Często zadawane pytania na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania pozwolą lepiej poznać zagadnienia związane ze statusem, subskrypcją i uaktualnieniami produktów z rodziny CorelDRAW. Te pytania i odpowiedzi dotyczą zarówno pakietu CorelDRAW® Graphics Suite, jak i CorelDRAW® Technical Suite, które w niektórych przypadkach będą łącznie określane jako „produkt CorelDRAW”.

Dlaczego konieczne jest uwierzytelnienie produktu?
Uwierzytelnienie ma na celu sprawdzenie i zweryfikowanie licencji produktu CorelDRAW. Uwierzytelnienie produktu zapewnia znaczne korzyści. Dzięki niemu będziesz zawsze na bieżąco z aktualizacjami produktu firmy Corel. Subskrybenci będą mieli dostęp do wyjątkowych materiałów online, funkcji i usług firmy Corel w okresie obowiązywania subskrypcji.

Kto musi uwierzytelnić swój produkt?
Uwierzytelnienie wiąże się z koniecznością zalogowania się przy użyciu poświadczeń konta Corel w celu zweryfikowania licencji. Każdy, kto dokonał subskrypcji lub zakupu pakietu CorelDRAW Graphics Suite albo Technical Suite w wersji pudełkowej lub elektronicznej wersji do pobrania (ESD) albo wersji próbnej, musi uwierzytelnić produkt. Możesz zalogować się lub utworzyć konto Corel za pomocą konta Google lub Facebook. Od kwietnia 2024 roku będzie można używać tej opcji do uwierzytelnienia produktu.

Co obejmuje usługa subskrypcji pakietu CorelDRAW?
Subskrypcja jest formą płatności, która umożliwia korzystanie z licencji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite przez określony czas (z możliwością przedłużenia). W przypadku subskrybentów uwierzytelnienie jest wymagane w celu korzystania z produktu. Ponadto zapewnia ono dostęp do takich korzyści, jak materiały publikowane online. Po zakończeniu okresu subskrypcji nie jest możliwe dalsze używanie oprogramowania. Uaktualnienia przysługują subskrybentom i zapewniają korzystanie z najbardziej aktualnej wersji produktu CorelDRAW w okresie obowiązywania subskrypcji.

Jak mogę potwierdzić, że moja subskrypcja jest nadal aktywna lub jest dostępna do odnowienia?
Możesz potwierdzić, że subskrypcja jest nadal aktywna, odwiedzając sekcję statusu produktu i subskrypcji na Twoim koncie. Status subskrypcji (w tym liczba pozostałych dni) będzie wyszczególniony, jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku.

Jak mogę zarządzać moimi subskrypcjami?
W celu uzyskania subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite albo uwierzytelnienia produktu, należy utworzyć i zweryfikować konto Corel. Po utworzeniu i zweryfikowaniu konta Corel będzie można w dowolnej chwili zalogować się w witrynie CorelDRAW.com, aby zarządzać subskrypcjami, w tym włączyć lub wyłączyć automatyczne odnawianie.

Czy można uaktualnić wersję próbną lub wydłużyć subskrypcję z 30-dniowej do 365-dniowej?
Tak. Subskrypcję można uaktualnić jedynie z poziomu konta Corel. Uaktualnienie do subskrypcji 365-dniowej pozwala na dodatkowe oszczędności.

Co się stanie, jeśli moja karta kredytowa straci ważność?
Jeśli subskrypcja uaktualnień wymaga odnowienia, a karta kredytowa straciła ważność, na adres e-mail powiązany z zakupem zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o konieczności zaktualizowania informacji dotyczących płatności. Twoja subskrypcja wygaśnie automatycznie, jeśli informacje dotyczące płatności za odnowienie nie zostaną zaktualizowane przed końcem jej okresu ważności.

Czym różni się zakup subskrypcji od zakupu licencji stałej pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite?
Jeśli opcja automatycznego odnawiania zakupionej subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite zostanie anulowana albo subskrypcja wygaśnie, posiadana wersja oprogramowania przejdzie do trybu przeglądania (podobnego do trybu dostępnego po wygaśnięciu wersji próbnej). Aktywna subskrypcja zapewnia stały dostęp do najnowszej wersji produktu CorelDRAW. W przypadku jednorazowego zakupu konkretnej wersji pakietu (np. licencji stałej CorelDRAW Graphics Suite 2023) użytkownik posiada daną wersję oprogramowania bezterminowo, ale nie przysługują mu żadne aktualizacje, nowe funkcje ani funkcje i materiały dostępne tylko subskrybentom.

Nie zawsze mam dostęp do połączenia internetowego. Jak korzystać z funkcji produktu i uzyskać dostęp do materiałów internetowych?
Aby zalogować się do konta Corel i uwierzytelnić produkt, musisz mieć połączenie z Internetem. Po uwierzytelnieniu uzyskasz dostęp do wszystkich głównych funkcji produktu, nawet kiedy nie masz połączenia z Internetem. Aby uzyskać dostęp do niektórych komponentów oprogramowania, materiałów online oraz funkcji, wymagana jest uwierzytelniona wersja pakietu oraz połączenie internetowe. Jeśli subskrybujesz pakiet CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite, konieczne jest łączenie się z Internetem co najmniej raz na 30 dni, aby ponownie uwierzytelnić subskrypcję.

