materiałów i funkcji online oraz mogą z nich korzystać po uwierzytelnieniu produktu. Aby otrzymać uwierzytelnienie i dostęp do materiałów online, należy zwrócić się do administratora lub zespołu IT.
Uwaga: W trakcie wdrażania sieciowego oprogramowania administrator może zablokować dostęp do materiałów online. Wdrażanie oprogramowania jest obsługiwane tylko w przypadku programu serwisowania CorelSure. Program serwisowania CorelSure jest ujęty w ramach licencji dla przedsiębiorstw pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite oraz licencji zbiorowych w formie subskrypcji.

Powrót na górę