Czy mogę anulować subskrypcję?
Jeśli skonfigurowano opcję automatycznego odnawiania subskrypcji, można ją anulować w dowolnym momencie. Nie można jednak anulować bieżącego okresu subskrypcji.

Jeśli opcja automatycznego odnawiania mojej subskrypcji została anulowana, jak mogę ją ponownie aktywować?
Jeśli zostanie anulowana subskrypcja, możesz ją ponownie aktywować w sekcji Status produktu i subskrypcje na Twoim koncie.

Posiadam subskrypcję pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla komputerów Mac. Dlaczego na moim koncie Corel i w zainstalowanych aplikacjach subskrypcja wyświetla się teraz jako nieodnawialna?
Od Aktualizacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów — marzec 2022 Twoja subskrypcja pakietu CorelDRAW Graphics Suite daje Ci dostęp zarówno do aplikacji na komputery Mac, jak i na komputery z systemem Windows. Jako aktywny subskrybent pakietu CorelDRAW Graphics Suite posiadasz na koncie Corel osobną subskrypcję, która jest niezależna od platformy. Mając pakiet CorelDRAW Graphics Suite z numerem seryjnym zaczynającym się na DR24, możesz wybrać, czy chcesz zainstalować i uwierzytelnić bieżącą Aktualizację pakietu CorelDRAW Graphics Suite dla subskrybentów dla komputerów Mac i/lub dla systemu Windows. Wybierz tę niezależną od platformy subskrypcję pakietu CorelDRAW Graphics Suite, aby odnowić subskrypcję i korzystać nadal z oprogramowania ze wszystkimi zaletami tej opcji.

Jestem użytkownikiem korporacyjnym. Czy mogę korzystać z materiałów i funkcji online?
Użytkownicy korporacyjni, którzy zakupili licencje pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite dla przedsiębiorstw albo licencje zbiorowe w formie subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub Technical Suite, mają dostęp do materiałów i funkcji online oraz mogą z nich korzystać po uwierzytelnieniu produktu. Aby otrzymać uwierzytelnienie i dostęp do materiałów online, należy zwrócić się do administratora lub zespołu IT. Uwaga: W trakcie wdrażania sieciowego oprogramowania administrator może zablokować dostęp do materiałów online. Wdrażanie oprogramowania jest obsługiwane tylko w przypadku programu serwisowania CorelSure. Program serwisowania CorelSure jest dostępny w ramach licencji dla przedsiębiorstw pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite oraz licencji zbiorowych w formie subskrypcji.

Czym jest program mechanizmu uaktualnień?
Program mechanizmu uaktualnień (UPP) był opcją dla użytkowników posiadających licencje stałe, która umożliwia korzystanie z najbardziej aktualnej wersji pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite. Inaczej niż w przypadku wykupienia subskrypcji, jeśli posiadasz licencję stałą pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite, zachowujesz ostatnią zainstalowaną wersję oprogramowania na zawsze.

Czy program mechanizmu uaktualnień jest wciąż dostępny?
Od 28 września 2021 r. program mechanizmu uaktualnień nie jest już dostępny. Użytkownicy, którzy zostali zapisani na program mechanizmu uaktualnień 7 marca 2022 r., otrzymali zarówno Uaktualnienie produktu CorelDRAW do wersji z marca 2022 r., jak i bezpłatną subskrypcję CorelDRAW, która jest ważna przez cały rok, aż do 7 marca 2023 r. Po tym okresie Twoja subskrypcja CorelDRAW zostanie automatycznie odnowiona na 365 dni (365-dniowa subskrypcja CorelDRAW) 7 marca 2023 r. za cenę, jaką zapłacono za odnowienie lub zakup programu mechanizmu uaktualnień ostatnim razem.
Jeśli anulujesz automatyczne odnowienie, wszelkie uaktualnienia i nowe wersje programu CorelDRAW, które wydamy po 8 marca 2022 r., będą dla Ciebie dostępne tylko w tym wydłużonym okresie. Po 7 marca 2023 r. w przypadku nieposiadania 365-dniowej subskrypcji CorelDRAW zachowasz prawo do korzystania tylko z tych wersji programu CorelDRAW, które otrzymałeś(-aś) w okresie trwania programu mechanizmu uaktualnień. Automatyczne odnawianie można anulować w dowolnym momencie przed 7 marca 2023 r. w celu uniknięcia kolejnego okresu rozliczeniowego.

Uczestniczę w programie mechanizmu uaktualnień wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics lub Technical Suite. Jak skorzystać z przysługującego mi prawa do uaktualnienia pakietu do najnowszej wersji?
Do użytkowników z aktywnym programem mechanizmu uaktualnień 7 marca 2022 r. i po wydaniu pakietu CorelDRAW Graphics Suite / CorelDRAW Technical Suite 2022 powinna zostać wysłana wiadomość na adres e-mail przypisany do konta użytkownika produktów firmy Corel. Wiadomość e-mail zawiera łącze pobierania, numer seryjny i instrukcje instalacji. Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła, skontaktuj się z nami za pośrednictwem witryny coreldraw.com/support.

Powrót na górę